DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 21 iunie 2017
Nr. 622/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților
CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al filialei județene a unui partid politic, pentru săvârșirea infracțiunilor de
- luare de mită în formă continuată (7 infracțiuni) și
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (5 infracțiuni din care 3 în formă continuată);
GRAPĂ SEBASTIAN, la data faptelor consilier județean și ulterior senator în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de
- dare de mită în formă continuată,
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (4 infracțiuni din care una în formă continuată) și
- efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri or alte foloase necuvenite;
MATEI GAVRIL, la data faptelor consilier județean și om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 infracțiuni);
CORNEA GHEORGHE CLAUDIU, la data faptelor consilier județean, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;
NEAG ADRIAN SABIN, consilier județean și administrator al unei societăți comerciale la data faptei, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

și în stare de libertate a inculpaților
ISPAS RADU PETRU, administrator public al județului Brașov la data faptei și COSTEA VIOREL, director al Direcției de Administrare Drumuri și Poduri (D.A.D.P.) din cadrul Consiliului județean Brașov la data faptei, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;
BOERIU IOAN IANCU, primar al comunei Jibert, județul Brașov la data faptei și în prezent, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;
PALTIN CRISTINEL, primar al comunei Șercaia, județul Brașov la data faptei și în prezent, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;
CORNEA FLORIN GABRIEL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;
ȘONERIU VALENTIN OLIMPIU și UNGUREANU VASILE, consilieri județeni la data faptei, MUNTEAN CĂTĂLIN GEORGE, primar al municipiului Codlea la data faptei și CRĂCIUN DRAGOȘ ROMULUS, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată;
STÂNGU OVIDIU, pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în formă continuată;
LEANCU COSMIN IOAN, primar al comunei Beclean la data faptei și GRAMA LUCIA CRISTINA, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Prezenta cauză are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de corupție în perioada 2010 – 2013 de către inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, președinte al Consiliului Județean Brașov, totodată președinte al filialei județene a unui partid politic și de către persoane din anturajul acestuia, consilieri județeni și primari, pentru obținerea de foloase necuvenite din atribuirea și derularea, cu încălcarea legii, de contracte de achiziții publice de către C.J. Brașov sau U.A.T. - uri din județ, precum și pentru obținerea în mod necuvenit de bani sau alte foloase, în interesul finanțării campaniei electorale a Filialei Brașov a partidului respectiv, prin pretinderea de la candidații pentru alegerile locale din anul 2012, pentru a le asigura acestora un loc eligibil pe lista consilierilor județeni.
În contextul campaniei electorale din anul 2012, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al filialei județene a unui partid politic, a pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 220.000 lei și 15.000 lei pentru a-i pune pe aceștia pe lista de candidați pentru un post de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov.
Astfel, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a primit de la următorii inculpați următoarele sume de bani:
- de la inculpatul Grapă Sebastian a primit suma de 170.000 lei;
- de la inculpatul Cornea Gheorghe Claudiu a primit suma de 100.000 lei;
- de la inculpatul Șoneriu Valentin Olimpiu a primit suma de 60.000 lei;
- de la inculpatul Matei Gavril a primit suma de 50.000 lei;
- de la inculpatul Muntean Cătălin a primit suma de 50.000 lei pentru ca Șandru Răzvan Ovidiu să fie pus pe o poziție sigur eligibilă de consilier județean;
- de la inculpatul Ungureanu Vasile a primit suma de 40.000 lei;
- de la inculpatul Crăciun Dragoș Romulus a primit suma de 15.000 lei.
Suma totală de bani primită de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian de la cei șapte inculpați a fost de 485.000 lei, cuantumul acestora fiind pretins în funcție de locul pe care s-au aflat cei șapte pe lista de candidați pentru campania electorală din anul 2012 a partidului respectiv.
Toate sumele de bani au fost predate personal sau printr-un intermediar la casieria partidului de către cei șapte inculpați, fără ca aceștia să primească documente justificative. Suma de bani menționată anterior a fost folosită în campania electorală din anul 2012.
Ulterior, toți cei șapte au fost aleși consilieri județeni în cadrul Consiliului Județean Brașov.

În perioada 2010 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, a aprobat alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă al C.J. Brașov pentru achiziționarea de studii sau pentru plata unor contracte supraevaluate încheiate între firmele controlate de inculpatul Grapă Sebastian și mai multe primării din județ.
Sumele de bani alocate de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, la cererea și cu ajutorul inculpatului Grapă Sebastian, au fost în cuantum total de 1.393.497 lei, iar parte din această sumă, respectiv suma de 170.000 lei, a fost depusă de acesta din urmă la casieria unui partid politic pentru a fi pus pe o poziție eligibilă pe lista de candidați pentru Consiliul Județean Brașov în contextul campaniei electorale din anul 2012.
În anul 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, la cererea și cu ajutorul inculpatului Matei Gavril, a aprobat alocarea sumei de 400.000 lei din fondul de rezervă al C.J. Brașov sub pretextul achiziției de sisteme de încălzire de către inculpatul Boeriu Ioan Iancu, în calitate de primar al comunei Jibert din județul Brașov de la o societate controlată în fapt de inculpatul Matei Gavril.
Pentru alocarea sumei respective de bani, inculpatul Boeriu Ioan Iancu, în calitate de primar al comunei Jibert, urmare a înțelegerii prealabile cu inculpații Căncescu Aristotel Adrian și Matei Gavril, în scopul obținerii de către acesta din urmă de foloase necuvenite, a formulat mai multe cereri în acest sens către C.J. Brașov și a aprobat în mod formal referate de necesitate ce au fost folosite pentru a justifica încheierea a șase contracte de furnizate echipamente termice la prețuri supraevaluate cu societatea respectivă. Valoarea totală a contractelor semnate de inculpatul Boeriu Ioan Iancu a fost de 416.721,78 lei, sumă care constituie folos necuvenit pentru inculpatul Matei Gavril.
În ceea ce privește utilizarea fondului de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Brașov, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că banii au fost alocați doar cu aprobarea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian, care a avut grijă ca în fiecare an fondul să fie constituit la nivelul maxim prevăzut de lege, respectiv 5% din buget. Sumele de bani aflate în acest fond au fost date în mod discreționar de către inculpatul Căncescu Aristotel Adrian pentru recompensarea colaboratorilor politici, fără vreo legătură cu condițiile reale din localități, acesta considerând fondul de rezervă ca fiind la dispoziția sa.
În acest context, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a ținut o evidență a utilizării sumelor respective, pentru a căror alocare fiecare persoană se adresa acestuia care aproba direct cererea fără să existe referat de analizare a solicitării, fiind de ajuns ca persoana respectivă să-i spună că banii sunt pentru el. Votul în plen, atunci când a avut loc, a fost formal, consilierii limitându-se să aprobe punctul de pe ordinea de zi inițiat de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian , fără discuții sau verificări.

În perioada noiembrie 2011 - martie 2014 inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, la cererea și cu ajutorul inculpatului Cornea Gheorghe Claudiu, a încălcat prevederile legale în legătură cu încheierea și derularea unor achiziții publice având ca obiect întocmirea de studii reabilitare, modernizare, reparare drumuri și realizare studiu privind revizuirea Planului județean de gestionare a deșeurilor.
Beneficiar al acestor contracte au fost două societăți comerciale administrate de Cornea Florin Gabriel, fratele inculpatului Cornea Gheorghe Claudiu.
Concret, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a dat dispoziții funcționarilor din aparatul de specialitate al C.J. pentru a întocmi formal mai multe referate, pe care ulterior le-a aprobat direct sau prin intermediul inculpaților Ispas Radu Petru și Costea Viorel.
Prin aceste demersuri, cei doi inculpați au încercat să justifice achizițiile respective precum și desfășurarea unei proceduri formale de atribuire.
Toate acestea au avut drept consecință prejudicierea bugetului C.J. Brașov cu suma totală de 932.178,08 lei, care reprezintă totodată folos necuvenit pentru Cornea Gheorghe Claudiu și firmele controlate de acesta.

În luna februarie 2012, inculpatul Paltin Cristinel, în calitate de primar al Comunei Șercaia și coleg în același partid cu inculpatul Grapă Sebastian, la cererea și cu ajutorul acestuia, a încheiat cu o societate administrată și deținută în fapt de acesta din urmă un contract de servicii în valoare de 78.120 lei, având ca obiect întocmirea și predarea studiului „Strategie privind prevenirea abandonului școlar, identificarea metodelor de creștere a gradului de instruire a populației comunei Șercaia, jud. Brașov”.
Contractul respectiv a fost atribuit fără să existe o analiză la nivelul unităților școlare din care să rezulte abandonul la acest nivel și care să justifice efectuarea acestei achiziții, fără să fie întocmit un referat de necesitate și fără să existe un buget rectificat și fonduri aprobate.
În plus, contractul a fost încheiat cu o societate care nu avea calificarea necesară realizării prestației care face obiectul contractului, iar ulterior studiul respectiv nu a fost utilizat vreodată, cauzând astfel un prejudiciu pentru comuna Șercaia în sumă de 78.120 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpatul Grapă Sebastian.
În atribuirea contractelor descrise anterior, inculpatul Grapă Sebastian a beneficiat de ajutorul inculpatului Neag Adrian Sabin care a redactat în mod formal documente, studii și lucrări, a completat și semnat facturi și a redactat contracte.
Totodată, în perioada 2012 – 2013, inculpatul Grapă Sebastian, în calitate de senator în parlamentul României, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine, a efectuat nemijlocit operațiuni financiare ca acte de comerț, care intrau în sfera de competență a administratorului societăților comerciale deținute de acesta, pentru încheierea sau executarea și plata contractelor derulate cu primăriile mai multor comune din județul Brașov.

În perioada februarie – martie 2017 cu ocazia audierii în calitate de martori, inculpații Leancu Cosmin Ioan, primar al comunei Beclean, Stângu Ovidiu Ioan și Grama Lucia Cristina, au făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu au spus tot ce știu în legătură cu fapte și împrejurări esențiale ale cauzei asupra cărora au fost întrebați, urmărind prin aceasta să împiedice cercetările ce se desfășoară în cauză împotriva inculpaților menționați anterior.

Consiliul Județean Brașov s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.727.178,08 lei.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile, conturi bancare și părți sociale de la societăți, ce aparțin inculpaților Căncescu Aristotel Adrian, Grapă Sebastian, Neag Adrian Sabin, Paltin Cristinel, Matei Gavril, Cornea Gheorghe Claudiu, Șoneriu Valentin Olimpiu, Ungureanu Vasile, Crăciun Dragoș Romulus, Cornea Florin Gabriel, Ispas Radu Petru, Costea Viorel, Boeriu Ioan Iancu.
De asemenea, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin altor persoane în vederea confiscării extinse.
Față de ȘANDRU RĂZVAN OVIDIU, procurorii anticorupție au dispus clasarea cauzei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a mai fost trimis în judecată în alte patru cauze, vezi comunicatele nr. 1822/VIII/3 din 17 decembrie 2014, nr. 1340/VIII/3 din 3 noiembrie 2016, nr. 1500/VIII/3 din 15 decembrie 2016 și nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE