increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 801 din 29.06.2017, Curtea de Apel Ploiești a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpata DIACONU (fostă IONIȚĂ) VERONICA, primar al comunei Gorgota și membru al Comisiei locale de fond funciar la data faptei, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpații OPROESCU DUMITRU, director Administrația Domeniilor Statului (A.D.S.) Prahova, membru al Comisiei județene, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere Prahova, la data faptei și STAN CONSTANTIN CĂTĂLIN, fost subprefect, membru colectiv tehnic din cadrul Instituției Prefectului Județului Prahova, la data faptei, la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpatul NICOLAE VALENTIN, administrator la S.C. RO-HUNT&BUSINESS S.R.L. și S.C. ECOSERVICE EXPERT S.A. (fostă S.C. BUREB S.A.), la data faptelor, la o pedeapsă de 7 ani și 8 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul DIACONESCU VIOREL, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Condamnă pe inculpata STOIAN MARIANA, deținător societate comercială la data faptei, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpata VASILE TUDORA, referent contabil șef la Primăria Gorgota la data faptei, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 7 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.
Condamnă pe inculpata SOTIR SIMONA MARIANA, fost agent agricol, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.
Condamnă pe inculpații DUMITRACHE GHEORGHE, DUMITRACHE VASILE și DOBRA MĂDĂLIN, la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.
Condamnă pe inculpata TEODORU PETRUȚA, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată și înșelăciune în formă continuată.
Condamnă pe inculpata STOIAN STELIANA, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.
Condamnă pe inculpatele S.C. RO-HUNT&BUSINESS S.R.L. și S.C. ECOSERVICE EXPERT S.A., la pedeapsa principală constând în plata a câte unei amenzi penale în sumă de 200.000 lei și pedeapsa complementară constând în suspendarea activității pe o durată de 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.
Încetează procesul penal față de inculpata RADU SOFIA cu privire la infracțiunile reținute în sarcina sa, ca urmare a decesului acesteia.
În cazul inculpatei Sotir Simona, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Dispune anularea înscrisurilor falsificate.
Dispune restituirea către partea civilă, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a suprafeței de 25 hectare teren arabil situat pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, Jud. Prahova, dobândită de inculpatul Nicolae Valentin și a suprafeței de 50 hectare situată în aceeași localitate, dobândită de inculpata Teodoru Petruța.
Dispune comunicarea sentinței către părțile responsabile civilmente, comisia locală de fond funciar a comunei Gorgota prin primarul comunei Gorgota, primăria comunei Gorgota – prin primarul comunei Gorgota, comisia județeană de fond funciar Prahova Agenția Domeniilor Statului, Instituția Prefectului Prahova, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei sentințe, cu privire la actele declarate false sau nelegale.
Obligă în solidar pe inculpatele Stoian Mariana și Stoian Steliana să plătească părții civile suma de 4.250.000 euro sau echivalentul în lei la data efectuării plății, bani pe care inculpatele i-au obținut din vânzarea suprafeței de 50 hectare teren către S.C. F.S.I.G. SRL.
Obligă în solidar inculpații Dumitrache Gheorghe, Dumitrache Vasile și Stoian Mariana, să plătească părții civile suma de 2.525.000 euro sau echivalentul în lei la data efectuării plății, bani pe care inculpații i-au obținut din vânzarea suprafeței de 50 hectare teren către S.C. M.C. S.R.L.
Obligă pe inculpatul Nicolae Valentin, să plătească părții civile suma de 2.125.000 euro sau echivalentul în lei la data efectuării plății, bani încasați de inculpat în urma vânzării suprafeței de 25 hectare teren către G.A.M.
Obligă pe inculpatul Nicolae Valentin să plătească aceleași părți civile, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, suma de 2.793.750 euro sau echivalentul în lei la data efectuării plății, bani obținuți de inculpat ca urmare a vânzării suprafeței de 37, 5 hectare către părțile civile, P.M.C. și S.C B.C.C.M. S.R.L.
Obligă în solidar inculpații Stoian Mariana, Diaconu fostă Ioniță Veronica, Nicolae Valentin, Radu Sofia , Vasile Tudora, Sotir Simona Mariana, Dumitrache Gheorghe, Dumitrache Vasile, Diaconescu Viorel, Teodoru Petruța, Stoian Steliana, Dobra Mădălin, Stan Constantin Cătălin și Oproescu Dumitru la plata către partea civilă, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a sumei de 2.301.250 euro sau contravaloarea în lei la data achitării prejudiciului, reprezentând diferența pentru contravaloarea terenurilor înstrăinate, precum și la plata sumei de 165.000 lei, reprezentând echivalentul beneficiului nerealizat pentru anul 2008.
Obligă în solidar inculpatele Stoian Mariana și Teodoru Petruța la plata sumei de 590.000 euro către părțile civile G.I. și G.B.L.
Lasă nesoluționată acțiunea civilă cu privire la inculpata Radu Sofia.
Obligă inculpații Stoian Mariana, Diaconu (fostă Ioniță) Veronica, Nicolae Valentin, Radu Sofia, Vasile Tudora, Sotir Simona Mariana, Dumitrache Gheorghe, Dumitrache Vasile, Diaconescu Viorel, Teodoru Petruța, Stoian Steliana, Dobra Mădălin, Stan Constantin Cătălin și Oproescu Dumitru, la plata către stat a câte unei sume de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în faza de urmărire penală.
Obligă apelanții inculpați Vasile Tudora, Stoian Steliana, Dobra Mădălin, S.C. RO-HUNT&BUSINESS S.R.L. București, S.C. Ecoservice Expert S.A. (fostă S.C. BUREB S.A.) București la plata câte unei sume de 1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției la data de 23 decembrie 2008, vezi comunicat 367/VIII/3 din 23 decembrie 2008.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 23 decembrie 2008