DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 1776/A din 20.12.2022, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea inculpatei SC ROMSYS SRL la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 300.000 lei și pedeapsa complementară constând în difuzarea hotărârii de condamnare, în extras, prin presa scrisă și audiovizuală (10 apariții în total, 5 în presa scrisă și 5 în presa audiovizuală), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Obligă pe inculpata S.C. ROMSYS S.R.L. la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 18.403.458,77 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal (TVA și impozit pe profit), precum și la plata sumei de 11.932.614 lei reprezentând obligațiile fiscale accesorii debitului principal, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obligația a devenit scadentă și până la data deschiderii procedurii insolvenței.
Dispune desființarea totală a înscrisurilor falsificate.
Dispune comunicarea către Oficiul Național al Registrului Comerțului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătorești, la rămânerea definitivă a acesteia.
Obligă inculpata la plata sumei de 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpata a fost trimisă în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 07 octombrie 2019, vezi comunicatul nr. 884/VIII/3 din data de 12 noiembrie 2019 (comunicatul nr. 10).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 12 noiembrie 2019