DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Cod ECLI ECLI:RO:CACTA:2023:059.000279  
Operator de date cu caracter personal 3170  
Dosar nr. 3418/118/2020  

ROMÂNIA


CURTEA DE APEL CONSTANȚA
SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE


DECIZIA PENALĂ NR. 279/P
Ședința publică din data de 16 Martie 2023
Complet specializat pentru cauze penale constituit din:

Președinte: (...)
Judecător: (...)

Grefier: (...)

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public
Procuror – (...) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA- ST Constanța


S-a luat în examinare apelul declarat de AFIR cu sediul în strada ----, nr. ---, B----, împotriva sentinței penale nr. 509 din data de 17.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 3418/118/2020, privind pe inculpații KF și TT, având ca obiect infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000).
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 16.02.2023 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit pronunțarea la data 16.03.2023, când a decis următoarele:

CURTEA,


Deliberând asupra apelului formulat de AFIR, constată:
Prin sentința penală nr.509/17.11.2021 a Tribunalului Constanța s-a dispus în baza art. 18 ind.1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen., condamnarea inculpatului KF, (...), administrator al SC VFP SRL Constanța, la o pedeapsă de 3 ani ( trei ani ) închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
În baza art.67 alin.1 Cod penal,
I s-a aplicat inculpatului KF pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, prev.de art. 66 alin.1 lit.c Cod penal, pe o durată de 3 ani, ce se pune în executare după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.
În baza art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 18 ind.1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen., condamnarea inculpatului TT, (...), administrator al SC TCL 2001 SRL, la o pedeapsă de 3 ani ( trei ani ) închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
In baza art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen., condamnarea inculpatului TT , la pedeapsa de 4 ani ( patru ani ) închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În baza art.67 alin.1 Cod penal,
I s-a aplicat inculpatului TT pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, prev.de art. 66 alin.1 lit.c Cod penal, pe o durată de 3 ani, ce se pune în executare după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.
În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art.39 lit.b Cod penal,
A aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, urmând ca inculpatul TT să execute în final pedeapsa principală de 5 ani ( cinci ani ) închisoare.
În baza art.67 alin.1 Cod penal,
I-a aplicat inculpatului TT pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, prev.de art. 66 alin.1 lit.c Cod penal, pe o durată de 3 ani, ce se pune în executare după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.
În baza art. 19 al. 1, 2 și 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. și art.397 c.p.p. și art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. și art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ;
A admis acțiunea civilă .
A obligat inculpatii KF și TT, să plătească părții civile ANAF – DRFP Galați – AJFP Constanța suma de 1.501.807 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului de stat, format din 600.723 lei impozit pe profit și 901.064 lei TVA.
A obligat inculpații KF și TT, să plătească părții civile Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale suma de 2.175.476,77 lei în referire la finanțarea din bugetul Uniunii Europene (în valoare de 1.851.437,22 lei) și din bugetul național (în valoare de 324.039,55 lei) acordată beneficiarului FEADR SC VFP SRL, reprezentată legal de către inculpatul KF.
În baza art.13 din Legea nr.241/2005;
A dispus ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătorești de condamnare instanța să comunice Oficiului Național al Registrului Comerțului o copie a dispozitivului acesteia.
În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedură penală,raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 , republicată :
A dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce vor fi identificate în proprietatea inculpatilor KF și TT.
A dispus avansarea onorariului apărătorilor din oficiu EAM și RDS, în sumă de câte 1663 lei din fondurile MJ către Baroul Constanța în favoarea avocaților nominalizați.
În baza art.274 al.1 C.pr.pen rap.la art.398 c.pr.pen;
A obligat fiecare inculpat la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului din care câte 2.500 lei la urmarire penala.
Pentru a dispune acestea Tribunalul Constanța a reținut următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. 176/P/2016 întocmit de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ – D.N.A. – SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA , înregistrat la această instanță sub nr.de dosar 3418/118/2020, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:
1) KF, (...), administrator al SC VFP SRL Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și
2) TT, (...), administrator al SC TCL 2001 SRL
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.
S-a reținut prin actul de sesizare, că:
În perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu ocazia derulării proiectului aferent contractului de finanțare nr. (...), încheiat la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța", cu ocazia depunerii cererilor de rambursare, inculpatul KF a prezentat și folosit cu rea-credință, la APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, documente și declarații false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante fiind false, constând în documente fiscale întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Astfel, decontarea sumelor de bani de către beneficiarul SC „VFP" SRL Constanța în baza proiectului au avut la bază facturile emise de către inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, în contextul în care cea din urmă societate, SC „TCL 2011" SRL Constanța, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța.
Aceasta, în contextul în care între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia inculpatul AMH, administratorul societății SC „NHM MO" SRL Constanța, a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei , reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe; utilajele apar că fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CC I" SRL București, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, cele trei societăți neavând astfel de relații comerciale cu „NHM MO" SRL Constanța;
Prin această modalitate, inculpatul TT a urmărit să îl ajute pe inculpatul KF să fraudeze fondurile europene.
În contextul descris anterior, inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, a înregistrat în contabilitatea societății valoarea facturilor menționate anterior, emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în perioada 04.06.2012 – 31.07.2012, în sumă de 4.655.601 lei, din care: 3.754.517 lei baza de impozitare și 901.084 lei taxa pe valoare adăugată, înregistrată de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța în debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" (3.754.517 lei) și în debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" (901.084 lei), astfel că prin introducerea în calculul impozitului pe profit a cheltuielilor fictive înregistrate în debitul contului 628 (3.754.517 lei), și prin înregistrarea taxei pe valoare adăugată deductibile aferente cheltuielilor anterior menționate (901.084 lei), inculpatul TT a produs un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.501.807 lei, compus din: impozit pe profit – 600.723 lei (3.754.517 x 16 % = 600.723) și taxa pe valoare adăugată – 901.084 lei.
La data de 16.06.2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a declinat competența de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a cauzei înregistrate sub nr. 224/P/2014, având ca obiect săvârșirea de către SC VFP SRL Constanța, SC TCL 2011 SRL Constanța și SC NHM MO SRL Constanța a infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, și de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, fapte prev. de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005. Cauza a fost înregistrată la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța sub nr. 176/P/2016.
În vederea aprecierii asupra oportunității reunirii la dosarul sus-menționat, la data de 08.02.2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a înaintat acestei unități de parchet dosarul penal nr. 954/P/2016, având ca obiect sesizarea O.N.P.C.S.B. referitoare la efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea 656/2002, de către numiții KF, AMH, TT și KN, constând în aceea că, în perioada 2013 – 2014 au fost depuse diverse sume de bani în contul SC VFP SRL cu explicația creditare societate, sume virate, ulterior, în contul SC TCL 2001 SRL, de unde au fost retrase în numerar cu explicația achiziție cereale, restituire creditare societate sau diverse. Dosarul a fost înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța sub nr. 32/P/2018.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că în dosarul nr. 32/P/2018 se efectuează cercetări vizând aceeași stare de fapt, astfel că pentru o mai bună desfășurare a procesului penal prin ordonanța din 21 februarie 2018, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus reunirea dosarului penal nr. 32/P/2018 la dosarul penal nr. 176/P/2016.
Tribunalul la soluționarea cauzei în raport de probele administrate în cursul urmării penale dar și al cercetării judecătoreși va reține că :
Din mijloacele de a rezultat următoarea situație de fapt:
În perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu ocazia derulării proiectului aferent Contractului de finanțare nr. (...), încheiat la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța", inculpatul KF, cu ocazia depunerii cererilor de rambursare, a prezentat și folosit cu rea-credință, la APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, documente sau declarații false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv, suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante fiind false, constând în documente fiscale întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Astfel, decontarea sumelor de bani de către beneficiarul SC „VFP" SRL Constanța în baza proiectului a avut la bază facturile emise de către inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, în contextul în care cea din urmă societate, SC „TCL 2011" SRL Constanța, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța.
Între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia inculpatul AMH, administratorul societății SC „NHM MO" SRL Constanța, a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei , reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe; utilajele apar că fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CC I" SRL București, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, cele trei societăți neavând astfel de relații comerciale cu „NHM MO" SRL Constanța;
Prin această modalitate, inculpatul TT a urmărit să îl ajute pe inculpatul KF să fraudeze fondurile europene.
În contextul descris, inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, a înregistrat în contabilitatea societății valoarea facturilor menționate anterior, emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în perioada 04.06.2012 – 31.07.2012, în sumă de 4.655.601 lei, din care: 3.754.517 lei baza de impozitare și 901.084 lei taxa pe valoare adăugată, înregistrată de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța în debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" (3.754.517 lei) și în debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" (901.084 lei), astfel că prin introducerea în calculul impozitului pe profit a cheltuielilor fictive înregistrate în debitul contului 628 (3.754.517 lei) și prin înregistrarea taxei pe valoare adăugată deductibile aferente cheltuielilor anterior menționate (901.084 lei), inculpatul TT a produs un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.501.807 lei, compus din: impozit pe profit 600.723 lei (3.754.517 x 16 % = 600.723) și taxa pe valoare adăugată 901.084 lei.
În concret,
Din conținutul sesizării penale nr. 7222/7533/7741 din data de 19.09.2013, formulată de către reprezentanții D.G.R.F.P. Galați, AJFP Constanța – Activitatea de Inspecție Fiscală, rezultă împrejurarea că, la data de 14.01.2013, reprezentanții SC „VFP" SRL Constanța au depus la organele fiscale teritoriale decontul de TVA înregistrat sub nr. 23856153, prin care au solicitat rambursarea TVA în sumă de 338.195 lei, aferentă operațiunilor comerciale derulate în perioada octombrie – decembrie 2012.
Pe parcursul verificărilor efectuate cu ocazia soluționării respectivei cereri de rambursare de TVA, organele fiscale au constatat faptul că suma de bani menționată în conținutul decontului de TVA depus de către reprezentanții SC „VFP" SRL Constanța este aferentă operațiunilor comerciale desfășurate de către această societate în vederea realizării investiției Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanta, investiție pentru care societatea solicitase și obținuse acordarea unui ajutor financiar nerambursabil din fondurile Uniunii Europene, în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.).
Astfel, s-a stabilit faptul că, la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. (...), în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud Constanta.
Potrivit clauzelor contractului de finanțare, valoarea totală eligibilă a proiectului care forma obiectul finanțării nerambursabile acordate de către autoritatea contractantă era de maxim 7.801.361 lei, reprezentând echivalentul a maxim 1.911.630 euro, sumă din care ajutorul financiar nerambursabil era de maxim 4.680.817 lei, reprezentând echivalentul a 1.146.978 euro, respectiv 60% din valoarea totală a investiției, și urma a fi acordat exclusiv din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), în maxim 5 tranșe, beneficiarul având și posibilitatea de a solicita acordarea unui avans de maxim 20% din valoarea totală a sprijinului financiar, avans majorat ulterior la cota de 50%, în baza actului adițional la respectivul contract de finanțare, încheiat între părți la data de 15.11.2011.
Totodată, potrivit clauzelor aceluiași contract de finanțare, plata tranșelor aferente ajutorului financiar nerambursabil urma a se realiza pe baza cererilor de plată depuse de către beneficiar și fundamentate prin întocmirea unor rapoarte tehnice și financiare, fiecare plată urmând a fi efectuată numai după autorizarea respectivelor cereri de către autoritatea contractantă, în urma verificării documentelor justificative prezentate de către beneficiar, pe baza declarațiilor de cheltuieli și a rapoartelor de execuție întocmite de către acesta.
Din înscrisurile atașate dosarului cauzei, rezultă faptul că, până la data de 29.10.2013, reprezentanților SC „VFP" SRL Constanța le fusese acordat un sprijin financiar nerambursabil în cuantum total de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată, respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013, documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante constând, exclusiv, în facturi fiscale și situații de lucrări întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Pe parcursul derulării inspecției fiscale parțiale având ca obiect soluționarea cererii de rambursare TVA formulate de către reprezentanții SC „VFP" SRL Constanța, organele fiscale s-au deplasat pe teren, la punctul de lucru al societății din comuna Săcele, jud. Constanța, unde ar fi trebuit înființată ferma de creștere și exploatare a caprinelor pentru a cărei realizare persoana juridică sus-menționată beneficiase de ajutor financiar nerambursabil, prilej cu care s-a stabilit faptul că niciuna dintre lucrările menționate în situațiile de plată și în facturile fiscale emise de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, nu fusese executată faptic, deși respectivele înscrisuri erau semnate atât de către beneficiar, cât și de către executant și dirigintele de șantier.
Mai mult, inspecția fiscală a stabilit faptul că valoarea totală a materialelor și lucrărilor înscrise în devizele și facturile fiscale emise de către executantul SC „TCL 2011" SRL Constanța, în perioada anilor 2011 – 2012, a fost de 2.360.651 lei, în timp ce consumul de materiale înregistrat în evidența contabilă a beneficiarului SC „VFP" SRL Constanța, în aceeași perioadă de timp, a fost în valoare de doar 457.411 lei, context în care s-a impus concluzia că cea din urmă societate comercială a efectuat plăți nejustificate către prestatorul de servicii în cuantum total de 1.903.240 lei.
Acționând în continuare în vederea verificării realității operațiunilor comerciale derulate între SC „VFP" SRL Constanța și furnizorul de servicii SC „TCL 2011" SRL Constanța, reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecție Fiscală au procedat la verificarea documentelor de evidență contabilă ale celei din urmă societăți, prilej cu care s-a stabilit faptul că lucrările de construcții montaj pretins efectuate de către această persoană juridică în beneficiul titularului sprijinului financiar nerambursabil au fost realizate, în exclusivitate, cu utilajele aparținând SC „NHM MO" SRL Constanta.
Astfel, s-a constatat că, între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia cea din urmă societate a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei, reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe.
Procedând în continuare la verificarea evidențelor contabile ale SC „NHM MO" SRL Constanța, organele fiscale de control au constatat faptul că utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CCI" SRL București, fără a exista însă contracte de închiriere în acest sens.
Cu ocazia verificărilor încrucișate efectuate ulterior, s-a constatat, de asemenea, faptul că niciuna dintre cele trei persoane juridice sus-menționate nu avea ca obiect de activitate închirierea de utilaje, iar reprezentanții acestora au negat, în mod unanim, derularea vreunor relații comerciale cu SC „NHM MO" SRL Constanța, deși, în contabilitatea acestei din urmă societăți, au fost înregistrate plăți către pretinșii furnizori de utilaje în valoare totală de 4.643.056 lei, respectiv suma de 1.720.500 lei către SC „TP" SRL București, suma de 1.284.640 lei către SC „SP" SRL București și suma de 1.737.619 lei către SC „CC I" SRL București, sume achitate exclusiv în numerar. În consecință, s-a stabilit faptul că sumele de bani încasate de către SC „VFP" SRL Constanța cu titlu de sprijin financiar nerambursabil au fost utilizate în vederea achitării facturilor fiscale emise de către SC „TCL 2011" SRL Constanța pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, iar cea din urmă societate, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse respectivele bunuri, deși atestase fictiv achitarea contravalorii închirierii acestora către parteneri cu care nu derulase niciodată relații comerciale.
În cauză, a fost solicitată Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmirea unui raport de verificare asupra modului de implementare a proiectului cu titlul „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, jud Constanta", finanțat prin FEADR, în baza Contractului de finanțare nr. (...) încheiat între AFIR și SC VF SRL.
La finalizarea verificărilor, AFIR a înaintat Raportul de control nr. 27940/17.10.2016, în care sunt menționate indiciile de fraudă constatate, fiind confirmate constatările organului fiscal.
În vederea stabilirii realității și legalității relațiilor comerciale derulate între SC VFP SRL Constanța, SC TCL 2011 SRL Constanța și SC NHM MO SRL Constanța, dar și între acestea și alte persoane juridice implicate în activitatea infracțională și constatând că există date și indicii certe cu privire la efectuarea de înregistrări contabile inexacte cu încălcarea prevederilor legale privind organizarea și conducerea evidențelor contabile, pentru a se stabili cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de către toate societățile comerciale implicate în circuitul comercial susținut pe fondurile europene obținute, a fost necesară concluzia unui specialist.
Prin ordonanța din 3 octombrie 2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către specialistul antifraudă din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.
A)Obiectivele constatării tehnico – științifice stabilite în ordonanță au fost:
Obiectivul nr. 1:
Să se stabilească dacă S.C. VFP S.R.L. Constanța, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța și S.C. NHM MO S.R.L. Constanța au fost înființate legal, au funcționat la sediile sociale declarate, au avut angajați persoane fizice în vederea desfășurării activităților comerciale derulate și obiectului de activitate declarat, dacă au organizat evidența contabilă.
Obiectivul nr. 2:
Să se stabilească dacă S.C. VFP S.R.L. Constanța, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța și S.C. NHM MO S.R.L. Constanța au înregistrat în evidențele contabile ale fiecăreia dintre ele, relațiile comerciale reciproce derulate, pentru obiectivul înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța, respectiv (cu titlu de exemplu):
• Dacă sunt înregistrate în contabilitatea fiecăreia cheltuieli privind relațiile comerciale derulate (facturi fiscale, situații de livrări, devize, situații de plată, rapoarte de lucru, combustibili, salarii, etc.), în ce constau cheltuielile și dacă acestea corespund sumelor de bani încasate;
• Dacă sumele de bani încasate/plătite de fiecare sunt susținute de documente justificative și care este structura acestor plăți încasări;
• Care este situația facturilor fiscale emise pe relația comercială S.C. NHM MO S.R.L. Constanța – S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța – S.C. VFP S.R.L. Constanța;
• Dacă societățile prestatoare dețineau pe stoc materialele la data facturării acestora către societățile beneficiare și menționate în situațiile de lucrări;
• Dacă utilajele utilizate la realizarea obiectivului înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța și consumul de carburant al acestora se regăsesc în devizele de lucrări întocmite;
• Dacă sumele de bani achitate de societățile beneficiare au fost înregistrate contabil de către prestatori și care a fost destinația finală a acestora (plăți sau retrageri de numerar);
• Care sunt societățile de la care au fost contractate bunuri sau servicii de către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța pentru realizarea obiectivului înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța;
• Care este perioada derulării relațiilor comerciale având ca obiectivul Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța și cine a reprezentat fiecare dintre cele trei societăți în această perioadă.
Obiectivul nr. 3:
Să se stabilească dacă S.C. VFP S.R.L. Constanța a beneficiat de sprijin financiar din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) și, în caz afirmativ care este valoarea sprijinului efectiv obținut și destinația sumelor obținute.
Obiectivul nr. 4:
Determinarea cuantumului prejudiciului produs bugetului consolidat al statului în urma derulării relațiilor comerciale între S.C. VFP S.R.L. Constanța, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța și S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, pentru obiectivul ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța”, cu indicarea persoanelor implicate, a perioadelor infracționale, precum și a modalității concrete în care fiecare dintre participanți a contribuit la producerea pagubei.
Modalitatea de săvârșire a infracțiunilor este prin înregistrarea de cheltuieli fictive în circuitul SC VFP SRL, SC TCL 2011 și SC NHM MO SRL, urmate de decontarea fictivă la AFIR, acțiune incompatibilă cu omisiunea evidențierii veniturilor, atunci când se referă la aceleași operațiuni.
Conform specialistului antifraudă, în data de 25.05.2011, VFP S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr.(...) cu APDRP, pentru proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța”.
Pentru a derula proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța”, conform Memoriului Justificativ nr. 5/04.06.2013, societatea comercială a efectuat, de la data semnării contractului de finanțare (25.05.2011) și până la data întocmirii memoriului justificativ (04.06.2013), activități de contractare a întocmirii documentațiilor aferente proiectului, de contractare a serviciilor de consultanță și proiectare, de obținere a avizelor necesare în derularea proiectului, de modificare a unor acte adiționale, dosare cu cereri de plată etc.
Construcția obiectivului ,,Fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” era efectuată de S.C. TCL 2011 S.R.L. în baza unui contract încheiat între această societate comercială și beneficiarul investiției SC VFP S.R.L.
Din analiza bilanțurilor depuse de S.C. VFP S.R.L. la organele fiscale, pentru activitatea desfășurată în anul 2012 și în anul 2013, s-a constatat că cifra de afaceri este ”zero” atât pentru anul 2012, cât și pentru anul 2013. Astfel, se deduce că societatea comercială nu a derulat activități generatoare de venituri.
În condițiile în care S.C. VFP S.R.L. Constanța nu era implicată în construcția obiectivului ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” și nici nu a executat alte activități comerciale, cheltuielile cu forța de muncă menționată la rândul 2, 3, 4, 5 și 7, în tabelul nr. 1 al constatării tehnico-științilfice, angajată de societate pe perioada derulării proiectului FEADR, nu sunt deductibile fiscal conform art. 21 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate pentru anul 2012 și 2013.
Activitatea principală (conform codificării prevăzută de ordin 337/2007) declarată de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța la înființare (28.07.2011) a fost ,,Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat CAEN 4322”.
Cu mențiunea nr. 45519 depusă la ORC Constanța pe data 09.08.2011, societatea comercială a declarat ca activitate principală ,,Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale CAEN 4120”, iar activitatea ,,Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat CAEN 4322 ” a fost transformată în activitate secundară.
Până la intrarea societății comerciale în insolvență – 08.12.2014 – activitatea principală declarată pe data 09.08.2011 nu a fost schimbată.
Prin urmare, în perioada 01.11.2011 – 31.12.2013, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța a avut declarat ca obiect de activitate principal ,,Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale CAEN 4120”.
Pe data de 24.08.2011, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța a încheiat cu S.C. VFP S.R.L. Săcele jud. Constanța, Contractul nr. 92, care a avut ca obiect ,,execuția lucrărilor în conformitate cu:
• Oferta;
• Devizul anexat ofertei;
• Documentația de execuție (P.T. + D.D.E.),
• Normativele referitoare la execuția lucrărilor cuprinse în documentația de execuție;
• Legislația în vigoare”.
Conform constatărilor organelor de control din cadrul A.J.F.P. Constanța, cuprinse în Procesul verbal nr. 7533/13.08.2013 (pag. 2 din procesul verbal), perioada de efectuare a lucrărilor a început cu luna noiembrie 2011 și a continuat și după luna decembrie 2012, iar în ,,Ordinul de începere a lucrărilor” (vol.4/5, pag.136) data fixată pentru începerea execuției lucrării ,,înființare fermă de creștere și exploatare caprine” este de 14.11.2011, iar termenul de finalizare al lucrării este de 14.11.2012. Pe parcursul derulării contractului nr. 92/24.08.2011, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța a emis către S.C. VFP S.R.L. Săcele jud. Constanța, ,,Liste cuprinzând consumurile privind transporturile – Situații de plată la data de ...” (4 buc.) și ,,Liste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Situații de plată la data de ...” (15 buc.) (vol.4/5 și 7). Aceste liste poartă amprenta ștampilelor S.C. VFP S.R.L. Săcele jud. Constanța, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, P.N.D.R. O.J.P.D.R.P. Constanța 14 6, P.N.D.R. O.J.P.D.R.P. Constanța 14 2, RI Diriginte de Șantier Aut. Nr. 00016208 și sunt asumate prin semnătură de reprezentanții S.C. VFP S.R.L. Săcele jud. Constanța, S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, P.N.D.R. O.J.P.D.R.P. Constanța și de RI Diriginte de Șantier (vol.4/5).
Dacă sumele de bani plătite de S.C. VFP S.R.L. Săcele în relația cu S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța sunt susținute de documente justificative și care este structura acestor plăți:
Conform fișei contului 401 ,,furnizori” analitic SC TCL 2011 S.R.L. Constanța, întocmită de VFP SRL Săcele, în perioada 25.11.2011 – 30.11.2014, SC TCL 2011 S.R.L. Constanța a emis către SC VFP SRL Săcele facturi în valoare totală de 6.882.885,98 lei, inclusiv TVA. În aceeași perioadă, SC VFP SRL Săcele a plătit prin virament către TCL 2011 S.R.L. Constanța, suma de 6.880.900,99 lei, astfel încât SC VFP SRL Săcele a rămas cu un sold neachitat către SC TCL 2011 S.R.L. Constanța în sumă de 1.984,99 lei.
Lipsa evidențelor contabile aparținând celor două societăți comerciale nu permite efectuarea analizei plăților și încasărilor cu numerar evidențiate de cele două entități economice.
Plățile prin virament efectuate de S.C. VFP S.R.L. Săcele în contul bancar deschis de SC TCL 2011 S.R.L. Constanța, au ca justificare decontarea contravalorii facturilor emise de SC TCL 2011 S.R.L. Constanța către S.C. VFP S.R.L. Săcele.
Facturile emise de TCL 2011 S.R.L. Constanța către S.C. VFP S.R.L. Săcele se regăsesc sintetic (numărul/data facturii și valoarea acesteia) în fișa contului 401.00027 „TCL 2011 SRL” emisă de S.C. VFP S.R.L. Săcele. Facturile în formă fizică, existente în dosar ca document justificativ al plății contravalorii acestora, sunt prezentate în anexa nr. 31 la prezentul raport de constatare tehnico-științifică. În sinteză, S.C. VFP S.R.L. Săcele a înregistrat în fișa contului 401.00027 „TCL 2011 SRL” un număr de 48 facturi, din care numai 25 facturi, cu o valoare totală cumulată de 3.237.342,1 lei, există fizic în dosar, dar și aceste facturi care există fizic în dosar nu respectă prevederile codului fiscal aplicabil la data când acestea au fost emise. Din facturile existente fizic în dosar, lipsesc informații obligatorii prevăzute de codul fiscal și anume:
- lipsește adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor;
- lipsește denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate.
Analiza plăților efectuate de S.C. VFP S.R.L. Săcele pentru stingerea debitelor către TCL 2011 S.R.L. Constanța, efectuată în anexa nr. 60, intitulată ,,Situația achizițiilor efectuate de S.C. VFP S.R.L. Săcele de la SC TCL 2011 SRL Constanța și plata contravalorii facturilor emise de SC TCL 2011 SRL Constanța” a relevat următoarea observație:
În data de 23.08.2013, în intervalul de timp 11.11.2013 – 04.04.2014 și în data de 12.05.2014, societatea comercială VFP S.R.L. Săcele, virează în contul bancar deschis la Credit Europe Bank de SC TCL 2011 S.R.L. Constanța suma de 2.027.000 lei cu titlu de ,,CV F proformă 01/22.10.2013”. S.C. VFP S.R.L. Săcele a înregistrat aceste sume în contul 409 ,,furnizori-debitori”, cont cu ajutorul căruia se ține evidența avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii.
Beneficiarul sumelor virate, și anume SC TCL 2011 S.R.L. Constanța, până la data închiderii contului 409 (30.11.2014) de către SC VFP S.R.L. Săcele nu a emis nicio factură de avans pentru sumele încasate și nicio factură care să reflecte tranzacția pentru care au fost virate avansurile. Dată fiind lipsa facturilor menționate mai sus, pe data de 30.11.2014, S.C. VFP S.R.L. Săcele a închis contul 409, prin regularizarea acestuia cu soldul contului 401 ,,furnizori”
Menționează specialistul antifraudă faptul că S.C. VFP S.R.L. Săcele, a înregistrat sumele virate către SC TCL 2011 S.R.L. Constanța în contul 409 ,,furnizori-debitori”, fără a declara tranzacția în ”Decontul de TVA” – D 300 și în ,,Declarația Informativă Privind Livrările/Prestările și Achizițiile efectuate pe teritoriul național” – D 394.
Dacă sumele de bani încasate/plătite de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța în relația cu S.C. VFP S.R.L. Săcele și S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, sunt susținute de documente justificative, și care este structura acestor plăți:
1.Relația S.C. TCL S.R.L. Constanța – VFP S.R.L. Săcele
Sumele de bani încasate de TCL 2011 S.R.L. Constanța de la S.C. VFP S.R.L. Săcele sunt cele prezentate în paragraful 2.2.1 ale constatării tehnico-științifice, și anume plățile efectuate de S.C. VFP S.R.L. Săcele către SC TCL 2011 S.R.L. Constanța. În completarea datelor prezentate în paragraful anterior, menționez că la dosar sunt documente emise de TCL 2011 S.R.L. Constanța (care confirmă datele furnizate de evidența întocmită de S.C. VFP S.R.L. Săcele existentă în dosarul analizat) după cum urmează: fișa contului 411 ,,clienți” analitic 00002 ”VFP SRL”, balanțele de verificare la data 31.12.2011 și la data 31.12.2012, declarațiile privind impozitul pe profit – D101 pentru anul 2013 și pentru anul 2014, bilanțul contabil aferent anului 2013.
Se reiterează faptul că în dosar, din 48 de facturi emise de TCL 2011 S.R.L. Constanța către S.C. VFP S.R.L. Săcele, fizic, sunt numai 25 facturi.
Facturile existente fizic în dosar, nu pot fi considerate documente justificative în vederea motivării plăților către TCL 2011 S.R.L. Constanța, deoarece acestea nu sunt întocmite conform legii astfel:
- lipsește denumirea produsului sau serviciului prestat;
- lipsește adresa beneficiarului menționat în factură;
- listele care cuprind consumurile cu mâna de lucru și după care a fost calculat costul manoperei facturate, nu conțin date reale (a se vedea subparagraful 1.3.2.1);
-,,Listele cuprinzând consumurile privind transporturile”, nu exprimă date reale. Aceste liste conțin costul facturat al transportului fictiv a cantității de 519,4 tone beton și a cantității de 1.500 tone pământ și moloz (paragraf 2.1.1.2 pag. nr. 46 și 47);
- ,,Listele cuprinzând consumurile de resurse materiale” nu conțin denumirea tuturor materialelor consumate și nu exprimă date reale deoarece valoarea materialelor facturate este mai mare decât valoarea materialelor evidențiate în contabilitate (paragraf 2.1.1.2 pag. nr. 45 și 46).
2. Relația S.C. TCL S.R.L. Constanța – SC NHM MO S.R.L. Constanța
Conform fișei contului 401 ,,furnizori” analitic S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, întocmită de TCL 2011 S.R.L. Constanța pentru perioada 01.06.2012 – 30.05.2013 (pag.4 vol.3/5), S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, a emis către TCL 2011 S.R.L. Constanța facturi în valoare totală de 4.655.600,95 lei, inclusiv TVA. Conform facturilor existente fizic la dosar, S.C. NHM MO S.R.L. Constanța a emis către TCL 2011 S.R.L.Constanța, facturi în valoare totală de 4.258.800,95 lei.
SC TCL 2011 S.R.L. Constanța a plătit către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța suma de 4.355.958,16 lei prin două modalități de plată astfel:
- cu numerar suma de: 4.073.758,16 lei (4 chitanțe emise de NHM Metal Occident S.R.L. Constanța),
- prin virament suma de: 282.200,00 lei (virament prin Unicredit Bank).
Total plăți efectuate: 4.355.958,16 lei
Având în vedere datele prezentate și descrierea efectuată în subparagrafele 2.1.2.2 a) și 2.1.3.1 a) ale constatării tehnico-științifice, plățile efectuate de S.C. TCL S.R.L. Constanța către SC NHM MO S.R.L. Constanța nu sunt motivate cu documente justificative întocmite în condițiile legii.
Documentele a căror valoare trebuia să justifice plățile efectuate către SC NHM MO S.R.L. Constanța sunt facturile emise către S.C. TCL S.R.L. Constanța.
Aceste facturi (pag.20-35 vol.3/5 și anexa nr.19 la prezentul) nu pot fi considerate documente justificative din următoarele cauze:
- sunt întocmite fără respectarea prevederilor art.155 alin. 5) litera d) și h) din Codul fiscal, și anume lipsește adresa persoanei impozabile care a emis factura și nu este scrisă denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
- nu reflectă tranzacții reale, deoarece:
Din analiza Declarațiilor Informative Privind Livrările/Prestările și Achizițiile efectuate pe teritoriul național D 394 depuse de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța la organele fiscale pentru anul 2012, rezultă că această societate comercială a făcut achiziții numai de la trei firme, respectiv, S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București. Tot din aceleași declarații depuse de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța pentru anul 2012, rezultă că această societate comercială a făcut livrări numai către S.C. TCL S.R.L. Constanța.
În urma controalelor încrucișate efectuate la furnizorii S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, și anume la S.C. SP S.R.L. București, la S.C. TP S.R.L. București și la S.C. CC I S.R.L. București, s-a constatat că aceste entități economice nu au avut relații comerciale cu S.C. NHM MO S.R.L. Constanța. Faptul menționat anterior, este descris în Procesul verbal nr. 7222/01.08.2013 întocmit de organele de control ale D.G.F.P. Constanța. Având în vedere datele prezentate mai sus, rezultă că nici între S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și S.C. TCL S.R.L. Constanța nu au avut loc în realitate tranzacțiile menționate în facturile emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. TCL S.R.L. Constanța.
Față de cele prezentate în acest paragraf, specialistul antifraudă concluzionează că plățile efectuate de S.C. TCL S.R.L. Constanța către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța nu sunt motivate cu documente justificative (facturi) întocmite în condițiile legii, deoarece aceste facturi nu exprimă tranzacții reale.
Totodată, structura plăților efectuate este următoarea:
- plăți cu numerar în sumă de: 4.073.758,16 lei,
- plăți prin conturi bancare în sumă de: 282.200,00 lei
- Total plăți efectuate 4.355.958,16 lei

Dacă sumele de bani încasate/plătite de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța în relația cu S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, pe de o parte, și cu S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București pe de altă parte, sunt susținute de documente justificative, și care este structura acestor plăți:
2.2.3.1 Sumele de bani încasate de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța în relația cu S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța nu sunt susținute cu documente justificative (facturi) întocmite în condițiile legii, deoarece aceste facturi (facturile emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța – anexa nr.19 la prezentul intitulată ,,Situația facturilor și chitanțelor emise de NHM MO SRL Constanța către TCL 2011 SRL Constanța, existente fizic și menționate în documente contabile aflate în dosar 176/P/2016 (VOL.3/5”) sunt întocmite fără respectarea prevederilor art.155 alin. (5) litera d) și h) din Codul fiscal și nu reflectă tranzacții reale.
Structura încasărilor efectuate de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța în relația cu S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, este următoarea
- încasări cu numerar în sumă de: 4.073.758,16 lei,
- încasări prin conturi bancare în sumă de: 282.200,00 lei
Total încasări efectuate efectuate: 4.355.958,16 lei
În dosarul cauzei supus analizei, specialistul antifraudă a constatat existența fizică a unui număr de 33 chitanțe emise de S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și de S.C. CC I S.R.L. București către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța. Chitanțele reflectă sumele în numerar încasate de societățile comerciale cu sediul în București anterior enumerate de la S.C. NHM MO S.R.L. Constanța. Valoarea cumulată a chitanțelor emise de cele trei societăți comerciale este de 4.237.516 lei. Documentele de motivare a plăților anterior descrise, existente la dosar, sunt facturile de prestări servicii în care la rubrica emitent sunt menționate societățile comerciale SP S.R.L., S.C. TP S.R.L. și S.C. CC I S.R.L., toate cu sediul social în București, iar, la rubrica beneficiar, S.C. NHM MO S.R.L. Constanța. Valoarea cumulată a facturilor existente în dosar, emise de cele trei societăți comerciale menționate anterior către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, este de 4.237.516 lei.
Din analiza Declarațiilor Informative Privind Livrările/Prestările și Achizițiile efectuate pe teritoriul național – D 394, depuse pentru anul 2012 de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, rezultă că această societate comercială a făcut achiziții de la SP S.R.L., S.C. TP S.R.L. și S.C. CC I S.R.L. în sumă totală de 4.643.056 lei.
Pentru verificarea realității datelor înscrise în facturile emise de S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și de S.C. CC I S.R.L. București către S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, urmare solicitării nr. 3709/16.04.2013 transmisă către A.F.P. sector 2 – București, A.F.P. sector 1 București și D.G.F.P.M.B. Activitatea de Inspecție Fiscală, Serviciul de Inspecție Fiscală 3 Contribuabili Mijlocii, s-au efectuat 3 controale încrucișate. În urma controalelor încrucișate efectuate de organele de control anterior menționate, a rezultat faptul că societățile comerciale cu sediul în București, menționate mai sus, nu au efectuat tranzacții comerciale cu S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, iar facturile de prestări servicii emise nu conțin tranzacții reale.
Aceste facturi nu pot avea calitatea de document justificativ de susținere și motivare a plăților reflectate de chitanțele pe care este menționat ca emitent S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și de S.C. CC I S.R.L. București, iar ca plătitor S.C. NHM MO S.R.L. Constanța.
Conform chitanțelor sus-menționate (anexa nr. 17/2), plățile efectuate de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București sunt în numerar.
Care este situația facturilor fiscale emise pe relația comercială S.C. NHM MO S.R.L. Constanța – S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța – S.C. VFP S.R.L. Constanța:
Situația facturilor pe relația S.C. NHM MO S.R.L. Constanța – S.C. TCL
Facturile fiscale emise pe relația S.C. NHM MO S.R.L. Constanța – S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța sunt prezentate în anexa nr. 19 a constatării tehnico-științifice intitulată ,,Situația facturilor și chitanțelor întocmite către TCL 2011 S.R.L. Constanța existente în dosar 176/P/2016” (VOL.3/5).
Relația comercială dintre S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța s-a desfășurat în baza Contractului nr. 25/01.11.2011 în care S.C. NHM MO S.R.L. Constanța avea calitatea de prestator, iar S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța avea calitatea de beneficiar. Obiectul acestui contract consta în:
”Art. 1: Prestatorul va presta către beneficiar servicii cu următoarele utilaje și camioane:
1. Buldoexcavator 2CX JCB
2. Buldoexcavator 53YD 3CM
3. Încărcător frontal
4. Camioane (de interior-șantier)
5. Autogreder 15 tone
6. Buldozer pe șenile – 336
Art. 2: La data predării utilajelor menționate anterior, părțile vor încheia un proces verbal anexă la contract, în care vor fi scrise starea tehnică a fiecărui echipament închiriat.”
Privitor la obligațiile beneficiarului menționez art.11 din contract:
,,Drepturile și obligațiile beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligații:
a)Să asigure termenele și modalitățile de plată prevăzute în prezentul contract;
b)Să asigure paza bunurilor care fac obiectul contractului”
Facturile emise pe relația analizată în prezentul paragraf:
- sunt întocmite fără respectarea prevederilor art.155 alin. 5) litera d) și h) din Codul fiscal, și anume lipsește adresa persoanei impozabile care a emis factura și nu este scrisă denumirea și cantitatea bunurilor livrate, nici denumirea serviciilor prestate.
- nu reflectă tranzacții reale, deoarece:
Din analiza Declarațiilor Informative Privind Livrările/Prestările și Achizițiile efectuate pe teritoriul național D 394 depuse de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța la organele fiscale pentru anul 2012, rezultă că această societate comercială, a făcut achiziții numai de la S.C. SP S.R.L. București, de la S.C. TP S.R.L. București și de la S.C. CC I S.R.L. București. Tot din aceleași declarații depuse de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța pentru anul 2012, rezultă că această societate comercială a făcut livrări numai către S.C. TCL S.R.L. Constanța.
În urma controalelor încrucișate efectuate la furnizorii S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, și anume la S.C. SP S.R.L. București, la S.C. TP S.R.L. București și la S.C. CC I S.R.L. București, s-a constatat că aceste entități economice nu au avut relații comerciale cu S.C. NHM MO S.R.L. Constanța. Faptul menționat anterior este descris în Procesul verbal nr. 7222/01.08.2013 întocmit de organele de control ale D.G.F.P. Constanța.
În dosarul analizat nu există niciun contract încheiat între S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București.
Din Declarația privind Impozitul pe Profit (D 101), aferentă anilor 2011 și 2012, depusă la organele fiscale de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, rezultă că această societate comercială nu a raportat cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale. Având în vedere că această societate comercială a luat ființă pe data de 16.07.2010 și nu a depus niciun bilanț la organele fiscale, lipsa cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale în declarațiile privind impozitul pe profit depuse, duce la concluzia că societatea comercială nu a deținut în anul 2010 și în anul 2011 imobilizări corporale.
Având în vedere datele prezentate mai sus, și anume:
- rezultatele analizei D 394 depuse de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța;
-rezultatele controalelor încrucișate efectuate la furnizorii S.C. NHM MO S.R.L. Constanța din anul 2012;
-lipsa contractelor între S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București;
-faptul că S.C. NHM MO S.R.L. Constanța nu a deținut în anul 2010 și anul 2011 imobilizări corporale, rezultă că NHM MO S.R.L. Constanța nu a deținut în proprietate și nici sub o altă formă juridică (nu s-a identificat în dosar niciun document prin care societatea a intrat în posesia utilajelor descrise în art.1 din contractul nr.25 /01.11.2011), utilaje cum sunt cele descrise în Contractul nr. 25 / 01.11.2011. Prin urmare, facturile emise de SC NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța sunt fictive și au fost întocmite pentru a crea aparența unei relații comerciale normale, prin disimularea unui lanț comercial fictiv, care finalmente a urmărit retragerea sumelor de bani obținuți fraudulos de SC VFP S.R.L. Săcele de la Ministerul Finanțelor prin rambursări de TVA și de la F.E.A.D.R. prin încasarea de sume pentru implementarea proiectului ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța”.
Privitor la facturile emise pe relația S.C. TCL Constanța – S.C. VFP S.R.L. Săcele, specialistul antifraudă a reiterat concluziile rezultate în paragraful 2.1.1.2 din raport de constatare tehnico-științifică:
a)în toate facturile existente fizic în dosar nu este consemnată denumirea și cantitatea bunurilor livrate și/sau denumirea serviciilor prestate, elemente obligatorii de menționat în factură conform prevederilor Codului Fiscal;
b)în toate facturile existente fizic în dosar nu este consemnat (astfel cum prevede Codul Fiscal aplicabil la data emiterii facturilor) numărul de pagini pe care îl conține factura și numărul total de poziții cuprinse în factura respectivă;
c)în toate facturile existente fizic în dosar lipsește adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, element obligatoriu de înscris în factură conform prevederilor Codului Fiscal;
d)materialele facturate cu facturile emise de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța către S.C. VFP S.R.L. Săcele în anul 2011 și 2012 nu exprimă realitatea întrucât valoarea materialelor facturate este cu mult mai mare decât valoarea cheltuielilor cu materialele consumabile înregistrate în contabilitate;
e)cheltuielile cu manopera evidențiate în ,,listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru” facturate de S.C. TCL către S.C. VFP S.R.L. Săcele nu corespund realității deoarece furnizorul a evidențiat în listele facturate personal nedeclarat la Inspectoratul Teritorial de Muncă și neevidențiat în Registrul de Evidență al Salariaților. În acest mod, SC TCL 2011 S.R.L Constanța a evidențiat fictiv în liste 10.362,17 ore manoperă în valoare de 266.560,82 lei, care a fost facturată către S.C. VFP S.R.L. Săcele. Listele au fost analizate în paragraful 1.3.2.1 din raport de constatare tehnico-științifică și au cuprins perioada 01.11.2011 – 21.08.2013;
f)contravaloarea serviciului de transport beton și moloz, în sumă de 44.990,71 lei, a fost facturată fictiv cu factura nr.16/04.09.2012 deoarece până la data întocmirii devizului – 24.04.2012 – societatea comercială nu a consumat beton, iar utilajele cu care a fost dislocată și transportată cantitatea de 1.500 tone moloz nu au existat în realitate, deoarece făceau parte din Contractul nr. 25/01.11.2011 încheiat între TCL 2011 S.R.L Constanța și NHM MO S.R.L. Constanța;
g)S.C. TCL a facturat către S.C. VFP S.R.L. Săcele prestări servicii cu utilaje de natura celor menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011 încheiat între TCL 2011 S.R.L Constanța și SC NHM MO S.R.L. Constanța. După cum este analizat în paragraful 2.3.1, toate facturile emise de SC NHM MO S.R.L. Constanța către TCL 2011 S.R.L Constanța în baza Contractului nr. 25/01.11.2011 sunt fictive, iar utilajele menționate în acest contract sunt, de asemenea, fictive. Prin urmare, refacturarea de servicii efectuate cu utilaje menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011 este tot fictivă.
Serviciile prestate cu utilaje de natura celor menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011, au fost refacturate de SC TCL 2011 S.R.L Constanța cu factura nr. 16/04.09.2012, valoarea acestora fără TVA fiind de 41.846,21 lei.
Urmare constatărilor menționate mai sus, rezultă concluzia că facturile emise de S.C. TCL către S.C. VFP S.R.L. Săcele nu conțin date reale și nici nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor Codului Fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004.
Perioada derulării relațiilor comerciale între S.C. VFP S.R.L. Săcele și S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, având ca obiectiv înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța, are două forme:
-perioada derulării relațiilor comerciale stabilită conform Contractului nr. 92/24.08.2011, în intervalul de timp 24.08.2011 – 25.11.2013 și,
-perioada derulării în fapt a relațiilor comerciale între cele două societăți comerciale, desfășurată în intervalul de timp 14.11.2011 – 05.11.2014.
În acest context, se menționează faptul că, prin ,,Nota de aprobare a încetării contractului”, înregistrată cu nr. 4586/10.03.2017, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a decis încetarea valabilității contractului de finanțare nr. (...) din data de 25.05.2011 și a notificat beneficiarul privind acest fapt cu adresa nr. 4813/14.03.2017.

Privitor la S.C. NHM MO S.R.L. Constanța se menționează faptul că această societate comercială a încheiat cu S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța Contractul nr. 25/01.11.2011 în care nu se precizează în niciun fel că societățile comerciale semnatare participă, sub orice formă chiar și indirectă, la construirea obiectivului ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, Jud. Constanța”. În dosarul analizat nu există un contract încheiat între S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și VFP S.R.L. Săcele.
După cum a fost descris și în paragrafele anterioare, tranzacțiile comerciale consemnate în facturi și chitanțe, derulate între S.C. SP S.R.L. București, S.C. TP S.R.L. București și S.C. CC I S.R.L. București, în calitate de furnizori, pe de o parte, și S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, sunt fictive. Totodată, tranzacțiile comerciale înscrise în facturi și chitanțe derulate între S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în calitate de furnizor, și S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, în calitate de beneficiar, sunt, de asemenea, fictive.
Sumele încasate de la APDRP, reprezentând sprijin financiar din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), au avut următoarele destinații:
a)sumele încasate prin BRD Groupe Societe Generale pe data de 20.04.2012 au fost virate în contul S.C. TCL pentru plata unei facturi, iar sumele încasate prin BRD Groupe Societe Generale pe data de 22.01.2013 au fost virate în procent de 98% în contul S.C. TCL S.R.L. Constanța, LCV EP S.R.L. și FFC S.R.L. și în procent de 0,54% din toată suma, au fost ridicate în numerar de administratorul societății;
Sumele încasate de la APDRP prin contul deschis la BRD Groupe Societe Generale, cât și plata acestora pe diverse destinații, este prezentată analitic în anexa nr. 68/2 la raportul de constatare tehnico-științifică.
b)sumele încasate prin Credit Europe Bank au fost virate în contul următoarelor societăți comerciale: LCV EP S.R.L., FFC S.R.L., KI S.R.L., Primăria Săcele, RCI Leasing România IFN SA, SP S.R.L., TCL S.R.L. Constanța și au fost ridicate în numerar de administratorul societății comerciale, inculpaul KF. Privitor la mărimea procentuală a plăților efectuate din sumele încasate prin Credit Europe Bank, ca sprijin financiar, specialistul precizează că 48,94% din sumele încasate de la APDRP au fost virate în contul TCL S.R.L. Constanța, iar 36,34% din sumele încasate de la APDRP prin Credit Europe Bank au fost ridicate în numerar de administratorul societății comerciale, inculpatul KF. Sumele încasate de la APDRP prin conturile deschise la Credit Europe Bank, cât și plata acestora pe diverse destinații, este prezentată analitic în anexa nr. 69/4 a raportului de constatare tehnico-științifică.
• În facturile emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, la rubrica ,,Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)”, sunt mențiuni care fac trimitere la capitolul IV din Contractul nr. 25/01.11.2011, încheiat între aceste două societăți comerciale.
Un număr de 8 facturi din cele menționate mai sus conțin anexe. Aceste anexe, precizează valoarea facturii, iar componența valorii facturii se regăsește în tabele în care este descris, pe șase rânduri, costul exploatării unor utilaje. Utilajele scrise în tabele sunt:
- buldoexcavator 2CX JCB;
- buldoexcavator 53YD3CM;
- încărcător frontal;
- autogreder 15 tone;
- buldozer pe șenile;
- camioane de interior.
Din cele 8 facturi și anexele lor, rezultă că S.C. NHM MO S.R.L. Constanța a facturat către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, costul exploatării utilajelor sus-menționate. Exploatarea acestor utilaje este cuprinsă în obiectul Contractului nr. 25/01.11.2011 și facturată cu facturile care conțin anexe.
Din analiza achizițiilor efectuate de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, specialistul antifraudă a constatat că utilajele menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011 (încheiat între S.C. NHM MO S.R.L., în calitate de furnizor, și SC TCL 2011 S.R.L., în calitate de beneficiar), nu au ca sursă de proveniență achizițiile efectuate de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța sau patrimoniul acestei societăți comerciale. Nu a fost identificat în dosar niciun alt document din care să rezulte sursa de proveniență pentru utilajele menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011.
În pofida faptului că NHM MO S.R.L. Constanța nu avea utilaje cu care să presteze servicii sau pe care să le închirieze, a facturat către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța servicii prestate cu aceste utilaje cu facturi care conțin anexe.
Facturile cu numerele 09 – 17 nu conțin anexe și nici alte documente din care să rezulte ce prestații au fost efectuate, în ce perioadă și la ce lucrare au fost efectuate aceste prestări de servicii.
Totodată, specialistul antifraudă face mențiunea că S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța a facturat către S.C. VFP S.R.L. Săcele prestări servicii în valoare de 48.332,38 lei (baza de impozitare), efectuate cu utilaje de natura celor din Contractul nr. 25/01.11.2011, în timp ce cheltuielile aferente facturilor emise de SC NHM MO S.R.L. Constanța înregistrate în contabilitate au fost de 3.754.517 lei.
Atât S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, cât și S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, pentru a exploata utilajele menționate în Contractul nr. 25/01.11.2011, aveau nevoie de forță de muncă specializată în exploatarea acestora. Din datele conținute de Registrul de Evidență al Salariaților aferent celor două societăți comerciale, furnizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța prin adresa nr.12840/12.05.2017, rezultă că societățile comerciale anterior menționate nu au avut forță de muncă salariată, specializată în exploatarea utilajelor din Contractul nr. 25/01.11.2011.
În dosar nu există niciun document din care să rezulte mișcarea de la furnizor la beneficiar a utilajelor cuprinse în Contractul nr. 25/01.11.2011, având în vedere că deplasarea unor asemenea utilaje pe căile rutiere naționale necesită aprobări cât și mijloace de transport adecvate pentru transportarea lor.
Astfel, specialistul antifraudă constată că atât Contractul nr. 25/01.11.2011, cât și facturile emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța către S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța, nu exprimă realitatea fiind întocmite de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța și înregistrate de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța cu scopul micșora baza de impozitare pentru calculul impozitului pe profit, micșorarea taxei pe valoare adăugată de plată, concomitent cu retragerea în folos propriu de sume de bani, din activele circulante ale societății comerciale.
Prin introducerea în calculul impozitului pe profit a cheltuielilor fictive înregistrate în debitul contului 628 (3.754.517 lei) și prin înregistrarea taxei pe valoare adăugată deductibile aferente cheltuielilor anterior menționate (901.084 lei), S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța a produs un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.501.807 lei compus din:

- Impozit pe profit: 600.723 lei (3.754.517 x 16 % = 600.723)
- Taxa pe valoare adăugată: 901.084 lei
Total: 1.501.807 lei
Audiată la 20 septembrie 2018, martora SELIM EBRU (fosta soție a lui AMH, martoră care a acceptat să dea declarație în această calitate) a declarat următoarele:
Nu cunosc nimic despre SC NMH MO SRL.
M-am căsătorit cu numitul AMH în anul 2012, la vârsta de 22 de ani. După căsătorie soțul meu nu avea un loc de muncă și nici un venit constant. Acesta pleca de acasă ca și cum ar fi avut un serviciu, dar nu mi-a spus niciodată ce anume. Când vorbea la telefon vorbea cu interlocutorii săi în limba turcă, iar eu nu înțelegeam această limbă.
La aproximativ un an după căsătorie, am plecat împreună cu soțul meu în Germania, pentru a lucra acolo la rudele sale. Ajunși în Germania am fost nevoită să învăț limba turcă pentru a mă putea înțelege cu rudele sale.
Nici acolo, fostul meu soț nu a muncit și am fost astfel nevoită să mă angajez.
Pot spune că fostul meu soț nu știa să facă nimic, motiv pentru care nici nu a lucrat vreodată.
La aproximativ 6 luni după ce am plecat în Germania, am aflat că soțul meu a fost citat de D.N.A. la domiciliul din localitatea 2 Mai, astfel că acesta a revenit în România unde a luat legătura cu dna. av. AF. La revenirea în Germania, fostul meu soț mi-a spus că nu trebuie să îmi fac griji că situația nu este complicată. Am aflat despre problemele reale ale soțului meu doar la trimiterea sa în judecată în anul 2014.
Cu privire la sentința prin care acesta a fost condamnat definitiv în anul 2018, am aflat prin accesarea portalului just.ro, după primirea citației în prezentul dosar.
În luna octombrie 2016, am revenit în România deoarece în Germania nu ne mai puteam întreține ținând cont și de faptul că avem împreună un copil născut în 30 iulie 2016 și nici nu ne mai înțelegeam între noi.
Ajunși în România, am avut cu fostul meu soț o discuție în contradictoriu cu privire la stabilitatea financiară, iar după aproximativ o săptămână, aceasta a decis să se întoarcă în Germania pentru a lucra acolo. A plecat din România cu mașina tatălui meu (...). Ulterior, după aproximativ o săptămână am aflat că fostul meu soț a plecat din Germania în Turcia, unde tatăl meu a fost nevoit să meargă pentru a-și recupera mașina.
Ultima oară am discutat telefonic cu fostul meu soț AMH înainte de a pleca tatăl meu în Turcia după mașină.
Fostul meu soț nu s-a prezentat nici la solicitările instaneți care a soluționat divorțul și nici nu a dat curs dispozițiilor din hotărârea de divorț de a-mi plăti pensie alimentară pentru copilul nostru a cărui custodie o am în totalitate.
Ultima adresă pe care o cunosc a fostului meu soț este a părinților acestuia din Turcia, (...) și pun la dispoziția organelor judiciare o copie a hotărârii de divorț.
Nu cunosc cu exactitate în ce an era născut fostul meu soț, deoarece acesta avea pe documente menționați doi ani de naștere 1980 și 1984. Eu tind să cred că era născut în anul 1980.
L-am cunoscut pe AMH la finalul anului 2009, iar până la momentul plecării acestuia în Germania din România, nu l-am văzut să dispună de sume mari de bani, nu avea o mașină și stiu că stătea cu chirie. Totodată, fostul meu soț nu mi-a spus niciodată că ar deține vreo firmă, nu l-am văzut niciodată pe acesta să aibă la el documente sau ștampilă de societăți comerciale.
Nu știu cine este numitul TT și nici despre SC TCL SRL nu am auzit vreodată.
Pot spune că m-am întâlnit împreună cu fostul meu soț cu numitul KF de mai multe ori (4-5 ori) în mun. Constanța. Fostul meu soț mi l-a prezentat pe acesta ca fiind un prieten din Turcia, nicidecum partener de afaceri.
Am aflat că cei doi sunt judecați împreună de la dna. av. AF.
Când s-a aflat că urmează să divortăm și când m-am deplasat în Germania pentu a vaccina copilul am aflat că fostul meu soț avea datorii de aproximativ 1.500 euro la două persoane de la caer se împrumutase pentru jocuri de noroc.
Și în România aceasta avea datorii la diverse persoane, dar nu știu exact ce sumă.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiat, martorul AA a declarat următoarele:
Întrebare: Ce calitate dețineți în cadrul SC SP SRL și de când dețineți această calitate?
Răspuns: Sunt administratorul acestei societăți și asociat unic din anul 2004 până în prezent.
Întrebare: Care este obiectul principal de activitate al SC SP SRL?
Răspuns: Finisarea materialelor textile, adică broderie.
Întrebare: Deține sau a deținut SC SP SRL utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere?
Răspuns: Niciodată SC SP SRL nu a deținut astfel de utilaje.
Întrebare: Vă sunt cunoscute societățile comerciale SC NMH MO SRL, SC TCL SRL și SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi sunt cunoscute aceste societăți comerciale.
Întrebare: Îi cunoașteți pe KF, TT și AMH?
Răspuns: Nu îi cunosc pe aceștia.
Întrebare: Vă este cunoscut proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi este cunocut acest proiect.
Întrebare: Ați întocmit și emis, în cursul anului 2012, către SC NMH MO SRL, facturi și chitanțele aferente acestora în valoare totală de 1.284.640 lei, conform tabelului de mai jos și a copiilor acestora pe care vi le prezint în copie?
Răspuns: Nu am întocmit aceste facturi și chitanțe și pot spune după ce am studiat copiile chitanțelor aflate la dosarul cauzei că SC SP SRL utilizează un cu totul alt format de factură și chitanțeirul este separat, seriile facturilor și chitanțelor sunt imprimate mecanic pe formulare, iar acestea sunt produse de o singură imprimerie cu care sociatatea are contract de la începtul funcționării ei. Contul bancar cât și banca menționate în cuprinsul facturilor prezentate sunt diferite de cele ale SC SP SRL, ștampila este și ea diferită, cea utilizată de SC SP SRL fiind vizibil mai mare decât cea aplicată pe aceste facturi. În cadrul SC SP SRL se completează toate rubricile facturilor, fără a râmăne rubrici necompletate cum se vede pe aceeste facturi la datele delegatului cumpărătorului. SC SP SRL încasează 99% prin virament bancar, având unicul cont deschis la Banca Românească. Totodată, conform legislației în vigoare, suma maximă încastă în numerar este de 5.000 lei, pe când aceste facturi depășesc cu mult această sumă. Suma totală de 1.284.640 lei ar fi reprezentat aproximativ 50% din rulajul SC SP SRL într-n an calendaristic, în nici un caz profitul.
Întrebare: Vă prezint cu ocazia acestei audieri, trei fotografii ale suspectului AMH din documentele de identitate puse la dispoziție de Serviciul pentur Imigrări Constanța. Vă este cunoscută această persoană?
Răspuns: După ce am privit cu atenție cele trei fotografii, declară că nu cunosc această persoană.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiat la 11 aprilie 2019, martorul CD a declarat următoarele:
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Ce funcție ați deținut în cadrul S.C TCL S.R.L. și ce atribuții și responsabilități aveați? Ce documente întocmeați în cadrul acestei societăți comerciale?
Răspuns martor: În perioada 14 noiembrie 2011 – 15 februarie 2015 am fost angajat în cadrul S.C TCL S.R.L. Constanța, în calitate de șef de șantier, iar în această calitate coordonam și controlam toate lucrările de construcții. Din câte știu această societate a fost înființată doar în scopul implementării proiectului european ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța”.
În cadrul proiectului, eu m-am ocupat strict de execuția lucrărilor, iar ca documente am semnat toate procesele verbale de recepție calitativă, inclusiv procesele verbale de control ale reprezentanților Inspectoratului de Control în Construcții Constanța.
Nu am întocmit niciun document, procesele verbale de recepție fiind întocmite de către dirigintele de șantier RI, angajat al S.C VFP S.R.L.
De asemenea aveam ca atribuție și recepția materialelor de construcție și semnam documentele prin care se atesta primirea materialelor.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Cine conducea efectiv activitatea în cadrul S.C TCL S.R.L. și cine se ocupa de partea financiară a acesteia? Cine plătea salariile angajaților?
Răspuns martor: Activitatea societății era condusă în fapt de KF, care știu că era asociat unic și administrator la S.C VFP S.R.L.
KF îmi aducea mie banii de salarii, iar eu îi împărțeam fiecărui angajat în parte, după o listă pe care dânsul mi-o dădea și în care era prevăzută suma pe care fiecare angajat trebuia să o primească în parte. Nu au fost înmânate state de salarii, eu nu am văzut niciodată asemenea documente și nici nu am semnat vreun stat de salarii.
Pe TT l-am văzut la șantier, doar de câteva ori, în perioada 2011 – ianuarie 2014.
Pe șantier era prezent zilnic KF până în anul 2014, când am aflat că a fost arestat.
Nu știu care este persoana care se ocupa de activitatea financiară a societății, dar știu că societatea lucra cu o contabilă pe nume ”S”, dar care nu știu dacă era angajata societății.
Din câte știu firma de contabilitatea avea sediul la parter, într-un bloc turn pe (...).
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Ce cunoașteți despre proiectul FEADR ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de S.C VFP S.R.L.? Ce atribuții și responsabilități aveați în cadrul acestui proiect și ce documente întocmeați în acest sens?
Răspuns martor: Cunosc că acest proiect a fost implementat din fonduri europene APIA, în valoare de aproximativ 1.800.000 euro, iar beneficiarul era S.C VFP S.R.L., respectiv KF. Obiectul proiectului l-a constituit înființarea unei ferme de creștere și exploatarea caprinelor, compusă din 4 grajduri și o fabrică de muls.
Cu privire la atribuirea contractului de execuție a proiectului, știu că acest proiect a fost atribuit direct de S.C VFP S.R.L. către S.C TCL S.R.L., ultima societate fiind înființată tot de către KF, în scopul implementării acestui proiect, pentru a nu da lucrarea altor societăți comerciale.
S.C TCL S.R.L. a fost înființată doar în scopul implementării acestui proiect și nu a executat alte lucrări cu excepția lucrărilor din cadrul acestui proiect.
Atribuțiile și responsabilitățile din cadrul acestui proiect le-am menționat anterior în cadrul acestei declarații. După cum am menționat, în cadrul acestei societăți comerciale am lucrat doar la acest proiect.
Cu privire la acest proiect am semnat procesele verbale de recepție și documentele de recepție a materialelor de construcție.
Nu am semnat documente de recepția materialelor pentru instalații electrice, instalațiilor de apă și încălzire, de recepția acestor materiale ocupându-se domnul II.
Tot domnul II a fost cel care a participat la recepția materialelor componente pentru fabrica de muls, importate de Turcia și aduse de către TT.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Cunoașteți dacă S.C TCL S.R.L. deținea utilaje pentru construcții, de genul: buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut S.C TCL S.R.L.? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns martor: S.C TCL S.R.L. nu deținea niciun utilaj de construcții, cu excepția unui autocamion de 7 tone, dotat cu macara HIAB, dar pe care nu au reușit să-l înscrie niciodată și nici nu a fost utilizat.
Un buldoexcavator a fost închiriat de la Primăria Săcele, iar alte utilaje (macara TELEMAK de 12,5 tone, o volă mare, un cilindru compactor), au fost închiriate de la alte societăți comerciale pe care nu le cunosc. Nu am văzut contractele de închiriere.
Betonul a fost adus de la o firmă din București, cu punct de lucru în localitatea Mihai Viteazu, precum și de la o firmă care avea punct de lucru în localitatea Ovidiu.
Buldoexcavatorul de la primărie a fost manevrat de către un angajat mecanic al S.C TCL S.R.L., însă nu știu cum îl cheamă, celelalte utilaje au fost manevrate de către angajați ai societăților care le-au închiriat.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Vă este cunoscută S.C. NMH MO S.R.L.? În caz afirmativ, care a fost rolul acesteia în cadrul proiectului FEADR ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de S.C VFP S.R.L.?
Răspuns martor: Nu cunosc numele S.C. NMH MO S.R.L. și nu știu dacă aceasta a avut vreun rol în cadrul proiectului.
Macaraua a fost închiriată de la o firmă care știu că avea sediul în Petromidia.
Vola a fost închiriată de la o firmă care avea și carieră de piatră undeva în apropiere de localitatea Sitorman.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Îl cunoașteți pe AMH? În caz afirmativ, ce știți despre acesta (cu ce se ocupa și în ce relație era cu numiții KF, KN și TT)?
Răspuns martor: Nu îl cunosc pe AMH și nu știu în ce relații era cu numiții KF, KN și TT.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: În opinia dumneavoastră, în ce proporție a fost realizat proiectul FEADR ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de S.C VF S.R.L.? Ce anume a fost construit și ce utilaje și subansamble au fost achiziționate în cadrul acestui proiect?
Răspuns martor: Când în am plecat în anul 2015, proiectul era realizat în proporție de 90 – 92% parte de construcții. Au fost construite toate cele 4 grajduri, fabrica de muls.
Nu a fost construită aleea amenajare incintă (a fost doar pietruită), fosa septică, platforma de depozitare a gunoiului și platforma pentru rezervoarele de apă.
Interioarele grajdurilor au fost construite integral, cu excepția canalelor de colectare a dejecțiilor a animalelor.
Trei dintre grajduri aveau dimensiuni de aproximativ 60mx12m, iar grajdul 4 avea dimensiunea de 45mx12m. Fabrica de muls avea aproximativ dimensiunea de 20mx12m.
Fabrica de muls avea construite două rampe pe care urcau caprele, fiecare rampă avea un spațiu cu 24 de mulgătoare, iar după ce caprele erau mulse ele ieșeau printr-o ușă automată și se întorceau în curtea de așteptare.
Fiecare grajd avea câte un vestiar unde se schimbau angajații, fiecare dotat cu două dușuri, două toalete și patru chiuvete. De asemenea unul dintre grajduri avea o centrală termică pe peleți, achiziționată de la Black Sea, dar care nu a fost achitată niciodată.
De achiziția de utilaje, pompe, subansamble, mulgătoare, adăpătoare, toate acestea pentru fabrica de muls s-a ocupat domnul II, inginer electromecanic.
Până în momentul în care am plecat de la firmă, respectiv 15 martie 2015, ferma nu a fost populată că nicio capră.
Întrebare ofițer de poliție judiciară: Vă sunt cunoscute societățile comerciale S.C. CC I S.R.L., S.C. TP S.R.L. ȘI S.C. SP S.R.L.? În caz afirmativ, ce rol au avut acestea în cadrul proiectului FEADR ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de S.C VF S.R.L.
Răspuns martor: Nu îmi sunt cunoscute societățile comerciale menționate în întrebare și nu știu ce rol au avut în implementarea proiectului.
Din zvonuri cunosc faptul că primăvara anului 2014, KF ar fi cesionat părțile sociale ale S.C VFP S.R.L. către soția sa KN, însă nu știu sigur dacă acest fapt este real, iar aceasta ar fi încercat să vândă societatea către o altă persoană.
După ce a fost arestat KF, în primăvara anului 2014, de S.C TCL S.R.L. s-a ocupat TT.
Cu privire la banii încasați în cadrul proiectului, știu că au fost încasați aproximativ 700.000 euro din fonduri europene până în luna martie 2015.
Cu privire la plățile efectuate între S.C VFP S.R.L. și S.C TCL S.R.L. precizez că nu cunosc detalii.
Altceva nu mai am de declarat.
Audiat la 1 aprilie 2019, martorul SI a declarat:
Întrebare: Ce funcție ați deținut în cadrul SC TCL SRL și ce atribuții și responsabilități aveați?
Răspuns: Am lucrat aproximativ un an la această societate comercială pe funcția de conducător auto, în urmă cu mai mulți ani. Tot ce am condus a fost un autocamion pentru transposrt BCA cu macara pe platformă, camion pe care l-am adus de la Constanța la Săcele și care după ce l-am adus nu a mai fost utilizat de nimeni.
Întrebare: Cine conducea efectiv activitatea în cadrul SC TCL SRL și cine se ocupa de partea financiară a acesteia?
Răspuns: Știu că societatea VF avea un patron turc F, care era cu banii și care venea în Săcele însoțit de un prieten de al lui T (T), tot cetățean turc, patron al societății TCL SRL la care lucram eu. Cei doi vorbeau și limba română. Știu că salariul îl primeam de la inginerul CD care conducea lucrările la fața locului, el fiind un fel de diriginte de șantier, dar banii veneau de la patronul turc. Eu am perceput că F era șeful cel mare iar T era un fel de angajat al lui, care deținea și firma care construia ferma de animale.
Întrebare: Ce cunoașteți despre proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL? Ce atribuții și responsabilități aveați în cadrul acestui proiect și ce documente întocmeați în acest sens?
Răspuns: Când m-am angajat eu, proiectul era deja început, adică grajurile de animale aveau turnate fundațiile la două dintre ele, ulterior mai turnându-se încă două fundații. În total, au fost construite patru grajduri și o mulgătoare. Când am plecat eu de la această societate erau construite zidurile, fără a avea acoperișurile montate. La momentul angajării, patronul turc și dl. C mi-au spus că mă vor trimtite să fac un curs de coordonator auto, curs pe care l-am și făcut, plătit de societate și că vor să extindă ferma și să mai construiască și o unitate de îmbuteliere și conservare a produselor lactate de la ferma de animale, precum și o linie de expediție lactate, care implica achiziția unor autovehicule pe care eu să le coordonez.
În afara camionul pe care l-am adus de la Constanța, eu am lucrat în continuare ca muncitor necalificat în construcții ajutându-i pe ceilalți muncitori la construcția grajdurilor.
Întrebare: Ce rol a avut SC TCL SRL în cadrul proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu cunosc ce rol avea SC TCL SRL avea în cadrul prpoiectului, dar știu că această firmă construia grajdurile.
Întrebare: Cunoașteți dacă SC TCL SRL deține sau a deținut utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut SC TCL SRL și de cine erau manevrate acestea? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns: Eu nu am văzut la Săcele, la ferma de animale alte utilaje în afara camionului mai sus menționat și știu că au mai închiriat un buldoexcavator, dar nu știu de la ce firmă, pentru a săpa șanțurile pentru fundații.
Întrebare: Aveți cunoștință cine întocmea facturile la SC TCL SRL?
Răspuns: Din ce am înțeles eu, era o directoare economică care se ocupa de partea financiară. Inginerul CD se ocupa de activitatea la fața locului, coordona muncitorii și tot el ne și plătea. Știu că acesta nu are un domiciliu stabil, era despărțit de nevastă și stătea cu chirie în loc. Săcele.
Întrebare: Cunoașteți dacă SC VF SRL deține sau a deținut utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut SC VF SRL și de cine erau manevrate acestea? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns: Nu cred că această firmă ar fi deținut utilaje de construcții.
Întrebare: Vă este cunoscută societatea comercială SC NMH MO SRL? În caz afirmativ, care a fost rolul acesteia în cadrul proiectului FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi este cunoscută această firmă.
Întrebare: Îl cunoașteți pe AMH? În caz afirmativ, ce știți despre acesta (cu ce se ocupa și în ce relație era cu numiții KF și KN și TT)?
Răspuns: Nu îl cunosc pe acesta, eu doar doi cetățeni turci am cunoscut la Săcele și anume pe F și pe T.
Știu de la ceilalți muncitori care au mai rămas să lucrze la ferma de animale după ce am plecat eu, că F a fost și arestat pentru banii luați de la Uniunea Europeaă, bani pe care nu i-a putut justifica.
Întrebare: Vă sunt cunoscute societățile comerciale SC CC I SRL, SC TP SRL și SC SP SRL? În caz afirmativ, ce rol au avut acestea în cadrul proiectului FEADR intitulat ”Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi sunt cunoscute aceste societăți comerciale.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiat la 15 aprilie 2019, martorul PS a declarat:
Întrebare: Ce funcție ați deținut în cadrul SC VF SRL și ce atribuții și responsabilități aveați?
Răspuns: În luna martie 2015, la solicitarea prietenului meu IG, am preluat împreună cu acesta SC VF SRL de la numita KN, având în vedere că numitul KF era încarcerat pentru eveziune fiscală. Am preluat această societate comercială în baza unui contract autentificat de av. CS și, ulterior, la BNP PD. De documentația de la ONRC s-a ocupat dl. av. IP. Am preluat societatea, eu în calitate de administrator și fiul lui IG, pe numele IS (care se încadra ca vârstă și cerințe pentru continuarea proiectelor AFIR) în calitate de unic asociat. Înțelegerea pe care am avut-o cu numita KN a fost să îi plătim ei suma de 250.000 euro pentru cele două proiecte și imobilele deja construite, precum și finalizarea pltății la un autoturism marca (...), care urma să rămână în proprietea numitei KN, la terminarea leasingului. În ziua în care am semnat actele, am și achitat o penalizare de 6.000 euro către AFIR Constanța, pentru a putea continua proiectul de construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui, care nici măcar nu era început, era doar aprobat. Proiectul de ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL era finalizat în proporție de aproximativ 60%, urmând ca noi să finalizăm linia de muls, instalația de încălzire, moara de furaje, achiziționare utilaje (2 tractoare 150 Cp și două remorci tehnologice 7 tone) și amenjarea drumurilor de acces în interiorul fermei.
Cele două proiecte ale SC VF SRL a fost întocmite și depuse la AFIR de SC F&F C SRL Constanța, administrată de numitul CF, care și el poate furniza detalii despre SC VF SRL.
Proiectarea și arhitectura fermei de caprine și a fabricii de lactate a fost executată de SC CM SRL Constanța, administrată la vreme aceea de CO care a decedat între timp, iar acum este adminstrată de fața și de soția acestuia.
Având vedere faptul că urma să începem procedurile de achiziții publice pe lucrări de construcții fabricii de prelucare a laptelui, dl. FC a solicitat încă un membru în comisia de achiziții, astfel, am cooptat-o în funcția de asistent manager pe soția mea PI. Soția mea nu a participat niciodată la discuții și nu are cunoștință despre activitățile întreprinse vis-a-vis de cele două proiecte derulae pe SC VF SRL în perioada cât am fost eu administrator și cu atât mai puțin în perioada de dinainte.
Întrebare: Cine conducea efectiv activitatea în cadrul SC VF SRL și cine se ocupa de partea financiară a acesteia până să o preluați dumneavoastră?
Răspuns: Din ce știu, activitatea era condusă de numita KN, dar știu că acesta se consulta des cu soțul său încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă. Mai cunosc și faptul că pentur accesarea proiectul de construcție fermă caprine, SC VF SRL avea nevoie de teren pentru a paște animalele, teren în suprafață de 90 ha care i-a fost arendat de primăria SĂCELE, fără ca societatea comercială să dețină animale. SC VF SRL a solicitat ulterior și subvenție de APIA pe un an, posibil 2011, bani pe care i-a și încasat, fără a deține animale.
Întrebare: Deține sau a deținut SC VF SRL utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut SC VF SRL și de cine erau manevrate acestea? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns: La data luării în primire a societății comerciale, aceasta nu deținea nici un utilaj pentru construcții. Știu că părți componente ale liniei de muls, două stații mobile de muls precum și moara de furaje erau depozitate la un anume I din Techirghiol. La fermă mai era și o încăpere care avea ușa metalică sudată, în care se afla centrala termică care nu era pusă în funcțiune, restul instalației nefiind montată.
Întrebare: Considerați că sumele de bani solicitate de SC VF SRL de la AFIR au fost conforme cu situația din teren?
Răspuns: Nu pot aprecia exact, dar pot spune că produsele utilizate nu erau de cea mai bună calitate, cu excepția centralei termice și a aparatelor de muls mobile care erau de bună calitate. Construcțiile erau construite solid, învelitoarea utilizată era și ea de bună calitate, dar consider că nu se ridicau la sumele de bani solicitate de la AFIR.
Preluarea SC VF SRL a mai fost condiționată de accesarea de către mine și IS a unui credit de aprox. 2.500.000 lei, credit pe care nu l-am putut acces deoarece IS nu a putut aduce în garanție un imobil al tatălui său liber de sarcini.
Totodată, în contractul de preluare a SC VF SRL de la KN am avut o caluză care stipula faptul că în cayul în care sunt identificate vicii ascunse ale derulării proiectelor respective, noi, adică eu și IS ne retragem și predăm societatea comercială înapoi numitei KN.
Eu am investit în ferma de caprine aproximativ 50.000 euro din care pot justifica cu documente aproximativ 35.000 euro, restul banilor fiiind cheltuiți din buzunarul meu și nu am documente justificative. Cu acești bani am construit drumruile de acces din fermă, am achitat penalitățile către AFIR (6.000 euro pentru fabrica de lapte și 5.000 euro pentru ferma de caprine) pentru prelungirea punerii în scenă a celor două proiecte și am finaliat leasingul la auto (...). Am plătit și numitei KN suma de 10.000 lei ca avans din cei 250.000 lei (pun la dispoziția organelor judiciare chitanța bancară în acest sens în copie). Suma de 250.000 euro urma să o plătesc numitei KN în trei sau patru tranșe.
Totodată, arăt că SC VF SRL avea contabilitatea la biroul de contabilitate SC și am continuat și noi tot cu dânsa deoarece nu ne-ar fi dat documentele contabile deoarece avea de recuperat o sumă de aproximativ 30.000 euro de la alte societăție ale numiților KF și N.
După soclitarea la plată de la ANAF a unei sume de aproximativ 100.000 lei pentru rambursare de TVA, am reușit cu această sumă de bani să închid toate datoriile societății către Trezorerie și ANAF și să deblochez toate conturile societății. Am schimbat sediul societății la sediul fermei dintr-un imobil pus la dispoziței de primarul din Săcele IO care pretindea o chirie foarte mare.
La eliberarea din penitenciar a numitului KF, în luna septembrie 2015 și deoarece nu am reușit să accesăm creditul de 2.500.000 lei de la OTP BANK, bani cu care am fi terminat proiectul, și am fi putut astfel depune ultima cerere de plată la AFIR în cuantum de 790.000 euro, numitul IS s-a retras din cadrul SC VF SRL, care a fost preluată de PD, fratele meu, care se încadra și el în condițiile AFIR.
Numitul KF a început să facă presiuni asupra mea împreună cu niște cămătari de la Techirghiol (HN care era un fel de creditor al numitului KF) pentru a-i plăti în avans cei 250.000 euro. În această situație, am predat societea înapoi numitei KN, fără a ne recupera nici până la acest moment suma de bani investită. Am rămas, astfel, creditor în procesul de faliment al SC VF SRL aflat pe rolul Tribunalului Constanța, solicitare de faliment introdusă de KN, în anul 2017 sau 2018.
Știu că AFIR a înștiințat SC VF SRL (după predarea către KN la începutul anului 2016) că proiectul de dezvoltarea fabricii de lactate va fi închis deoarece s-a depășit termenul de încă un an (prelungit de mine prin plata penalităților de 6.000 euro) peste termenul stabilit inițial. Astfel, SC VF SRL a contesct la Curtea de Arbitraj închiderea acestui proiect dar nu cunosc stabiul contestației.
Cunosc faptul că numitul KF mai era cercetat și într-un alt dosar penal cu prejudiciu de 5.000.000 euro în care era foarte posibil să fie condamnat, lucru care s-a și întâmplat. Acesta mi-a spus că în varianta în care este condamnat va plecat în Turcia, țară cu care România nu are acord de extrădare.
Întrebare: Vă sunt cunoscute societățile comerciale SC NMH MO SRL și SC TCL SRL? În caz afirmativ, care a fost rolul acestora în cadrul proiectului FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: SC NMH MO SRL nu îmi este cunoscută, iar de SC TCL SRL am auzit de la contabila SC.
Întrebare: Îi cunoașteți pe TT și AMH? În caz afirmativ, ce știți despre aceștia (cu ce se ocupau și în ce relație erau cu numiții KF și KN)?
Răspuns: În perioada cât am administrat eu SC VFS SRL nu am intrat în legătură cu nici o persoană de cetățenie turcă în afara soților K. Știu că numitul I (tel. ...), meșterul care făcea instalația de muls, din Techirghiol, cunoștea o persoană de cetățenie turcă, care schiopăta de un picior, care s-a ocupat de fermă de la momentul încarcerării lui KF.
Întrebare: Vă sunt cunoscute societățile comerciale SC CC I SRL, SC TP SRL și SC SP SRL? În caz afirmativ, ce rol au avut acestea în cadrul proiectului FEADR intitulat ”Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu am auzit niciodată de aceste societăți comerciale.
Din ce mi-am dat eu seama, numitul KF se ocupa cu fraudarea statului prin neachitarea taxelor și impoxitelor către stat, fiind săgeata unor persoane cu mulți bani din Turcia.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiată la data de 1 aprilie 2019, martora OS a declarat:
Întrebare: Ce funcție ați deținut în cadrul SC VF SRL și ce atribuții și responsabilități aveați?
Răspuns: Cred că am fost angajată în fucnția de contabilă, dar nu desfășuram activități de contabilitate. Am lucrat în cadrul SC VF SRL în perioada 2012 – 2013. De fapt, eu nu făceam nimic în cadrul firmei, am fost angajată doar pe hartie la această firmă, deoarece numitul KF avea nevoie de cel putin 10 angajați din ceea ce știu eu, pentru a obține permisul de ședere pe teritoriul României. Eu nu am lucrat niciodată la SC VF SRL și nici nu am primit vreun salariu de la această societate. Nu știu unde are sediul această societate. Eu, în perioada cât am figurat angajată la SC VF SRL, de fapt lucram la PFA SC de unde eram și plătită, și unde făceam contabilitate atât pentru SC VF SRL cât și pentru alte societăți comerciale.
Întrebare: Cum ați ajuns să fiți angajată la SC VF SRL?
Răspuns: Numitul KF venea la sediul PFA SC pentru a aduce documentele contabile și m-a întrebat dacă vreau să mă angajaze la SC VF SRL spunându-mi și motivul, adică obținerea permisului de ședere.
Întrebare: Cine conducea efectiv activitatea în cadrul SC VF SRL și cine se ocupa de partea financiară a acesteia?
Răspuns: Nu știu cine conducea activitatea în cadrul SC VF SRL și nici cine se ocupa de partea financiară a acesteia. Știu că, la un moment dat, KF a fost închis pentru aproximativ un an, perioadă în care firma a fost preluată de soția sa KN, care a continuat să aducă la PFA SC documentele pentru întocmirea declarațiile fiscale.
Întrebare: Ce cunoașteți despre proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL? Ce atribuții și responsabilități aveați în cadrul acestui proiect și ce documente întocmeați în acest sens?
Răspuns: Știu că SC VF SRL construia o fermă de capre la Săcele, jud. Constanța, iar construcția efectivă era făcută de SC TCL SRL. PFA SC ținea și contabilitatea pentru SC TCL SRL. Eu nu am avut nicio responsabilitate în cadrul acestui proiect de construcție a unei ferme de capre.
Întrebare: Aveți cunoștință cine întocmea facturile la SC VF SRL?
Răspuns: Nu știu cine completa facturile, noi doar implementam în programul SAGA facturile puse la dispoziție de SC VF SRL.
Întrebare: Cunoașteți, dacă SC VF SRL deține sau a deținut utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut SC VF SRL și de cine erau manevrate acestea? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns: Nu știu dacă dețineau astfel de utilaje.
Întrebare: Ce funcție ați deținut în cadrul SC TCL SRL și ce atribuții și responsabilități aveați?
Răspuns: Și în cadrul acestei firme am deținut funcția de contabil. Nu am lucrat efectiv în cadrul SC TCL SRL, eu doar răspundeam la telefon în perioadele cât TT era plecat din România. Acesta stătea în România pentru perioade destul de scurte, cât avea viză. Am deținut funcția de contabil la SC TCL SRL în perioada 2013 – 2014. Am fost și plătită de această societate comercială, fiind angajată doar cu 2 ore pe zi. Eu lucram normal la PFA SC, iar pentru SC TCL SRL nu mă deplasam la sediul acesteia, unde nu am fost niciodată.
Întrebare: Cine conducea efectiv activitatea în cadrul SC TCL SRL și cine se ocupa de partea financiară a acesteia?
Răspuns: Activitatea în cadrul SC TCL SRL era condusă de numitul TT când acesta era în România, iar în lipsa acestuia numitul KF care se ocupa și de partea financiară, TT fiind prieten cu el. Documentele pentru SC TCL SRL erau aduse mereu de TT.
Întrebare: Ce rol a avut SC TCL SRL în cadrul proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Această societate era constructorul fermei de capre.
Întrebare: Cunoașteți dacă SC TCL SRL deține sau a deținut utilaje pentru construcții de genul: boldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere? În caz afirmativ, ce fel de utilaje a deținut SC TCL SRL și de cine erau manevrate acestea? În caz negativ, cu ce societate comercială au fost încheiate contracte pentru utilajele respective?
Răspuns: Nu știu dacă această societate comercială a deținut astfel de utilaje. Nu știu cu ce utilaje efectua construcția fermei de capre pentru SC VF SRL.
Întrebare: Cunoașteți dacă au mai fost și alte persoane angajate fictiv de SC VF SRL?
Răspuns: Da, au mai fost și alte persoane. Soțul meu OE, cumnata mea SM, finii mei BS și BT și colega mea AN. Toți am fost angajați fictiv pentru ca numitul KF să obțină permisul de ședere pe teritoriul României. Dintre aceștia, doar SM ar fi lucrat, dar nu în funcția de muncitor necalificat, ci menajeră în cașa soților K. Totuși aceasta nu a ajuns să lucreze efeciv, dar a fost plătită. Celelelate persoane nu au lucrat și nici nu au fost plătite de SC VF SRL. KF m-a întrebat pe mine dacă mai știu și alte persoane care ar fi dispuse să fie angajate fictiv în cadrul SC VF SRL, iar eu am fost cea care l-a pus în legătură cu celelate persoane. Știu că aceștia au fost angajați cu normă parțială de 2 ore pe zi.
Întrebare: Vă este cunoscută societatea comercială SC NMH MO SRL? În caz afirmativ, care a fost rolul acesteia în cadrul proiectului FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi este cunoscută această societate comercială.
Întrebare: Îl cunoașteți pe AMH? În caz afirmativ, ce știți despre acesta (cu ce se ocupa și în ce relație era cu numiții KF și KN și TT)?
Răspuns: Nu am auzit niciodată numele acestuia și nici nu îl cunosc.
Întrebare: În opinia dumneavoastră, în ce proporție a fost realizat proiectul FEADR intitulat ,,Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL? Ce anume a fost construit și ce utilaje și subansamble au fost achiziționate în cadrul acestui proiect?
Răspuns: Nu știu dacă a fost finalizată ferma de capre, dar am văzut clădirea, care era terminată, utilată cu instalații sanitare, chiuvetă, oglinzi, toalete, geamuri, uși, mulgătoare pentru animale, gresie, faianță, acoperiș. Arăt că erau mai multe clădiri, din care ar fi fost depozit de cereale iar în alta am văzut instalate mulgătoarele.
Întrebare: Vă sunt cunoscute societățile comerciale SC CC I SRL, SC TP SRL și SC SP SRL? În caz afirmativ, ce rol au avut acestea în cadrul proiectului FEADR intitulat ”Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comuna Săcele, județul Constanța” implementat de SC VF SRL?
Răspuns: Nu îmi sunt cunoscute aceste societăți comerciale.
Întrebare: Avea PFA SC vreo legătură cu relația dintre SC VF SRL și CRFIR?
Răspuns: PFA SC nu a avut nici o legătura cu CRFIR, documetele referitoare la implementarea proiectul erau aduse la biroul de contabilitate de administratorul SC VF SRL KF.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiat la data de 1 aprilie 2019, martorul IC a declarat:
Din ce îmi aduc aminte, eu am lucrat ca muncitor necalificat și, ulterior, paznic la fostul CAP din loc. Săcele, jud. Constanța. Știu că patron era un cetățean turc și că acesta a construit două grajduri și încă o clădire pentru muls. Știu că mai trebuia construită încă o clădire, dar aceasta nu a mai fost construită. Arăt că eu nu știu la ce firmă eram angajat, dar am aflat și eu, ulterior, că am fost angajat cu acte de la inginerul care se ocupa cu construcția și proiectul fermei. Știu că pe acest inginer îl chema D, dar nu știu numele de familie al acestuia. Mai știu că acesta stătea cu chirie în loc. Săcele.
Salariu îl primeam de la acest inginer D.
Pe patronul turc l-am văzut de vreo două ori la fermă.
Eu, inițial, am lucrat la săpăturile pentru fundație și apoi am lucrat și la zidăria construcțiilor. Apoi, am lucrat ca paznic. Știu că trebuia să preiau funcția de șofer, dar aceasta fost preluată de un vecin pe nume SI, dar acesta nu a lucrat prea mult pentru că nu i-a convenit salariul.
Întrebare: Ce cunoașteți că s-a construit la ferma de animale?
Răspuns: Știu că cele trei clădiri au fost ridicate, acoperite cu tablă, dar nu cunosc ce s-a mai făcut la interiorul acestora. Știu că ferma nu a fost finalizată și am aflat de la un paznic care avea în pază o locație apropiată că în timp s-a tot furat din construcțiile ridicate care au rămas în paragină.
După ce s-au montat acoperișurile eu trecut pe funcția de paznic și lucram numai de noapte, la două zile.
Având în vedere că nu eram plătit la timp și îmi scăzuse și din salariu și am mai găsit niște bare și etrieri care fusaseră furați din fermă și nu am fost recompensat pentru acest lucru, așa cum mi-a fost promis, am renunțat la acest serviciu.
La ceva timp după ce am încetat raporturile de muncă, am aflat că eu, de fapt, fusesem angajat cu acte, am luat legătura cu patronul turc și i-am cerut o adeverință de vechime pentru timpul lucrat la ferma de animale, iar acesta m-a trimis să o iau de la Casa de pensii. Am aflat de la primarul din Săcele cum se numea firma patronului turc, dar nu îmi mai aduc aminte numele acesteia, m-am deplasat la Casa de pensii de unde mi s-a spus că firma respectivă ,,a dat faliment și nu se află în evidențele instituției”.
Ulterior, am aflat din sat, de la ceilalți muncitori de la ferma de animale, că patronul turc a fost arestat, dar nu cunosc motivul pentru care acesta a fost arestat.
În ultimul timp nu am mai trecut pe la ferma de animale a patronului turc deoarece aceasta este situată în partea cealaltă a satului față de locuința mea.
Alte aspcete nu mai am de arătat.
Audiată la 10 august 2019, martora SC a declarat:
Sunt expert contabil din anul 1995 și, din anul 1997, am înființat Biroul Expert Contabil inițial BG. C, care, ulterior, și-a schimbat denumirea în S G. C, la momentul căsătoriei.
Am demarat relațiile contractuale cu SC VFP SRL în anul 2010 și am asigurat acestei societăți comerciale contabilitatea sintetică, adică reprezentantul KF și, ulterior, soția acestuia KN, și pentru alte perioade scurte au mai fost și alți administratori, aduceau la sediul BEC documentele de contabilitate primară deja întocmite. Din ceea ce știu eu, devizele de lucrări erau întocmite de un specialist în domeniu din cadrul SC TCL 2011 SRL și primite cu factura aferentă la SC VFP SRL, probabil dirigintele de șantier.
SC VFP SRL nu emitea facturi, deoarece nu produceau nimic, ei având doar investiția și anume realizarea unei ferme de caprine.
Știu că SC VFP SRL a avut aprobate două proiecte de investiții pe fonduri europene, ambele de la A.P.R.D.P., unul pentru fermă de caprine și altul pentru fabrică de prelucrare a laptelui, dar doar cel pentru ferma de caprine a fost demarat și realizat din ce cunosc eu.
Soții K veneau personal la biroul meu, eu nedeplasându-mă niciodată la locația fermei, de altfel, toți clienții vin la biroul meu pentru a aduce documentele lunare în vederea prelucrării lor și întocmirii declarațiilor.
Știu că SC VFP SRL a intrat în faliment, cred, anul trecut și știu că am primit o adresă de la lichidatorul acestei societăți pentru a mă înscrie la masa credală, eu mai având de recuperat de la această societate în jur de 6.000 lei. Nu am dat curs invitației de a mă înscrie la masa credală.
Cu soții K nu am mai luat legătura de la ultimul control încheiat de reprezentanții Antifraudă care a avut loc la biroul meu. KF a fost chemat de Antifraudă pentru a semna documentul de control, ocazie cu care acesta a trecut și pe la biroul meu, aceasta fiind ultima întâlnire cu el.
Nu am niciun număr de telefon de contract al numitului KF sau al soției acestuia și știu de la reprezentanții antifraudă că acesta era plecat în Turcia și a venit special pentru a semna și primi documentul de control. Acesta nu mi-a adus și mie o copie a documentului de control.
Încă mai dețin câteva documente ale SC VFP SRL, care cred că sunt acte de control de la autorități.
Referitor la SC TCL 2011 SRL am început relațiile contractuale cu aceștia în cursul anului 2011, și pentru această societate comercială efectuând activități de contabilitate sintetică. De la această societate comercială am ținut legătura cu administratorul TT care și el aducea la biroul meu documentele de contabilitate primară deja completate, noi doar implementându-le în programul informatic și întocmitdu-i declarațiile.
Cu numitul TT nu am mai luat legătura de câțiva ani, înainte de momentul pedării documentelor SC TCL 2011 SRL către lichidatorul judiciar.
Nici de la numitul TT nu dețin număr de telefon de contact.
Așa cum am spus și mai sus, devizele de lucrări erau întocmite de un specialist, pentru că erau întocmite și semnate de dirigintele de șantier RI care era angajat al SC TCL 2011 SRL, aceste devize de lucrări fiind ulterior atașate facturilor care erau comunicate SC VPF SRL care le depunea, din ce știu eu în original, la A.P.R.D.P. pentru justificarea investiției.
Din ce cunosc eu, numitul TT domiciliază în Turcia și, la momentul respectiv, locuia în România și lucra la Săcele, la locul investiției.
Referitor la SC NMH MLO SRL, arăt că nu am avut niciun fel de colaborare cu această societate comercială și nici nu îmi aduc aminte dacă între această societate comercială și SC VPF SRL și SC TCL 2011 SRL au existat relații contractuale sau au fost emise facturi între acestea.
Tot ce pot spune, este că toate facturile predate de clienții noștri sunt operate în bazele de date.
Știu că pentru SC VPF SRL și SC TCL 2011 SRL au fost depuse deconturile de TVA și s-a solicitat rambursarea TVA-ului la cererea administratorilor societăților comerciale și în urma depunerii acestora au fost efectuate rapoarte de inspecție fiscală de către reprezentații ANAF, iar în urma acestora s-au efectuat rambursările de TVA pentru SC VPF SRL, dar nu îmi amintesc dacă s-au efectuat rambursări de TVA și pentru SC TCL 2011, însă pot spune că au avut și ei raport de inspecție fiscală.
Arăt că în contractul de finanțare încheiat de SC VFP SRL cu APRDP era menționat faptul că această societate venea cu aport propriu într-un cuantum pe care nu îl cunosc, astfel, că SC VPF SRL a efectuat plăți către SC TCL 2011 din sumele de bani primite de la APRDP cât și din banii proprii proveniți din împrumuturi de la cei doi administratori ai societății, contractele de împrumut fiind predate la dosarul cauzei.
Nu îmi este cunoscută societatea SC EFISET SRL Vărăști Giurgiu.
Alte aspecte nu mai am de arătat.
Audiat la data de 13.05.2019, matrorul JIV, administrator al SC CC I SRL București, a declarat că firma sa nu deține nici un utilaj pentru construcții de genul buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere. De asemenea, martorul mai arată că nu îi sunt cunoscute firmele SC NHM MO SRL, SC TCL 2011 SRL și SC VFP SRL, iar societatea administrată de el nu a încheiat contracte cu acestea și nici nu îi cunoaște pe inculpații TT, AMH și KF. Totodată, martorul nu are cunoștință de proiectul „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța".
Audiat la data de 05.04.2019, matrorul BA, administrator al SC TP SRL București, a declarat că firma sa nu deține nici un utilaj pentru construcții de genul buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane, autogredere sau buldozere. De asemenea, martorul mai arată că nu îi sunt cunoscute firmele SC NHM MO SRL, SC TCL 2011 SRL și SC VFP SRL, iar societatea administrată de el nu a încheiat contracte cu acestea și nici nu îi cunoaște pe inculpații TT, AMH și KF. Totodată, martorul nu are cunoștință de proiectul „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța".
Apărarea inculpaților
1.În Procesul verbal declatație suspect din data de 19.10.2018, ora 15:09, întocmit de autoritățile judiciare turce, în urma comisiei rogatorii internaționale solicitată de organul de urmărire penală român, inculpatul KF a arătat că nu recunoaște comiterea faptelor care i se rețin în sarcină. Inculpatul arată că, într-adevăr, a obținut finanțare comuitară pentru SC VFP SRL Constanța pentru deschiderea unei ferme de creștere a animalelor, că firma administrată de el a fost controlată de organele fiscale, în anul 2013, care suspectau obținerea rambursării de taxe în mod ilegal, control finalizat cu sesizarea organelor de urmărire penală și cele ale Uniunii Europene.
2.În Procesul verbal declatație suspect din data de 17.10.2018, ora 14:25, întocmit de autoritățile judiciare turce, în urma comisiei rogatorii internaționale solicitată de organul de urmărire penală român, inculpatul TT a arătat că nu recunoaște comiterea faptelor care i se rețin în sarcină. Inculpatul a declarat că, în anul 2011, inculpatul KF a făcut un proiect de fermă pe care l-a depus la organele competente pentru a accesa fonduri europene în România, firma administrată de inculpatul TT fiind cea care a preluat lucrarea de execuție a fermei, ca subcontractor. În momentul în care construcția a ajuns la nivelul de 40%, inculpatul KF a început să aibă probleme cu fluxul de bani întrucât nu mai primea fonduri comunitare, astfel încât nu a mai putut face plățile pentru firma condusă de inculpatul TT.
3.În Procesul verbal declatație suspect din data de 08.11.2018, întocmit de autoritățile judiciare turce, în urma comisiei rogatorii internaționale solicitată de organul de urmărire penală român, inculpatul AMH a arătat că nu recunoaște comiterea faptelor care i se rețin în sarcină. Inculpatul a declarat că a locuit în România în perioada anilor 2001 – 2014 și că a administrat SC NHM MO SRL, că îl cunoaște pe inculpatul KF, care deținea SC VFP SRL Constanța și că sprijinul financiar primit de această din urmă firmă în cadrul proiectului cu fonduri comunitare nu are nicio legătură cu SC NHM MO SRL.
Declarațiile inculpaților KF și TT vor fi înlăturate, fiind izolate în contextul materialului probator administrat în cauză
În drept
În perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu ocazia derulării proiectului aferent contractului de finanțare nr. (...), încheiat la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța", cu ocazia depunerii cererilor de rambursare, inculpatul KF a prezentat și folosit cu rea-credință, la APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, documente și declarații false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante fiind false, constând în documente fiscale întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Astfel, decontarea sumelor de bani de către beneficiarul SC „VFP" SRL Constanța în baza proiectului au avut la bază facturile emise de către inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, în contextul în care cea din urmă societate, SC „TCL 2011" SRL Constanța, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța.
Aceasta, în contextul în care între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia inculpatul AMH, administratorul societății SC „NHM MO" SRL Constanța, a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei , reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe; utilajele apar că fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CC I" SRL București, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, cele trei societăți neavând astfel de relații comerciale cu „NHM MO" SRL Constanța;
Prin această modalitate, inculpatul TT a urmărit să îl ajute pe inculpatul KF să fraudeze fondurile europene.
În contextul descris anterior, inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, a înregistrat în contabilitatea societății valoarea facturilor menționate anterior, emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în perioada 04.06.2012 – 31.07.2012, în sumă de 4.655.601 lei, din care: 3.754.517 lei baza de impozitare și 901.084 lei taxa pe valoare adăugată, înregistrată de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța în debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" (3.754.517 lei) și în debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" (901.084 lei), astfel că prin introducerea în calculul impozitului pe profit a cheltuielilor fictive înregistrate în debitul contului 628 (3.754.517 lei), și prin înregistrarea taxei pe valoare adăugată deductibile aferente cheltuielilor anterior menționate (901.084 lei), inculpatul TT a produs un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.501.807 lei, compus din: impozit pe profit – 600.723 lei (3.754.517 x 16 % = 600.723) și taxa pe valoare adăugată – 901.084 lei.
1)Fapta inculpatului KF, administrator al SC VFP SRL Constanța, descrisă mai sus, constituie infracțiunea de:
- Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.,

2)Faptele inculpatului TT, administrator al SC TCL 2001 SRL, descrise anterior, constituie infracțiunile de:
- Complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.,
- Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.,
ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
Infracțiunea de evaziune fiscală reținută în cauză nu este săvârșită în formă continuată, ci în formă continuă, raportat la obligația legală continuă de a declara veniturile realizate.
Având în vedere limitele de pedeapsă mai reduse din legea veche, față de cele mai mari cuprinse în legea în vigoare de la 1 februarie 2014, legea veche este legea penală mai favorabilă.
Aceste texte au fost enunțate în ședință publică și în baza lor urmează a se pronunța condamnarea fiecărui inculpat.
Se va retine astfel vinovatia inculpatilor la comiterea infractiunii , pentru stabilirea corecta a incadrarii juridice , instanta a constatat că in cauza sunt aplicabile dispozitiile cuprinse în legea în vigoare de la 1 februarie 2014, legea veche este legea penală mai favorabilă
Astfel, tribunalul va avea în vedere pericolul social concret al faptei relevat de modul de săvârșire dar și de valoarea prejudiciului creat bugetului de stat, de faptul că inculpatii nu au antecedente penale sunt integrati în societate, de poziția procesuală a acestora.
Totodată, tribunalul va aplica ambilor inculpati pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 67 alin.1 Cod penal și va aplica celor doi inculpați pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, prev.de art. 66 alin.1 lit.c Cod penal, pe o durată de 3 ani, ce se pune în executare după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.
Tribunalul apreciază , în raport de comportamentul social anterior al inculpatilor, de comportamentul procesul in prezenta cauza, în care aceștia nu au fost identificați de către instanță pentru a fi audiați, că pedeapsa aplicată își poate realiza efectele doar executare efectivă și cu instituirea unor măsuri adecvate care să răspundă exigențelor cauzei.
Se apreciază că scopul aplicarii pedepsei poate fi atins doar cu executarea acesteia efectivă dată fiind gravitatea faptelor așa cum au fost descrise anterior.
Prin Adresa nr. ctg-dex-17935 din data de 28.05.2019 ANAF – DRFP Galați – AJFP Constanța – Serviciul Juridic se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.501.807 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului de stat, format din 600.723 lei impozit pe profit și 901.064 lei TVA, pentru comitereainfracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
Prin Adresa nr. E 12294 din data de 29.05.2019 Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.175.476,77 lei în referire la finanțarea din bugetul Uniunii Europene (în valoare de 1.851.437,22 lei) și din bugetul național (în valoare de 324.039,55 lei) acordată beneficiarului FEADR SC VFP SRL, reprezentată legal de către inculpatul KF.
Din Adresa nr. 5029/05.06.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța rezultă că inculpații KF, TT și AMH nu figurează cu bunuri imobile înscrise în cartea funciară. Faptul că inculpații nu dețin bunuri mobile și imobile rezultă și din Adresa nr. 2541/23.05.2019 a Primăriei Comunei Săcele, Jud. Constanța, dar și din cea nr. R-T45597 din data de 04.06.2019 a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, însă instanța consideră că în cauză pot fi luate măsuri asiguratorii pentru bunurile care vor fi identificate în patrimoniu inculpaților.
Instanța constată că în cauză sunt îndeplinite cumulativ cerințele răspunderii civile delictuale respectiv fapta ilicită a inculpaților constând în faptul că În perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu ocazia derulării proiectului aferent contractului de finanțare nr. (...), încheiat la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța", cu ocazia depunerii cererilor de rambursare, inculpatul KF a prezentat și folosit cu rea-credință, la APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, documente și declarații false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante fiind false, constând în documente fiscale întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Astfel, decontarea sumelor de bani de către beneficiarul SC „VFP" SRL Constanța în baza proiectului au avut la bază facturile emise de către inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, în contextul în care cea din urmă societate, SC „TCL 2011" SRL Constanța, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța.
Aceasta, în contextul în care între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia inculpatul AMH, administratorul societății SC „NHM MO" SRL Constanța, a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei , reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe; utilajele apar că fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CC I" SRL București, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, cele trei societăți neavând astfel de relații comerciale cu „NHM MO" SRL Constanța;
Prin această modalitate, inculpatul TT a urmărit să îl ajute pe inculpatul KF să fraudeze fondurile europene.
De asemenea există în cauză prejudiciul suferit de partea civilă ANAF – DRFP Galați – AJFP Constanța suma de 1.501.807 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului de stat, format din 600.723 lei impozit pe profit și 901.064 lei TVA , de partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale suma de 2.175.476,77 lei în referire la finanțarea din bugetul Uniunii Europene (în valoare de 1.851.437,22 lei) și din bugetul național (în valoare de 324.039,55 lei) acordată beneficiarului FEADR SC VFP SRL, reprezentată legal de către inculpatul KF. , urmare a acestor acțiuni ; raportul de cauzalitate directă între fapta ilicită și prejudiciul produs; vinovăția dovedită a fiecărui inculpat.
Va obliga pe inculpatii KF și TT, să plătească părții civile ANAF – DRFP Galați – AJFP Constanța suma de 1.501.807 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului de stat, format din 600.723 lei impozit pe profit și 901.064 lei TVA și părții civile Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale suma de 2.175.476,77 lei în referire la finanțarea din bugetul Uniunii Europene (în valoare de 1.851.437,22 lei) și din bugetul național (în valoare de 324.039,55 lei) acordată beneficiarului FEADR SC VFP SRL, reprezentată legal de către inculpatul KF.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale solicitând obligarea inculpaților KF și TT la plata dobânzilor și penalităților aferente prejudiciului în sumă de 2.175.476,77 lei.
De asemenea, inculpatul KF, deși nu a formulat apel în cauză, a invocat la termenul din data de 16.02.2023, nulitatea absolută a sentinței penale nr.509/17.11.2021 a Tribunalului Constanța și restituirea cauzei spre rejudecare, având în vedere că în perioada 05.08.2021-02.06.2022, judecata în fața primei instanțe s-a desfășurat în lipsa sa, fiind în această perioadă arestat preventiv în Serbia, în vederea extrădării în România.
Examinând sentința apelată în raport de actele și lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, dar și din oficiu, Curtea constată că apelul formulat de partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este nefondat, din următoarele considerente:
Într-adevăr, prin Rechizitoriul nr. 176/P/2016 întocmit de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ – D.N.A. – SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:
1) KF, (...), administrator al SC VFP SRL Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și
2) TT, (...), administrator al SC TCL 2001 SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.
S-a reținut în sarcina celor doi inculpați că În perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu ocazia derulării proiectului aferent contractului de finanțare nr. (...), încheiat la data de 25.05.2011, între APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, în calitate de autoritate contractantă, și SC „VFP" SRL Constanța, reprezentată de către administratorul KF, în calitate de beneficiar, în baza căruia societății comerciale sus-menționate i-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România (P.N.D.R.), pentru realizarea proiectului „Înființare fermă de creștere și exploatare a caprinelor în comună Săcele, jud. Constanța", cu ocazia depunerii cererilor de rambursare, inculpatul KF a prezentat și folosit cu rea-credință, la APDRP România – CRPDRP2SE Constanța, documente și declarații false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), documentele justificative prezentate în acest scop autorității contractante fiind false, constând în documente fiscale întocmite de către SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de executant al proiectului, în baza Contractului de prestări servicii nr. 92 din data de 24.08.2011, încheiat cu beneficiarul fondurilor europene.
Astfel, decontarea sumelor de bani de către beneficiarul SC „VFP" SRL Constanța în baza proiectului au avut la bază facturile emise de către inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, pentru execuția unor lucrări care nu fuseseră realizate în realitate, în contextul în care cea din urmă societate, SC „TCL 2011" SRL Constanța, la rândul său, a înregistrat efectuarea de plăți către furnizorul de utilaje SC „NHM MO" SRL Constanța, societate care, în fapt, nu deținuse utilajele ce au format obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul SC „TCL 2011" SRL Constanța.
Aceasta, în contextul în care între SC „TCL 2011" SRL Constanța, în calitate de beneficiar, și SC „NHM MO" SRL Constanța, în calitate de furnizor, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25 din data de 01.11.2011, având ca obiect închirierea de utilaje și camioane, contract în baza căruia inculpatul AMH, administratorul societății SC „NHM MO" SRL Constanța, a emis în perioada de referință facturi fiscale în valoare totală de 4.655.602 lei , reprezentând contravaloarea închirierii de utilaje către partenerul său, facturi care au fost achitate parțial prin virament bancar, respectiv suma de 282.200 lei, și parțial în numerar, respectiv suma de 4.373.401 lei, în baza unui număr de 4 chitanțe; utilajele apar că fuseseră închiriate de la alte trei societăți comerciale, respectiv SC „TP" SRL București, SC „SP" SRL București și SC „CC I" SRL București, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, cele trei societăți neavând astfel de relații comerciale cu „NHM MO" SRL Constanța;
Prin această modalitate, inculpatul TT a urmărit să îl ajute pe inculpatul KF să fraudeze fondurile europene.
În contextul descris anterior, inculpatul TT, în calitate de administrator al SC „TCL 2011" SRL Constanța, a înregistrat în contabilitatea societății valoarea facturilor menționate anterior, emise de S.C. NHM MO S.R.L. Constanța, în perioada 04.06.2012 – 31.07.2012, în sumă de 4.655.601 lei, din care: 3.754.517 lei baza de impozitare și 901.084 lei taxa pe valoare adăugată, înregistrată de S.C. TCL 2011 S.R.L. Constanța în debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" (3.754.517 lei) și în debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" (901.084 lei), astfel că prin introducerea în calculul impozitului pe profit a cheltuielilor fictive înregistrate în debitul contului 628 (3.754.517 lei), și prin înregistrarea taxei pe valoare adăugată deductibile aferente cheltuielilor anterior menționate (901.084 lei), inculpatul TT a produs un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 1.501.807 lei, compus din: impozit pe profit – 600.723 lei (3.754.517 x 16 % = 600.723) și taxa pe valoare adăugată – 901.084 lei.
În cursul urmăririi penale prin adresa nr.E12294/29.05.2019 AFIR București s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 2.175.476,77 lei, corespunzător primelor 3 tranșe de plată (respectiv suma de 213.687,73 lei acordată la data de 27.04.2012, suma de 740.372,02 lei acordată la data de 28.01.2013 și suma de 1.221.417,02 lei, acordată la data de 29.10.2013), solicitând, totodată calcularea la debitul principal și a dobânzilor și penalităților calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată.
Prin sentința penală 509/17.11.2021 s-a dispus condamnarea inculpaților KF și TT pentru infracțiunile deduse judecății astfel cum s-a arătat anterior, și în baza art. 19 al. 1, 2 și 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. și art.397 c.p.p. și art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. și art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; instanța de fond a admis acțiunea civilă și a obligat inculpații KF și TT, să plătească părții civile Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale suma de 2.175.476,77 lei în referire la finanțarea din bugetul Uniunii Europene (în valoare de 1.851.437,22 lei) și din bugetul național (în valoare de 324.039,55 lei) acordată beneficiarului FEADR SC VFP SRL, reprezentată legal de către inculpatul KF.
Sub aspectul laturii civile, Curtea constată că, potrivit art. 121 din Ordonanța de urgență nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările aduse prin O.G. nr. 16/26.08.2009, publicată în M.Of. Nr. 598/31.08.2009 ” Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare”/ ordonanța nr.97/2022
De asemenea, potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 66/2011 ” (1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă.(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menționate la alin. (1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația luării următoarelor măsuri până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:
a)pentru beneficiarii privați suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare și în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;
b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea;
c) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă și/sau Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și din fondurile publice naționale aferente acestora se vor compensa debitul și penalitățile aferente schemei sau măsurii de finanțare afectate și deblocarea diferențelor de sume pentru celelalte scheme sau măsuri de finanțare neafectate”.
Iar potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 66/2011 ”(1) Creanțele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.
(2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internațional prevăd altfel.
(3) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (2), autoritățile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, în aplicarea prevederilor art. 21, au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite un proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.
(5) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli.
(6) Creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) și (15).”
De asemenea, potrivit art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune:
"(l)Pentru orice plată necuvenită în urma unei nereguli sau a unei neglijențe, statele membre solicită recuperarea de la beneficiar în termen de 18 luni după ce un raport de control sau un document similar care semnalează apariția unei astfel de nereguli a fost aprobat și, după caz, primit de agenția de plăți sau de organismul responsabil de recuperare. Cuantumurile corespunzătoare sunt înregistrate în momentul prezentării cererii de recuperare în registrul debitorilor al agenției de plăți.
(2)Dacă recuperarea nu s-a produs în termen de patru ani de la data solicitării de recuperare sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sunt suportate de statele membre în cauză, iar 50 % de la bugetul Uniunii, fără a se aduce atingere cerinței ca statul membru în cauză să continue în mod obligatoriu procedurile de recuperare în conformitate cu articolul 58. (...)"
De asemenea, art. 2 și 3 din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015 care prevăd: " Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
(1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel.
(2) în măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, prezentul cod se aplică și pentru:
administrarea drepturilor vamale;
b) administrarea redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului;
c) alte creanțe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanțelor fiscale.
(3) în scopul aplicării alin. (2), drepturile vamale și redevențele sunt asimilate creanțelor fiscale.
Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanțelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit.b).
Art. 3: Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
(1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanțelor prevăzute la art. 2.
(2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă, republicat, în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorități publice și contribuabili/plătitori."
În ceea ce privește excepția nulității absolute a sentinței penale nr.509/17.11.2021 a Tribunalului Constanța invocată de către inculpatul KF, curtea o va respinge ca nefondată pentru argumentele ce vor fi expuse în continuare.
Inculpatul KF a solicitat constatarea nulității sentinței apelate cu consecința rejudecării cauzei, întrucât în perioada 05.08.2021-02.06.2022, se afla încarcerat Serbia în vederea executării mandatului european emis de Tribunalul Constanța în dosarul nr.5112/8118/2014 .
A mai precizat inculpatul KF, faptul că, fiind în stare de deținere, prezența sa la judecata cauzei era obligatorie conform dispozițiilor art.364 C.pr.pen.
Curtea reține că inculpatului KF i s-a comunicat o copie a sentinței penale nr.509/17.11.2021, la data de 12.09.2022, dată la care acesta se afla în Penitenciarul Slobozia. În acest context, inculpatul nu a înțeles să formuleze apel împotriva menționatei sentințe penale de condamnare. Mai mult, citat fiind, în calitate de intimat în apelul declarat de către partea civilă A.F.I.R., inculpatul KF, prin apărător ales, la data de 27.10.2022 înaintează instanței de apel o solicitare, prin care reiterează faptul că nu a formulat apel împotriva sentinței penale nr.509/17.11.2022, dar, solicită preschimbarea termenului de judecată a apelului față de necesitatea inițierii unei cereri de contopire a pedepselor ce i-au fost aplicate în prezenta cauză și prin sentința penală nr.694/25.06.2018.
În acest context, Curtea reține că dispozițiile instanței de fond privind soluționarea acțiunii penale din prezenta cauză au intrat în puterea lucrului judecat prin neapelare, latura penală a cauzei rămânând definitivă la expirarea termenului de declarare a apelului.
Așadar, identificarea unei cauze de nulitate, chiar și absolută după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, nu mai poate fi invocată, cu excepția situației în care respectivul motiv ar constitui temeiuri pentru promovarea unei căi extraordinare de atac.
În acest context, constatarea nulității hotărârii apelate, cu consecința restituirii cauzei, în vederea rejudecării solicitată de intimatul KF, ar încălca principiul non agravatio in peius, față de apelanta AFIR, singura ce a declarat apel în prezenta cauză, în propria cale de atac, aspect ce nu poate fi admis.
Pentru aceste considerente, în baza art. art.421 pct. 2 lit.b Cod de procedură penală va admite APELUL declarat declarat de partea civilă AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE împotriva sentinței penale nr.509/17.11.2021 a Tribunalului Constanța, Desfințează , în parte sentința apelată, și rejudecând;
Va obliga inculpatii KF și TT, la plata către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale a prejudiciului în cuantum de 2.175.476,77 la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la data plății efective.
Va respinge excepția nulității absolute a sentinței penale nr. 509/17.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.3418/118/2020, invocată de inculpatul initimat KF prin apărătorul ales.
În baza art.272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu av. CT în sumă de 300 lei și av. PC, în sumă de 200 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.
În baza art.273 alin.4 și 5 C.pr.pen, va dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției a sumei de 200 lei în favoarea domnului traducător autorizat pentru limba turcă, ME pentru, pentru asigurarea serviciilor de traducere în ședința de judecată din data de 16.02.2023.
Cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:


în baza art. art.421 pct. 2 lit.b Cod de procedură penală va admite apelul declarat declarat de partea civilă AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE împotriva sentinței penale nr.509/17.11.2021 a Tribunalului Constanța,
Desfințează, în parte sentința apelată, și rejudecând;
Obligă inculpatii KF și TT, la plata către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale a prejudiciului în cuantum de 2.175.476,77 la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la data plății efective.
Respinge excepția nulității absolute a sentinței penale nr. 509/17.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.3418/118/2020, invocată de inculpatul initimat KF prin apărătorul ales.
În baza art.272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu av. CT în sumă de 300 lei și av. PC, în sumă de 200 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.
În baza art.273 alin.4 și 5 C.pr.pen, dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției a sumei de 200 lei în favoarea domnului traducător autorizat pentru limba turcă, ME pentru, pentru asigurarea serviciilor de traducere în ședința de jdecată din data de 16.02.2023.
Cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.
Definitivă.
Pronunțată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, azi 16.03.2023.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,
(...) (...)
 
Grefier,
(...)

Red.fond.jud.fond (...)
Red.dec.jud.Ș(...)
2ex./16.03.2023