increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 145 din 12.03.2020, Curtea de Apel Alba a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul DRĂGUȘANU FILIP, la data faptelor consilier în cadrul Primăriei comunei Ațel, județul Sibiu, la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și fals intelectual, în formă continuată.
2. Condamnă pe inculpatul DRĂGUȘANU OVIDIU, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
3. Condamnă pe inculpata DRĂGUȘANU ANA, la data faptei administrator al SC Cuenca Ațel SRL, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
4. Condamnă pe inculpata S.C. CUENCA AȚEL S.R.L. la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 20.000 lei, echivalentul a 200 zile amendă și pedeapsa complementară constând în suspendarea activității persoanei juridice pe o perioadă de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărâri de condamnare, interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani și publicarea hotărârii de condamnare în presa scrisă centrală într-un număr de 3 apariții, pe cheltuiala persoanei juridice la data rămânerii definitive, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Atrage atenția inculpatei SC Cuenca Ațel SRL că în caz de neexecutare cu rea credință a pedepsei complementare, se va dispune suspendarea activității până la punerea în executare a pedepsei complementare, pe o perioadă de încă 3 luni, iar în temeiul art. 140 al. 3 C.p., dacă nici până la împlinirea acestui termen nu va fi pusă în executare această obligație, instanța va dispune dizolvarea societății.
În cazul inculpatului Drăgușanu Filip, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Drăgușanu Ovidiu și Drăgușanu Ana vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile, ambii în cadrul Primăriei Comunei Ațel ori în cadrul Primăriei orașului Mediaș.
Dispune anularea tuturor înscrisurilor care fac obiectul material al infracțiunilor de fals și care se regăsesc în dosarul de urmărire penală.
Obligă inculpații la plata despăgubirilor civile către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), a următoarelor sume la care se adaugă obligații fiscale calculate conform legislației fiscale începând cu data scadenței obligației de plată și până la executarea integrală a plății, după cum urmează:
- Drăgușanu Filip, la plata sumei de 263.025,44 lei;
- Drăgușanu Ovidiu, la plata sumei de 236.324,17 lei;
- Drăgușanu Ana, în solidar cu SC Cuenca Ațel SRL, la plata sumei de 68.460,89 lei.
Obligă pe fiecare din inculpații Drăgușanu Filip și Drăgușanu Ovidiu, iar pe inculpata Drăgușanu Ana în solidar cu inculpata SC Cuenca Ațel SRL, la plata sumei de câte 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Obligă pe fiecare din inculpații Drăgușanu Filip și Drăgușanu Ovidiu să plătească statului câte 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia la data de 14 decembrie 2017, vezi comunicatul nr. 22/VIII/3 din data de 09 ianuarie 2018, pct 2

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 09 ianuarie 2018