increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
6 iulie 2010
Nr. 263/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna iunie, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

LUPU GHIOCEL în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită,
ANGHEL AUREL CRISTINEL, consilier superior la Primăria municipiului Bacău, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la dare de mită,
SOLOMON REUVEN în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, inculpatul Solomon Reuven, fiind împuternicit de doi cetăţeni israelieni să facă toate demersurile legate de strângerea şi depunerea documentaţiei la Primăria municipiului Bacău pentru retrocedarea unor clădiri şi terenuri în suprafaţă totală de 28 ha situate în municipiul Bacău, a promis unui funcţionar public din cadrul acestei Primării, ce avea ca atribuţii de serviciu avizarea legalităţii dispoziţiilor emise în baza Legii 10/2001 (denunţător în cauză), că îi va da suma de 1.000.000 euro în scopul soluţionării cu celeritate a cererii respective. Banii au fost promişi şi în vederea restituirii în natură ori prin compensare cu alte terenuri a notificărilor formulate de cei doi cetăţeni străini cât şi în scopul ca denunţătorul să blocheze comunicarea dispoziţiilor de restituire către notificatori astfel încât să permită inculpatului Solomon Reuven controlul asupra vânzării ulterioare a imobilelor restituite şi specularea unor profituri personale.
La rândul său, la începutul anului 2009, inculpatul Lupu Ghiocel a remis cu titlu de mită, prin intermediul inculpatului Anghel Aurel Cristinel, consilier superior la Primăria municipiului Bacău, suma de 700 euro unui funcţionar public din cadrul Primăriei municipiului Bacău ce avea ca atribuţii de serviciu soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii 10/2001. Notificarea vizată de Lupu Ghiocel avea ca obiect restituirea a două case şi a două terenuri în suprafaţă totală de 4.094,5 m2 situate în municipiul Bacău.
Banii au fost daţi pentru ca funcţionarul public să soluţioneze notificarea respectivă, formulată în cursul anului 2001 de către trei moştenitori, cu prioritate şi prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, constând în compensare cu terenuri aflate în poziţii centrale din municipiul Bacău. Inculpatul Lupu Ghicel avea un interes direct în soluţionarea favorabilă a unei astfel de cereri în condiţiile în care, în cursul anului 2008, cei trei moştenitori îi cedaseră drepturile litigioase ce aveau ca obiect revendicarea imobilelor menţionate mai sus.

Facem precizarea că inculpatul Lupu Ghiocel a mai fost trimis în judecată de către procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DNA pentru fapte similare celor prezentate mai sus, dosarul fiind mediatizat prin comunicatul nr. 353/VIII/3 afişat pe site-ul www.pna.ro.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bacău.2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimitere în judecată a inculpaţilor:

LUPU GHEORGHE, fost primar al oraşului Zărneşti, jud. Braşov, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- luare de mită,
- abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţa obţinerii de către funcţionarul public pentru sine sau altul a unui avantaj patrimonial,
- uz de fals, toate în formă continuată,

ENESCU ADRIAN, administrator al SC ADITOM SRL Zărneşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţa obţinerii de către funcţionarul public pentru sine sau pentru altul a unui avantaj patrimonial, în formă continuată,

LUPU CLAUDIU, asociat al SC M&L Invest SRL, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosire, cu rea credinţă, de către fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, a bunului sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza a altă societate în care are interese direct sau indirect şi
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2004 – 2005, inculpatul Lupu Gheorghe, în calitate de primar al oraşului Zărneşti, jud. Braşov, a pretins şi primit, în mod constant, pentru sine şi pentru membrii familiei sale mai multe bunuri (două autoturisme, materiale de construcţii) şi servicii (lucrări de construcţii la imobilele sale) în cuantum de 52.963 euro de la un denunţător, administrator al unei societăţi comerciale din Zărneşti, pentru ca firma denunţătorului să-şi menţină contractele de lucrări şi servicii pe care le avea în derulare cu Primăria oraşului Zărneşti şi să obţină în continuare contracte, fără respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.
De asemenea, în cursul anului 2007, Lupu Gheorghe, în aceeaşi calitate de primar al oraşului Zărneşti, beneficiind de complicitatea inculpatului Enescu Adrian, administrator al SC ADITOM SRL Zărneşti, a achitat acestei societăţi suma de 31.112,55 lei, reprezentând contravaloarea unor importante cantităţi de apă îmbuteliată achiziţionate în baza legislaţiei privind rezervele de stat, pe baza a două facturi fiscale false, în condiţiile în care marfa nu a intrat în gestiunea Primăriei oraşului Zărneşti.
La rândul său, inculpatul Lupu Claudiu, în calitate de asociat al unei societăţi comrciale, folosindu-se de o factură întocmită de el în fals, a înstrăinat un autoturism de lux aparţinând acestei firme, fără cunoştinţa administratorului societăţii şi a denunţătorului, acesta din urmă fiind celălalt asociat. Prin aceasta, a diminuat în mod nelegal patrimoniul societăţii şi a obţinut un beneficiu în interes personal în sumă de 17.000 euro.
Primăria oraşului Zărneşti s-a constituit parte civilă cu suma de 31.112,55 lei. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Lupu Gheorghe şi Enescu Adrian.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braşov.3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

BĂNICĂ ŞTEFAN CĂTĂLIN, fost ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (I.P.J.) Dolj - Serviciul de Investigare a Fraudelor, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- trei infracţiuni de luare de mită, din care una în formă continuată,
- trafic de influenţă,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- uz de fals,
- reţinere sau distrugere de înscrisuri şi

PANAYOTIS VASSOS, cetăţean grec, administrator S.C. XPRINTING S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 15 august 2006, inculpatul Bănică Ştefan Cătălin, în calitate de ofiţer de poliţie în cadrul I.P.J. Dolj – Serviciul de Investigare a Fraudelor, a efectuat un control la punctul de lucru al S.C. S.C.XPRESS PRINTING S.R.L Craiova cu privire la legalitatea utilizării sistemelor de operare şi a soft-urilor instalate pe calculatoarele existente şi, ca urmare a neregulilor constate, a întocmit un dosar penal având ca obiect cercetarea penală a unui reprezentant al acestei firme (denunţător în cauză) pentru infracţiuni din sfera drepturilor de proprietate intelectuală.
În acest context, în cursul lunii august 2006, Bănică Ştefan Cătălin a pretins şi primit de la inculpatul Panayotis Vassos, administrator al S.C.XPRESS PRINTING S.R.L. şi de la denunţător suma de 1.000 de euro pentru a modifica procesul verbal întocmit cu ocazia efectuării controlului, în scopul diminuării prejudiciului şi, în consecinţă, aplicării unei sancţiuni cu caracter administrativ în locul celei penale faţă de denunţător. Totodată, banii au fost pretinşi şi primiţi şi pentru a-l determina pe colegul său, prezent la efectuarea controlului, să modifice procesul verbal. Astfel, inculpatul Bănică Ştefan Cătălin a distrus procesul verbal de control şi a întocmit în fals un altul, pe care l-a ataşat la dosarul penal şi în care a consemnat date nereale cu privire la numărul programelor de calculator ce erau utilizate fără a avea licenţa legală.
De asemenea, în perioada 2006 – mai 2008, inculpatul Bănică Ştefan Cătălin, în calitate de ofiţer de poliţie ce avea ca atribuţii verificarea activităţii societăţilor comerciale ce aveau ca obiect de activitate jocurile de noroc, a pretins şi primit de la doi reprezentanţi legali ai unor astfel de firme sume de bani de aproximativ 1.000 de lei lunar în schimbul asigurării „protecţiei” activităţilor ilegale desfăşurate de aceste firme, protecţie care s-a realizat efectiv.
În plus, inculpatul s-a implicat în activitatea acestor societăţi comerciale şi, cu acordul reprezentanţilor acestora, a amplasat maşini de jocuri de noroc în spaţiile comerciale ale acestor firme şi a obţinut venituri de aproximativ 12.000 lei lunar.
Suma totală încasată de Bănică Ştefan – Cătălin, cu titlu de mită, se ridică la aproximativ 170.000 lei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Craiova.4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

MIRICA GABRIEL, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Bacău, Poliţia Municipiului Bacău – Biroul Poliţiei Rurale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită şi
BALTAG CONSTANTIN în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 19 ianuarie 2009, inculpatul Mirica Gabriel, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Poliţiei Municipiului Bacău – Biroul Poliţiei Rurale, cu ocazia desfăşurării unei acţiuni ample organizate de I.P.J. Bacău pe lina combaterii actelor ilegale de comerţ, a primit de la inculpatul Baltag Constantin, administrator al unui bar din comuna Ungureni, judeţul Bacău, suma de 400 lei în scopul de a nu aplica sancţiuni contravenţionale şi de a nu confisca mărfurile pentru care nu au fost prezentate documente legale de provenienţă.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bacău.5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

DEDU DUMITRU în sarcina căruia s-a reţinut tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi

CĂLUIAN CRISTINA, secretar al Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele:
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în forma tentativei,
- fals material în înscrisuri oficiale şi
- fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

Cu ocazia formulării cererii de acordare a subvenţiei în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru anul 2009, inculpatul Dedu Dumitru a încercat să obţină pe nedrept bani acordaţi din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi, în acest sens, a prezentat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) – Centrul Judeţean Constanţa un contract de arendare falsificat în care s-a menţionat că suprafaţa de teren ce face obiectul contractului de arendare este mai mare decât cea prevăzută în contractul original.
În demersul său, Dedu Dumitru a fost ajutat de inculpata Căluian Cristina, care, în calitate de secretar al Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a înregistrat în evidenţele acestei primării contractul falsificat. În plus, pentru a crea aparenţa de legalitate a acestui contract, inculpata a falsificat şi două documente oficiale ale Primăriei Mircea Vodă, respectiv „Registrul înregistrare contracte arendă” şi „Tabel contracte arendă Dumitru Dedu Mircea Vodă Constanţa”.
Faptele celor doi inculpaţi nu şi-au produs efectul deoarece reprezentanţii A.P.I.A Constanţa au constatat aceste nereguli şi banii solicitaţi nu au fost acordaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Medgidia.6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

STEREA COSTICĂ, primarul comunei Tansa, judeţul Iaşi şi PANAINTE VASILE, secretar al Consiliului local Tansa, judeţul Iaşi, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
- înşelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 7 octombrie 2003, inculpaţii Sterea Costică şi Panainte Vasile, în calitate de preşedinte, respectiv secretar al comisiei de atribuire a unor contracte de achiziţie publică încheiate cu ocazia punerii în practică a proiectului „Înfiinţare sistem alimentare cu apă a localităţilor Tansa, Suhuleţ, din comuna Tansa şi Jigoreni, Văleni, comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi”, au depus la Agenţia S.A.P.A.R.D mai multe documente falsificate în care s-a consemnat în mod nereal că o parte din membrii comisiei menţionate mai sus au participat la încheierea contractului respectiv (evaluarea ofertelor, atribuirea contractului şi prezenţa persoanelor în cauză la şedinţele comisiei).
Ca urmare, fondurile SAPARD şi bugetul naţional au fost prejudiciate cu suma totală de 59.693,6 lei.
În vederea recuperării acestei sume, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând celor doi inculpaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

FURTUNĂ GHEORGHE, fost primar al comunei Deleni, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
- înşelăciune, în formă continuată şi

GUZGANU DORIN, asociat şi administrator al SC ”Aldovlad” SRL Iaşi, în sarcina căruia s-a reţinut participaţie improprie la infracţiunea de tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La datele de 15 august 2003 şi 27 octombrie 2003, inculpatul Furtună Gheorghe, în calitate de preşedinte al comisiei de atribuire a unor contracte de achiziţie publică încheiat cu prilejul derulării proiectului „Înfiinţare sistem alimentare cu apă potabilă a localităţilor Poiana Federeni, Slobozia şi Deleni Vale din comuna Deleni, judeţul Iaşi” a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D documente false conţinând menţiuni nereale legate de implicarea unora din membrii comisiei în evaluarea ofertelor şi atribuirea a două contracte de proiectare şi branşament electric cât şi participarea persoanelor în cauză la şedinţele comisiei.
În această modalitate, bugetul U.E. şi bugetul naţional de stat au fost prejudiciate cu suma totală de 120.528,6 lei.
În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatului Furtună Gheorghe.
La rândul său, inculpatul Guzganu Dorin, în calitate de asociat şi administrator al SC ”Aldovlad” SRL Iaşi, în scopul de a participa la derularea acestui proiect, a determinat o altă persoană să întocmească în fals o ofertă tehnică conţinând date nereale referitoare la condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească firma sa pentru a încheia contracte finanţate din fonduri europene. Cu toate acestea, contractul respectiv a fost atribuit unei alte societăţi comerciale.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

BUCULEI DOINA, fost primar al comunei Plugari, judeţul Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
- înşelăciune şi

GUZGANU DORIN, administrator al SC „Aldovlad” SRL Iaşi, în sarcina căruia s-a reţinut participaţie improprie la infracţiunea de tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 22 octombrie 2003, inculpata Buculei Doina, în calitate de preşedinte al comisiei de atribuire a contractului de achiziţie publică încheiat pentru derularea proiectului intitulat „Alimentare cu apă în localităţile Plugari, Plugarii Vechi, Oneşti, Borşoaia, comuna Plugari, judeţul Iaşi”, finanţat în proporţie de 75% din funduri europene prin Programul S.A.P.A.R.D., a depus la Agenţia S.A.P.A.R.D, în dosarul procedurii de atribuire a contractului de execuţie a branşamentului electric, documente conţinând menţiuni nereale referitoare la implicarea unora din membrii comisiei în evaluarea ofertelor sau în atribuirea contractului şi participarea persoanelor în cauză la şedinţele comisiei.
În această modalitate, bugetul U.E. şi bugetul naţional de stat au fost prejudiciate cu suma totală de 155.756,3 lei.
În vederea recuperării prejudiciului creat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatei Buculei Doina.

La rândul său, inculpatul Guzganu Dorin, în calitate de asociat şi administrator al SC”Aldovlad” SRL Iaşi, în scopul de a participa la derularea acestui proiect, a determinat o altă persoană să întocmească în fals o ofertă tehnică conţinând date nereale referitoare la condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească firma sa pentru a încheia contracte finanţate din fonduri europene.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

SANDU COSTEL, primar al comunei Plugari, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,

ALEXANDRU GHEORGHE, viceprimar al comunei Plugari, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,

SOFRONIE IOVIŢĂ, fost referent pe probleme de fond funciar în cadrul Primăriei Plugari, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,

PRODAN DANIELA în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

Asociaţia Crescătorilor de Bovine şi Ovine Plugari, judeţul Iaşi, persoană juridică în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni, săvârşită prin reprezentanţi legali:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii aprilie 2008, inculpatul Sandu Costel, în calitate de primar al comunei Plugari, judeţul Iaşi, fiind determinat şi ajutat de inculpaţii Alexandru Gheorghe, Sofronie Ioviţă şi Prodan Daniela, a dispus în mod nelegal arendarea cu titlu gratuit a suprafeţei totale de 703,80 ha de pajişti (păşune şi fâneţe), aflată în domeniul public al comunei Plugari, către Prodan Daniela (cumnata lui Sofronie Ioviţă). În cuprinsul acestui contract de arendă, la redactarea căruia a contribuit şi Sofronie Ioviţă, inculpatul a făcut menţiuni nereale cu privire la persoanele membre ale asociaţiei respective cât şi cu privire la faptul că beneficiar al contractului ar fi Asociaţia Crescătorilor de Bovine şi Ovine Plugari, judeţul Iaşi, persoană juridică inexistentă la momentul încheierii contractului, documentul fiind semnat de Prodan Daniela în calitate de arendaş. În cursul anului 2009, inculpatul Sandu Costel a înlocuit acest contract cu un altul similar, modificând termenul de arendare şi suprafaţa.
În această modalitate, Consiliului Local Plugari a fost prejudiciat cu suma de 25.154 lei, reprezentând contravaloarea taxei de păşunat.
Ulterior, Prodan Daniela, în scopul de a obţine ajutoare financiare provenite din bugetul comunităţii europene aferente schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) pentru campanile din anii 2008 şi 2009, a folosit acest contract la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Iaşi, ocazie cu care a depus un alt înscris fals în care era consemnat în mod nereal că s-au efectuat lucrări de întreţinere a pajiştilor arendate.
În această modalitate, Prodan Daniela şi Asociaţia Crescătorilor de Bovine şi Ovine Plugari, judeţul Iaşi, au obţinut, în mod nelegal, suma totală de 233.982,92 lei, sumă cu care A.P.I.A s-a constituit parte civilă.
Consiliul Local Plugari nu s-a constituit parte civilă.
În vederea recuperării pagubei create, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor sume de bani aparţinând inculpatei Prodan Daniela şi Asociaţiei Crescătorilor de Bovine şi Ovine Plugari, judeţul Iaşi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

ŞERB GHEORGHE, primar al comunei Laslea, judeţul Sibiu şi JELERIU GHEORGHE, viceprimar la Primăria comunei Laslea, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea şi
- fals intelectual;

DUDAŞ LUCIAN MARIUS, secretar al Primăriei comunei Laslea, judeţul Sibiu în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea şi
- complicitate la infracţiunea de fals intelectual;

GANGĂL IOSIF în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea,
- complicitate la infracţiunea de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 10 mai 2007, inculpatul Gangăl Iosif a prezentat la A.P.I.A. Mediaş un contract de închiriere fals, modalitate în care a obţinut în mod nelegal suma de 21.690,92 lei reprezentând subvenţia comunitară FEGA.
Contractul de închiriere utilizat a fost întocmit în fals de inculpaţii Şerb Gheorghe, Jeleriu Gheorghe şi Dudaş Lucian Marius în calitate de primar, viceprimar şi respectiv secretar al Primăriei Laslea, judeţul Sibiu şi semnat de Gangăl Iosif şi conţinea menţiuni nereale, în sensul că acesta din urmă ar fi închiriat de la Primăria Laslea suprafaţa de 200 ha de păşune, în condiţiile în care păşunea era exploatată de toţi crescătorii de animale din comuna respectivă.
Agenţia pentru Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – Centrul Judeţean Sibiu s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 22.829,03 lei.
În vederea recuperării acestei sume, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor Gangăl Iosif, Şerb Gheorghe şi Dudaş Lucian Marius.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Mediaş.În legătură cu cele 10 dosare penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE