DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 9 aprilie 2024
Nr. 338/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna martie 2024, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei R.C. pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2013-2017, inculpata R.C. ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe cereri unice de plată, în cuprinsul cărora ar fi declarat în mod necorespunzător adevărului că utilizează toate parcelele de teren menționate (aproape 400 ha) deși, în toată acea perioadă, o suprafața de 285 ha ar fi fost folosită efectiv de către o altă persoană (în schimbul unui preț de 24 euro/ha/an datorat pentru suprafața de 275 ha și 10 ha cu titlu gratuit).
Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 2.187.488 lei, sumă cu care Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatei R.C.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului P.D.G. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (4 fapte din care 3 în formă continuată),
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată (4 fapte),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 fapte).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În perioada august 2018 - iunie 2022, inculpatul P.D.G., în calitate de consultant în domeniul accesării fondurilor europene, ar fi oferit consultanță de specialitate unui număr de patru fermieri din județul Dâmbovița în vederea întocmirii și depunerii la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a documentației necesare atât pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul PNDR 2020 cât și pentru buna derulare a proiectelor finanțate, ce vizau „dezvoltarea exploatației agricole...”.
În acest context, inculpatul P.D.G. ar fi falsificat mai multe înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată, necesare beneficiarilor pentru justificarea îndeplinirii unor condiții obligatorii în vederea obținerii finanțării nerambursabile, înscrisuri pe care ulterior acesta le-ar fi transmis autorității contractante.
Urmarea acestor demersuri a fost obținerea de către beneficiarii proiectelor a sumei totale de 52.500 euro, reprezentând fonduri nerambursabile.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor imobile aparținând inculpatului P.D.G.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- BOTEZATU GELU, primar al comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- SC GIAFLOR PREST SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitatea la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2020-2021, în contextul implementării proiectului „Construire Centru de Tineret pentru Activități Culturale în comuna Bârsănești, județul Bacău”, inculpatul Botezatu Gelu ar fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai multe documente inexacte în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene.
Înscrisurile respective ar fi atestat în mod nereal faptul că lucrările din cadrul proiectului ar fi fost executate de SC Giaflor Prest SRL, în realitate acestea fiind executate de alte două societăți comerciale cu încălcarea interdicției de subcontractare totală a lucrărilor, prevăzută de contractul de finanțare nerambursabilă.
Scopul urmărit prin demersurile de mai sus nu a fost realizat, întrucât cererea de plată a fost respinsă de A.F.I.R., motivul fiind identificarea unor neregularități.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 11.900 lei, reprezentând prima tranșă de bani remisă în contextul implementării proiectului, cu mențiunea că împrejurările în care această sumă a fost obținută, nu au făcut obiectul actului de inculpare în prezenta cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău.

În cauză, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat, administrator al SC Giaflor Prest SRL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj - Biroul teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului P.G.A., la data faptelor președinte al unei asociații de crescători de animale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În perioada 2015 - 2021, inculpatul P.G.A., în calitatea menționată mai sus, ar fi depus și completat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente (tabele centralizatoare, declarații, etc.) în care ar fi fost consemnate date false, în scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și de a obține în mod injust fonduri nerambursabile în cadrul schemelor de plată.
Prin aceste demersuri, asociația condusă de inculpat ar fi obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.922.169 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
În prezența avocatului, inculpatul P.G.A. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina lui, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 90 de zile, la primăria comunei Rodna sau la parohia ortodoxă Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în condițiile stabilite de instanță.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei DOLHESCU MARIA, la data faptei inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În perioada iulie – noiembrie 2023, inculpata Dolhescu Maria, în calitatea menționată mai sus, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite, ar fi efectuat operațiuni financiare, ca acte de comerț, constând în administrarea a două societăți comerciale ce aveau ca obiect prestarea de servicii în domeniul dezinfecției, dezinsecției si deratizării, activitate incompatibilă cu funcția deținută, de inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău.
În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Dolhescu Maria va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 60 de zile în cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău sau în cadrul Primăriei municipiului Bacău, cu excepția cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

Dosarul de urmărire penală privind-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Bacău.Cu referire la toate cauzele anterior menționate, facem precizarea că trimiterea în judecată și acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că toate comunicatele au fost întocmite în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE