increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 556 din 20.10.2021, Curtea de Apel Alba admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Alba Iulia cu inculpata SC CARPAT GRUP INDUSTRY SRL și o condamnă pe aceasta la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în valoare de 20.000 lei și pedeapsa complementară constând în publicarea, într-un ziar local, pe cheltuiala inculpatei, a hotărârii definitive de condamnare în extras, într-o singură apariție, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și cumpărare de influență.
Atrage atenția inculpatei SC Carpat Grup Industry SRL că, potrivit art. 140 alin. 2 Cod penal, în caz de neexecutare cu rea-credință a pedepsei complementare prevăzute de art. 136 alin. 3 lit. f CP se va dispune suspendarea activității până la punerea în executare a pedepsei complementare pe o perioadă de încă trei luni, iar în temeiul art. 140 alin. 3 Cp dacă nici până la împlinirea acestui termen nu va fi pusă în executare această obligație, instanța va dispune dizolvarea persoanei juridice.
Constată că prejudiciul a fost integral recuperat.
Dispune anularea înscrisului fals.
Obligă inculpata la plata sumei de 8168,60 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul aferent au fost înaintate în instanță de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Alba Iulia la data de 27 mai 2021, vezi comunicatul nr. 546/VIII/3 din data de 08 iunie 2021.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 08 iunie 2021