increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

TABEL
cu rezultatele la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de șofer
în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova,
organizat în data de 19 aprilie 2021

Nr. Crt. Cod candidat Punctaj probă practică eliminatorie Rezultat
1 S707 9,50 ADMIS
2 S505 8,85 RESPINS
3 S202 8,55 RESPINS
4 S101 7,72 RESPINS
5 S909 7,50 RESPINS
6 S404 7,25 RESPINS
7 S303 6,82 RESPINS
8 S606 6,12 RESPINS

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 185/2007, cu modificările și completările ulterioare, la proba practică eliminatorie nu se admit contestații