DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 382 din 17.12.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul TRUICĂ REMUS, la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare a banilor și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea, în timpul executării pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (2 infracțiuni).
Condamnă pe inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ, la data faptelor avocat partener în cadrul unei case de avocatură la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe fiecare dintre inculpații TAL SILBERSTEIN și BENYAMIN STEINMETZ, cetățeni străini și oameni de afaceri, la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, în timpul executării pedepsei închisorii a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, iar pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a se afla pe teritoriul României, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpata IGNATENKO (fostă PĂVĂLOIU) NELA la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe fiecare dintre inculpații ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, MARCOVICI MARIUS ANDREI și MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în forma aderării.
Condamnă pe inculpata GHEORGHIȚĂ DRAGOMIRA, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpata DICU CORINA TEODORA, la data faptei avocat, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 9 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpatul STOIAN IOAN, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe fiecare dintre inculpații MUȘAT APOSTOL, la data faptei primar al comunei Snagov, DIMA NICULAE, la data faptei secretar al comunei Snagov și membru în comisia locală de fond funciar, JECU NICOLAE, la data faptei prefect al județului Ilfov, POPA CATERINA, OLTEANU GHEORGHE și DELCEA VALENTIN, la câte o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.
Condamnă pe inculpatul CHIRIAC THEODOR, la data faptei director tehnic în cadrul Direcției Silvice Ilfov, delegat în funcția șef al Direcție menționate, la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, în timpul executării pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la spălare a banilor.
Condamnă pe inculpata SC RECIPLIA SRL la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 200.000 de lei, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
Dispune achitarea inculpaților MOSHE AGAVI, SIN GHEORGHE și GOSTIN MARIN pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Pe parcursul termenului de supraveghere inculpații Andronic Dan Cătălin, Marcovici Marius Andrei și Mateescu Lucian Claudiu, vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, toți în cadrul Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Asistență Integrată a Adicțiilor București sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din sectoarele 4 și 6, București.
Dispune confiscarea specială de la inculpatul Al României Paul Philippe a sumei de 4.000.000 de euro.
Dispune confiscarea specială de la inculpatul Chiriac Theodor a sumei de 45.000 de euro.
Dispune desființarea următoarelor înscrisuri:
- Procesul verbal al Consiliului de administrație al Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor din data de 2.09.2008;
- Procesul verbal al Consiliului de administrație al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor din data de 26.09.2008;
- Decizia nr. 30 din data de 26.09.2008 a Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor;
- Protocolul de predare - preluare din data de 26.09.2008 încheiat între Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor și Al României Paul Philippe privind suprafața de 170.924,975 m.p.;
- Hotărârea nr. 7 din 14.01.2004 a Comisiei județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- Procesul verbal din 9 martie 2006 al Comisiei locale Snagov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și Anexa nr. 37 (în parte, cu privire la cererea inculpatului Al României Paul Philippe);
- Hotărârea nr. 1156 din 07.06.2006 a Comisiei județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- Hotărârea nr. 661 din 02.03.2007 a Comisiei județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- Procesul verbal de punere în posesie a inculpatului Al României Paul Philippe din data de 26.06.2007 întocmit de Comisia locală Snagov pentru suprafața de 9,97 ha;
- Titlul de proprietate nr. 243 din 07.08.2007 emis de Comisia județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- Procesul verbal de punere în posesie a inculpatului Al României Paul Philippe nr. 16.085 din data de 15.08.2007 întocmit de Comisia locală Snagov pentru suprafața de 36,78 ha;
- Titlul de proprietate nr. 246 din 31.08.2007 emis de Comisia județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov și dispune restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor, în sensul reintegrării terenului în suprafață de 170.924,975 m.p., ce a făcut obiectul deciziei nr. 30 din data de 26.09.2008 și a Protocolului de predare - preluare nr. 2847 din 26.09.2008, în proprietatea publică a statului, urmând ca partea civilă, în calitate de reprezentant al Statului Român, să întreprindă toate demersurile necesare în acest sens.
Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA și dispune restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor, în sensul reintegrării terenurilor obținute în mod fraudulos în proprietatea statului sau, după caz, a unității administrativ teritoriale Snagov, urmând ca partea civilă, în calitate de reprezentant al Statului Român, și unitatea administrativ teritorială să întreprindă toate demersurile necesare în acest sens.
Obligă în solidar pe inculpații Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela, Al României Paul Philippe, Mușat Apostol, Dima Nicoale, Jecu Nicolae, Popa Caterina, Delcea Valentin și Olteanu Gheorghe la plata sumei de 1.019.285,49 euro, contravaloarea în lei la cursul B.N.R. din ziua plății efective, către partea civilă Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, în calitate de reprezentant al Statului Român, cu titlu de despăgubiri civile materiale.
Obligă în solidar pe inculpații Truică Remus, Roșu Robert Mihăiță, Al României Paul Philippe, Gheorghiță Dragomira, Dicu Corina Teodora și Stoian Ioan la plata sumei de 17.829,73 euro, contravaloarea în lei la cursul B.N.R. din ziua plății efective, către partea civilă, cu titlu de despăgubiri civile materiale.
Obligă pe inculpații Truică Remus, Roșu Robert Mihăiță, Al României Paul Philippe, Gheorghiță Dragomira, Dicu Corina Teodora și Stoian Ioan la plata sumei de câte 2.000 lei către partea civilă, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, reprezentând cheltuieli judiciare.
Obligă pe inculpații Ignatenko (fostă) Păvăloiu Nela, Al României Paul Philippe, Mușat Apostol, Dima Nicolae, Jecu Nicolae, Popa Caterina, Delcea Valentin și Olteanu Gheorghe la plata sumei de câte 3.130 lei către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, reprezentând cheltuieli judiciare.
Obligă pe inculpații Truică Remus, Al României Paul Philippe, SC RECIPLIA SRL la plata sumei de 55.300 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat în primă instanță, pe Păvăloiu Nela la plata sumei de 15.300 lei și pe Chiriac Theodor la plata sumei de 7.300 lei, cu același titlu.
Obligă pe inculpații Tal Silberstein și Benyamin Steinmetz la câte 40.000 lei, pe inculpatul Roșu Robert Mihăiță la 35.000 lei, pe inculpații Andronic Dan Cătălin, Marcovici Marius Andrei și Mateescu Lucian Claudiu la câte 20.000 lei, pe inculpatul Mușat Apostol la 6.000 lei, iar pe inculpații Gheorghiță Dragomira, Dicu Corina Teodora, Stoian Ioan, Dima Niculae, Jecu Nicolae, Popa Caterina, Olteanu Gheorghe și Delcea Valentin la câte 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în primă instanță.
Obligă apelanții inculpați Truică Remus, SC Reciplia SRL, Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela, Andronic Dan Cătălin, Mateescu Lucian Claudiu, Marcovici Marius Andrei, Al României Paul Philippe și Chiriac Theodor la plata sumei de câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Obligă apelanții inculpați Benyamin Steinmetz, Tal Silberstein și Moshe Agavi la plata sumei de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Obligă pe apelantul inculpat Roșu Robert Mihăiță la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov la data de 17 mai 2016, vezi comunicatul nr. 654/VIII/3 din data de 18 mai 2016.



Actualizare (13.08.2021):

În urma admiterii contestației în anulare prin care s-a dispus desființarea în parte, doar în ceea ce privește SC Reciplia SRL, a deciziei nr. 382/A din data de 17 decembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin decizia penală nr. 186 din 06.07.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC RECIPLIA SRL pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, întrucât s-a dispus radierea persoanei juridice.
Obligă SC Reciplia SRL la plata sumei de 55.300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.
Menține celelalte dispoziții ale deciziei contestate cu privire la SC Reciplia SRL.

DEFINITIVĂ



Actualizare (05.01.2022):

În urma admiterii recursului în casație prin care s-a dispus desființarea în parte, doar în ceea ce privește pe inculpatul Roșu Robert Mihăiță, a deciziei penale nr. 382/A din data de 17 decembrie 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, prin decizia penală nr. 534 din 23.11.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât achitarea inculpatului ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Anulează formele de executare emise în baza deciziei penale nr. 382/A din data de 17 decembrie 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Roșu Robert Mihăiță, dacă nu este arestat în altă cauză.
Înlătură dispoziția privind obligarea inculpatului Roșu Robert Mihăiță la plata sumei de 17.829,73 euro, contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății efective, către partea civilă, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, cu titlu de despăgubiri civile.
Înlătură dispoziția privind obligarea inculpatului Roșu Robert Mihăiță la plata cheltuielilor judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 18 mai 2016