increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚPotrivit dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, numirea în funcțiile de procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou:

Structura centrală:
- procuror șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
- procuror șef adjunct al Secției Judiciare Penale;
- procuror șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție din cadrul Secției de combatere a corupției;
- procuror șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
- procuror șef al Serviciului de combatere a macrocriminalității economico – financiare din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
- procuror șef al Serviciului de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
- procuror șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari;
- procuror șef al Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare;
- procuror șef al Biroului de combatere a infracțiunilor care aduc prejudicii bugetului public din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;

Structura teritorială:
- procuror șef al Serviciului Teritorial Brașov;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Oradea;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș;
- procuror șef al Serviciului Teritorial Timișoara.

Procurorii care doresc să-și depună candidatura, se pot înscrie până la data de 23 iunie 2021, ora 1600, inclusiv, la cabinetul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Procedura de numire a procurorilor în funcțiile de conducere prevăzute la art. 55 din Legea nr. 303/2004, este reglementată prin Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.219/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 20 martie 2020.

Cererea va fi însoțită de:
- curriculum vitae;
- declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11) rap. la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004;
- proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează;
- 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și
- orice alte înscrisuri considerate relevante.

După consultarea colectivului de procurori, cu respectarea confidențialității opțiunilor, cu recomandarea conducătorului secției sau, după caz, al procurorului șef adjunct direcție care coordonează activitatea serviciului teritorial respectiv, și a avizului consultativ al Colegiului de conducere, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție înaintează propunerea de numire în funcțiile de conducere vacante, Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
În conformitate cu prevederile art. 35 rap. la art.34 alin. (2) – (6) din regulament candidații vor susține un interviu în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021/312.14.97 int. 2125, 2638 și 2660.