increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 21 iulie 2015
Nr. 1306/VIII/3

COMUNICATProcurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor

ICLĂNZAN ALEXANDRU, director executiv adjunct al D.G.F.P. Mureş - Activitatea de Inspecţie Fiscală, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată,
-fals intelectual în formă continuată,
-complicitate la evaziune fiscală (două infracțiuni),
-complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi
-complicitate la uz de fals.

MAILAT VIRGIL, administrator al S.C. APCOM SELECT S.A., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-evaziune fiscală,
-complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
-fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
-instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice (2 infracțiuni),
-instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,
-instigare improprie la fals intelectual (două infracțiuni),
-instigare la fals intelectual şi
-complicitate la evaziune fiscală.

S.C. APCOM SELECT S.A. Tg. Mureş, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-evaziune fiscală,
-stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
-uz de fals,
-instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice (2 infracțiuni),
-instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,
-instigare improprie la fals intelectual (două infracțiuni),
-instigare la fals intelectual şi
-evaziune fiscală.

CIOTLĂUŞ IONELA CLAUDIA, director economic al S.C. APCOM SELECT S.A., la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-evaziune fiscală şi
-complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

MAILAT DELIA ELENA, asociat unic şi administrator la S.C. APCOM SELECT S.A., la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-evaziune fiscală,
-uz de fals,
-instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice (2 infracțiuni),
-instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,
-instigare improprie la fals intelectual (două infracțiuni),
-instigare la fals intelectual şi
-uz de fals.

BUMBU EMIL, coasociat şi administrator al unei societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

CEOAREC SIMONA-MARIA, director economic în cadrul S.C. APCOM SELECT S.A., la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna iunie 2012, inculpatul Iclănzan Alexandru, în calitate de director executiv adjunct al D.G.F.P. Mureş şi conducător al activităţii de inspecţie fiscală a aceleiaşi instituţii, a oferit consiliere de specialitate inculpatei S.C. APCOM SELECT S.A. (prin intermediul inculpatei Mailat Delia Elena) și inculpatului Mailat Virgil, direct şi prin intermediul inculpatei Mailat Delia Elena, în sensul că i-a sfătuit pe aceştia cum să întocmească un contract de închiriere fictiv (care să poarte acelaşi număr şi dată cu cel încheiat în mod real la data de 20 decembrie 2007, dar care să conţină şi clauze fictive), pe care inculpata S.C. APCOM SELECT S.A. (prin intermediul inculpatei Mailat Delia Elena) să-l prezinte echipei de control din cadrul D.G.F.P. Mureş – Activitatea de Inspecţie Fiscală.
Ca urmare a sfaturilor primite, inculpata S.C. APCOM SELECT S.A. (prin intermediul inculpatei Mailat Delia Elena) a redactat în fals contractul respectiv de închiriere și un act adițional, înscrisuri ce au fost semnate de inculpații Mailat Virgil și Bumbu Emil, și încredințate spre folosire inculpatei Mailat Delia Elena de inculpatul Mailat Virgil. Ulterior, contractul de închiriere întocmit în fals, a fost prezentat de inculpata S.C. APCOM SELECT S.A., prin intermediul inculpatei Mailat Delia Elena, echipei de control D.G.F.P. Mureș, în vederea producerii de consecințe juridice.
În perioada iunie - iulie 2012, inculpatul Iclănzan Alexandru, în calitate de director executiv adjunct al D.G.F.P. Mureş şi conducător al activităţii de inspecţie fiscală a aceleiaşi instituţii, în timpul derulării unei inspecţii fiscale la S.C. APCOM SELECT S.A., i-a determinat pe membrii echipei de control ca, fără vinovăţie, prin omisiunea aducerii la cunoștință a caracterului fals al contractului de închiriere prezentat, să accepte prezentarea de către reprezentanţii societăţii verificate a respectivului contract.
Contractul de închiriere fictiv, încheiat între cele două societăți, prevedea clauze fictive, respectiv: o suprafaţă închiriată mai mică decât cea reală, mai exact 224,92 mp în loc de 910 mp, stabilirea datei de 01 ianuarie 2008 ca dată de intrare în vigoare a contractului în loc de 20 decembrie 2007, precum şi omisiunea menţionării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar printre bunurile închiriate. Prin prezentarea contractului în forma falsificată s-a realizat ascunderea parţială a bunului/sursei impozabile, întrucât obligaţiile fiscale suplimentare stabilite în sarcina S.C. APCOM SELECT S.A. au fost calculate prin raportare la elementele conţinute de contractul în forma falsificată.
Această împrejurare a determinat întocmirea defectuoasă a Raportului de Inspecţie Fiscală, în care s-au constatat obligaţii de plată mult mai mici, nereale, ale societăţii verificate (TVA în cuantum de 16.405 lei, deşi soldul real al taxei pe valoarea adăugată de plată către bugetul general consolidat al statului pe care societatea îl datora era de 69.030 lei, penalităţile de întârziere reale în sumă de 91.275 lei şi dobânzile reale în sumă de 588.517 lei), precum şi obţinerea în acest mod a unui folos material echivalent pentru inculpata S.C. APCOM SELECT S.A., reprezentând diferenţa dintre obligaţia reală de plată şi cea stabilită prin raportul de inspecţie fiscală.
Totodată, în data de 03 iulie 2012, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Iclănzan Alexandru, a aprobat „Raportul de inspecţie fiscală” şi „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală” în mod nelegal, deşi avea cunoştinţă că la baza constatărilor fiscale din aceste înscrisuri stă un contract falsificat. Urmare a aprobării celor două acte, s-a stabilit în sarcina contribuabilului S.C. APCOM SELECT S.A. Tîrgu Mureş suma de 16.405 lei cu titlu de obligaţie fiscală principală (TVA), în loc de 748.822 lei (constând în TVA – obligaţie fiscală principală – 69.030 lei, penalităţi de întârziere – 91.275 lei şi dobânzi– 588.517 lei).
Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului constă în diferenţa dintre cele două sume, respectiv 732.417 lei, sumă ce a constituit totodată şi folos material echivalent pentru inculpata S.C. APCOM SELECT S.A. şi reprezentanta acesteia, inculpata Mailat Delia Elena.
Faptele descrise anterior, au fost comise de inculpata S.C. APCOM SELECT S.A., prin intermediul inculpaților Mailat Virgil şi Mailat Delia Elena, în scopul ascunderii infracțiunilor comise în anii 2007 și 2008.
Astfel, prin ascunderea faptică şi scriptică a sursei taxabile, respectiv existenţa primului contract de închiriere, încheiat în mod real la data de 20 decembrie 2007, inculpata S.C. APCOM SELECT S.A., beneficiind de ajutorul inculpaților Mailat Virgil și Ciotlăuș Ionela-Claudia, au comis infracțiunea de evaziune fiscală, care s-a realizat prin:
-neîndeplinirea obligaţiei de ajustare a TVA-ului în favoarea statului (aferentă lucrărilor de investiţii efectuate la obiectivul „Restaurant Pescăruş" între anii 2006 şi 2007 în valoare totală de 2.328.488 lei, pentru care a dedus T.V.A. în cuantum total de 669.259 lei, sumă cu care bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat la data de 25 ianuarie 2008),
-întocmirea decontului de TVA pentru luna decembrie 2007 cu menţiunea existenţei unui sold negativ al TVA, în cuantum de 439.731 lei şi depunerea acestuia în 16 ianuarie 2008 la A.F.P. Tîrgu Mureş,
-precum şi prin neaducerea la cunoştinţa organelor de inspecţie fiscală, cu ocazia efectuării controlului, a existenţei contractului de închiriere încheiat între S.C. APCOM SELECT S.A. și o societate comercială, administrată de inculpatul Bumbu Emil.

La data de 25 iulie 2013, cu ocazia audierii, inculpata Ceoarec Simona-Maria a făcut afirmații mincinoase cu privire la împrejurări esențiale din dosarul penal ce privește infracțiunile prezentate anterior.

Prejudiciul creat bugetului de stat de către inculpați prin comiterea faptelor descrise anterior, a fost achitat integral până la finalizarea anchetei penale.
În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra clădirii restaurant Pescăruș situate în Tîrgu Mureș, aparţinând inculpatei S.C. APCOM SELECT S.A. Tîrgu Mureş până la concurenţa sumei de 900.000 lei, cu titlu de garantare a executării pedepsei amenzii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE