increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 142 din 28.01.2021, Curtea de apel Timișoara a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul POPA RADU VIOREL, la data faptelor reprezentant al SC Belle Fruct SRL și SC Best New Mill SRL, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și evaziune fiscală.
Condamnă pe inculpații CÎRJA JEAN, la data faptelor reprezentant al SC Prestrobotrans SRL și SC Jean Trans Company SRL și POP VALER, la data faptelor reprezentant al SC Merișor Vest SRL, la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și spălare a banilor în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul TOADER MARIAN, la data faptelor primar al comunei Zăbrani, județul Arad, la o pedeapsă de 4 ani și 4 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și spălare a banilor.
Condamnă pe inculpatul FAUR SIMON PETRU, la data faptei administrator la SC Vicarforest SRL, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Condamnă pe inculpata SC BELLE FRUCT SRL la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 30.000 lei, reprezentând 300 de zile amendă și pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.
Condamnă pe fiecare dintre inculpatele SC JEAN TRANS COMPANY SRL, SC PRESTROBOTRANS SRL, SC MERIȘOR VEST SRL, SC VICARFOREST SRL și SC BEST NEW MILL SRL la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 30.000 lei, reprezentând 300 de zile amendă și pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Faur Simon Petru va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Consiliului Local al Orașului Ineu sau în cadrul altei instituții publice aleasă de serviciul de probațiune Arad.
Dispune confiscarea specială suprafeței de 56 hectare de plantație viticolă, aflată în prezent în proprietatea SC Vinmar Prod & Distribution SRL de pe raza localității Zăbrani, plantație care a făcut obiectul cererii de modificare a datelor în Registrul plantațiilor viticole.
Obligă inculpații la plata următoarelor sume către partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, după cum urmează:
- pe inculpații Popa Radu Viorel, SC Belle Fruct SRL, Faur Simon Petru și SC Vicarforest SRL, în solidar, la plata sumei de 1.916.267 lei (încasată necuvenit de către SC Belle Fruct SRL - măsura I din campania 2010-2011), la care se vor adăuga accesorii conform Codului de procedură fiscală de la data încasării necuvenite a sumei respective și până la restituirea integrală a acesteia,
- pe inculpații Popa Radu Viorel, SC Belle Fruct SRL, Cîrja Jean și SC Prestrobotrans SRL, în solidar, la plata sumei de 1.070.821 lei (încasată necuvenit de către SC Belle Fruct SRL - măsura a II-a din campania 2010-2011), la care se vor adăuga accesorii conform Codului de procedură fiscală de la data încasării necuvenite a sumei respective și până la restituirea integrală a acesteia,
- pe inculpații Popa Radu Viorel, SC Belle Fruct SRL, Pop Valer, SC Merișor Vest SRL, Cîrja Jean, SC Jean Trans Company SRL și SC Prestrobotrans SRL, în solidar, la plata sumei de 7.092.060,68 lei (încasată necuvenit de către SC Belle Fruct SRL - măsura I din campania 2011-2012), la care se vor adăuga accesorii conform Codului de procedură fiscală de la data încasării necuvenite a sumei respective și până la restituirea integrală a acesteia,
- pe inculpații Popa Radu Viorel, SC Belle Fruct SRL și SC Best New Mill SRL, în solidar, la plata sumei de 3.587.767 lei (încasată necuvenit de către SC Belle Fruct SRL - măsura a II-a din campania 2011-2012), la care se vor adăuga accesorii conform Codului de procedură fiscală de la data încasării necuvenite a sumei respective și până la restituirea integrală a acesteia.
Obligă pe inculpatul Popa Radu Viorel în solidar cu SC Belle Fruct SRL, să plătească părții civile, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, suma de 141.076,84 lei (încasată prin evaziune fiscală) la care se adaugă accesorii în condițiile Codului de procedură fiscală, calculate de la data încasării necuvenite până la data plății efective a debitului.
Obligă pe inculpatul Toader Marian la plata către partea civilă, Consiliul local al Comunei Zăbrani, a sumei de 110.250 euro, reprezentând prejudiciul cauzat UAT Consiliul Local Zăbrani.
Dispune desființarea totală a înscrisurilor folosite de inculpatul Popa Radu Viorel la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru accesarea sprijinului financiar.
Obligă inculpații Popa Radu Viorel, Pop Valer, Cîrja Jean și Toader Marian să achite în favoarea statului câte 15.000 lei fiecare, iar inculpații Faur Simon Petru și persoanele juridice SC Belle Fruct SRL, SC Jean Trans Company SRL, SC Prestrobotrans SRL, SC Merișor Vest SRL, SC Vicarforest SRL și SC Best New Mill SRL la plata a câte 2.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.
Obligă inculpații Toader Marian și Faur Simon Petru să plătească câte 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara la data de 10 decembrie 2015, vezi comunicatul nr. 2032/VIII/3 din data de 23 decembrie 2015.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 23 decembrie 2015