increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 21 noiembrie 2011
Nr. 743/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

BERARU SORIN SHMUEL, acţionar al mai multor societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- asociere pentru săvârşirea de infracţiuni,
- instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi
- spălare de bani;

DULĂMESCU DUMITRU, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SC CICO SA, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- asociere pentru săvârşirea de infracţiuni,
- spălare de bani şi
- complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată;

VASILIU BUJOR ELENA, director general al Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- asociere pentru săvârşirea de infracţiuni,
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi
- spălare de bani;

GIURGIU EMIL ALIN, director general executiv la Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.) la momentul săvârşirii faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intere4selor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,

MÎNDRESCU CORNELIU, şef de departament şi membru în Comitetul de Direcţie al F.P.S., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intere4selor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,

BĂNICĂ OCTAVIAN, director Direcţia Gestiune Acţionariat, Cesiuni în cadrul F.P.S., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intere4selor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,

RĂDULESCU NELU, şef Serviciu Gestiune Acţionariat Cesiuni în cadrul F.P.S., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,

NICA CORNEL, vicepreşedinte al SAI Muntenia Invest SA şi director al Departamentului de valori mobiliare din cadrul SIF Muntenia, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,

MIHĂESCU HORIA TEODOR, director general al SAI Muntenia Invest SA, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În intenţia de a cumpăra pachetul de 70% din acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S) la S.C. CICO S.A., inculpatul Beraru Sorin Shmuel a obţinut sprijinul direct al unor funcţionari din cadrul F.P.S., respectiv al inculpaţilor: Giurgiu Alin Emil, directorul general executiv, Mîndrescu Corneliu, director Departament Buget – Finanţe şi Bănică Octavian, director Direcţia Acţionariat şi Rădulescu Nelu, şef serviciu din cadrul F.P.S. La data de 30 martie 1999, aceştia au aprobat în mod nelegal cesionarea acţiunilor deţinute de F.P.S. la S.C. CICO S.A. către Societatea de Investiţii Financioare (S.I.F) Muntenia SA.
S.C. CICO S.A. este o societate comercială la care F.P.S. era acţionar majoritar (cu 70% din acţiuni) cu obiect de activitate, în principal, în domeniul producerii şi comercializării băuturilor răcoritoare şi care deţine un patrimoniu imobiliar – terenuri şi spaţii comerciale – într-o zonă comercială foarte bună ( ex. Halele Bucur Obor).
Actul de cesionare menţionat mai sus este ilegal, deoarece societatea respectivă era propusă pentru privatizare atât pentru luna decembrie 1998, cât şi pentru luna mai 1999, iar la momentul încheierii actului de cesionare au fost încălcate mai multe prevederi ale legislaţiei în domeniul privatizărilor. La rândul său, inculpatul Nica Cornel, în calitate de vicepreşedinte SAI Muntenia Invest SA (societatea care administra portofoliul SIF Muntenia), la data de 15 martie 1999, a informat Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia că aceasta din urmă poate achita doar jumătate din preţul real al acţiunilor, motivând în mod eronat că SIF nu dispune de toată suma necesară. De asemenea, în aceeaşi şedinţă, inculpatul Nica Cornel a propus şi revânzarea acţiunilor cu toate că acestea nu intraseră efectiv în portofoliul SIF.
Pentru a eluda legile care guvernează piaţa de capital privind cumpărarea de acţiuni pe piaţa secundară de valori mobiliare Rasdaq (legi care interzic ca un singur cumpărător să achiziţioneze mai mult de 33% din acţiunile unui singur emitent), la data de 30 martie 1999, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a cumpărat de la SIF Muntenia pachetul de 76,46% de acţiuni la SC CICO SA, prin achiziţionarea atât în nume propriu cât şi pe numele a două societăţi comerciale, controlate de fapt tot de inculpat. Acţiunile au fost cumpărate pe baza unor ordine telefonice, la un interval de timp foarte scurt faţă de momentul cesionării, astfel încât eventualii ofertanţi să nu afle de cesiunea derulată cu o zi înainte, ceea ce ar fi determinat creşterea valorii acţiunilor în eventualitatea unei licitaţii.
După cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni la SC CICO SA, chiar dacă anterior se hotărâse împărţirea dividendelor în sumă de 44 miliarde lei către acţionari, inculpatul Beraru Sorin Shmuel, în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 8 aprilie 1999, a hotărât să nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele în cauză urmând să fie reinvestite în activităţi comerciale pentru care la acea dată S.C. CICO S.A. nu era autorizată.
Astfel, cu ajutorul inculpaţilor Dulămescu Dumitru, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SC CICO SA şi Vasiliu Bujor Elena, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a reuşit să transfere o parte din disponibilul în valută al S.C. CICO S.A., respectiv suma de 3,65 milioane USD în conturile Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, unde Vasiliu Bujor Elena era director general deşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, o cooperativa de credit–bancă populară putea să desfăşoare activităţi numai în beneficiul membrilor cooperatori. Transferul s-a realizat în baza unui contract de depozit încheiat la data de 13 mai 1999, urmând ca Vasiliu Bujor Elena, din aceşti bani, să acorde credite unor societăţi comerciale controlate tot de inculpatul Beraru Sorin Shmuel. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM) a anulat prin ordonanţă actul prin care SIF Muntenia a vândut pachetul de 76,46% de acţiuni, ordonanţă care nu şi-a produs efectele imediat pentru că a fost contestată. În aceste condiţii, după ce au fost acordate credite către firmele controlate de Beraru Sorin Shmuel, inculpaţii Dulămescu Dumitru şi Vasiliu Bujor Elena au înlocuit contractul iniţial de depozit cu unul falsificat în care era prevăzută o clauză penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului în situaţia unei retrageri înainte de scadenţă. În acest context, inculpatul Mihăescu Horia Teodor şi-a depăşit atribuţiile de director general al SAI Muntenia Invest SA (firmă ce administrează portofoliul SIF Muntenia) a dispus blocarea conturilor S.C. CICO S.A. şi desfiinţarea depozitului înainte de termen astfel că Banca Populară Furnica a încasat suma de aproximativ 900.000 USD reprezentând valoarea clauzei penalizatoare.

Reprezentanţii S.C. CICO S.A. s-au constituit parte civilă cu suma de 3.650.000 USD,iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) s-a constituit parte civilă cu suma de 31.124.542.000 ROL reprezentând contravaloarea dividendelor neachitate.

În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând tuturor inculpaţilor.

Facem precizarea că la data de 10 iulie 2002, inculpatul Beraru Sorin şi ceilalţi inculpaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie iar la data de 28 noiembrie 2007, Tribunalul Bucureşti a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. La data de 20 august 2008, cauza a fost declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie competentă să efectueze urmărirea penală.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 01 februarie 2016