increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:TBGLT:2021:001.000021
Dosar nr. 4295/121/2020
R O M Â N I A
TRIBUNALUL GALAȚI
Operator de date cu caracter personal nr. 2949
SECTIE PENALA

SENTINȚA PENALĂ NR. 21/2021
Ședința publică de la 29 Ianuarie 2021
Președinte - (……….)
Grefier – (………)

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Galați, av fost reprezentat de procuror (……..)


Pe rol fiind pronunțarea asupra sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Galați cu acord de recunoaștere a vinovăției nr. 126/P/2020 din data de 09.11.2020 privind pe inculpatul C.M., cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin. 1 Cod penal.
Din actele și lucrările dosarului, precum și din susținerile părților ce au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 21.01.2021, care face parte integrantă din prezenta, când instanța având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunțarea la data de 29.01.2021, când a pronunțat următoarele:
TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de față:
La data de 11.11.2020 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Galați sub nr. 4295/121/2020 acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă I.C.C.J.-D.N.A. Serviciul Teritorial Galați cu privire la inculpatul C.M., cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin. 1 Cod penal.
S-a reținut în sarcina inculpatului prin actul de sesizare al instanței că în perioada octombrie 2019 - februarie 2020, inculpatul C.M. a promis S.M.inițial suma de 600 euro (pretinsă în prealabil de către C.S.), majorată ulterior la 700 euro (conform pretinderii suplimentare realizată de C.S.), pentru ca aceasta din urmă să își exercite influența (pe care o avea în mod real și pe care C.S. a promis, în schimb, să o traficheze în interesul inculpatului C.M.) asupra ofițerului de poliție P.M. din cadrul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Galați, pentru a-l determina pe respectivul funcționar public să îi faciliteze candidatului C.M. atât programarea preferențială la susținerea probei practice, cât și promovarea probei practice a examenului auto și, implicit, obținerea permisului de conducere categoria C, sens în care, în ziua de 14.01.2020, după ce a aflat că promovase proba practică pentru categoria C, C.M. i-a remis S.M.suma de 700 euro pentru influența astfel traficată (bani care au rămas și i-au profitat integral celei din urmă); ulterior dobândirii categoriei C, C.M. promițându-i S.M. și remiterea suplimentară a unei sume neprecizate de bani (pretinsă în prealabil de C.S.) pentru obținerea, prin intermediul aceluiași tip de influență a Simonei Carp, și a categoriei CE a permisului de conducere (programare preferențială la susținerea probei practice și facilitare a promovării probei practice pentru categoria CE).
Totodată s-a precizat că situația de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma coroborării probelor care au fost obținute în cursul urmăririi penale prin administrarea următoarelor mijloace de probă:
-procesul-verbal nr. 2/P/2019 din 04.03.2020 vizând funcția și gradul profesional deținute de ofițerul de poliție P.M. (vol. III, fila 1);
-adresa nr. 2103/03.03.2020 emisă de Instituția Prefectului - Județul Galați (împreună cu înscrisuri anexate: Ordinul nr. 228/01.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului - Județul Galați; extras din Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului - Județul Galați) (vol. III, filele 2-11);
-adresa nr. 130522/05.03.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (vol. III, filele 12-13);
-adresa nr. 130644/12.03.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (împreună cu înscrisuri anexate: fișa postului ofițerului de poliție P.M. nr. 902095/19.06.2017; fișa postului ofițerului de poliție P.M. nr. 124756/06.11.2019) (vol. III, filele 14-26);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 30.07.2020 vizând datele de identificare (printre alții) ale inculpatului C.M. (vol. III, fila 28);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 31.07.2020 vizând (printre altele) permisul de conducere deținut de către C.M. (vol.III, fila 29);
-adresa nr. 132357/07.08.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (împreună cu înscrisuri atașate: anexa la chestionarul seria 17777000239206 privind pe inculpatul C.M.; acte de școlarizare auto privind pe inculpatul C.M.) (vol. III, filele 32-42);
-adresa nr. 3815911/07.08.2020 emisă de D.R.P.C.I.V. (împreună cu raportul de audit CNP permise vizând pe inculpatul C.M.) (vol. III, filele 45-51);
-adresa nr. 3815911/10.08.2020 emisă de D.R.P.C.I.V. (împreună cu anexa vizând – printre alții – pe inculpatul C.M.) (vol. III, filele 52-53);
-procesele-verbale de redare a comunicărilor telefonice de interes probator vizând activitatea infracțională comisă de inculpatul C.M. (vol. III, filele 105-126);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 11.08.2020 vizând analiza coroborată a probatoriului privind activitatea infracțională comisă de inculpatul C.M. (vol. III, filele 127-137);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020 vizând depunerea de către C.S., prin intermediul unui apărător ales, a sumei de 1.200 euro – dintre care 700 euro primită de la inculpatul C.M. (în calitate de cumpărător de influență) (vol. III, fila 174);
-declarația dată de martorul P.M. în 05.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 193-195);
-declarația dată de martorul P.L.D. în 12.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 197-198);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 19.08.2020, ora 16.46, de aducere la cunoștința S.M.a calității procesuale de suspectă (vol. III, filele 200-203);
-declarația dată de C.S., în calitate procesuală de suspectă, la 19.08.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 204-213);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020, ora 09.51, de aducere la cunoștința S.M.a schimbării încadrării juridice a unora dintre faptele reținute în sarcina sa, ca suspectă (vol. III, filele 214-216);
-declarația dată de C.S., în calitate procesuală de suspectă, la data de 07.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 217-218);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 19.08.2020, ora 14.49, de aducere la cunoștința lui C.M. a calității procesuale de suspect (vol. III, filele 222-224);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de suspect, la 19.08.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 225-229);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020, ora 14.57, de aducere la cunoștința lui C.M. a schimbării încadrării juridice faptei reținută în sarcina sa, ca suspect (vol. III, filele 231-233);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de suspect, la 07.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 234-236);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 13.10.2020, ora 15.03, de aducere la cunoștința lui C.M. a calității procesuale de inculpat (vol. III, filele 237-238);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de inculpat, la 13.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 239-240);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de inculpat, la 20.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 126/P/2020 (vol. III, filele 243-244);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de inculpat, la 09.11.2020, în cadrul dosarului penal nr. 126/P/2020 (vol. III, filele 248-249).
S-a mai precizat felul și cuantumul pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului mai sus menționat pentru infracțiunea în discuție, respectiv o pedeapsă principală a închisorii în cuantum de 1 an și 6 luni, cu supravegherea conduitei inculpatului în condițiile prev. de art. 91 C.p., cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat;
A fost înaintat instanței dosarul de urmărire penală nr.126/P/2020.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către unitatea de parchet mai sus menționată, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480-482 Cod Procedură Penală.
În fața instanței de judecată, la termenul acordat, inculpatul a fost prezent, asistat fiind de apărător ales.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține aceeași situație faptică mai sus amintită.
În drept, activitatea inculpatului C.M. mai sus descrisă întrunește elementele constitutive a unei infracțiuni de dare de mită, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal.
Acțiunea penală față de inculpatul C.M. a fost pusă în mișcare fiindu-i aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale.
În consecință, instanța va constata faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului. Totodată, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina acestuia în cuprinsul actului de inculpare este inferior limitei maxime de 15 ani închisoare impusă de art. 480 al. 1 Cod Procedură Penală.
De asemenea, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă și conține mențiunile prevăzute de art. 482 Cod Procedură Penală iar cu ocazia încheierii acordului inculpatul a fost asistat de avocat.
Acordul a fost vizat de procurorul ierarhic superior, așa cum prevăd dispozițiile art. 478 al. 2 Cod Procedură Penală.
Față de aceste considerente și apreciind cuantumul sancțiunii cu privire la care s-a ajuns la un acord ca fiind suficient pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei, în temeiul disp. art. 485 al. 1 lit. a Cod Procedură Penală, raportat la art. 396 al. 2 Cod Procedură Penală, instanța urmează a admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul D.N.A.- Serviciul Teritorial Galați cu inculpatul C.M..
Va fi, astfel, condamnat inculpatul mai sus menționat la pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii mai sus menționate. La stabilirea acestui cuantum de pedeapsă au fost avute în vedere, modalitatea concretă de săvârșire a faptei, precum și circumstanțele personale ale inculpatului (aceasta colaborând cu organele de urmărire penală și afișând o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, o conduită corectă).
În conformitate cu disp. art. 91 al. 1 Cod Penal urmează a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani și 6 luni închisoare astfel stabilite, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, calculat conform art. 92 al. 2 Cod Penal
Vor fi impuse inculpatului menționat măsurile de supraveghere conform disp. art. 93 al. 1 Cod Penal iar în temeiul art. 93 al. 2 lit. b Cod Penal va fi impusă inculpatului obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Galați sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate;
De asemenea, în conformitate cu disp. art. 93 al. 3 Cod Penal pe parcursul termenului de supraveghere urmează ca inculpatul în cauză să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 60 zile și i se vor pune în vedere acestuia consecințele nerespectării cu rea credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse, precum și consecințele la care s-ar expune dacă va mai comite alte infracțiuni.
În temeiul disp. art. 94 al. 1 Cod Penal urmează a se dispune comunicarea datelor prevăzute de art. 93 al. 1 lit. c -e Cod Penal pe durata termenului de supraveghere, către Serviciul de Probațiune Galați.
În conformitate cu disp. art. 485 al. 4 raportat la art. 398 Cod Procedură Penală și la art. 274 al. 1 Cod Procedură Penală se va dispune cu privire la cheltuielile judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ș T E:

În conformitate cu dispozițiile art. 485 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, admite acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 09.11.2020 privind pe inculpatul C.M., (……………………..)………..), și în consecință:
În baza art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 480 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă principală de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a și b și alin. 3 din Codul penal raportat la art. 292 alin. 1 Cod penal, se va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 1 (un) an și 6 (șase) luni.
Conform art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a și b și alin. 3 din Codul penal se va aplica inculpatului C.M. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Conform art. 91 alin. 1 Cod penal raportat la art. 92 alin. 1 Cod penal, se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare aplicate inculpatului C.M. pe un termen de supraveghere de 2 ani care se calculează, potrivit art. 92 alin. 2 Cod penal, de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
Conform art. 93 alin. 1 lit. a-e Cod penal, se va impune inculpatului C.M. să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a. să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați, la datele fixate de acesta;
b. să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c. să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d. să comunice schimbarea locului de muncă;
e. să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
Conform art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului C.M. obligația să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Galați sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
Conform art. 93 alin. 3 Cod penal, impune inculpatului C.M. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul P. M., jud. G., sau în cadrul Școlii Gimnaziale ”D. C.” M., jud. G..
Se va atrage atenția inculpatului asupra nerespectării cu rea-credință a dispozițiilor art. 91 alin. 4 raportat la art. 96 din Codul penal.
Prezenta sentință se va comunica Serviciului de Probațiune Galați.
Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 1.009,40 lei vor fi suportate de către inculpatul C.M..
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru reprezentantul Ministerului Public și inculpat.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 29.01.2021.

Președinte, Grefier,
(……………) (………….)Red. ……../Tehnored……../ 3 ex/02.02.2021
Com. 2 ex/1 ex