increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:TBGLT:2021:001.000010
Dosar nr. 4188/121/2020
R O M Â N I A
TRIBUNALUL GALAȚI
Operator de date cu caracter personal nr. 2949
SECTIE PENALA
SENTINȚA PENALĂ NR. 10/2021
Ședința publică de la 22 Ianuarie 2021
Completul compus din:
Președinte (…..)
Grefier (……)
Ministerul Public reprezentat de procuror (………..) din cadrul Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Galați
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul inculpatul P.C., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la data de 14.01.2021, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 22.01.2022, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de față:
La data de 03.11.2021 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Galați sub nr. 4188/121/2020 acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă I.C.C.J.-D.N.A. Serviciul Teritorial Galați cu privire la inculpatul P.C., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal.
S-a reținut în sarcina inculpatului prin actul de sesizare al instanței că în perioada aprilie - iunie 2019, P.C. (împreună cu soția sa, P.G.I.) a promis S.C. remiterea sumei de 500 euro (pretinsă în prealabil de C.M.), pentru ca aceasta din urmă să își exercite influența (pe care o avea în mod real și pe care C.M. a promis, în schimb, să o traficheze în interesul P.G.I.) asupra ofițerului de poliție P.M.din cadrul din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V (S.P.C.R.P.C.I.V.) Galați, pentru a-l determina pe respectivul funcționar public să îi faciliteze candidatei P.G.I. atât programarea preferențială la susținerea probei practice, cât și promovarea probei practice a examenului auto și, implicit, obținerea permisului de conducere categoria B, sens în care, în ziua de 18.06.2019, imediat după ce soția sa a aflat că promovase proba practică, P.C. (împreună cu P.G.I.) i-a remis S.C. suma de 500 euro pentru influența astfel traficată (bani care au rămas și i-au profitat integral celei din urmă).
Totodată s-a precizat că situația de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv:
-procesul-verbal nr. 2/P/2019 din 04.03.2020 vizând funcția și gradul profesional deținute de ofițerul de poliție P.M.(vol. III, fila 1);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 30.07.2020 vizând datele de identificare (printre alții) ale inculpatului P.C. (vol. III, fila 3);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 31.07.2020 vizând (printre altele) permisul de conducere deținut de către P.G.I. (vol. III, fila 4);
-adresa nr. 132357/07.08.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (vol. III, filele 7-8);
-adresa nr. 3815911/07.08.2020 emisă de D.R.P.C.I.V. (împreună cu raportul de audit CNP permise vizând pe P.G.I.) (vol. III, filele 11-15);
-adresa nr. 132357/07.08.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (împreună cu documentația atașată privind pe P.G.I.) (vol. III, filele 17-31);
-adresa nr. 3815911/10.08.2020 emisă de D.R.P.C.I.V. (împreună cu anexa vizând – printre alții – pe P.G.I.) (vol. III, filele 32-33);
-adresa nr. 130522/05.03.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (vol. III, filele 35-36);
-adresa nr. 130644/12.03.2020 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Galați (împreună cu înscris anexat: fișa postului ofițerului de poliție P.M.nr. 902095/19.06.2017) (vol. III, filele 37-44);
-adresa nr. 9032/20.08.2020 emisă de Instituția Prefectului - Județul Galați (împreună cu înscrisuri anexate: Ordinul nr. 5/10.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului - Județul Galați; Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului - Județul Galați) (vol. III, filele 46-70);
-procesele-verbale de redare a comunicărilor telefonice de interes probator vizând activitatea infracțională comisă de inculpatul P.C. (vol. III, filele 127-172);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 10.08.2020 vizând analiza coroborată a probatoriului privind activitatea infracțională comisă de inculpatul P.C. (vol. III, filele 173-178);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020 vizând depunerea de către C.S., prin intermediul unui apărător ales, a sumei de 1.200 euro – dintre care 500 euro primită de la inculpatul P.C. și soția lui (în calitate de cumpărători de influență) (vol. III, fila 250);
-declarația dată de martorul P.M.în 05.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 269-271);
-declarația dată de martorul S.S. în 14.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 273-274);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 19.08.2020, ora 16.46, de aducere la cunoștința S.C. a calității procesuale de suspectă (vol. III, filele 276-279);
-declarația dată de C.S., în calitate procesuală de suspectă, la 19.08.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 280-289);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020, ora 09.51, de aducere la cunoștința S.C. a schimbării încadrării juridice a unora dintre faptele reținute în sarcina sa, ca suspectă (vol. III, filele 290-292);
-declarația dată de C.M., în calitate procesuală de suspectă, la data de 07.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 293-294);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 19.08.2020, ora 09.39, de aducere la cunoștința P.G.I. a calității procesuale de suspectă (vol. III, filele 295-297);
-declarația dată de P.G.I., în calitate procesuală de suspectă, la 19.08.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 298-301);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020, ora 12.28, de aducere la cunoștința P.G.I.a schimbării încadrării juridice faptei reținută în sarcina sa, ca suspectă (vol. III, filele 302-303);
-declarația dată de P.G.I., în calitate procesuală de suspectă, la 07.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 304-305);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 13.10.2020, ora 09.42, de aducere la cunoștința P.G.I.a calității procesuale de inculpată (vol. III, filele 306-307);
-declarația dată de P.G.I., în calitate procesuală de inculpată, la 13.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 308-309);
-declarația dată de P.G.I., în calitate procesuală de inculpată, la 20.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 124/P/2020 (vol. III, filele 312-313);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 19.08.2020, ora 11.06, de aducere la cunoștința lui P.C. a calității procesuale de suspect (vol. III, filele 317-318);
-declarația dată de P.C., în calitate procesuală de suspect, la 19.08.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 319-323);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 07.10.2020, ora 13.02, de aducere la cunoștința lui P.C. a schimbării încadrării juridice faptei reținută în sarcina sa, ca suspect (vol. III, filele 324-325);
-declarația dată de P.C., în calitate procesuală de suspect, la 07.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 326-328);
-procesul-verbal nr. 93/P/2020 din 13.10.2020, ora 10.31, de aducere la cunoștința lui P.C. a calității procesuale de inculpat (vol. III, filele 329-330);
-declarația dată de P.C., în calitate procesuală de inculpat, la 13.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 93/P/2020 (vol. III, filele 331-332);
-declarația dată de P.C., în calitate procesuală de inculpat, la 20.10.2020, în cadrul dosarului penal nr. 125/P/2020 (vol. III, filele 336-337);
-declarația dată de P.C., în calitate procesuală de inculpat, la 02.11.2020, în cadrul dosarului penal nr. 125/P/2020 (vol. III, filele 343-344).
S-a mai precizat felul și cuantumul pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului mai sus menționat pentru infracțiunea în discuție, respectiv o pedeapsă principală a închisorii în cuantum de 1 an și 6 luni, cu supravegherea conduitei inculpatului în condițiile prev. de art. 91 C.p., cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat.
A fost înaintat instanței dosarul de urmărire penală nr.125/P/2020.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către unitatea de parchet mai sus menționată, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480-482 Cod Procedură Penală.
În fața instanței de judecată, la termenul acordat, inculpatul a fost prezent, asistat fiind de apărător din oficiu.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține aceeași situație faptică mai sus amintită.
În drept, activitatea inculpatului P.C. mai sus descrisă întrunește elementele constitutive a unei infracțiuni de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal.
Acțiunea penală față de inculpatul P.C. a fost pusă în mișcare fiindu-i aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale.
În consecință instanța va constata faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului. Totodată, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina acestuia în cuprinsul actului de inculpare este inferior limitei maxime de 15 ani închisoare impusă de art. 480 al. 1 Cod Procedură Penală.
De asemenea, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă și conține mențiunile prevăzute de art. 482 Cod Procedură Penală iar cu ocazia încheierii acordului inculpatul a fost asistat de avocat.
Acordul a fost vizat de procurorul ierarhic superior, așa cum prevăd dispozițiile art. 478 al. 2 Cod Procedură Penală.
Față de aceste considerente și apreciind cuantumul sancțiunii cu privire la care s-a ajuns la un acord ca fiind suficient pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei, în temeiul disp. art. 485 al. 1 lit. a Cod Procedură Penală, raportat la art. 396 al. 2 Cod Procedură Penală, instanța urmează a admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul D.N.A.- Serviciul Teritorial Galați cu inculpatul P.C..
Va fi, astfel, condamnat inculpatul mai sus menționat la pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii mai sus menționate. La stabilirea acestui cuantum de pedeapsă au fost avute în vedere, modalitatea concretă de săvârșire a faptei, precum și circumstanțele personale ale inculpatului (aceasta colaborând cu organele de urmărire penală și afișând o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, o conduită corectă).
În temeiul art. 67 al. 2 Cod penal raportat la art. 66 al. 1 lit. a și b și al. 3 Cod penal raportat la art. 292 al. 1 Cod penal, se va aplica inculpatului P.C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat – pe o perioadă de 1 an și 6 luni.
În temeiul art. 65 al. 1 Cod penal raportat la art. 66 al. 1 lit. a și b și al. 3 Cod penal, se va aplica inculpatului P.C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
În temeiul art. 91 al. 1 Cod penal raportat la art. 92 al. 1 Cod penal, se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 ani și 6 luni închisoare, aplicate inculpatului P.C., pe un termen de supraveghere de 2 ani (care se calculează, potrivit art. 92 al. 2 Cod penal, de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă).
În temeiul art. 68 al. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (prin admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției) prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Având în vedere suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pedeapsa accesorie se va executa numai în ipoteza în care pedeapsa principală devine executabilă ca urmare a anulării sau revocării suspendării sub supraveghere.
În temeiul art. 93 al. 1 lit. a-e Cod penal, se va impune inculpatului P.C. să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 al. 2 lit. b Cod penal, se va impune inculpatului P.C. obligația să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Galați sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 al. 3 Cod penal, se va impune inculpatului P.C. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul P. M. T., jud. G. sau în cadrul Liceului Tehnologic „E. C.” T., jud. G..
În temeiul art. 91 al. 4 Cod penal, se atrage atenția inculpatului P.C. asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei, respectiv potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.
În temeiul art. 94 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 al. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probațiune Galați.
În temeiul art. 274 al. 1 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum total de 900 lei (din care suma de 726 lei aferentă urmăririi penale) vor fi suportate de către inculpatul P.C..
În temeiul art. 274 alin.1 teza finală Cod Procedură penală rap. la disp. art. 6 din Protocolul M.J.- U.N.B.R. suma de 554 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu (av. Mutu Anton), va fi avansată Baroului Galați din fondul M.J.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

În conformitate cu disp. art. 485 al. 1 lit. a Cod Procedură Penală admite acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 02.11.2020, privind pe inculpatul P.C. (……………………., cu aceeași adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură, necunoscut cu antecedente penale, fără alte procese penale în curs, cunoscător de limbă română - vorbit, scris și citit) cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal.
În baza art. 292 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 480 al. 4 Cod Procedură Penală condamnă pe inculpatul P.C. la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 al. 1 Cod penal. (faptă din perioada aprilie - iunie 2019).
În temeiul art. 67 al. 2 Cod penal raportat la art. 66 al. 1 lit. a și b și al. 3 Cod penal raportat la art. 292 al. 1 Cod penal, aplică inculpatului P.C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat – pe o perioadă de 1 an și 6 luni.
În temeiul art. 65 al. 1 Cod penal raportat la art. 66 al. 1 lit. a și b și al. 3 Cod penal, aplică inculpatului P.C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
În temeiul art. 91 al. 1 Cod penal raportat la art. 92 al. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 ani și 6 luni închisoare, aplicate inculpatului P.C., pe un termen de supraveghere de 2 ani (care se calculează, potrivit art. 92 al. 2 Cod penal, de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă).
În temeiul art. 68 al. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (prin admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției) prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Având în vedere suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pedeapsa accesorie se va executa numai în ipoteza în care pedeapsa principală devine executabilă ca urmare a anulării sau revocării suspendării sub supraveghere.
În temeiul art. 93 al. 1 lit. a-e Cod penal, impune inculpatului P.C. să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 al. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului P.C. obligația să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Galați sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 al. 3 Cod penal, impune inculpatului P.C. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul P. M. Tecuci, jud. Galați sau în cadrul Liceului Tehnologic „E. C.” T., jud. G..
În temeiul art. 91 al. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatului P.C. asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei, respectiv potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.
În temeiul art. 94 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 al. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probațiune Galați.
În temeiul art. 274 al. 1 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum total de 900 lei (din care suma de 726 lei aferentă urmăririi penale) vor fi suportate de către inculpatul P.C..
În temeiul art. 274 alin.1 teza finală Cod Procedură penală rap. la disp. art. 6 din Protocolul M.J.- U.N.B.R. suma de 554 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu (av. M. A.), va fi avansată Baroului Galați din fondul M.J.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru reprezentantul Ministerului Public și inculpat.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 22.01.2021.

Președinte, Grefier,
(……………..) (…………..)
red. B.M.C./tehnored. RIG/22.01.2021
com. 1 ex. inc./1 ex. Parchet DNA/22.01.2021