DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 26 februarie 2024
Nr. 200/VIII/3

Discursul procurorului șef al DNA cu ocazia prezentării Bilanțului anual de activitate pentru anul 2023


Distinși invitați, doresc să încep prin a vă mulțumi pentru participarea la evenimentul de bilanț al Direcției Naționale Anticorupție.
Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint astăzi rezultatele activității noastre din ultimul an.
Ne bucură și ne onorează interesul pe care îl manifestă societatea pentru activitatea DNA. Pe de altă parte, acest interes arată și faptul că tema corupției este încă în prim plan datorită impactului pe care acest fenomen îl are asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Din păcate, costurile corupției rămân inacceptabil de mari pentru societatea românească.
Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să sintetizeze activitatea Direcției Naționale Anticorupție din ultimul an, acesta ar fi „încredere”. Mă refer atât la „încrederea” celor care lucrează în cadrul instituției, încredere care se vede în „curajul” redescoperit de a investiga cazuri de mare corupție, cât și la „încrederea” cetățenilor de a veni cu sesizări către noi. Mă refer inclusiv la „încrederea” partenerilor noștri instituționali, de care ne-am bucurat și pe parcursul acestui an intens și care este pe deplin probată de prezența domniilor voastre astăzi la acest eveniment, în calitate de reprezentanți ai acestor instituții.
Această încredere ne responsabilizează și ne obligă să continuăm eforturile noastre de a ne îndeplini la standarde înalte de calitate misiunea dificilă care ne revine, indiferent de context și de provocări.

Misiune și Viziune
Caracterul disuasiv al luptei împotriva faptelor de corupție este determinat de calitatea judiciară a anchetelor penale și de gradul de recuperare efectivă a produsului infracțional.
Misiune
Efectuarea de anchete penale efective, independente și echitabile.
Mobilizarea resurselor interne și externe pentru combaterea judiciară a faptelor de corupție.
Obținerea unui efect descurajant și limitarea impactului faptelor de corupție asupra cetățenilor.
  Viziune
Promovarea în activitatea judiciară și în cea administrativă a principiilor care consacră preeminența legii, a statului de drept.

MĂSURI MANAGERIALE
Nu pot începe prezentarea bilanțului activității noastre fără a menționa faptul că ultimul an a reprezentat și o perioadă de tranziție pentru instituție. Mai degrabă decât un nou început, am văzut această perioadă ca pe una de adaptare a instituției la noile realități ale societății. Un upgrade și un update, nu doar din perspectiva noii echipe manageriale, ci și din punct de vedere al culturii organizaționale. De fapt, întregul plan poate fi rezumat prin câteva repere:
- Un accent pe calitatea muncii;
- Creșterea eficienței organizației;
- Asigurarea efectului descurajant prin recuperarea produsului infracțional.
Toate măsurile manageriale adoptate în acest prim an au vizat una sau mai multe dintre aceste trei repere majore. Dacă ne concentrăm eforturile pe aceste obiective, putem crea un cerc virtuos în cadrul instituției. Ca să vă ofer câteva exemple:
(1) un accent mai mare pe calitatea muncii are un efect stimulativ pentru procurorii și ofițerii de poliție judiciară, prin introducerea motivației intrinseci legate de „măiestrie” ceea ce duce la creșterea calității muncii;
(2) o organizație mai suplă și mai eficientă generează mai multă autonomie procurorilor ceea ce conduce de asemenea la creșterea motivației;
și
(3) asigurarea efectului disuasiv real al muncii noastre ne motivează prin faptul că avem oportunitatea de a contribui direct la îndeplinirea scopurilor instituției;
În Anchete penale
Ne dorim:
creșterea eficienței în investigarea faptelor de corupție la nivel înalt
dezvoltarea investigațiilor financiare prin care să fie identificate produsul infracțiunii și bunurile transferate terților ori echivalentul acestora care pot fi indisponibilizate
Ne dorim să avem confirmare judiciară prin:
reducerea intervalului de timp până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive,
și
utilizarea procedurii abreviate a acordului de recunoaștere a vinovăției
Totodată, este importantă confiscarea efectivă a produsului infracțiunilor de corupție și al celor asimilate
Pentru asigurarea efectului disuasiv al procesului penal - crime should not pay
și
pentru prevenirea reinvestirii produsului infracțional în economia reală

Așa cum spuneam, în această perioadă de tranziție am încercat să implementăm numeroase inițiative manageriale, limitând disruperea inevitabilă asupra activității. O provocare constantă a reformelor în sistemul nostru este legată de viteza de implementare: durata relativ scurtă a mandatelor pentru pozițiile de management poate reprezenta o scuză pentru această dinamică a măsurilor, dar probabil că oricât de lungi ar fi aceste mandate tot am fi tentați să ne plângem că sunt prea scurte.

REZULTATE

Pentru că tot a venit vorba de rezultate, voi prezenta pe scurt câteva repere din activitatea noastră din ultimul an:
- Ne-am dorit consolidarea instituțională prin creșterea resursei umane și am reușit să încadrăm 29 noi procurori, fără a lua în considerare ultima procedură prin care au fost validați 23 de noi procurori, la începutul acestui an.
- În cursul anului 2023 au fost trimiși în judecată 651 de inculpați. Este important de menționat faptul că a crescut semnificativ numărul inculpaților trimiși în judecată față de care au fost luate măsuri preventive privative de libertate (43 inculpați în anul 2023, față de 22 inculpați în anul 2022), creșterea fiind de 95,45%.
- Din punct de vedere al asigurării efectului descurajant prin recuperarea produsului infracțional, în anul 2023 am înregistrat o creștere semnificativă, de peste 450% cu privire la efectivitatea sechestrelor pe bunuri individualizate, aspect care confirmă utilitatea dezvoltării unei structuri dedicate investigațiilor financiare.
- În ceea ce privește parametrii cantitativi, un element cheie care reflectă creșterea eficienței instituției este dat de numărul de dosare soluționate 2259 anul trecut, față de 2087 în anul 2022.
- Totodată, polițiștii din cadrul DNA au avut delegări în aprox. 5800 dosare penale, față de aprox. 5000 dosare în anul 2022, iar specialiștii au întocmit cu 30% mai multe rapoarte de constatare. Și numărul perchezițiilor domiciliare a înregistrat o creștere de la 847 la 1257, ceea ce indică un volum de activitate operativă în creștere, activități ale căror rezultate se vor vedea în viitorul apropiat.
Când vorbim de accentul pe creșterea calității, avem de fapt două dimensiuni: (1) cazurile declanșate și (2) cazurile finalizate. Pentru cazurile declanșate se poate observa o revigorare a accentului pe cazuri de mare corupție, iar în privința celor finalizate am înregistrat o creștere la indicatorii de calitate, atât din scăderea semnificativă a numărului de restituiri, în ceea ce privește persoanele față de care s-a dispus restituirea, cât și din reducerea numărului de achitări definitive prin raportare la numărul inculpaților judecați în anul de referință.
- Rezumând: DNA a lucrat mai bine și mai intens în anul care tocmai s-a încheiat
- Un element care merită menționat din perspectiva reorganizării este dat de integrarea funcțiilor suport pentru investigațiile noastre, prin crearea noului Serviciu de tehnologii și metode emergente. De asemenea, prin noul regulament de ordine interioară am desființat toate funcțiile de șef-birou din cadrul Structurii centrale, pentru a reveni la o formă agilă de organizare.
- Pe partea de cooperare ne mândrim cu faptul că am fost și suntem implicați în mod activ în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, ne-am stabilit un obiectiv de a deveni un Hub Regional în materie de expertiză anticorupție, iar în acest sens, un prim pas a fost făcut în luna decembrie, prin vizita noastră în Republica Moldova, urmând ca în luna martie a acestui an, un grup de procurori anticorupție din Republica Moldova să participe la un schimb de bune practici cu procurori din cadrul DNA.
Creșterea încrederii de care vorbeam în secțiunea introductivă se reflectă și în calitatea sesizărilor. Rezultatele noastre reflectă conturul acelui tip de cerc virtuos despre care vorbeam: cazurile mari, de impact, sporesc curajul și motivația procurorilor și ofițerilor de poliție judiciară, consolidează încrederea cetățenilor care vin către noi cu sesizări și sporesc prestigiul instituției.

AȘTEPTĂRI – PREVIZIUNI

În privința activității de anul acesta, trebuie să precizez că suntem perfect conștienți că avem un context electoral și că există riscul ca orice facem să fie interpretat și să stârnească controverse sau discuții, dar vă asigur că Direcția Națională Anticorupție va continua să aibă aceeași determinare pentru combaterea fenomenului corupției.
În acest an și mai ales în anul următor, vom putea evalua mai bine rezultatele noilor politici manageriale. Vom continua să țintim creșterea capacității instituționale și cu accent pe politicile de resurse umane, în special în ceea ce privește motivarea, eficientizarea, formarea și perfecționarea.
În activitatea operativă, vom continua să țintim cazurile de mare corupție și domeniile prioritare, cu impact direct asupra vieții cetățenilor.

În final, vreau să mulțumesc întregii echipe DNA. Știu că a fost o perioadă dificilă, cu schimbări care pot avea uneori un caracter disruptiv, dar care au fost necesare pentru a crește eficiența instituției și pentru a ne aduce la nivelul la care să putem crește capabilitățile acesteia și să putem mobiliza resursele disponibile pentru a ne îndeplini misiunea.
Fără acest efort colectiv, această perioadă de tranziție ar fi fost mult mai dificilă și nu ar fi condus la creșterea parametrilor calitativi pe care am reușit să îi atingem în anul 2023.
Nu pot să închei fără a mulțumi gazdelor noastre. Țin să mulțumesc și conducerii Băncii Naționale pentru deschiderea de a ne primi pentru acest eveniment de bilanț. Vreau să vă mărturisesc faptul că nu întâmplător am ales această locație. Banca Națională a României are o istorie de aproape un secol și jumătate (144 de ani) și reprezintă un reper de stabilitate și profesionalism instituțional.
Nu știu dacă peste un secol vom fi reușit să eradicăm definitiv corupția, iar DNA va avea poate doar un rol educativ, dar, din păcate, momentan, cred că mai avem încă destul de mult de muncă.

Vă mulțumesc pentru atenție!