Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚDirecția Națională Anticorupție organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău.
Concursul va avea loc la data de 09 mai 2019, ora 10:00, la sediul Serviciului Teritorial Bacău al Direcției Naționale Anticorupție, din str. 9 Mai, nr.104A, Bacău, județul Bacău.
Concursul constă în:
1) susținerea unei probe practice eliminatorii – proba de traseu;
2) susținerea unei probe teoretice:
a) completarea unui chestionar privind regulile de circulație pe drumurile publice și pentru verificarea cunoștințelor de mecanică și electricitate specifice conducătorilor auto pentru categoria B;
b) întrebări din tematica și bibliografia anexată anunțului.
În conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. 2 și art. 17 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex aprobat prin Hotărârea nr.185/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a fi declarați admiși la proba practică eliminatorie candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00, iar pentru a fi declarați admiși la concurs candidații trebuie să obțină cel puțin media generală 7,00, dar nu mai puțin de nota 5,00 la proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor teoretice.
Pentru a se înscrie la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) au cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) nu au antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
c) cunosc limba română;
d) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
e) au studii medii (bacalaureat);
f) posedă permis de conducere, cel puțin categoria B.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Serviciului Teritorial Bacău al Direcției Naționale Anticorupție din str. 9 Mai, nr.104A, Bacău, până la data de 26 aprilie 2019, ora 16:00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate, în copie;
c) certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;
d) diploma de bacalaureat, în copie;
e) certificatul de cazier judiciar, în original;
f) certificatul de cazier fiscal, în original;
g) curriculum vitae;
h) adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei, în original;
i)carnet de muncă (copie) sau adeverință privind vechimea în muncă;
j) recomandare privind profilul profesional și moral;
k) permis de conducere, în copie;
l) adeverință de la Serviciul public comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, de la domiciliul candidatului, din care să rezulte date referitoare la candidat cuprinse în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie prevăzută de OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original;
m) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.
Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 50 lei și se achită la sediul Serviciului Teritorial Bacău al Direcției Naționale Anticorupție din str. 9 Mai, nr.104A, Bacău.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 312.14.97/ int. 2660 și 2663.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de recrutare a personalului conex (șoferi)
în anul 2019

1. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministrului justiției, cu modificările și completările ulterioare – Cap IV - art.95 și art.97;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate, actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.