DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces la informațiile de interes public / anul 2014I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 1179 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării și procedura în timpul anchetelor penale: 1039 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Naționale Anticorupție sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 3 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 4 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Naționalei Anticorupție: 0 solicitări;
- Puncte de vedere: 7 solicitări;
- Informații cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor șefi: 3 solicitări;
- Acreditari: 69 solicitări;
- Solicitări interviu: 51 solicitări;
- Altele: 3 solicitări;

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
- în scris: 1179;
- telefonic: nu s-a ținut o evidență;

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
- mass-media: 1127;
- persoane fizice: 45;
- persoane juridice: 7;

V. Reclamații administrative: 0
- rezolvate favorabil: 0;
- respinse: 0;

VI: Numărul de plângeri în instanță: 1
- rezolvate favorabil pentru petiționar: 0;
- în curs de rezolvare: 0;
- respinse petiționarului: 1;

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare:
- vizite personale: nu s-a ținut o evidență;
- vizite on-line: 2.534.086.