DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 239 din 11.07.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, președintele Consiliului Județean Constanța, la data faptelor, la o pedeapsă de 10 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entități juridice de drept sau interes public, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul GÂMBUȚEANU ADRIAN GEORGE, director general al Regiei Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, la data faptei, la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entități juridice de drept sau interes public, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpații COMAN VICTOR AURELIAN și POPA DANIEL DAN, administratori ai SC Rom Coman SRL, la data faptelor, la câte o pedeapsă de 5 ani și 4 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, transmitere fictivă a părților sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală și evaziune fiscală (2 infracțiuni).
Condamnă pe inculpata TĂICUȚU FELICIA, director general al Direcției Generale Economico - Financiare din cadrul Consiliului Județean Constanța, la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul VLĂDUCĂ CONSTANTIN, inginer în cadrul Serviciului Utilități Publice din cadrul Consiliului Județean Constanța, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul ENE GICĂ, inginer silvic în cadrul Regiei Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpata REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA (R.A.J.D.P. Constanța), la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 200.000 lei și pedeapsa complementară constând în difuzarea hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun Constanța, în număr de 10 apariții, cel mult una pe săptămână, apariții constând în citirea și afișarea simultan, pe o durată de minim 5 minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conținând descrierea faptei pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum a fost reținută în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică și pedeapsa aplicată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpata SC ROM COMAN SRL, la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 100.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea societății, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpații ONESCU FLORIN GEORGEL, primar al comunei Lipnița, jud. Constanța și GEILEANU NELA, secretar al comunei Lipnița, jud. Constanța, la data faptei, la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
Condamnă pe inculpatul ZELCA COSTICĂ, administrator al SC STOP SRL, la data faptei, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpata SC STOP SRL, la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 400.000 lei și pedeapsa complementară constând în difuzarea hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun și prin intermediul unui post național de televiziune, în număr de câte 5 apariții în cazul fiecăruia din cele două posturi, cu o frecvență de cel mult o apariție pe săptămână, publicarea constând în citirea și afișarea, simultan, pe o durată de minim 5 minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conținând descrierea faptei pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum a fost reținută în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică și pedeapsa aplicată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul ȚIȚIMEAUA IONUȚ, director general al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică din cadrul Consiliului Județean Constanța, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.
Condamnă pe inculpații PÂRVU TUDOREL și GAVRILĂ DIMA BOGDAN TEONIU, directori generali ai Direcției Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Constanța, la data faptei, la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
Dispune achitarea inculpaților CENUȘĂ TITI, arhitect șef în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Lucrări Publice a Consiliului Județean Constanța, SIMION LUCIAN, șef al Serviciului Utilități Publice din cadrul Consiliului Județean Constanța și DARIE RUXANDRA LUMINIȚA, notar public, la data faptelor, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Onescu Florin Georgel și Geileanu Nela, vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile, primul în cadrul Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța sau în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Constanța, iar al doilea în cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, prin Serviciul Monitorizare Servicii Publice și Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, sau în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Constanța.
Ia act că persoana vătămată Consiliul Județean Constanța nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Confiscă de la inculpații Coman Victor Aurelian și Popa Daniel Dan suma de câte 7.184.628,81 lei.
Obligă inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Tăicuțu Felicia, Vlăducă Constantin, Gâmbuțeanu Adrian George, Ene Gică, R.A.J.D.P. Constanța, Coman Victor Aurelian, Popa Daniel Dan, S.C. Rom Coman S.R.L., Țițimeaua Ionuț, Zelcă Costică, S.C. Stop S.R.L., Pârvu Tudorel și Gavrilă Dima Bogdan Teoniu la plata sumei de câte 442,85 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în primă instanță (onorariu avocat) către persoana vătămată Consiliul Județean Constanța.
Obligă pe inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Coman Victor Aurelian și Popa Daniel Dan la plata sumei de câte 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpații Tăicuțu Felicia, Vlăducă Constantin, Gâmbuțeanu Adrian George, Ene Gică, Onescu Florin Georgel, Geileanu Nela, Țițimeaua Ionuț, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel, Gavrilă Dima Bogdan Teoniu, R.A.J.D.P. Constanța, S.C.Rom Coman S.R.L. și S.C. Stop S.R.L. la plata sumei de câte 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța la data de 11 noiembrie 2014, vezi comunicatul nr. 1602/VIII/3 din data de 14 noiembrie 2014.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 14 noiembrie 2014