DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin sentința penală nr. 181 din 31.08.2022, definitivă prin neapelare la data de 21.09.2022, Tribunalul Dâmbovița admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești cu inculpata S.C. AVICRISALI S.R.L. și o condamnă pe aceasta la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 15.000 lei și pedeapsa complementară constând în publicarea într-un ziar local, în extras într-o singură apariție a hotărârii de condamnare pe cheltuiala sa, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP.
Obligă inculpata la plata sumei de 1.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent au fost înaintate în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești la data de 25 mai 2022, vezi comunicatul nr. 598/VIII/3 din data de 04 iulie 2022 (comunicatul nr. 14).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 04 iulie 2022