increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
4 martie 2014
Nr. 225/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:
1. BĂCĂNUȘ MARIAN, administrator al unor societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (56 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (56 acte materiale), spălare a banilor, în formă continuată (22 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
2. MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL, administrator al unor societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (25 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (25 acte materiale), spălare a banilor, în formă continuată (7 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
3. MARINESCU IOANA, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (45 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (45 acte materiale), spălare a banilor, în formă continuată (5 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
4. SADAGORSCHI ALEXANDRU – MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), spălare a banilor, în formă continuată (2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
5. NEAGU AUREL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune, spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
6. ȘODRÎNGĂ ALEXANDRU, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
7. POPESCU DORU – ADRIAN, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (3 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (3 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
8. ANDRONIE IONEL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
9. ALEXANDRU IONUȚ – LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
10. CENUȘE CRISTINEL – VIOREL, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;
11. PENA VALENTIN, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(2 acte materiale) și constituire a unui grup infracțional organizat;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2006 – 2008, inculpatul BĂCĂNUȘ MARIAN a constituit un grup infracțional organizat împreună cu MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL și MARINESCU IOANA, grup care a fost sprijinit ulterior și de ceilalți inculpați.
Scopul creării acestui grup infracțional a fost acela de a obține sume mari de bani prin înșelarea unei societăți de leasing cu ocazia vânzării fictive a unui număr de 68 de utilaje industriale, inexistente, acestei societăți (care au constituit obiectul încheierii unui număr de 57 de contracte de leasing financiar).
Totodată, în perioada 2007 – 2008, inculpații, în calitate de administratori / reprezentanți ai unor societăți comerciale, au rulat prin conturile acestor societăți sumele de bani plătite de firma de leasing, cu titlul de preț al utilajelor ce au format obiectul convențiilor fictive (contracte de vânzare – cumpărare / de leasing), în scopul ascunderii originii ilicite a acestor sume de bani.
Aceste sume de bani, astfel „albite”, au fost ulterior, folosite în interesul personal dar și al grupului.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

În perioada 2006 – 2008, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în vederea inducerii în eroare (și prejudicierea) unei firme de leasing, cu ocazia achiziționării și plasării fictive în leasing a unor utilaje industriale inexistente, obținându-se în mod ilegal importante sume de bani.
Coordonatorul grupului ar fi fost identificat în persoana inculpatului MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL, secondat de inculpatul BĂCĂNUȘ MARIAN, ambii administratori a mai multor societăți comerciale.
Aceștia ar fi fost ajutați de inculpata MARINESCU IOANA, care ar fi executat toate dispozițiile date de inculpații MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL și BĂCĂNUȘ MARIAN.
Grupul infracțional ar fi fost sprijinit în derularea activității infracționale de reprezentanții mai multor societăți comerciale și anume: ȘODRÎNGĂ ALEXANDRU, NEAGU AUREL, POPESCU DORU – ADRIAN, SADAGORSCHI ALEXANDRU-MIHAI, ANDRONIE IONEL, ALEXANDRU IONUȚ, PENA VALENTIN, CENUȘE CRISTINEL VIOREL.
Activitatea infracțională a grupului s-ar fi desfășurat după un anumit tipar, respectiv în urma dispozițiilor date de MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL și / sau BĂCĂNUȘ MARIAN, inculpata MARINESCU IOANA căuta pe internet un anume tip de utilaj industrial și, după ce era identificat utilajul căutat, scotea la imprimantă fotografia acestuia.
În unele cazuri, atunci când utilajul industrial găsit pe internet avea și seria constructivă, se aduceau modificări acesteia, după care demarau activitățile frauduloase de vânzare către societatea de leasing și în același timp, de plasare în leasing a acelui utilaj.
În principal, obiectul contractelor de vânzare – cumpărare și respectiv, de leasing, l-au constituit următoarele tipuri de utilaje: încărcătoare frontale, buldozere și excavatoare.
Din verificările ulterioare, a rezultat că acestea, în marea lor majoritate, fie nu au fost fabricate, fie au fost livrate în alte țări.
Pentru plasarea în leasing a utilajelor, inculpații MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL și BĂCĂNUȘ MARIAN ar fi recrutat persoane care administrau societăți „curate” (fără datorii la stat) și cu activități comerciale derulate pe o perioadă mai mare de timp, pentru a îndeplini anumite criterii de solvabilitate impuse de societatea finanțatoare (de leasing). Cei doi inculpați i-ar fi asigurat pe administratorii societăților respective, că toate cheltuielile legate de obținerea finanțării, cât și avansul și ratele de leasing vor fi suportate de ei, iar în schimbul punerii la dispoziția lor a societății, administratorii de drept vor primi diferite sume de bani. Unora dintre acești administratori, inculpații MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL și BĂCĂNUȘ MARIAN le-ar fi promis că le vor „cumpăra” societatea contra sumei de 10.000 de euro.
După recrutarea și perfectarea înțelegerii, administratorii ar fi adus documentele societății, inclusiv ștampila și le-ar fi înmânat inculpatului BĂCĂNUȘ MARIAN, care, uneori, le-ar fi cerut să fie și împuternicit pe contul societății.
Din dispoziția celor 2 inculpați, angajata MARINESCU IOANA, după ce i se puneau la dispoziție documentele societății ce urma a solicita finanțarea, întocmea dosarul cu toate documentele aferente și îl înainta firmei de leasing.
După ce dosarul de finanțare era aprobat, administratorul societății utilizatoare era chemat, de regulă, la biroul inculpatului BĂCĂNUȘ MARIAN, pentru a semna contractul de leasing.
Cererea de finanțare a persoanei juridice trebuia să fie întocmită și semnată de reprezentantul societății (de utilizator), dar, de regulă, aceasta ar fi fost întocmită de inculpata MARINESCU IOANA. În cererea de finanțare se specifica tipul, seria și anul de fabricație al utilajului, prețul de achiziție, procentul de plată pentru avans și furnizorul utilajului. Tot în cererea de finanțare era menționată și persoana de contact care, în cele mai multe cazuri, ar fi fost identificată în persoana inculpatei MARINESCU IOANA.
În scopul încheierii contractului de leasing, societatea furnizoare (administrată de inculpații BĂCĂNUȘ MARIAN sau MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL) ar fi emis factură proformă către societatea de leasing privind utilajul, caracteristicile acestuia (tip, serie, an fabricație etc.), valoarea totală și utilizatorul final (care, așa cum am mai precizat, era tot o societate administrată / controlată de inculpații BĂCĂNUȘ MARIAN sau MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL sau recrutată de aceștia în acest scop).
De asemenea, este de menționat că în cele mai multe cazuri aceeași societate ar fi avut dublă calitate: de furnizor și totodată, de utilizator, adică, societatea furnizoare a utilajului în contractul de vânzare – cumpărare (administrată de inc. BĂCĂNUȘ MARIAN sau MOLDOVEANU FLORIN) era totodată și utilizatoarea în contractul de leasing.
Întrucât utilajele industriale ce fac obiectul acestui dosar penal nu există în realitate (majoritatea nefiind fabricate de producător, iar alte utilaje au fost vândute de producător în alte țări), cei 2 inculpați au găsit soluția ca aceeași societate care vindea utilajul (furnizorul) către firma de leasing, să o și preia în leasing financiar, deci să fie și utilizatorul utilajului industrial.
Încheierea contractului de leasing justifica achiziționarea utilajului și crea aparența că acesta se afla în posesia utilizatorului.
În același scop s-ar fi întocmit în fals procese – verbale de predare – primire prin care se atesta, în mod nereal, faptul că utilajele se aflau deja (fizic) în posesia utilizatorului, la momentul încheierii contractelor de vânzare – cumpărare și, respectiv, de leasing.
Mai mult decât atât, s-ar fi întocmit în mod fictiv și contracte de închiriere a acestor utilaje prin care se atesta, tot în mod nereal, că utilajele respective lucrau deja în beneficiul utilizatorului.
După încheierea contractelor de leasing, pentru aceste societăți s-ar fi plătit doar avansul și uneori prima rată, după care la somațiile băncii pentru neplata ratelor de leasing, se solicita reeșalonarea, rescadențarea, reducerea penalităților etc. de către MOLDOVEANU FLORIN DANIEL pentru toate firmele din componența grupului.
Atunci când se ajungea la activarea clauzei de buy – back existentă în contractul de vânzare – cumpărare cu furnizorul, acesta din urmă aducea o altă societate (tot din grupul de firme) cu care firma de leasing încheia un nou contract de leasing pentru utilajul respectiv sau chiar furnizorul îl prelua în leasing, pentru a nu se descoperi că de fapt acel utilaj nu există.
Unele utilaje au fost preluate în leasing de mai multe societăți comerciale în mod succesiv, creându-se aparența unor raporturi comerciale licite.
Utilajele care au făcut obiectul mai multor contracte succesive de leasing, datorită faptului că nici una dintre societățile subsecvente nu a plătit ratele de leasing, ajungeau în cele din urmă să fie preluate în leasing de societatea furnizoare, prin acest artificiu întărindu-se convingerea că utilajul există în realitate și obținându-se timp de către inculpați, prin amânarea plății ratelor în cadrul fiecărui contract succesiv de leasing.
Potrivit rechizitoriului, toate documentele întocmite pentru cele 68 de utilaje ce ar fi făcut obiectul celor 57 de contracte de leasing ar fi fost false, fiind întocmite fictiv de inculpați cu scopul de a obține sume mari de bani de la firma de leasing, prin vânzarea către aceasta a unor utilaje industriale inexistente.
Așadar, societatea furnizoare primea prin vânzarea utilajului către firma de leasing, prețul întreg stipulat în contractul de vânzare, după care, în calitate de utilizator, urma să plătească rate lunare.
Principalii beneficiari a importantelor sume de bani plătite de firma de leasing în această modalitate ar fi fost reprezentanții societăților furnizoare, respectiv liderii grupului infracțional organizat, inculpații BĂCĂNUȘ MARIAN și MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL.
În contul societăților furnizoare ar fi fost încasate sume mari de bani, care au făcut obiectul unor operațiuni bancare efectuate în principal de inculpatul BĂCĂNUȘ MARIAN, respectiv retrageri în numerar, „diverse plăți”, operațiuni de debitare către societăți din cadrul grupului. Aceste din urmă societăți, care au beneficiat la rândul lor de sumele de bani încasate de societățile furnizoare, prezintă în structura lor, drept asociați și / sau administratori, aceleași persoane care s-au succedat în timp între ele.
Firma de leasing ar fi întreprins activități în scopul recuperării creanțelor, dar nu au găsit utilajele ce au făcut obiectul contractelor de leasing, iar societățile comerciale furnizoare, cât și cele utilizatoare, au fost cesionate (către cetățeni irakieni) și au intrat în lichidare judiciară sau faliment.
A fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului BĂCĂNUȘ MARIAN, până la concurența sumei de 3.771.896,73 euro (echivalentul în lei al acestei sume) și 508.820,13 lei, reprezentând prejudiciul de recuperat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE