DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Anexa Nr. 6

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
Direcția Națională Anticorupție
2022

I. Incidente de integritate
Nr. total de incidente de integritate 2
Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice 0
Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor 3
Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate urmărire penală;
achiziții publice
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere 0
Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție 3
Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de sancțiuni disciplinare 0
Nr. de sancțiuni administrative 1
Nr. de sancțiuni penale Dosare aflate în faza de judecată
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare  

II. Măsuri de prevenire și/sau control
Nr. total de măsuri propuse:
Descrierea măsurilor Stadiul implementării
1. Instruirea personalului nou încadrat cu privire la proteția informațiilor relevante pe parcursul procesului penal. Implementare continuă
2. Modificarea circuitului documentelor aferente achizițiilor publice și a procedurii operaționale privind implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă Implementat
3. Instruirea continuă a membrilor comisiilor constituite în cadrul procedurilor de achiziție publică cu privire la obligațiile și interdicțiile calității de membru în aceste comisii Implementare continuă