DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces la informațiile de interes public / anul 2017I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 985 solicitări;

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării și procedura în timpul anchetelor penale: 876 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Naționale Anticorupție sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 13 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 2 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Naționalei Anticorupție: 0 solicitări;
- Puncte de vedere: 45 solicitări;
- Informații cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor șefi: 3 solicitări;
- Acreditari: 46 solicitări;

- III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
- în scris: 985;
- telefonic: nu s-a ținut o evidență;

- IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
- mass-media: 908;
- persoane fizice: 56;
- persoane juridice: 21;

V. Reclamații administrative: 3
- rezolvate favorabil pentru petiționar: 0;
- respinse: 3;

VI: Numărul de plângeri în instanță: 3
- rezolvate favorabil pentru petiționar: 0;
- în curs de rezolvare: 3;
- respinse petiționarului: 0;

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare:
- vizite personale: nu s-a ținut o evidență;
- vizite on-line: 13.676.994.