Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

            Nr.  269 / 18 decembrie 2003

 

 

C O M U N I C A T

 

 

            1. Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului TEODORESCU VIRGIL GHEORGHE, fost consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului României, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată. Anchetatorii au reţinut faptul că în prima decadă a lunii aprilie 2001, inculpatul a pretins denunţătorului Ionescu Octavian, cetăţean român rezident în Elveţia, suma de 2 milioane de dolari, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra unor funcţionari cu atribuţii de conducere şi control din Ministerul Finanţelor Publice şi din Administraţia Publică Locală a judeţului Prahova pentru ca aceştia să întocmească acte în vederea obţinerii de către denunţător a unei garanţii guvernamentale pentru un împrumut în sumă de peste 58 milioane de dolari.

            Procurorii au stabilit că împrumutul urma să fie contractat de societăţile administrate de denunţător, de la două unităţi bancare din Elveţia şi Germania iar banii urmau să fie utilizaţi în vederea finanţării investiţiei Omu Buşteni ce făcea obiectul unor contractelor de asociere încheiate între Consiliul Local Buşteni şi societăţile denunţătorului.

            Ulterior, inculpatul VIRGIL TEODORESCU şi-a redus pretenţiile băneşti de la suma iniţială de 2 milioane de dolari la 500.000 de dolari având în vedere că şi valoarea proiectului şi respectiv a garanţiilor bancare ce urmau să fie obţinute au fost reduse de la 58 milioane de dolari la peste 12 milioane dolari.

            Concomitent cu pretinderea acestor sume de bani, inculpatul a primit în perioada aprilie 2001 – noiembrie 2002, de la denunţătorul Ionescu Octavian suma totală de 50.000 de dolari, 20.000 franci elveţieni, 20.000 Euro, precum şi bunuri în valoare de 3.000 franci elveţieni şi 24 milioane lei. Mai mult, inculpatul a beneficiat de foloase necuvenite în valoare de 3.000 franci elveţieni, reprezentând plata cazării cu ocazia deplasării în Elveţia, realizată în perioada 14-16 februarie 2002.

            În cursul urmăririi penale, procurorii au identificat bunuri imobile şi alte valori aparţinând inculpatului, care depăşesc posibilităţile veniturilor licite, fiind declanşată procedura de control a averii, suma ce se apreciază ca fiind nejustificată ridicându-se la peste cinci miliarde  lei.

            În acelaşi dosar, procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au disjuns cercetările în legătură cu modul de utilizare a unor fonduri comunitare destinate realizării unor proiect de investiţii în turism, în localitatea Buşteni. Trebuie precizat şi faptul că disjungerea a fost motivată întrucât în cauză s-au efectuat investigaţii şi de către OLAF, urmând ca rezultatele anchetei să fie înaintate în perioada următoare Parchetului Naţional Anticorupţie.

            Dosarul se trimite spre competentă judecată Tribunalului Bucureşti.

             

            2. Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus, de asemenea, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

            Mureşan Avram Ioan – fost ministru al agriculturii şi alimentaţiei – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată şi fals intelectual, toate în concurs real.

            Truţă Enea Ioan – fost secretar general adjunct şi consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei - sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri şi complicitate la luare de mită în formă continuată, toate în concurs real.

            Căpitanu Silvia – fost director general al Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei – sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deturnare de fonduri.

            Jiga Dan – fost director general al Direcţiei Generale Economice şi  Relaţii Bugetare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei – sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de luare de mită în formă continuată şi în concurs real.

            Anchetatorii au stabilit faptul că inculpaţii Mureşan Ioan Avram, Truţă Enea Ioan şi Căpitanu Silvia au schimbat destinaţia Fondului de contrapartidă aferent împrumutului extern acordat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite, Guvernului României (conform convenţiei încheiate la data de 5.04.1993 şi au folosit acest fond în alte scopuri decât cele prevăzute de HG 949/1999, cauzând Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei o pagubă de 29.507.688.963 lei.

            Astfel, deşi prin Hotărârea Guvernului 949 din 15 noiembrie 1999 s-a stabilit că Fondul de contrapartidă trebuia utilizat, în totalitate, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei ca „suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de condiţionare şi depozitare a grâului ale unor producători agricoli stabiliţi prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei”, inculpatul Mureşan Ioan Avram a emis pe data de 23 decembrie 1999, Ordinul 155 prin care, contrar dispoziţiilor stabilite prin actul normativ menţionat, a dispus ca banii să se folosească „pentru realizarea de proiecte”. Trebuie menţionat în context şi faptul că, în aceeaşi zi, Mureşan Ioan Avram a emis un al doilea document, respectiv o adresă către Ministerul Finanţelor prin care a solicitat transferul banilor de la Direcţia Generală de Trezorerie într-un cont al unei bănci comerciale, însă, în acest scop, a invocat prevederile actului normativ, şi nu pe cele ale propriului său ordin.

            Mai mult, după transferul banilor, inculpaţii Căpitanu Silvia şi Truţă Enea Ioan au folosit Fondul de contrapartidă pentru a face o serie de plăţi către societăţi comerciale şi fundaţii şi au ridicat sume de bani în numerar. Trebuie menţionat distinct faptul că suma de 1.241.897 dolari (respectiv 22.938.860.000 lei) a fost folosită pentru o plată externă, efectuată cu titlu „de servicii de consultanţă” către o societate din Cipru. De asemenea, trebuie subliniat şi faptul că toate operaţiunile pentru utilizarea Fondului de contrapartidă nu au fost înregistrate în contabilitatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, iar în arhiva ministerului nu există documente justificative pentru utilizarea acestor sume de bani.

            Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au stabilit în sarcina inculpatului Mureşan Ioan Avram şi o faptă de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, în legătură cu implicarea acestuia în scoaterea de la rezervele de stat a cantităţii de 5000 tone ulei brut floarea soarelui.

            S-a stabilit faptul că Mureşan Ioan Avram, în calitatea sa de ministru al agriculturii şi alimentaţiei, a întocmit în luna mai 1999, în noiembrie 1999 şi aprilie 2000, mai multe rapoarte pentru scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a cantităţii de 5000 de tone ulei, beneficiar fiind SC SUN OIL SRL Râmnicul de Jos judeţul Constanţa. Scoaterea cantităţii de ulei a fost favorizată de nerespectarea dispoziţiilor legale ce reglementau rezervele de stat; mai mult, rapoartele semnate de inculpatul Ioan Avram Mureşan invocau, în mod nereal, că împrumutul este necesar „pentru depăşirea situaţiei critice” a agentului economic, în condiţiile în care nu au putut fi identificate documente din care să rezulte situaţia de criză a SC SUN OIL SRL. De altfel, legislaţia în vigoare la acea dată nu prevedea intervenţia statului pentru scoaterea unui agent economic dintr-o situaţie critică, cu atât mai mult cu cât nici reprezentanţii SC SUN OIL SRL nu depuseseră la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţii documente care să justifice necesitatea împrumutului.

            Cât priveşte infracţiunea de fals intelectual reţinută în sarcina inculpatului Mureşan Ioan Avram, s-a reţinut faptul că acesta a semnat un raport în numele reprezentanţilor SC SUN OIL SRL, prin care solicita prelungirea termenului de restituire a uleiului; în plus, deşi la data de 13 martie 2000 reprezentanţii unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale ale Rezervelor de Stat au constatat inexistenţa gajurilor constituite potrivit clauzelor contractuale pentru împrumutul celor 5000 tone de ulei, Mureşan Ioan Avram a semnat în luna aprilie 2000, un nou raport prin care a solicitat din nou prelungirea termenului de restituire a uleiului cu încă 180 de zile.

            În acelaşi dosar, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Truţă Enea Ioan şi Jiga Dan pentru două fapte de corupţie. Procurorii au reţinut faptul că cei doi în calităţile pe care le aveau în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au pretins sume de bani de la denunţătorul Nedelcu Valentin în vederea acordării unor prime de export grâu şi porumb precum şi în vederea facilitării unor credite pentru achiziţionarea de produse agricole.

            În cauză, cu privire la acest aspect, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Mureşan Ioan Avram cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, apreciindu-se că fapta nu există.

            De asemenea, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaţilor Mureşan Ioan Avram şi Jiga Dan cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi luare de mită în ceea ce priveşte privatizarea societăţilor agricole Jimtim Jimbolia judeţul Timiş şi, respectiv, Redias Redea judeţul Olt, apreciindu-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni. Trebuie precizat şi faptul că în cazul privatizării societăţii agricole Jimtim Jimbolia, Parchetul Naţional Anticorupţie a dispus trimiterea în judecată în luna februarie 2003 a inculpaţilor Dan Jiga şi Florica Dinculescu pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie şi abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, iar Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa penală 1087 din 10 noiembrie 2003, a dispus condamnarea acestora, reţinând vinovăţia lor pentru infracţiunile sus-menţionate.

            Dosarul cauzei va fi înaintat spre competentă judecată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

BIROUL PENTRU RELAŢII CU PRESA


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 28 mai 2012