increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Guvernul României


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 63
din 19 iunie 2013
pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție


Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 377 din 26 iunie 2013


Având în vedere necesitatea concentrării imediate a întregii capacități de acțiune a Direcției Naționale Anticorupție în realizarea obiectivului pentru care a fost înființată această structură specializată, astfel încât să se asigure continuarea progreselor în combaterea marii corupții,

luând în considerare faptul că din totalul cauzelor de soluționat de către Direcția Națională Anticorupție aproximativ 30% reprezintă dosarele care au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și fraudă vamală cu un prejudiciu mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion euro (spre exemplu, în anul 2012 au fost înregistrate 1.057 de dosare având ca obiect astfel de infracțiuni, respectiv evaziune fiscală - 708, înșelăciune - 335 și infracțiuni prevăzute de Codul vamal - 30, iar în 2011 au fost înregistrate 1.066 de dosare, respectiv evaziune fiscală - 672, înșelăciune - 364, infracțiuni prevăzute de Codul vamal - 14),

ținând cont de faptul că distincția dintre cauzele de aceeași natură în funcție de cuantumul prejudiciului a determinat, numai la nivelul anului 2012, ca un procent de 39% dintre soluțiile pronunțate să fie reprezentat de declinări către alte unități de parchet, prin eliminarea din competența Direcției Naționale Anticorupție a infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și a celor la regimul vamal cu un prejudiciu mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, această structură specializată se va putea concentra mai bine pe combaterea marii corupții.

Ținând cont de faptul că analiza soluțiilor dispuse în aceste cauze a demonstrat că nu există o legătură directă între fenomenul evaziunii fiscale sau fraudei și cel al marii corupții, de natură să justifice competența Direcției Naționale Anticorupție pentru investigarea infracțiunilor menționate,

luând în considerare faptul că trecerea competenței de efectuare a urmăririi penale pentru aceste infracțiuni la parchetele de pe lângă instanțe va determina reducerea duratei anchetelor, având în vedere că dosarele s-ar împărți între cele 42 de parchete de pe lângă tribunale, iar urmărirea penală va fi efectuată de către organele de cercetare penală, activitatea suplimentară putând fi gestionată cu resursele existente (totodată, cauzele înregistrate la Direcția Națională Anticorupție anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează în continuare de către această structură),

având în vedere obiectivele asumate de statul român în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare și recomandările formulate de experții Comisiei Europene și pentru a putea asigura funcționarea optimă a Direcției Naționale Anticorupție,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


Art. I - Alineatul (12) al articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(12) Direcția Națională Anticorupție este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 246, 247, 248 și 2481 din Codul penal."

Art. II - Cauzele înregistrate la Direcția Națională Anticorupție anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de către această structură specializată.


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA


Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc