increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
4 septembrie 2008
Nr. 221/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna august, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

TOMA LUMINIŢA, asociat şi administrator la SC ANA IMPEX SRL Ilfov, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală şi
ALEXE MIHAI VALERIU, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma participaţiei improprii).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2003 – octombrie 2004, inculpata Toma Luminiţa, în calitate de asociat şi administrator la SC ANA IMPEX SRL Ilfov (societate care avea ca principal obiect de activitate comercializarea deşeurilor), a omis să evidenţieze în actele contabile ale firmei majoritatea operaţiunilor comerciale efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În acest sens, inculpata a fost ajutată de inculpatul Alexe Mihai Valeriu prin falsificarea unor borderouri de achiziţie sau prin retrageri de numerar, acte de natură să denatureze veniturile realizate de firmă.
În plus, în acelaşi scop, inculpatul Alexe Mihai Valeriu a determinat mai multe persoane (a căror identitatea a rămas necunoscută) să întocmească în fals borderouri de achiziţie, acţiuni care au influenţat rezultatele financiare ale SC ANA IMPEX SRL Ilfov.
În această modalitate, inculpaţii au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de 95.702.093.389,91 ROL (2.366.715 euro). Această pagubă a rămas nerecuperată deoarece nu au fost identificate bunuri aparţinând inculpaţilor pentru a fi indisponibilizate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Cornetu.

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

FORŢAN COLETA, administrator la S.C. FORŢAN PROD S.R.L. şi director la S.C. FORŢAN S.R.L. Bucovăţ, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea;
- schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea;

FORŢAN ION, administrator la S.C. FORŢAN S.R.L. Bucovăţ, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea;
- complicitate la schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea;

HĂULICĂ GABRIEL, administrator la S.C. COMSTAR HĂULICĂ S.R.L. Vaslui, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- punere în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, faptă prevăzută de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
- participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

S.C. FORŢANPROD S.R.L. Craiova a fost beneficiara unei finanţări nerambursabile din fonduri PHARE-RICOP, acordate pentru implementarea proiectului intitulat „Investiţie în achiziţie echipamente pentru linie producţie tăbăcit piele pentru tapiserie”. Scopul proiectului l-a constituit completarea liniei de producţie existente cu utilajele necesare realizării unui flux tehnologic complet şi crearea unui număr de 42 de locuri noi de muncă.
În acest context, în cursul anului 2004, inculpata Forţan Coleta, în calitate de reprezentant al S.C. FORŢAN PROD S.R.L. Craiova, cu ajutorul inculpatului Forţan Ion, a obţinut pe nedrept fonduri comunitare nerambursabile în valoare de 49.732 EURO prin simularea licitaţiei de achiziţii de bunuri şi prezentarea de documente false ori inexacte (contract de bunuri finanţat din ajutor extern din partea Comunităţilor Europene, facturi fiscale şi toate înscrisurile ce au făcut obiectul licitaţiei organizate de S.C. FORŢAN PROD S.R.L. în 6 iulie 2004).
Inculpata Forţan Coleta a schimbat fără respectarea prevederilor legale destinaţia fondurilor comunitare astfel obţinute, prin virarea acestora în contul unei firme, sub forma unei plăţi pentru o operaţiune comercială fictivă, pentru ca ulterior, prin acelaşi mecanism, suma de bani să ajungă în contul S.C. FORŢAN S.R.L., de unde a fost retrasă de inculpatul Forţan Ion.
La rândul său, în perioada aprilie 2004 – septembrie 2005, inculpatul Hăulică Gabriel, în calitate de administrator la S.C. COMSTAR HĂULICĂ S.R.L. Vaslui, a procurat ilegal şi a pus în circulaţie, fără drept, un număr de 32 de facturi fiscale şi chitanţe false, care atestau achiziţionarea şi plata de către firma sa a unor utilaje de tăbăcărie, operaţiuni comerciale care nu s-au realizat în fapt. Inculpatul Hăulică Gabriel a determinat o persoană fizică să completeze aceste acte contabile, fără a-i prezenta realitatea. În perioada mai-iulie 2004, inculpatul Hăulică Gabriel a completat personal mai multe chitanţe şi facturi fiscale în care a atestat operaţiuni comerciale fictive de vânzare a aceloraşi utilaje de tăbăcărie către S.C. FORŢAN S.R.L. Bucovăţ. Toate documentele astfel falsificate au fost înregistrate în contabilitatea firmei inculpatului, fapt ce a avut drept consecinţă denaturarea rezultatelor financiare ale societăţii.
Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 49.731,64 euro. În vederea recuperării acestei pagube, s-a luat măsura sechestrului asigurator asupra unui imobil aparţinând inculpaţilor Forţan Coleta şi Forţan Ion.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Craiova.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE