DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Specialiștii de înaltă calificare sunt numiți, prin ordin al procurorului șef, cu avizul ministerelor de resort.

Obiectul activității lor in cadrul DNA este clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. Domeniul de expertiză al acestor specialiști poate fi economic, financiar, bancar, vamal, informatic precum și altele.

Specialiștii menționați au calitatea de funcționar public și, similar cu ofițerii de poliție judiciară, își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Ei efectuează, la dispoziția scrisă a procurorilor, constatări tehnico-științifice care constituie mijloace de probă, în condițiile legii.

Declarații de interese ale specialiștilor

Declarații de avere ale specialiștilor