increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚ


Potrivit dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, numirea în funcțiile de procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura în vederea ocupării postului vacant de procuror șef al Biroului teritorial Baia Mare din cadrul Serviciului teritorial Cluj.

Procurorii care doresc să-și depună candidatura, se pot înscrie până la data de 23 iunie 2021, ora 1600, inclusiv, la cabinetul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Procedura de numire a procurorilor în funcțiile de conducere prevăzute la art. 55 din Legea nr. 303/2004, este reglementată prin Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.219/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 20 martie 2020.

Cererea va fi însoțită de:
- curriculum vitae;
- declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11) rap. la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004;
- proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează;
- 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și
- orice alte înscrisuri considerate relevante.

După consultarea colectivului de procurori, cu respectarea confidențialității opțiunilor, cu recomandarea conducătorului secției sau, după caz, al procurorului șef adjunct direcție care coordonează activitatea serviciului teritorial respectiv, și a avizului consultativ al Colegiului de conducere, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție înaintează propunerea de numire în funcțiile de conducere vacante, Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

În conformitate cu prevederile art. 35 rap. la art.34 alin. (2) – (6) din regulament candidații vor susține un interviu în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021/312.14.97 int. 2125, 2638 și 2660.