DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Anexa Nr. 6

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
Direcția Națională Anticorupție
2019

I. Incidente de integritate
Nr. total de incidente de integritate 1
Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice 0
Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor 1
Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate Urmărire penală
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere 0
Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție 1
Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de sancțiuni disciplinare 0
Nr. de sancțiuni administrative 1
Nr. de sancțiuni penale 1
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare  

II. Măsuri de prevenire și/sau control
Nr. total de măsuri propuse:
Descrierea măsurilor Stadiul implementării
1.înscrierea riscului aferent în registrul riscurilor de corupție Realizat
2.includerea în programele anuale de pregătire profesională continuă a temei aferente riscului materializat Realizat