DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2007

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2007

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 424 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării unor anchete penale: 377 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 22 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituţiei precum şi alte probleme administrative: 1 solicitare;

- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcţiei Naţionalei Anticorupţie: 10 solicitări.

- Solicitări legate de procedura în cursul anchetei penale: 1 solicitare

- Puncte de vedere: 13 solicitări

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:

- în scris: 424

- telefonic: 0

IV. Numărul de solicitări defalcat pe destinatarul solicitării:

- mass-media: 406

- persoane fizice: 11

- persoane juridice: 7

V. Reclamaţii administrative: 1

- rezolvate favorabil: 0

- respinse: 1

VI: Numărul de plângeri în instanţă: 6

- rezolvate favorabil: 0

- în curs de rezolvare: 6

- respinse: 0

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare:

- vizite on-line: 64.000