DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 599 din 07.09.2022, Curtea de Apel Brașov a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul BUTUM FLORIN-ADRIAN, preot paroh al parohiei Cincu, județul Brașov, la o pedeapsă de un an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
2. Condamnă pe inculpata PAROHIA CINCU din cadrul Bisericii Ortodoxe Române la o pedeapsă principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 50.400 lei (reprezentând 210 zile amendă a câte 240 lei/zi) și pedeapsa complementară constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică pentru un an, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
3. Condamnă pe inculpatul TIȘCĂ GHEORGHE la o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Dispune achitarea inculpatului MAMALIGĂ IOAN pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Butum Florin-Adrian și Tișcă Gheorghe vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Cincu sau al unei alte unități din subordinea Consiliului județean Brașov.
Obligă, în solidar, inculpații Butum Florin Adrian și Biserica Ortodoxă Română - Parohia Cincu la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a sumei de 18.640,98 lei (aferentă campaniei 2011), la care se adaugă accesorii fiscale, de la data fiecărei plăți până la data achitării efective a debitului.
Obligă, în solidar, inculpații Butum Florin Adrian, Biserica Ortodoxă Română – Parohia Cincu și Tișcă Gheorghe la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a sumei de 59.412,92 lei (28.817,74 lei aferentă campaniei 2013 și 30.595,18 lei aferentă campaniei 2014) la care se adaugă accesorii fiscale, de la data fiecărei plăți până la data achitării efective a debitului.
Obligă, în solidar, inculpații Butum Florin Adrian și Tișcă Gheorghe la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a sumei de 48.213,48 lei (22.015,33 lei aferentă campaniei 2015 și 26.198,15 lei aferentă campaniei 2016) la care se adaugă accesorii fiscale, de la data fiecărei plăți până la data achitării efective a debitului.
Obligă pe fiecare dintre inculpații Butum Florin Adrian, Biserica Ortodoxă Română – Parohia Cincu la plata sumei de 1.850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpatul Tișcă Gheorghe la plata sumei de 1.000 lei cu același titlu.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov la data de 21 decembrie 2017, vezi comunicatul nr. 22/VIII/3 din data de 09 ianuarie 2018 (comunicatul nr. 12).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 09 ianuarie 2018