DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 17 decembrie 2014
Nr. 1822/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată:

în stare de arest preventiv a inculpatului:

CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, președinte al Consiliului Județean Brașov, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (5 infracțiuni),
- luare de mită,
- spălare a banilor, în formă continuată;
- trafic de influenţă,
- instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos.

și în stare de libertate, a inculpaților:

DINIȚĂ ION, deputat în Parlamentul României, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 infracțiuni),
- dare de mită,
- spălare a banilor, în formă continuată.
POPESCU AURELIA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

CIRICA CRISTIAN EMIL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

COSTEA VIOREL, POPA MIRCEA CONSTANTIN și BOȚOMAN IOAN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

GHEORGHIEŞ MARIA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

ISPAS RADU PETRU, administrator public al județului Brașov, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(3 infracțiuni),
- instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

BÂGIU GABRIEL, administrator al SC RAMB SISTEM SRL Braşov, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 infracțiuni),
- cumpărare de influenţă.

RUSU BOGDAN AURELIAN, director al SC CANARIS SRL, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată.

SC CANARIS SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Obiectul dosarului îl reprezintă fapte desfășurate în perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2014, fiind legate de activitatea inculpaţilor Căncescu Adrian Aristotel, preşedintele al Consiliului judeţean Brașov şi Ispas Radu Petru, administrator public al judeţului Brașov, care şi-au folosit funcția publică de autoritate locală pentru interesele proprii și ale firmelor SC Gotic SA și SC Ramb Sistem SRL, respectiv ale persoanelor care le administrau. Aceste două firme „de casă” dețineau cvasi – totalitatea contractelor derulate cu CJ Brașov, întrucât le erau acordate preferențial, prin încredințare directă, ca urmare a dispoziției inculpatului Căncescu Andrei Aristotel.
Concret, în perioada 2006 -2007, în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică –licitaţie deschisă, Consiliul Județean Brașov, reprezentat de inculpatul Aristotel Căncescu, a încheiat două contracte cu societatea comercială Gotic SA Brașov, declarată câştigătoare a licitaţiilor, reprezentată de inculpatul Diniță Ion, în calitate de director general.
Aceste contracte aveau ca obiect întreținerea, reparația și salubrizarea drumurilor județene (contractul de achiziţii publice nr. 69/20.09.2007) și execuția, finalizarea și întreținerea drumului Rupea – Racoș (contractul de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006).
Contractul de concesiune nr. 69/20.09.2007 - privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi salubrizare a drumurilor judeţene din Braşov (întreţinere şi salubrizare în sezonul rece – deszăpeziri precum şi întreţinerea şi reparaţii pe timp de vară) a fost încheiat pe o perioadă de 6 ani, având o valoare totală de 9.724.823.3 lei cu TVA (8.180.523,78 lei plus TVA).
Deși în cuprinsul documentului nu erau prevăzute modalități concrete de modificare a prețului contractului de achiziţie publică, acesta a fost modificat de cinci ori, în perioada 2008-2012.
Urmare a acestor majorări nelegale, valoarea totală a contractului a ajuns la suma de 101.750.482,28 lei cu TVA, față de valoarea inițială de 9.724.823,30 lei cu TVA, înregistrându-se o creștere cu 1.046,29 %.
Actele adiționale au fost semnate de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Cirică Emil, Aurelia Popescu și alte persoane, din partea Consiliului Județean Brașov, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniță Ion.
Același lucru s-a întâmplat și în cazul celui de-al doilea contract, în valoare de 14.064.497,52 lei cu TVA, prețul acestuia fiind modificat prin trei acte adiționale, în perioada 2008-2010, semnate de inculpații Căncescu Aristotel Adrian, Ispas Radu, Aurelia Popescu, Costea Viorel și alte persoane, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniță Ion.
Actualizarea prețului s-a făcut în urma unei înțelegeri frauduloase între inculpații Diniță Ion și Căncescu Aristotel Adrian, fără a exista vreun temei de fapt sau de drept pentru aceasta, urmărindu-se doar ca primul să obțină necuvenit o importantă sumă de bani din fondurile publice.
De menționat este faptul că ultimul act adițional a fost încheiat în realitate după ce contractul expirase, iar apoi a fost antedatat.
Deşi lucrările au început efectiv abia în martie 2007, cu altă tehnologie decât cea prevăzută în documentaţia achiziţiei publice, au fost întocmite situaţii de lucrări de către constructorul SC GOTIC SA, care au fost apoi facturate de constructor și achitate de Consiliul Judeţean Braşov la nivelul sumei de 1.012.612,16 lei cu organizare de șantier şi TVA.
Facturile au fost plătite prin ordine de plată semnate de inculpatul Căncescu Aristotel, iar din înscrisurile depuse la dosar de Consiliul Judeţean a rezultat că la decontarea acestor sume de bani au stat situații de lucrări și centralizatoarele lunare întocmite de executantul SC Gotic SA, semnate din partea acesteia de inculpata Gheorghieș Maria. Totodată aceste documente au fost semnate de inculpatul Boțoman Ioan în calitate de diriginte de șantier, precum și de inculpatul Costea Viorel, în calitate de director al D.A.D.P. din cadrul CJ Brașov.
Aceste rapoarte atestau date neconforme realităţii, întrucât lucrările menţionate nu fuseseră realizate.
Imediat după atribuirea către SC GOTIC SA a contractului de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006, au fost virate, cu titlu de servicii publicitate şi reclamă, în perioada în perioada ianuarie 2006 - decembrie 2007, importante sume de bani ce au totalizat 1.160.979 lei, către SC CANARIS SRL, societate deţinută de Căncescu Aristotel Adrian.
Toate cele 26 de contracte de publicitate au fost semnate din partea SC CANARIS SRL de către inculpatul Rusu Bogdan Aurelian, director al societăţii.
În realitate, contractele susmenţionate sunt fictive, nu au fost executate vreodată, scopul acestora fiind doar acela de a disimula adevărata natură a sumelor de bani virate de către inculpatul Diniţă Ion, respectiv foloase necuvenite date inculpatului Căncescu Aristotel, pentru ca acesta din urmă să îi atribuie contracte de achiziţii publice, în calitatea sa de preşedinte al CJ Braşov.
În perioada 2007 - 2008 între Consiliul Judeţean Braşov şi SC Ramb Sistem SRL, administrată de inculpatul Bâgiu Gabriel au fost încheiate contractele cu nr. 638/29.01.2007 pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, amenajare refuncţionalizare Complex de agrement Tâmpa”, în valoare de 8.082.044,56 lei și 56/4266 în valoare de 1.739.762,10 lei privind realizarea investiţiei „Amenajare suprafeţe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Şaguna”.
Contractul cu nr. 638/29.01.2007, a fost semnat, din partea județului Brașov, de inculpatul Căncescu Aristotel și de inculpata Popescu Aurelia,în calitate de director economic, inculpatul Emil Cirică, în calitate de director executiv DIUAT. Deși la punctul 20 din contract referitoare la „ajustarea preţului contractului” s-a menţionat în mod expres că „nu se acceptă actualizarea valorii contractului”, acest document a fost suplimentat prin actul adiţional nr. 2/12.06.2008 cu încă 5.577.621,90 lei.
Consiliul Judeţean Braşov, prin inculpații Căncescu Aristotel Adrian și Ispas Radu, împreună cu inculpatul Cirică Emil și inculpatul Popa Mircea în calitate de diriginte de șantier, au validat şi au efectuat, în executarea celor două contracte, plăţi nejustificate în valoare cumulată de 664.180,54 lei (263.857,93 lei pentru primul contract şi 400.322,61 lei pentru cel de-al doilea).
Plăţile sunt apreciate ca nejustificate, întrucât în ofertele depuse pentru ambele contracte grosimea stratului de cauciuc tip tartan folosit pentru terenurile de sport care trebuiau amenajate era de 10 mm, însă în realitate a fost folosit un strat de 4,5 mm, dar cu un strat mai gros de material adeziv.
Decontul a fost făcut şi apoi plătit pentru preţul echivalent unui material cu o grosime de 10 mm, iar cu ocazia controlului, constatându-se aceste deficiente, s-au prezentat documente ce atestau modificarea soluţiei tehnice, emise de inculpatul Bâgiu Gabriel.
În continuare, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în încercarea de a evita angajarea răspunderii personale pentru prejudiciile cauzate prin aceste contracte de achiziţii publice, i-a pretins inculpatului Bâgiu Gabriel să restituie suma de bani obţinută nelegal prin cele două contracte derulate de Ramb Sistem SRL (664.180,54 lei), promiţându-i în schimb că îşi va folosi influenţa reală pe care o are asupra comisiei de licitaţie, pentru a-i determina pe membrii acesteia să atribuie contractul de achiziţii publice vizând renovarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov firmei Ramb Sistem SRL (lucrare în valoare de aproximativ 20 de milioane lei).
Deși în urma organizării licitației a fost desemnată o altă firmă câștigătoare, inculpatul Căncescu Aristotel, în înțelegere cu inculpatul Ispas Radu Petru, a solicitat expres persoanelor din subordinea sa ca această licitaţie să fie adjudecată de SC RAMB SISTEM SRL.
Ca urmare a solicitării inculpatului Căncescu Aristotel Adrian, membrii comisiei, deşi finalizaseră procedura, nu au mai înaintat raportul pentru aprobare.
Mai mult, comisia s-a întrunit din nou şi a renunţat la raport, căutând soluţii pentru invalidarea procedurii şi declararea câştigătoare a firmei Ramb Sistem SRL, deşi aceasta nu îndeplinea condiţiile de participare, iar oferta de preţ era, conform celor specificate chiar de comisie, prea mică în raport cu soluția tehnică, conformă, propusă de cealaltă firmă, pentru a putea fi considerată reală.
Deși declaraseră anterior un câștigător al licitației, de frica pierderii locului de muncă, la presiunile exercitate de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, prin intermediul inculpatului Ispas Radu, membrii comisiei au fost de acord cu soluția propusă și, încălcându-și atribuțiile de serviciu, urmau să anuleze licitația legal desfășurată și deja finalizată, să declare neconforme ofertele, iar apoi să reia procedura, urmând ca prin negociere directă să fie declarată câștigătoare firma Ramb Sitem SRL.
O astfel de situație nu a mai avut loc, planul infracțional fiind întrerupt prin intervenția organelor judiciare.
Unitatea Administrativă Teritorială Judeţul Braşov a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal, urmând ca ulterior, în termenul legal, să indice natura şi întinderea pretenţiilor.

În cauză, procurorii au dispus:
1.
- instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra conturilor bancare deschise de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian la mai multe unități bancare, fiind identificate și poprite următoarele sume de bani: 6305,78 lei, 439.449,28 euro, 127.332 USD și titluri de stat în valoare de 2.926.455,2 lei,
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra celor 62 de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al SC CANARIS SRL Brașov, aparținând inculpatului Căncescu Aristotel Adrian.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra a 21 acțiuni la societăţi de investiţii financiare (SIF), aparţinând inculpatului Căncescu Aristotel Adrian.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai a 4 bunuri imobile, ce aparțin inculpatului Căncescu Aristotel Adrian.

2.
- instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra conturilor bancare aparținând inculpatului Diniță Ion deschise la două unități bancare, respectiv sumele de 6.426,86 GBP și 12.576 lei.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra celor 179.367 acțiuni reprezentând 99,8 % din capitalul social al SC GOTIC SA Brașov, asupra celor 12 părți sociale reprezentând 60% din capitalul social al unei societăți comerciale și asupra celor 900 acțiuni reprezentând 3% din capitalul social al unei alte firme aparţinând inculpatului Diniță Ion.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra 2182 acțiuni societăţi de investiţii financiare (SIF) aparţinând inculpatului Diniță Ion.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra a 26 bunuri imobile, ce aparțin inculpatului Diniță Ion.

3.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra celor 90 părți sociale reprezentând 45% din capitalul social al unei societăți comerciale, asupra celor 50 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al unei alte firme și asupra celor 33 părți sociale reprezentând 33% din capitalul social al SC RAMB CONSTRUCT GmbH SRL București, aparţinând inculpatului Bâgiu Gabriel.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de 31.400 lei, 5105 euro și 4603 USD aparținând inculpatului Bâgiu Gabriel, ridicate de la acesta cu ocazia percheziției domiciliare.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra a 4091 acțiuni societăţi de investiţii financiare (SIF) aparţinând inculpatului Bâgiu Gabriel.

4.
- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra a 10 bunuri imobile ce aparțin SC CANARIS SRL Brașov:

Față de suspecții Stănescu Lucica, Ștefăniuc Ioan și Rădulea Andreea procurorii au dispus soluția clasării.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu următoarele propuneri:
- de a se menține măsura arestului preventiv a inculpatului Căncescu Aristotel Adrian, începând cu data de 24.12.2014,
- de a se lua măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii Ispas Radu Petru, Gheorghieş Maria, Cirica Cristian Emil, Costea Viorel, Boțoman Ioan, Popa Mircea Constantin și Popescu Aurelia,
- de a se menţine măsurile asigurătorii luate pe parcursul urmăririi penale.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE