Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚ


Potrivit dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, numirea în funcțiile de procuror șef adjunct secție și procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou:

Structura centrală:
- procuror șef adjunct al Secției de combatere a corupției;
- procuror șef adjunct al Secției Judiciare Penale;
- procuror șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție din cadrul Secției de combatere a corupției;
- procuror șef al Serviciului de combatere a corupției în instituțiile publice din cadrul Secției de combatere a corupției;
- procuror șef al Biroului de legătură cu instituțiile similare din alte state din cadrul Serviciului de cooperare internațională și programe;
- procuror șef al Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul;
- procuror șef al Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare;

Structura teritorială:
- procuror șef al Serviciului Teritorial Brașov;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Alba Iulia;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Ploiești.

Procurorii care doresc să-și depună candidatura, se pot înscrie până la data de 4 august 2020, ora 1600, inclusiv, la cabinetul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Procedura de numire a procurorilor în funcțiile de conducere prevăzute la art. 55 din Legea nr. 303/2004, este reglementată prin Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.193/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 329 din 12 aprilie 2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.727/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 12 mai 2009 și Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.355/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 03 iunie 2011.

Cererea va fi însoțită de:
- curriculum vitae;
- declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11) rap. la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004;
- proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează;
- 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și
- orice alte înscrisuri considerate relevante, potrivit prevederilor art. 21 din regulament.
După consultarea colectivului de procurori, cu respectarea confidențialității opțiunilor și a avizului consultativ al Colegiului de conducere, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție înaintează propunerea de numire în funcțiile de conducere vacante, Consiliului Superior al Magistraturii.
În conformitate cu prevederile art. 21 rap. la art. 19 alin. (2) – (6) din regulament candidații vor susține un interviu în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021/312.14.97 int. 2125, 2638 și 2660.