DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces la informațiile de interes public / anul 2012


I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 587 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 587
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării și procedura în timpul anchetelor penale: 514 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Naționale Anticorupție sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 2 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 0 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Naționalei Anticorupție 0 solicitare
- Puncte de vedere: 8 solicitări
- Informații cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor șefi: 4 solicitări
- Acreditari: 43 solicitări
- Solicitări interviu: 19 solicitări
- Altele: 1 solicitare

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
- în scris: 587
- telefonic: 0

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
- mass-media: 551
- persoane fizice: 32
- persoane juridice: 4

V. Reclamații administrative: 2
- rezolvate favorabil: 0
- respinse: 2

VI: Numărul de plângeri în instanță: 1
- rezolvate favorabil pentru petiționar: 0
- în curs de rezolvare: 1
- respinse petiționarului:0

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare:
- vizite personale:
- vizite on-line: 526941