DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Ofițerii și agenții de poliție judiciară sunt detașați la Direcția Națională Anticorupție la propunerea nominală a procurorului șef al acesteia, prin ordin al Ministrului Administrației și Internelor, iar numirea acestora în funcții se face prin ordin al procurorului șef al Direcției. Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară are o durată de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detașării în funcție, cu acordul acestora.

Pe perioada detașării, ofițerii și agenții poliției judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.

Ofițerii de poliție judiciară constituie poliția judiciară a D.N.A. Ei își desfășoară activitatea numai în cadrul Direcției, sub autoritatea procurorului șef al acesteia și pot efectua actele de cercetare penală dispuse de procurori. Ofițerii de poliție judiciară ai D.N.A. își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control al procurorului, dispozițiile acestuia fiind obligatorii. Actele întocmite de ofițerii de poliție judiciară din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

Declarațiile de avere și cele de interese ale ofițerilor și ale agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție înregistrate de la intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2010 se află pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro