increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 22 iulie 2021
Nr. 672/VIII/3

COMUNICAT


În referire la informațiile apărute în spațiul public, în care se acreditează ideea că Direcția Națională Anticorupție ar fi înștiințat cu încălcarea prevederilor legale anumiți funcționari publici despre măsurile preventive dispuse într-o cauză penală, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

„Informările” prezentate în spațiul public nu sunt decât cópii ale documentelor existente la dosarul cauzei (mediatizată prin comunicatul nr. 662/VIII/3 din 14 iulie 2021 - http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10476) și au fost obținute de inculpat în baza prevederilor legale. Precizăm că acele documente au fost transmise la scurt timp de la luarea măsurii preventive a controlului judiciar persoanelor fizice și instituțiilor îndrituite să le primească, în baza:

- art. 81 – „Drepturile persoanei vătămate” din Codul de Procedură Penală, unde, printre altele, la lit. d) se prevede dreptul acesteia „de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiția de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informații să îi fie comunicate”;

- art. 215 – „Conținutul controlului judiciar” din Codul de Procedură Penală unde, printre altele, la alineatele al 4-lea și al 5-lea se precizează că „Supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către instituția, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condițiile legii.”, respectiv, „Dacă s-a impus inculpatului obligația prevăzută la alin. (2) lit. a), câte o copie a ordonanței procurorului ori, după caz, a minutei, se comunică, în ziua emiterii ordonanței sau a pronunțării încheierii, inculpatului, unității de poliție în a cărei circumscripție locuiește, precum și serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, Poliției de Frontieră Române și Inspectoratului General pentru Imigrări, în situația celui care nu este cetățean român, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligației care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele de trecere a frontierei.”

De asemenea menționăm că, în ordonanțele de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, printre obligațiile inculpaților sunt prevăzute și următoarele:

- „să nu se apropie de persoanele vătămate Drulă Cătălin, Ștefan Paraschiv și de martorii audiați în prezenta cauză (...) și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale”,
- „să nu mai desfășoare activitatea de președinte de sindicat al U.S.L.M., în exercitarea căreia a săvârșit faptele reținute în sarcina sa” (doar pentru inculpatul Rădoi Ion) așa cum reiese și din comunicatul postat pe site-ul nostru www.pna.ro (http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10476).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE