DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 560 din 16.09.2020, Curtea de Apel Alba a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul DRĂGUȘANU FILIP, la data faptelor consilier superior cu atribuții în compartimentul agricol în cadrul Primăriei Ațel – județul Sibiu la o pedeapsă de 3 ani, 2 luni și 10 zile închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și fals intelectual, în formă continuată.
Condamnă pe inculpata D.A., la data faptei fermier, administrator al SC Cuenca Ațel SRL la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Condamnă pe inculpata S.C. CUENCA AȚEL S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 40.000 lei echivalentul a 400 zile amendă și pedeapsa complementară constând în suspendarea activității persoanei juridice pe o perioadă de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărâri de condamnare, interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani și publicarea hotărârii de condamnare în presa scrisă centrală într-un număr de 3 apariții, pe cheltuiala persoanei juridice la data rămânerii definitive, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Atrage atenția inculpatei SC Cuenca Ațel SRL că în caz de neexecutare cu rea credință a pedepsei complementare, se va dispune suspendarea activității până la punerea în executare a pedepsei complementare, pe o perioadă de încă 3 luni, iar în temeiul art. 140 al. 3 C.p., dacă nici până la împlinirea acestui termen nu va fi pusă în executare această obligație, instanța va dispune dizolvarea societății.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata D.A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Primăriei comunei Ațel ori în cadrul primăriei Mediaș.
Dispune anularea tuturor înscrisurilor care fac obiectul material al infracțiunilor de fals și care se regăsesc în dosarul de urmărire penală.
Obligă pe cei trei inculpați, în solidar, să plătească părții civile, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.), suma de 44.020,41 lei, sumă la care se adaugă obligații fiscale calculate conform legislației fiscale începând cu data scadenței obligației de plată și până la executarea integrală a plății.
Obligă pe fiecare dintre cei trei inculpați la plata sumei de câte 1.500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia la data de 08 noiembrie 2019, vezi comunicatul nr. 884/VIII/3 din data de 12 noiembrie 2019 (comunicatul nr. 6).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 12 noiembrie 2019