increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:001.000010
R O M Â N I A
TRIBUNALUL MUREȘ
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr. 2656/102/2020
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

SENTINȚĂ PENALĂ NR. 10
Ședința publică din data de 2 februarie 2021
Completul constituit din:
JUDECĂTOR : (…)
Grefier : (…)

La judecarea cauzei a participat Ministerului Public care a fost reprezentat de procuror (…), din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – SERVICIUL TERITORIAL TG. MUREȘ

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procuror (…) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș și inculpatul P.M.C., fiul lui M. și V., născut la data de (…) în Mun. (…), jud. (…), domiciliat în Mun. (…), str. (…), nr. (…), jud. (…), posesor al C.I. seria (…) nr. (…) eliberată de SPC. (…) la data de (…), CNP (…), fără antecedente penale și fără existența altei proceduri penale desfășurate împotriva sa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal; complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal; complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal.
Dezbaterile cu privire la fondul cauzei penale cu nr. de mai sus, sunt cuprinse în încheierea de ședință din data de 18 ianuarie 2021, care face parte integrantă din prezenta, când, Tribunalul, în temeiul disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. a stabilit termen pentru pronunțare și deliberare la data de azi, 2 februarie 2021, când a pronunțat următoarele:

INSTANȚA

1. Prezentarea sezisării:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș, la data de 22.12.2020, sub număr de dosar 2656/102/2020, DIICOT Mureș, a solicitat confirmarea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș și inculpatul P.M.C., fiul lui M. și V., născut la data de (...) în (...), domiciliat în (...), posesor al C.I. seria (...) nr. (...) eliberată de SPC. (...) la data de (...), CNP (...), fără antecedente penale și fără existența altei proceduri penale desfășurate împotriva sa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;cu 38 cod penal.
2.Desfășurarea cercetării judecătorești:
A fost înaintat instanței dosarul de urmărire penală nr. 102/P/2020 al Parchetului de pe lângă ICCJ, DIICOT Mureș
Pe parcursul cercetării judecătorești, inculpatul a fost asistat., a fost prezent la termenul de judecată din data de 18.01.2021, și a fost ascultat.
3.Opinia instanței:
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către Parchetul de pe lângă ICCJ, DIICOT Mureș, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 478 - 482 Cod procedură penală, astfel efectele acordului de recunoaștere a vinovăției au fost avizate de procurorul ierarhic superior, inculpatul care a încheiat acordul este major, acordul de recunoaștere are ca obiect, recunoașterea comiterii faptei, acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, felul și cuantumul pedepsei și forma de executare a acesteia.
Acordul de recunoaștere a vinovăției cu care a fost sesizată instanța a fost încheiat în formă scrisă și cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 482 Cod de procedură penală.
Instanța apreciază că din probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului, reținând, în baza actelor dosarului următoarea stare de fapt:
Din probatoriul administrat s-a stabilit că la data de 10.06.2020, numitul F. A.-I. a depus un denunț la Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție, instituție care a înaintat denunțul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Tg. Mureș în data de 11.06.2020, înregistrându-se astfel dosarul penal nr. 55/P/2020, iar prin ordonanța din data de 11.06.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 6 și art. 7 lit.c din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal și cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.1 Cod penal, fiind reținut faptul că în perioada 29.04.2020 – 02.05.2020, R. F. R. a pretins și primit suma de 1000 de euro de la F. A. I. .
La data de 09.07.2020, a fost înregistrat dosarul penal nr. 62/P/2020, urmare întocmirii procesului verbal de sesizare din oficiu al D.N.A. – Serviciul Teritorial Tg. Mureș, iar prin ordonanța nr. 62/P/2020 din data de 09.07.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- trafic de influență, prev. de art. 6 și art. 7 lit.c din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, constând în fapta numitului R. F. , ofițer de poliție în cadrul Poliției Municipiului (…) – Biroul de Ordine Publică cu gradul de comisar, de a pretinde și primi sume de bani de la numitul C. M. N. , cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în scopul de a-și folosi influența pe lângă colegii săi pentru obținerea unei soluții favorabile;
- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.1 Cod penal, constând în fapta numitului C. M. N. , cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, de a oferi sume de bani comisarului de poliție R. F. , pentru ca acesta din urmă să își folosească influența pe lângă colegii săi în scopul obținerii unei soluții favorabile în dosarul penal.
Prin ordonanța nr. 62/P/2020 din data de 09.07.2020 s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 62/P/2020 la dosarul penal nr. 55/P/2020.
La data de 13.07.2020, numitul S. M. a depus un denunț la Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție, instituție care a înaintat denunțul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Tg. Mureș în data de 13.06.2020, fiind înregistrat dosarul penal nr. 64/P/2020, iar prin ordonanța nr. 64/P/2020 din data de 13.07.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de :
- trafic de influență, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, constând în fapta numitului K. N. T. , avocat în cadrul Baroului Ialomița, de a pretinde și primi sume de bani de la numitul S. M. în schimbul promisiunii de a interveni la IML (…) pentru modificarea rezultatului alcoolemiei din sânge;
- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.1 Cod penal, constând în fapta numitului S. M. , cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, de a da sume de bani numitului K. N. T. , avocat în cadrul Baroului Ialomița, în schimbul promisiunii de a interveni la IML (…) pentru modificarea rezultatului alcoolemiei din sânge;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, constând în fapta numitului P. M. C. , de a-l ajuta pe K.N.T. să îl convingă pe S. M. că îl poate ajuta cu rezolvarea favorabilă a dosarului penal și recuperarea permisului de conducere;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, constând în fapta numitului R. F. R. , de a-l ajuta pe K. N. T. să îl convingă pe S. M. că îl poate ajuta cu rezolvarea favorabilă a dosarului penal și recuperarea permisului de conducere;
Prin ordonanța nr. 64/P/2020 din data de 08.09.2020 s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 64/P/2020 la dosarul penal nr. 55/P/2020.
Prin ordonanța nr. 55/P/2020 din data de 20.10.2020, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, constând în fapta numitului P. M. C. , de a-l ajuta pe R. F. R. să obțină sume de bani de la F. A. I. , aceste sume de bani fiind solicitate pentru ca R. F. să intervină la cei de la IML în vederea diminuării alcoolemiei în sânge;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, constând în fapta numitului P. M. C. , de a-l ajuta pe R. F. R. să obțină sume de bani de la C. M. N. , aceste sume de bani fiind solicitate pentru ca R. F. să intervină la cei de la IML în vederea diminuării alcoolemiei în sânge;
- șantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin.3 din Codul penal, constând în fapta numitului R. F. R. .
Prin ordonanța nr. 55/P/2020 din data de 22.10.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de P. M. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;
- toate cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal.
Prin ordonanța nr. 55/P/2020 din data de 11.11.2020, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul P. M. C. , pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
- complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal;
- toate cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal, fiind reținută următoarea stare de fapt:
În perioada 29.04.2020 – 02.05.2020, P. M. C. a pretins și primit suma de 1000 de euro de la F. A. I. , în numele și pentru R. F. R. , pentru ca acesta din urmă să intervină la Institutul de Medicină Legală în scopul diminuării alcoolemiei stabilite în sângele recoltat în ceea ce-l privește pe F. A. I. , iar ulterior, i-a înmânat suma de bani lui R. F. R. .
La începutul lunii mai 2020, P. M. C. a primit suma de 3300 de lei de la C. M. N. , în numele și pentru R. F. R. , pentru ca acesta din urmă să intervină la Institutul de Medicină Legală, în vederea diminuării alcoolemiei stabilite în sângele recoltat în ceea ce-l privește pe C. M. N. , iar ulterior, i-a înmânat suma de bani lui R. F. R. .
La începutul lunii martie 2020, P. M. C. l-a ajutat pe R. F. R. să îl determine pe S. M. să achite suma de 750 de euro în vederea diminuării alcoolemiei din sânge, prin contactarea telefonică a acestuia, solicitarea sumei de 5000 de euro și stabilirea unei întâlniri între R. și S. la locuința lui.
La sfârșitul lunii martie 2020, F. A. I. s-a răsturnat în timp ce conducea un ATV, fiind condus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La spital, martorul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0.63 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice.
Cu această ocazie a fost întocmit dosarul penal numărul 471/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria (…), în care au fost efectuate cercetări față de F. A. I. pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului.
În perioada 29.04 – 02.05.2020, F. A. I. împreună cu soția sa F. M. I. , s-au deplasat la service-ul auto al inculpatului P. M. C. pentru a-și repara un autoturism. În cadrul discuțiilor purtate de cei doi, denunțătorul i-a relatat inculpatului că i s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, iar acesta din urmă i-a spus că are o cunoștință care îl poate ”ajuta” cu soluționarea favorabilă a dosarului penal și cu diminuarea de către Institutul de Medicină Legală a valorii alcoolemiei din sânge. Denunțătorul a fost de acord, iar la întoarcerea spre casă, i-a spus soției sale cele relatate de P. M. C. .
La scurt timp, după aproximativ 2 ore, F. A. a fost contactat de P. M. care i-a spus să revină la service pentru a discuta cu persoana care îl poate ajuta.
Denunțătorul s-a conformat și s-a deplasat împreună cu soția înapoi la service, ocazie cu care s-a întâlnit cu R. F. R. , comisar de poliție în cadrul Poliției Municipiului (…) – Biroul de Ordine Publică, pe care nu îl cunoștea la acea dată.
F. A. a purtat discuții cu comisarul de poliție, iar acesta din urmă i-a relatat că valoarea alcoolemiei din sânge va fi de trei ori mai mare decât cea din aerul expirat, acesta riscând pedeapsa cu închisoarea, întrucât valoarea alcoolemiei era destul de mare.
Totodată, R. F. R. i-a relatat că îl poate ajuta cu rezolvarea favorabilă a dosarului penal în care este cercetat și cu diminuarea valorii alcoolemiei din sânge, prin intervenția la Institutul de Medicină Legală.
În continuare, ofițerul de poliție i-a recomandat să își angajeze un apărător, precizându-i că știe el pe cineva care se poate ocupa.
F. A. I. a fost de acord cu cele relatate de R. F. R. , acesta din urmă spunându-i că, în vederea stabilirii detaliilor, vor ține legătura prin intermediul inculpatului P. M. C. .
Pe drumul de întoarcere spre casă, F. A. i-a relatat soției sale că ofițerul de poliție îl poate ajuta să își obțină permisul de conducere într-un timp mai scurt și poate rezolva și cu diminuarea valorii alcoolemiei din sânge.
A doua zi, la indicațiile lui R. F. R. , P. M. C. l-a contactat telefonic pe F. A. I. și i-a adus la cunoștință că suma totală pe care acesta o va avea de achitat este 1500 de euro, din care 500 de euro reprezintă onorariul avocatului, iar 1000 de euro sunt pentru intervenția la Institutul de Medicină Legală.
După una sau două zile, F. A. I. , soția acestuia și P. M. C. s-au deplasat locuința avocatului K. N. T. , ocazie cu care denunțătorul i-a achitat acestuia suma de 500 de euro, întocmindu-i-se în acest sens un contract de asistență juridică. Avocatul i-a precizat că vor discuta mai multe după ce se va primi rezultatul probelor biologice de la IML la dosarul cauzei.
În continuare, cei trei au plecat de la locuința avocatului, iar în aceeași zi P. M. C. i-a solicitat lui F. A. I. să-i dea și suma de 1000 de euro necesară pentru rezolvarea alcoolemiei. Acesta din urmă i-a relatat lui P. că nu are suma de bani asupra lui.
Denunțătorul a mers împreună cu soția acasă, de unde a luat suma de 1000 de euro, i-a dat-o acesteia și i-a spus să se întâlnească cu P. C. în mun. (…) pentru a i-o remite.
F. M. I. s-a deplasat în mun. (…), s-a întâlnit cu P. M. C. lângă o cale ferată și i-a dat acestuia suma de 1000 euro, bani care la scurt timp au fost predați comisarului R. F. R. de către inculpatul P. M. C. , în parcarea de la Kaufland sau undeva pe un drum.
Ulterior, F. A. I. a fost audiat în calitate de suspect în dosarul penal în care era cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, în prezența avocatului K. N. T. , ocazie cu care i s-a adus la cunoștință că rezultatul probelor biologice este de 1.96 mg/l alcool în sânge. Tot cu această ocazie, denunțătorul a observat că R. F. R. a trecut de mai multe ori prin biroul în care se efectua audierea.
În data de 13.06.2020, F. A. I. a stabilit o întâlnire cu P. M. C. , iar acesta din urmă l-a contactat pe R. F. R. și a insistat să vină și el la această întâlnire solicitată de F. . Cei trei s-au întâlnit la atelierul lui P. M. .
Din discuțiile purtate de aceștia, a rezultat că R. F. a încercat să îl calmeze pe F. A. I. , care era supărat pentru rezultatul alcoolemiei și pentru că i s-a spus că nu va obține o soluție favorabilă, relatându-i că dosarul va primi o soluție favorabilă și întărindu-i această convingere prin contactarea telefonică a agentului de poliție B. S. , polițistul care a instrumentat dosarul penal al denunțătorului.
Contactarea telefonică a lui B. S. a avut ca scop întărirea convingerii lui F. A. , cu privire la faptul că totuși, în ciuda rezultatului primit la alcoolemie va primi o pedeapsă cu amânare și că ceea ce au vorbit rămâne valabil.
Tot cu această ocazie, pentru a-l asigura că dosarul penal se va finaliza cu o soluție favorabilă, comisarul de poliție i-a relatat lui F. A. I. că declarația pe care a dat-o în calitate de suspect era deja pregătită, că el a trecut pe acolo și a rezolvat acest lucru.
În data de 27.07.2020, cu ocazia unei întâlniri dintre F. A. I. , F. M. I. și avocatul K. N. T. , acesta din urmă a precizat faptul că inculpatul R. F. R. trebuia să intervină la Institutul de Medicină Legală pentru diminuarea rezultatului valorii alcoolemiei din sânge, dar nu a făcut-o. Tot cu această ocazie, avocatul a făcut precizarea că R. F. a mai intervenit pentru cineva la IML pe care l-a și rezolvat, menționând numele ”S. ”.
În data de 14.09.2020, denunțătorul s-a deplasat la service-ul auto al lui P. M. C. , ocazie cu care P. i-a confirmat faptul că suma de 1000 de euro, solicitată pentru rezolvarea la IML și primită de la soția acestuia, i-a dat-o lui R. F. R. .
Totodată, cu aceeași ocazie, F. A. I. a solicitat restituirea sumei de 1000 de euro, întrucât nu s-a rezolvat nimic cu diminuarea valorii alcoolemiei.
În data de 22.10.2020, martorul M. S. D. , la solicitarea lui R. F. R. , i-a restituit lui F. A. I. suma de 1000 de euro, predând această sumă de bani unui unchi de-al denunțătorului. Această sumă de bani a fost restituită de către M. S. D. la solicitarea lui R. F. R. , din banii proprii ai lui Moldovan Simion, în contul unei datorii pe care acesta o avea față de R. F. , privind achiziția unui autoturism.
După predarea acestei sume de bani, M. S. D. l-a contactat telefonic pe R. F. și i-a spus acestuia că a rezolvat problema.
În data de 02.05.2020, C. M. N. a fost depistat de către organele de poliție conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, comisarul R. F. R. fiind unul dintre polițiștii care l-a oprit. Fiind testat cu aparatul etilotest, susnumitul a prezentat o concentrație alcoolică de 0,56 mg/l. Cu această ocazie, a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar ulterior la sediul Poliției Municipiului (…), ocazie cu care a fost întocmit dosarul penal nr. 634/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria (…), având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului.
La scurt timp, la sediul poliției a ajuns și sora sa G.M.M., căreia C. M. i-a relatat ce s-a întâmplat, cei doi aflându-se în fața sediului.
La un moment dat, R. F. R. l-a chemat pe C. M. înăuntru și i-a spus surorii sale că poate să intre și ea și să aștepte pe hol. După un timp, comisarul de poliție a ieșit pe hol împreună cu C. M. și cei trei au purtat mai multe discuții. R. F. R. le-a spus acestora că M. are nevoie de un avocat bun. Din discuțiile purtate, aceștia au realizat că au o cunoștință comună, pe martorul M. M. din satul (…).
C. M. a intrat într-un birou din sediul poliției pentru a semna niște documente, iar la un moment dat, R. F. R. i-a cerut martorei G. M. M. ca în următoarea zi să fie contactat de M.M..
Pe drumul spre casă, G. M. M. i-a spus fratelui său că R. F. R. a solicitat ca următoarea zi să se ia legătura cu M.M., iar acesta din urmă să îl sune pe polițist.
A doua zi, R. F. R. s-a întâlnit cu C. M. N. la locuința lui M. M. și a soției acestuia M.G.. R. F. R. a venit însoțit de inculpatul P. M. C. .
Cu această ocazie, R. F. R. i-a explicat lui C. M. N. că valoarea alcoolemiei din sânge va ieși de trei ori mai mare, fapt ce poate atrage anularea permisului de conducere. În continuare, polițistul i-a spus lui M. că îl poate ajuta să își recupereze permisul de conducere, contra unei sume de 3300 de lei, bani pentru care se va interveni la Institutul de Medicină Legală în vederea diminuării alcoolemiei din sângele recoltat. I-a mai spus că în această sumă este inclusă și plata unei amenzi. Totodată, i-a mai precizat că știe un avocat bun care poate să îl reprezinte și va mai fi nevoie de o sumă de bani pentru onorariul acestuia.
Inculpatul P. M. C. a asistat și el la aceste discuții referitoare la intervenția la Institutul de Medicină Legală în vederea diminuării alcoolemiei din sângele recoltat de la C.M..
C. M. N. a fost de acord cu propunerea polițistului, a plecat acasă și i-a solicitat mamei sale C.E. să-i dea suma de 3300 de lei.
După ce s-a reîntors la locuința lui M.M., l-a văzut pe R. F. R. , care se afla în mașina parcată în curtea locuinței. Acesta i-a spus să meargă în casă. A intrat în casă și i-a dat lui P. M. C. suma de 3300 de lei.
P. M. i-a înmânat lui R. F. R. suma de 3300 de lei, când aceștia au plecat de la locuința lui M.M..
Ulterior, după aproximativ două săptămâni, C. M. N. a fost contactat telefonic de către P. M. C. , cu care s-a întâlnit în aceeași zi și i-a dat suma de 1000 de euro pentru onorariul avocatului.
C. M. N. a fost audiat în calitate de suspect în dosarul penal în care era cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, fără ca avocatul K. N. T. să fie prezent, acesta participând ulterior la audierea în calitate de inculpat a lui M.. Cu ocazia audierilor, acestuia i s-a adus la cunoștință că rezultatul probelor biologice este de 1.56 mg/l alcool în sânge.
Văzând că nu s-a rezolvat nimic conform înțelegerii avute, în data de 13.10.2020 C. M. N. s-a întâlnit cu P. M. C. la service-ul auto al acestuia din urmă și a solicitat să îi fie restituită suma de bani. La scurt timp, la această locație s-a prezentat și R. F. R. , care i-a spus lui C. M. să vină a doua zi la ora 17 după bani.
C. M. a plecat, iar R. F. R. s-a dus la atelierul lui M. S. D. , situat lângă atelierul mecanicului. I-a solicitat lui M.S. să meargă la locuința lui (a lui R. ), de unde va primi 1500 de euro de la soția sa ”G.”, sumă de bani pe care trebuie să o restituie lui C. M. N. .
M. S. D. s-a deplasat la locuința lui R. F. împreună cu martorul S.C., cu un autoturism marca Audi A4, cu numărul de înmatriculare (…), a urcat singur la apartamentul unde locuiește polițistul, a primit suma de 1500 de euro de la soția acestuia și s-a deplasat împreună cu S.C. la o benzinărie Mol din mun. (…). În această stație peco s-a întâlnit cu C. M. N. care se deplasa cu un autoturism cu numărul de înmatriculare (…), căruia i-a restituit suma de 1500 de euro și i-a spus și (tot în urma indicațiilor primite de la R. F. ) acestuia să nu mai menționeze numele de ”R. ”.
Martorul S. M. a fost cercetat în dosarul penal nr. 360/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria (…), referitor la săvârșirea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Acest dosar penal a fost înregistrat după ce S. M. a fost oprit în data de 07.03.2020 de către organele de poliție conducând un autovehicul cu o concentrație de 0.73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu această ocazie, i-au fost recoltate probe biologice.
După aproximativ 2 zile de la eveniment, S. M. a fost contactat telefonic de către inculpatul P. M. C. care i-a spus că a auzit că are niște probleme și cei doi au stabilit o întâlnire într-o stație de taxi. Cu ocazia acestei întâlniri, la indicațiile lui R. F. R. , P. M. C. i-a relatat lui S. M. că îl poate ajuta pentru suma de 5000 de euro, dar nu i-a precizat concret în ce modalitate va fi ajutat și de către cine.
A doua zi, P. M. C. l-a contactat din nou pe S. M. și l-a invitat la locuința sa pentru a discuta despre propunerea din ziua anterioară. S. s-a deplasat la locuința lui P. M. C. , ocazie cu care a constatat că în apartament se afla și R. F. R. . Ofițerul de poliție i-a spus că știe un avocat bun și dacă este de acord îl va chema și pe el la discuții. Totodată, acesta i-a precizat denunțătorului că are mare noroc că dosarul penal în care este cercetat este la el în lucru și pentru a-i întări această convingere i-a arătat poze pe telefonul personal cu actele sale de identitate. S. a acceptat, motiv pentru care comisarul l-a contactat pe avocatul K. N. T. și l-a invitat la locuința lui P. M. .
După ce avocatul a ajuns la locația indicată, R. F. R. , avocatul K. și S. M. au purtat discuții referitoare la dosarul penal în care acesta era cercetat. Avocatul i-a spus denunțătorului că onorariul său va fi de 2500 de euro, sumă pe care o va plăti în două tranșe, respectiv 1500 de euro la început și 1000 de euro când își va recupera permisul.
Tot cu această ocazie, lui S. M. i s-a mai spus că va trebui să-i dea avocatului o sumă de 750 de euro, pentru ca R. F. R. să intervină la Institutul de Medicină Legală în vederea diminuării alcoolemiei din sângele recoltat de la S. , întrucât în prezent, există aparatură performantă și valoarea alcoolemiei din sânge va fi de trei ori mai mare decât cea din aerul expirat, fapt care va conduce la anularea permisului de conducere.
Totodată, au fost făcute referiri la suma de 5000 de euro despre care inculpatul P. M. C. i-a zis denunțătorului cu o zi înainte, fără a fi menționată suma în concret, făcându-se precizarea că va rămâne cum s-a discutat în seara anterioară.
Lui S. M. i s-a spus că trebuie să mai dea suma de 5000 de euro lui P. C. , în momentul în care va avea permisul în mână, cu specificația că cei 5000 de euro sunt pentru R. F. .
Următoarea zi, S. M. s-a întâlnit cu avocatul K. N. T. într-o benzinărie OMV din mun. (…) și i-a dat acestuia suma de 1500 de euro pentru onorariul său și suma de 750 de euro pentru intervenția la IML. După plecarea lui S. , avocatul l-a contactat telefonic pe R. F. R. , care a venit în acea benzinărie cu o autospecială de poliție, iar avocatul K. i-a dat suma de 750 de euro primită anterior de la S. M. .
În urma primirii rezultatului probelor biologice, a reieșit că S. M. a condus autoturismul cu care a fost oprit în data de 07.03.2020, având o concentrație de 1.42 mg/l alcool în sânge.
Înainte de audierile lui S. M. în calitate de suspect și inculpat, R. F. R. l-a contactat pe agentul de poliție F.F.O., care a instrumentat dosarul penal în care denunțătorul a fost cercetat, ocazie cu care i-a relatat să aibă grijă de S. , deoarece acesta va recunoaște comiterea faptelor și e băiat bun. Totodată, ofițerul de poliție i-a solicitat acestuia să discute cu procurorul de caz, în vederea adoptării unei soluții favorabile, într-un termen cât mai scurt.
În data de 07.10.2020, S. M. a fost contactat de C. E. , care i-a solicitat acestuia să se întâlnească pentru a discuta despre o problemă pe care o are în legătură cu permisul de conducere, dar nu a dat curs acestei solicitări.
Din întâmplare, în aceeași zi s-a întâlnit cu C. E. , care i-a comunicat că a fost trimis pentru a-l convinge să dea suma de 5000 de euro unui avocat, în legătură cu permisul de conducere, dar S. i-a precizat acestuia că își va rezolva singur problemele.
Ulterior, R. F. a întreprins demersuri în vederea restituirii sumei de 750 de euro către S. M. .
În seara zilei de 13.10.2020, cu ocazia unei întâlniri dintre P. M. C. , K.N.T., S. M. și R. F. R. , acesta din urmă, în vederea restituirii sumei de 750 de euro către S. M. , i-a spus lui S. să rețină banii din diferența de 1000 de euro pe care o mai avea de plătit avocatului. Tot cu această ocazie, au fost purtate discuții referitoare la faptul că numitul C. E. a fost trimis să recupereze suma de 5000 de euro de la S. .
În ziua următoare, C. E. l-a contactat telefonic pe S. M. și i-a spus acestuia că s-a întâlnit cu R. F. R. , care i-a spus să îl lase în pace pe S. și să nu îl mai amenințe, confirmându-i denunțătorului că polițistul R. F. R. este cel care l-a trimis să ”recupereze” suma de 5000 de euro de la S. .
Conform art. 480 alin. 4 C.pr.pen., inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, în acest context, având în vedere că inculpatul a fost sincer pe parcursul urmăririi penale, nu are antecedente penale, contribuind la buna desfășurare a urmăririi penale asumându-și comiterea faptelor din fazele incipiente ale procesului, se apreciază că o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare este proporțională cu infracțiunile comise.
Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, constatăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 C.pen., împrejurare în care se apreciază că executarea pedepsei de 2 ani și 8 luni, închisoare poate fi suspendată sub supraveghere. Aceasta în condițiile în care inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an și și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Se va dispune - conform art. 93 alin. 3, 4 C.pen. - obligarea inculpatului la prestarea unui număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Punerea în executare a acestei măsuri se va face de către Serviciul de Probațiune (…). Munca neremunerată va fi prestată în folosul Primăriei (…), sau în cadrul Sistemului de gospodărire a apelor (…).
În drept:
În lumina celor de mai sus, faptele inculpatului P. M. C. , care în perioada 29.04.2020 – 02.05.2020, a pretins și primit suma de 1000 de euro de la F. A. I. , în numele și pentru R. F. R. , pentru ca acesta din urmă să intervină la Institutul de Medicină Legală în scopul diminuării alcoolemiei stabilite în sângele recoltat în ceea ce-l privește pe F. A. I. , iar ulterior, i-a înmânat suma de bani lui R. F. R. , întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal și complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal. Fapta inculpatului P. M. C. , care la începutul lunii mai 2020, a primit suma de 3300 de lei de la C. M. N. , în numele și pentru R. F. R. , pentru ca acesta din urmă să intervină la Institutul de Medicină Legală, în vederea diminuării alcoolemiei stabilite în sângele recoltat în ceea ce-l privește pe C. M. N. , iar ulterior, i-a înmânat suma de bani lui R. F. R. , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal.
Fapta inculpatului P. M. C. , care la începutul lunii martie 2020, l-a ajutat pe R. F. R. să îl determine pe S. M. să achite suma de 750 de euro în vederea diminuării alcoolemiei din sânge, prin contactarea telefonică a acestuia, solicitarea sumei de 5000 de euro și stabilirea unei întâlniri între R. și S. la locuința lui, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei.
În baza art. 485 alin.1 Cod procedură penală, instanța admite acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la data de 21.12.2020, iar în consecință în baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. , la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 alin. 1 Cod penal, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal. , și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal.
În temeiul art.38 alin.1 C.p., se constată că cele patru infracțiuni sunt săvârșite în concurs real, iar în consecință, în temeiul art.39 alin.1 lit.b) C.p., aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, la care se aplică sporul obligatoriu în cuantum de 1 an și 4 luni închisoare, ce reprezintă o treime din totalul celorlalte trei pedepse de 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 2 ani și 8 luni închisoare;
În temeiul art. 45 alin.3 lit. a C.p., instanța constată că s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut, motiv pentru care se va aplica cea mai grea dintre acestea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev. de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, constatăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 C.pen., împrejurare în care se apreciază că executarea pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare poate fi suspendată sub supraveghere. Aceasta în condițiile în care inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an și și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Sc va dispune - conform art. 93 alin. 3, 4 C.pen. - obligarea inculpatului la prestarea unui număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Punerea în executare a acestei măsuri se va face de către Serviciul de Probațiune (…). Munca neremunerată va fi prestată în folosul Primăriei (…), sau în cadrul sistemului de Gospodărire a Apelor (…).
Astfel, ca modalitate de executare a pedepsei, având în vedere că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, în baza art. 91 alin.1 Cod penal, instanța suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, stabilit în baza art. 92 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de Probațiune (…), la datele fixate de acesta;
-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
-să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 (cinci) zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă,
-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.2 C.p., inculpatul va executa următoarea obligație: să urmeze un curs de calificare profesională în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (…);
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei Municipiului (…)sau în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor (…)– SH (…), în condițiile stabilite de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul (…);
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.4 C.p., atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 C.p., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau obligațiilor care i-au fost impuse ori în cazul comiterii unei noi infracțiuni pe durata termenului de supraveghere;
Cheltuieli judiciare:
Va obliga inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și al judecății.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE


În baza art. 485 alin.1 Cod procedură penală, admite acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la data de 21.12.2020, între procuror (…) din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ. DNA, și inculpatul P. M. C. , fiul lui M. și V., născut la data de (…) în (…), domiciliat în (…), posesor al C.I. seria (…) nr. (…) eliberată de SPC. (…) la data de (…), CNP (…), fără antecedente penale.
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. , fiul lui M. și V., născut la data de (…) în (…), domiciliat în (…), posesor al C.I. seria (…) nr. (…) eliberată de SPC. (…) la data de (…), CNP (…), fără antecedente penale. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 alin. 1 Cod penal, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 292 al.1 Cod penal. , și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul P. M. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal.
În temeiul art.38 alin.1 C.p., se constată că cele patru infracțiuni sunt săvârșite în concurs real, iar în consecință,
În temeiul art.39 alin.1 lit.b) C.p., aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și la art. 291 al.1 Cod penal, la care se aplică sporul obligatoriu în cuantum de 1 an și 4 luni închisoare, ce reprezintă o treime din totalul celorlalte trei pedepse de 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 2 ani și 8 luni închisoare;
În temeiul art. 45 alin.3 lit. a C.p., instanța constată că s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut, motiv pentru care se va aplica cea mai grea dintre acestea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, prev. de art.66 alin.1 lit. a) și b) C.p. pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și interzicerea drepturilor prev de art.65 alin.1 C.p. rap la art.66 alin.1 lit.a) și b) C.p. ca pedeapsă accesorie din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.1 C.p., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei principale de 2 ani și 8 luni închisoare și se stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art.92 alin.1 C.p..
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.2 C.p., inculpatul va executa următoarea obligație: să urmeze un curs de calificare profesională în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (…);
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei Municipiului (…)sau în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor (…)– SH (…), în condițiile stabilite de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul (…);
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin.4 C.p., atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 C.p., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau obligațiilor care i-au fost impuse ori în cazul comiterii unei noi infracțiuni pe durata termenului de supraveghere;
În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și al judecății.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, azi, 02.02.2021.
JUDECĂTOR,
(…)
Grefier,
(…)