DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 22 ianuarie 2015
Nr. 120/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 17 inculpați, în legătură cu fapte de corupție legate de atribuirea unor mari suprafețe de teren forestier în județul Bacău:

1. în stare de arest preventiv:

ADAM IOAN, deputat în Parlamentul României, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- cumpărare de influență (3 infracțiuni).

HREBENCIUC VIOREL, fost deputat în Parlamentul României, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență,
- spălare a banilor.

ORDOG LORAND ANDRAS, judecător în cadrul Tribunalului Covasna, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave.
- luare de mită (2 infracțiuni).

STURDZA PALTIN-GHEORGHE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- cumpărare de influență (3 infracțiuni).

BENGESCU DAN COSTIN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență.

KADAS IOSIF, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire de grup infracțional organizat,
- cumpărare de influență.

2. în stare de arest la domiciliu:

HREBENCIUC ANDREI, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
- complicitate la trafic de influență.

IACOB SORIN ION, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- cumpărare de influență.

POENARU JĂNICĂ, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență.

3. în stare de libertate:

VARGA IOAN GHEORGHE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență,
- cumpărare de influență,
- complicitate la spălare a banilor.

CĂLUGĂR DANIEL CONSTANTIN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență.

C. T. A., (...), în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trafic de influență (2 infracțiuni),
- spălarea banilor.

MĂTĂȘEL IOAN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire de grup infracțional organizat,
- cumpărare de influență.

ZAHARIA GABRIELA RODICA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență.

ADAM ANCA ROXANA, judecător în cadrul Tribunalului Brașov, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la cumpărare de influență.

DURLAN IULIAN, primar al comunei Căiuți, județul Bacău, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de constituirea a unui grup infracțional organizat.

CRĂCIUNESCU ADAM, directorul general Romsilva, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat.
- abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 17 aprilie 2012, în urma unei înțelegeri prealabile, la solicitarea inculpatului Adam Ioan, un complet de judecători de la Tribunalul Covasna, din care făcea parte și inculpatul Ordog Lorand Andras, a dispus admiterea unui recurs în materia fondului funciar și reconstituirea dreptului de proprietate pentru o mare suprafață de teren forestier și de teren agricol, situată pe raza județului Bacău, în favoarea inculpatului Sturdza Paltin-Gheorghe și în defavoarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA.
Anterior, în luna iunie 2010, inculpatul Ordog Lorand Andras, în calitate de judecător în cauza respectivă, a primit de la inculpatul Adam Ioan suma de 10.000 de euro, pentru a formula o soluție favorabilă clientului acestuia din urmă, inculpatul Paltin Gheorghe Sturdza. Banii au fost primiți chiar în biroul inculpatului din cadrul Tribunalului Covasna.
După ce a primit banii, inculpatul Ordog Lorand Andras, împreună cu membrii completului, a admis recursul împotriva unei sentințe pe care a casat-o și a trimis cauza spre rejudecare instanței care a pronunțat hotărârea atacată, respectiv Judecătoria Sfântu Gheorghe.
În luna martie 2012, pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile de judecător în aceeași cauză, inculpatul Ordog Lorand Andras a solicitat de la inculpatul Adam Ioan suma de 50.000 de euro, pentru a-i da o soluție favorabilă clientului acestuia din urmă, inculpatul Paltin Gheorghe Sturdza.
Ulterior, după formularea deciziei (dispuse de judecătorul Ordog Lorand Andras, împreună cu membrii completului), inculpatul Adam Ioan i-a dat magistratului suma de 10.000 de euro, din banii promiși anterior.
Decizia judecătorească ar fi fost pronunțată în contradicție evidentă cu principiile de drept și cu starea de fapt reală, respectiv fără prezența vreunui înscris nou care să schimbe starea de fapt reținută de instanțele anterioare, fără a se efectua vreo expertiză în cauză, fără a clarifica cu probe cine a avut calitatea de proprietar deposedat în anul 1945.
Astfel, a fost creat un prejudiciu, în sarcina Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Bacău, de 1.421.800.870,50 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentând contravaloarea a 43.227 ha teren forestier.
Imediat după pronunțarea deciziei civile a Tribunalului Covasna, inculpatul Adam Ioan, împreună cu inculpații Paltin Gheorghe Sturdza, Călugăr Daniel-Constantin, Varga Ioan-Gheorghe, Bengescu Dan Costin, Hrebenciuc Viorel, a constituit și coordonat un grup, ce urmărea să obțină venituri prin cumpărare de influență sau folosirea nelegală a influenței (art. 13 din Legea nr. 78/2000) cu scopul de a urgenta punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor forestiere, precum și o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier dobândit prin hotărârea judecătorească menționată.
La începutul anului 2013, inculpații Adam Ioan și Paltin Gheorghe Sturdza le-au promis celorlalți membri ai grupului, pentru „serviciile lor” bani sau alte foloase (achiziționarea unei părți din teren la un preț foarte mic raportat la valoarea de piață).
În acest scop, membrii grupului urmăreau să intervină asupra funcționarilor cu atribuții la nivelul instituțiilor locale, astfel încât aceștia să urgenteze îndeplinirea actelor ce intră în atribuțiile lor de serviciu sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri ( de exemplu să nu se formuleze plângeri în instanță împotriva deciziilor Comisiei județene de fond funciar Bacău).
Ulterior, acestui grup infracțional i s-a alăturat și inculpatul Hrebenciuc Andrei care, pentru a ascunde adevărata natură a provenienței bunurilor promise tatălui său de inculpații Adam Ioan și Paltin Sturdza, a determinat administratorul firmei Sc Reședința Vârstnicilor Srl să încheie un contract prin care această societate a dobândit calitatea de promitent cumpărător alături de Bengescu Dan Sorin pentru suprafața de 43.277 ha, dobândită prin decizia civilă nr. 231/R/2012 a Tribunalului Covasna, la prețul de 2500 de euro/ha.
În contextul demersurilor infracționale depuse pentru retrocedarea suprafeței de teren forestier către inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe, în luna noiembrie 2012, inculpații Varga Ioan Gheorghe și Călugăr Daniel Constantin i-au promis inculpatului C. T. A. suma de 2.500.000 de euro pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă funcționarii publici ai Comisiei Județene de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, RNP Romsilva - Direcției Silvice Bacău și OCPI Bacău, cu scopul de a-i determina pe aceștia fie să urgenteze, fie să să-și îndeplinească în mod defectuos (ex. să nu exercite acțiuni în justiție) atribuțiile de serviciu privind punerea în executare a deciziei Tribunalului Covasna.
Ulterior, cumpărarea de influență a fost disimulată prin încheierea unui contract de asistență juridică încheiat cu inculpatul C. T. A., potrivit căruia suma de 2.000.000 de euro urma a fi plătită cu titlu de onorariu fix și suma de 500.000 de euro cu titlu de onorariu de succes la data predării titlurilor de proprietate.
În același context, la data de 12 aprilie 2013, a avut loc o întâlnire între inculpații Paltin Gheorghe Sturdza și C. T. A., ocazie cu care acesta din urmă l-a asigurat de influența pe care o avea asupra funcționarilor publici din județul Bacău, implicați în procedura de punere în executare a deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna.
Totodată, inculpatul C. T. A. i-a pretins acestuia suma de 3.000.000 de euro pentru a obține, cu ajutorul influenței sale asupra respectivilor funcționari, punerea în posesie a unui lot de aproximativ 6.000 de ha, din cele 43.227 ha teren forestier.
Prin cooptarea inculpatului C. T. A. în interiorul grupului infracțional organizat, acesta a dobândit și asumat un rol esențial, în sensul că, sub coordonarea inculpaților Adam Ioan și Paltin Gheorghe Sturdza, și-a folosit influența politică dată de calitatea de (...), pentru a interveni pe lângă funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, OCPI Bacău, Direcția Silvică Bacău, în scopul urgentării punerii în executare a deciziei Tribunalului Covasna.
În perioada 2013 - octombrie 2014, inculpații Mătășel Ioan, Kadas Iosif și Iacob Sorin Ion, în scopul de a obține venituri prin ajutarea inculpatului Bengescu Dan Costin și a membrilor grupului său să-și atingă scopurile urmărite, i-au promis bani inculpatului Jănică Poenaru pentru ca acesta să intervină pe lângă directorul general al Romsilva în scopul urgentării punerii în posesie și obținerii titlului de proprietate în ceea ce privește suprafața de 43.227 ha.
În demersul lor infracțional, inculpații Sturdza Paltin Gheorghe și Adam Ioan au beneficiat și de ajutorul inculpatelor Zaharia Gabriela Rodica și Adam Anca Roxana, care i-au sprijinit moral pe aceștia pentru a cumpăra influența lui Hrebenciuc Viorel, al cărui rol era să intervină pe lângă directorul general al R.N.P. Romsilva, pentru a urgenta punerea în executare a deciziei civile nr. 231/17.04.2012 a Tribunalului Covasna și pentru a bloca eventualele acțiuni în justiție pe care RNP Romsilva sau Direcția Silvică Bacău le-ar fi putut introduce cu referire la respectiva decizie.
Grupul infracțional a beneficiat și de sprijinul inculpatului Durlan Ion, care a menținut legătura cu persoanele din cadrul Direcției Silvice Bacău și l-a informat pe inculpatul Bengescu Dan Costin despre existența unei anchete DNA.
În context celor descrise mai sus, inculpatul Crăciunescu Adam, în calitate de director general al RNP Romsilva, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, începând cu anul 2013, a răspuns solicitărilor nelegale formulate de către inculpatul Hrebenciuc Viorel, referitoare la modul în care RNP Romsilva trebuie să se comporte în legătură cu punerea în posesie, eliberarea titlului de proprietate și litigiile juridice aferente reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafeței de pădure de peste 40.000 de hectare.
În consecință, inculpatul Crăciunescu Adam a luat măsuri împotriva intereselor RNP Romsilva, în sensul că a șicanat efectuarea de acțiuni în justiție împotriva intereselor avute de grupul infracțional organizat format din inculpații Hrebenciuc Viorel, Adam Ioan și alte persoane interesate în obținerea terenurilor menționate.
Spre exemplu, după ce jurista din cadrul Romsilva a semnat o acțiune civilă în favoarea intereselor Romsilva, de suspendare a judecății până la soluționarea dosarului având ca obiect revizuirea deciziei luate la data de 17 aprilie 2012, strămutat de la Tribunalul Covasna la o altă instanță(cerere admisă de ÎCCJ la data de 17 ianuarie 2014), în luna martie 2014, inculpatul Crăciunescu Adam a dispus în mod abuziv ca acestei juriste să-i fie preluată cauza respectivă și i-a interzis, indirect (folosind un pretext medical), să mai reprezinte RNP Romsilva la procesele ce aveau ca obiect decizia din anul 2012 a Tribunalului Covasna și punerea în aplicare a acestei decizii.

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Ördög Lóránd – András.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 13 noiembrie 2023