Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
17 mai 2013
Nr. 455/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CORUȚ IULIANA, director la cabinetul ministrului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (la data faptelor), în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de luare de mită și instigare la infracțiunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității;

MĂNUCEANU PAULA, consilier la cabinetul ministrului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (la data faptelor), în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și sustragere de înscrisuri;

DUMITRIU SIMONA (sora lui Coruț Iuliana), funcționar public în cadrul unei autorități naționale, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de complicitate la infracțiunea de luare de mită și complicitate la infracțiunea de dare de mită;

BIGAN CRISTIANA, funcționar public în cadrul unei autorități naționale, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de dare de mită și complicitate la infracțiunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității;

FERCHEDĂU-PAUL CRISTIAN (fiul lui Bigan Cristina), persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la infracțiunea de uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 24 octombrie 2012, Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale a publicat pe pagina de internet a instituției un anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (DG AM POSDRU) – Serviciul Evaluare Program.
Concursul urma a se derula în două etape (probă scrisă și interviu), în zilele de 6 decembrie 2012, respectiv 11 decembrie 2012. La acest examen s-au înscris trei candidați, între care și Ferchedău - Paul Cristian.

Pe fondul organizării acestui concurs, ca urmare a intervenției inculpatei Coruț Iuliana, director de cabinet al ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, inculpata Paula Mănuceanu, consilier la cabinetul ministrului, a făcut demersuri pentru ca Ferchedău-Paul Cristian să intre în posesia subiectelor la examenul organizat de minister.
Concret, în zilele de 30 noiembrie 2012 și 3 decembrie 2012, Mănuceanu Paula a transmis poșta electronică, lui Bigan Cristiana, mama candidatului Ferchedău-Paul Cristian, variantele de subiecte destinate susținerii probei scrise, deși până la deschiderea plicului în sala de concurs, adică până în dimineața zilei de 6 decembrie 2012, acestea aveau caracter confidențial.
După susținerea probei de concurs, la 6 decembrie 2012, lucrările au fost predate pe baza de borderou și au devenit documente oficiale aflate în păstrarea ministerului.
Deși a avut acces la subiecte, în lucrarea scrisă de concurs, inculpatul Ferchedău-Paul Cristian a oferit o serie de răspunsuri incorecte sau incomplete. Prin urmare, după predarea lucrărilor, inculpata Mănuceanu Paula, la inițiativa lui Coruț Iuliana a sustras din dosarul de concurs, anterior corectării, lucrarea cu răspunsurile incomplete sau incorecte și a înlocuit-o cu o altă lucrare rescrisă de Ferchedău Paul Cristian în biroul și sub supravegherea sa. În acest fel, la momentul corectării, comisia s-a pronunțat prin corectarea unui înscris plăsmuit și astfel au fost asigurate șansele de reușită ale lui Ferchedău-Paul Cristian.
La data de 21 decembrie 2012, Ferchedău Paul Cristian a primit propunerea de numire în funcția contractuală de Consilier pentru probleme europene în cadrul D.G.-A.M.P.O.S.D.R.U.
În schimbul intervenției pentru fraudarea concursului în favoarea candidatului Ferchedău Paul Cristian, în zilele de 24 și 25 octombrie, inculpata Coruț Iuliana, a pretins, în nume propriu de la inculpata Bigan Cristiana, mama candidatului, sume de bani, bunuri și alte foloase. De asemenea, la data de 12 decembrie 2012, a mai pretins în mod indirect, prin intermediul inculpatei Dumitriu Simona, sora sa și colegă de serviciu cu Bigan Cristiana, mama candidatului, remiterea foloaselor.
La data de 6 decembrie 2012, în schimbul înlocuirii lucrării scrise a candidatului Ferchedău Paul Cristian, inculpata Coruț Iuliana a pretins de la Bigan Cristiana foloase pentru Mănuceanu Paula, solicitare făcută tot prin intermediul lui Dumitriu Simona.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 15 ianuarie 2015