DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces la informațiile de interes public / anul 2016I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 1178 solicitări
II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării și procedura în timpul anchetelor penale: 986 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Naționale Anticorupție sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 7 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 1 solicitare;
- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Naționalei Anticorupție: 0 solicitări
- Puncte de vedere: 19 solicitări
- Informații cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor șefi: 3 solicitări
- Acreditari: 146 solicitări
- Altele: 20 solicitări

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
- în scris: 1178

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
- mass-media: 1108
- persoane fizice: 58
- persoane juridice: 12

V. Reclamații administrative: 2
- rezolvate favorabil: 0
- respinse: 2

VI: Numărul de plângeri în instanță: 7
- rezolvate favorabil pentru petiționar: 0
- în curs de rezolvare: 7
- respinse petiționarului: 0

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare:
- vizite personale: 0
- vizite on-line: 4.248.378