increase font sizedecrease font size | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2020:021.000439
R O M Â N I A
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
SECTIA PENALA
Dosar nr. 3768/62/2015

DECIZIE PENALĂ Nr. 439/2020

Ședința publică de la 16 Iulie 2020
Completul compus din:
PREȘEDINTE (…)
Judecător (…)

Grefier (…)

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia reprezentat de
procuror (…)


Pe rol se află pronunțarea asupra apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov și inculpații O.I., B.N., N.C.D., C.V., T.N.și Ș.T.C. împotriva sentinței penale nr.189/S din data de 31 octombrie 2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul penal nr. 3768/62/2015.
Mersul dezbaterilor și concluziile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de amânare inițială a pronunțării din data de 18.06.2020 când, în baza art.391 alin.1 din Noul Cod de procedură penală, instanța a stabilit termen de pronunțare la data de 02.07.2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.
În data de 02.07.2020, având în vedere disp. art. 1 din decizia 52/C/01.07.2020 a Președintelui Curții de Apel Alba Iulia conform căruia în datele 02.07.2020 și 03.07.2020 se suspendă întreaga activitate a Curții de Apel Alba Iulia, și având în vedere disp. art. 123 alin. 3 ROI conform căruia în cazul în care după amânarea pronunțării, oricare dintre membrii completului este în imposibilitate de a participa la deliberări, ceilalți membri ai completului pot lua măsuri pentru o nouă amânare a pronunțării, s-a stabilit termen de pronunțare la data de 16.07.2020.
Se constată că la dosarul cauzei au fost înregistrate:
- din partea inculpatului apelant O.I., concluzii scrise;
- din partea inculpatului apelant N.C.D., concluzii scrise;
- din partea inculpatului apelant B.N., concluzii scrise;
- din partea inculpatului apelant N.C.D., concluzii scrise;
- din partea Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, concluzii scrise;

CURTEA DE APEL
Asupra apelurilor penale de față,

Examinând actele și lucrările aflate la dosarul cauzei, constată următoarele:
Prin sentința penală nr.189/S din data de 31 octombrie 2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul penal nr. 3768/62/2015 s-a dispus:
I. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal condamnarea inculpatului O.I. - fiul lui Emilian și Elena, născut la data de , în loc. , jud. , domiciliat în mun. , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , cetățean român, fără antecedente penale, CNP - la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 4 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea aceluiași inculpat la o pedeapsă de 4 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art. 38 al. 1 – 39 al.1 lit b C.pen si art 45 al 3 lit a C.pen i s-a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 1 an și 4 luni închisoare, inculpatul având de executat în final pedeapsa de 5 ani și 10 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o perioadă de 4 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
II. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului C.V. - fiul lui și , născut la data de . . în , comuna , jud. , domiciliat în , str. , nr. , bl. , sc. ap. , cu reședința în comuna , sat. , str. , nr. , CNP - la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit b C.pen.
În baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. a fost obligat inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria com Bod, jud Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
S-a constatat că inculpatul C.V. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
III. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 5 Cod penal a fost condamnat inculpatul T.N.- fiul lui și , născut la data de , în com. , jud. , domiciliat în , str. , nr. , jud. Brașov, CNP - la o pedeapsă de 2 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit b C.pen.
În baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. inculpatul a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria mun. Predeal, jud Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
IV. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului B.N. - fiul lui și , născut la data de . . în , domiciliat în mun. , str. , nr. , cetățean român, fără antecedente penale, CNP - la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit b C.pen.
În baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. inculpatul a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria mun. Brașov, jud Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
S-a constatat că inculpatul B.N. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
V. În baza art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatul Ș.T.C. - primar al localității , fiul lui și , născut la data de , domiciliat în sat , str. , nr. , jud. Brașov, CNP - la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
VI. În baza art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului N.C.D. - fiul lui și , născut la data de în oraș , jud. , domiciliat în mun. str. , nr. , cetățean român, fără antecedente penale, CNP - la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare .
În baza art 38 al. 1 – 39 al.1 lit b C.pen si art 45 al 3 lit a C.pen i s-a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare la care a fost adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 1 an închisoare – inculpatul având de executat în final pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
S-a constatat că inculpatul N.C.D. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
În baza art 397 al 1 C.pr.pen și art 19 C.pr.pen a fost admisă acțiunea civilă exercitată de către partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și inculpații O.I., C.V., T N , B.N., Ș.T.C. și N.C.D. au fost obligați, în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 1.647.236 lei la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere conform art 174 și 176 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la plata integrală a debitului, această sumă cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale .
În baza art. 289 alin. 3 Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpatul O.I. a sumei de 430.238,83 lei, reprezentând contravaloarea mitei primite aferente infracțiunii prev.de art . 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 C.penal.
În baza art 404 al 4 lit c C.pr.pen au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale și anume :
1. prin ordonanța din data de 27.05.2015, asupra conturilor bancare, deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Raiffeisen Bank SA, Banca Transilvania SA, Banca Comercială Română SA și Banca Românească SA, aparținând inculpaților O.I. și N.C.D..
2. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015, asupra următoarelor:
-10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 100 lei;
-20010 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL , județul Covasna( , CUI RO ), cu o valoare totala de 20010 lei;
aparținând inculpatul O.I.(CNP ).
3. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015 asupra următoarelor:
- 538009 acțiuni reprezentând 76,238716169% din capitalul social al SC SA Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 941.551,75 lei;
- 6 parti sociale reprezentând 30% din capitalul social al SC SRL Brașov(J / / , CUI RO ), cu o valoare totala de 60 lei;
- 19 parti sociale reprezentând 95% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 190 lei;
- 250 parti sociale reprezentând 5% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 2500 lei,
aparținând inculpatului N.C.D.(CNP ) .
4. prin ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului N.C.D.:
- Imobil teren(neproductiv) situat în în suprafață de 42200 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu ND înscris în Cartea Funciară număr cadastral ;
- Imobil teren(fâneață) situat în Teliu în suprafață de 2900 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară Teliu număr cadastral ;
- Imobil teren situat în în suprafață de 540 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top ;
- Imobil teren și construcție situate în Brașov – cota de 1/1 deținută din teren în suprafață de 900 mp și construcție clădire de birouri înscrise în Cartea Funciară număr cadastral/topografic și respectiv A1.1 cad. C1 top. ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top ;
5. prin Ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului O.I.:
- Imobil apartament situat în , str. nr. , bl. , ap. – deținut ca bun comun împreună cu soția sa O. N.având trei camere și dependințe cu cota de 1,83% din părțile de uz comun înscris în Cartea Funciară Brașov număr topografic ;
- Imobil teren(extravilan fâneață) situat în Brașov în suprafață de 2497 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral , nr. top ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 77000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 69870 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N. înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 22200 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N. înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic (nr. tarla );
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic 2367/2 (nr. tarla );
- Imobil teren(fâneață) situat în Brașov în suprafață de 40703 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 13800 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 63500 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 9300 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(pășune) situat în Pîn suprafață de 81500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic (tarla nr. );
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 41000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic ;
Mijloacele materiale de probă au fost atașate la dosarul cauzei.
Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 13/P/2012 întocmit la data de 22.06.2015 de către D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D..
Prin actul de sesizare s-au reținut în sarcina inculpatului O.I. că în calitatea deținută de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu stabilite prin Legea 215/2001, pentru a obține foloase necuvenite (sume de bani și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a încălcat și a determinat funcționari publici din cadrul CJ Brașov să încalce prevederile OUG 34/2006 cu privire la atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 P– Lunca Câlnicului, respectiv: în urma înțelegerii cu inculpatul N.C.D., a încredințat firmei acestuia, SC SA, executarea lucrărilor fără derularea unei proceduri legale de atribuire, lucrări care au fost apoi efectuate în parte în perioada noiembrie - decembrie 2011 fără vreo solicitare oficială din partea CJ Brașov, fără a exista contract, fără a fi stabilite specificațiile tehnice care trebuie respectate și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier; pentru a da aparență de legalitate și pentru a putea justifica decontarea și plata lucrărilor, a inițiat, coordonat și manipulat cu ajutorul inculpatului C.V. o procedură formală de achiziții publice, în cadrul căreia membrii comisiei de selecție a ofertelor au fost determinați să declare câștigătoare firma SA, iar apoi, în baza împuternicirii date de președintele CJ Brașov a aprobat raportul final al procedurii și a semnat contractul de lucrări nr. 25 din data de 02.04.2012;pentru decontarea nelegală a lucrărilor executate anterior încheierii contractului 25/ 02.04.2012, acționând cu ajutorul inculpatului C.V., l-a determinat pe dirigintele de șantier, inculpatul T N , să semneze documentația întocmită de SC SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov în sumă de 2.507.444,30 lei și a făcut presiuni asupra conducerii CJ pentru aprobarea și efectuarea plăților; în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat cu ajutorul inculpaților Ș.T.C., C.V. și B.N. pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC SA, contractul fiind prelungit astfel succesiv prin 4 acte adiționale, inculpatul O.I. semnând primele două acte adiționale ca reprezentant al CJ Brașov.
Aceste fapte au avut, cum se arată în rechizitoriu, consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei, care constituie și folos necuvenit pentru SC SA și întrunesc elementele constitutive al infracțiunii continuate de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal.
Tot în sarcina inculpatului O.I. s-a reținut că, în calitatea deținută de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a pretins și obținut de la inculpatul N.C.D. ca în schimbul atribuirii lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 P– Lunca Câlnicului, materialele necesare (agregate minerale) să fie achiziționate de la firma sa, SC SRL, din suma de 2.507.444,30 lei decontată de CJ Brașov pentru această lucrarea, suma de 430.238,83 lei fiindu-i virată apoi, conform înțelegerii, în contul SC SRL, ceea ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
Relativ la inculpatul C.V. s-a reținut că, în calitate de director al Direcției de administrare drumuri și poduri din cadrul CJ Brașov, exercitându-și în mod defectuos atribuțiile de serviciu, acționând în baza unei rezoluții infracționale unice, la instigarea inculpatului O.I., urmărind ca acesta și inculpatul N.C.D. să obțină foloase necuvenite (sume de bani, dar și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a încălcat prevederile OUG 34/2006 cu privire la atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 P– Lunca Câlnicului, respectiv: în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru a se da aparență de legalitate și pentru a se putea justifica decontarea și plata lucrărilor executate în parte în anul 2011 de SC SA fără contract, a acționat pentru declararea câștigătoare a ofertei acestei societăți în cadrul unei proceduri formale, pe care a coordonat-o, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți; după semnarea contractului nr. 25/2012, pentru decontare anelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător anterior a semnat documentația întocmită de SC SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, care atestă o situație nereală, documentație folosită apoi pentru decontarea de către CJ Brașov a facturii emise de SC SA în valoare de 2.507.444,30 lei; în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012, pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC SA, sens în care a întocmit două referate prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referate în baza cărora au și fost încheiate actele adiționale nr. 1 și nr. 2 la contract, pe care le-a semnat de asemenea, prin care lucrările au fost, scriptic, sistate,
Aceste fapte au avut, în opinia procurorilor, consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei - care constituie și folos necuvenit pentru SC SA - și întrunesc elementele constitutive al infracțiunii continuate de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal.
În sarcina inculpatului T.N.s-a reținut că, în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările de reparații la DJ 112D km 7+218 -11+300 P- Lunca Câlnicului atribuite de Consiliul Județean Brașov societății SA în baza contractului de achiziții publice nr. 25/02.04.2012 (înregistrat la CJ Brașov sub nr. 3656/2012) și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu (stabilite prin contractul de diriginte încheiat cu Consiliul Județean și prin Ordinul 1496/2011 al MDRT) și, în scopul favorizării firmei constructoare, a semnat documente justificative, (ordinul nr. 4088/23.04.2012 de începere a lucrărilor, iar apoi, la doar trei zile, în 26.04.2012, situații de lucrări și centralizator lucrări pentru luna aprilie 2012) care însă atestă în mod evident situații neconforme cu realitatea, în ceea ce privește felul, cantitatea lucrărilor/materialelor presupus folosite și datei de executare, documente care au fost apoi utilizate de funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Brașov drept justificare a decontării unor lucrări care în realitate nu au fost efectuate/efectuate necorespunzător de SC SA, cu consecința producerii unui prejudiciu pentru UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de1.129.791,60 lei, sumă care reprezintă totodată și un folos material necuvenit pentru SC SA Brașov.
Aceste fapte întrunesc, în opinia procurorilor, elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 5 Cod penal.
În sarcina inculpatului B.N. s-a reținut că, în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor instituită prin dispoziția nr. 6 din 12.01.2012 a președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru achiziția privind lucrările de reparații la DJ 112D km 7+218 – 11+300 P– Lunca Câlnicului, la instigarea inculpatului O.I., cunoscând faptul că lucrarea a fost deja executată în parte de SC SA, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, procedura desfășurată fiind doar formală, astfel că fără o analiză reală a ofertelor a semnat raportul final al procedurii prin care SC SA a fost declarată câștigătoare, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți, cu consecința încheierii contractului nr. 25/2012, care a permis apoi decontarea nelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător de SC SA, iar apoi, acționând în același scop, cu încălcare atribuțiilor de serviciu pe care le-a avut în cadrul DADP, pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 a întocmit un referat prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referat în baza cărora a și fost încheiat actul adițional nr. 4 la contract, pe care l-a semnat, aceste fapte cu consecința producerii unui prejudiciu pentru UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 1.129.791,60 lei, sumă care reprezintă totodată și un folos material necuvenit pentru SC SA Brașov.
Se arată că aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de continuate de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 5 Cod penal.
În sarcina inculpatului Ș.T.C. s-a reținut că, în calitate de primar al localității , jud. Brașov, pe parcursul executării contractului de lucrări nr. 25/2012 având ca obiect execuția de reparații la DJ 112D km 7+218 – 11+300 Prejmer– Lunca Câlnicului, pentru a-l ajuta pe inculpatul O.I. să justifice prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC SA, la cererea acestuia a semnat și transmis la CJ Brașov adresele nr. 3506/27.04.2012, nr. 4405/28.05.2012, nr. 6052/25.07.2012, prin care a propus sistarea lucrărilor de reparații întrucât în zonă s-ar efectua lucrări de canalizare, situație neconformă cu realitatea, ceea ce întrunește elementele constitutive al infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal.
În sfârșit în sarcina inculpatului N.C.D. s-a reținut că, acționând în calitate de asociat și director al SC SA, în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, pentru a obține împreună cu inculpatul O.I. foloase necuvenite (bani, dar și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a ajutat funcționarii CJ Brașov să încalce prevederile OUG 34/2006 în legătură că atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer– Lunca Câlnicului, respectiv: în urma înțelegerii cu inculpatul O.I., a acceptat ca firma sa, SC SA, să execute lucrări fără derularea unei proceduri legale de atribuire, lucrări care au și fost apoi efectuate în parte în perioada noiembrie - decembrie 2011 fără vreo solicitare oficială din partea CJ Brașov, fără a exista contract, fără a fi stabilite specificațiile tehnice care trebuie respectate și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier; pentru a se da aparență de legalitate și pentru a se putea justifica decontarea și plata lucrărilor, a participat apoi la procedura formală de achiziții publice inițiată de O.I., coordonată și manipulată cu ajutorul inculpatului C.V., în cadrul căreia membrii comisiei de selecție a ofertelor au fost determinați să declare câștigătoare firma SA, iar apoi a semnat contractul de lucrări nr. 25 din data de 02.04.2012;pentru decontarea unor lucrări neexecutate sau executate necorespunzător anterior încheierii contractului nr. 25/02.04.2012, a întocmit și depus spre decontare o factură fiscală pentru suma de 2.507.444,30 lei, împreună cu situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii, documente care atestă o situație nereală;în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat cu ajutorul inculpaților O.I., Ș.T.C., C.V. și B.N. pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC SA, contractul fiind prelungit astfel succesiv prin 4 acte adiționale, pe care le-a semnat din partea societății, personal sau prin mandatar.
Aceste fapte au avut, în opinia procurorilor, consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei, care constituie și folos necuvenit pentru SC SA și întrunesc elementele constitutive al infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 5 Cod penal.
Tot în sarcina inculpatului N.C.D. s-a reținut că, în schimbul atribuirii lucrării de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 P– Lunca Câlnicului firmei sale, SC SA, la cererea inculpatului O.I. a acceptat să achiziționeze toate materialele necesare (agregate minerale) de la firma acestuia, SC SRL,din suma de 2.507.444,30 lei decontată de CJ Brașov pentru această lucrarea, suma de 430.238,83 lei fiind virată apoi conform înțelegerii în contul acestei firme, ceea ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii dedare de mită prev. de art. 290 alin1. Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
Prin Încheierea nr 215/6.10.2015 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Brașov – definitivă prin Încheierea nr.128/16.11.2015 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Brașov - în baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală și art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 13/P/2012 întocmit la data de 22.06.2015 de către D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov privind pe inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D., a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.
Astfel în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe :
VOLUMUL I:
- Proces-verbal de sesizare din oficiu din data de 05.03.2012 – fila 1- 2;
- Proces-verbal de verificări din data de 09.03.2012 – fila 3
- Proces-verbal verificări în SEAP și documentația atașată – fila 5 – 45;
- Proces-verbal de efectuare a actelor premergătoare din data de 22.10.2012 – fila 49 – 51;
- Declarație olografă O.I. din data de 05.11.2012 – fila 151-154;
- Declarație învinuit O.I. din data de 05.11.2012 – fila 155-161;
- Proces-verbal de primire documente din data de 05.11.2012 și copii după înscrisurile depuse de O.I. (contracte de vânzare-cumpărare, anexe, referate, caiet de sarcini, dispoziții ale Consiliului Județean Brașov, raport de încercare, etc) – fila 162-284;
- Declarație inculpat O.I. din data de 20.05.2015 – fila 298-307;
- Declarație olografă N.C.D. din data de 05.11.2012 – fila 315-318;
- Declarație învinuit N.C.D. din data de 05.11.2012 și documente medicale depuse– fila 319-326;
- Declarație suspect N.C.D. din data de 16.04.2014 și documente medicale depuse de acesta – fila 331-344;
VOLUMUL II:
- Declarație martor R E Adin 12.09.2013 – fila 3 – 6;
- Declarație suspect R E Adin 15.04.2014– fila 10 – 13;
- Declarație martor C.V. din 22.08.2013 și documente – fila 16 – 30;
- Declarație inculpat C.V. din 17.04.2015 – fila 44 – 50;
- Declarație de martor B.N. din 23.08.2013 – fila 55 – 58;
- Declarație suspect B.N. din 15.04.2015 – fila 62 – 66;
- Declarație inculpat B.N. din 15.04.2015 – fila 73 – 80;
- Declarație martor A C Edin 23.08.2013 – fila 84– 87;
- Declarație suspect A C Edin 16.04.2015 – fila 91 – 93;
- Declarație martor N M din 23.08.2013 – fila 94 – 99;
- Declarație suspect N M din 22.04.2015 – fila 100 – 104;
- Declarație martor Ș.T.C. din 22.08.2013 și documente depuse – fila 110 – 123;
- Declarație martor T.N.din data de 22.01.2013 și documente depuse – fila 134 – 150;
- Legislație atribuții diriginte de șantier – fila 151-156;
- Declarație suspect T.N.din 06.05.2015 – fila 160 – 165;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 5330 din data de 08.05.2015 și copie Hotărârea nr. 60/29.05.2009 – fila 282 – 285;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4328 din data de 16.04.2015 și copii înscrisuri înaintate – fila 289 – 293;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4330 din data de 16.04.2015 și copii înscrisuri înaintate – fila 295 – 300;
- Adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov nr. 10.593 din data de 24.04.2015 – fila 303 – 337;
- Adresa Partidului Democrat Liberal – fila 339;
VOLUMUL III:
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4958 din data de 05.05.2015 privind constituirea de parte civilă – fila 3;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4958 din data de 05.05.2015 și înscrisurile atașate privind constituirea de parte civilă cu suma de 1.366.182,20 lei – fila 4-104;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 6855 din data de 08.06.2015 și înscrisurile atașate privind procedurile îndeplinite în vederea decontării lucrărilor efectuate de SC SA Brașov la DJ 112D P– Lunca Câlnicului în luna noiembrie 2014 – fila 105-142;
- Raportul de constatare tehnico-științifică din data de 05.12.2012 – fila 146-192;
- Raportul de constatare tehnico-științifică din data de 25.02.2015 – fila 195-201;
- Raportul de constatare tehnico-științifică(completare) din data de 28.04.2015 – fila 205-221;
- Adresa Administrației Naționale de Meteorologie - Centrul Meteorologic Transilvania Sud nr. 168 din data de 20.05.2015 și înscrisurile atașate privind situația temperaturilor medii din zona Brașov - fila 224-225;
- Adresa Administrației Naționale de Meteorologie - Centrul Meteorologic Transilvania Sud nr. 165 din data de 15.04.2015 și înscrisurile atașate privind valorile medii zilnice ale parametrilor meteorologici – fila 229-232;
- Procesul verbal din data de 24.04.2015 privind analiza datelor referitoare la producția de asfalt și coroborarea acestora cu fluctuația temperaturilor – fila 233-236;
- Procesul verbal din data de 28.11.2012 privind verificarea la fața locului a lucrărilor realizate la DJ 112D P- Lunca Câlnicului și înscrisurile atașate – fila 237-245;
- Procesul verbal din data de 05.03.2012 privind verificarea la fața locului a stării DJ 112D P- Lunca Câlnicului și planșa foto atașată - fila 245-265;
- Procesul verbal din data de 14.04.2015 privind verificarea la fața locului a stării DJ 112D Prejmer-Lunca Câlnicului și planșa foto atașată - fila 266-308;
- Procesul verbal din data de 17.04.2015 privind verificarea la fața locului a zonelor din DJ 112D Prejmer-Lunca Câlnicului afectate de lucrări transversale - fila 309-310;
- Procesul verbal din data de 17.04.2015 privind verificarea pe internet a situării Carierei de piatră Botoș exploatată de SC SRL - fila 311-312;
VOLUMUL IV:
- Procesul-verbal de constatare nr. 6344/28.05.2015 întocmit deCurtea de Conturi a României-Camera de Conturi Brașov și documentele anexate – fila 1-484.
VOLUMUL V:
- declarația martorului UCM, seria DM, nr. 0006256 – fila 1-5;
- declarația martorului BD, seria DM, nr. 0005989 – fila 6;
- declarația martorului GS- fila 7-17;
- declarația martorului P M– fila 18-44;
- declarația martorului CD – fila 45-46;
- declarația martorului VNV– fila 47-49;
- declarația martorului SI – fila 50-51;
- declarația martorului BG– fila 52-54;
- declarația martorului MP – fila 55-61;
- declarația martorului ȘI – fila 62-64;
- declarația martorului DI – fila 65-77;
- declarația martorului DD – fila 78-81;
- declarația martorului CAA – fila 82-93;
- declarația martorului CCE – fila 94-97;
- declarația martorului GM – fila 98-102;
- declarația martorului GR – fila 103-106;
- declarația martorului NC – fila 107-109;
- declarația martorului IE împreună cu documente– fila 110-124;
- declarația martorului PML – fila 125-129;
- declarația martorului CCC – fila 130-133;
- declarația martorului MN – fila 134-139;
- declarația martorului PEC – fila 140-144;
- declarația martorului DT – fila 145-151;
- declarația martorului PM – fila 152-157;
- declarația martorului BG – fila 158-162;
- declarația martorului LN – fila 163-166;
- declarația martorului DI – fila 167-170;
- declarația martorului VI – fila 171-174;
- declarația martorului ȚV – fila 175-178;
- declarația martorului IPR – fila 179-182;
- declarația martorului DM – fila 183-187;
- declarația martorului TG – fila 188-194;
- declarația martorului AAD – fila 195-201;
- declarația martorului CFL – fila 202-206;
- declarația martorului EP – fila 207-210;
- declarația martorului DR – fila 211-215;
- declarația martorului ML – fila 216-221.
VOLUMUL VI:
- Dosarului achiziției pentru lucrarea de reparații la DJ 112 D, precum și a contractului de lucrări nr. 25/2012 și anexele acestuia împreună cu documentația la care am făcut referire – fila 3-444.
VOLUMUL VII:
- Înscrisuri predate de SC SA care au stat la baza întocmirii situației de plată la data de 26.04.2012 și centralizatorului producției realizate în aprilie 2012, pentru obiectivul Reabilitare drum DJ 112 D Lunca Câlnicului – Pîmpreună cu adresa de răspuns nr. 941/17.04.2015 și documentele anexate(inclusiv situația de plată la data de 26.04.2012) – fila 3-87;
- Registrele privind evidența producției de mixturi asfaltice a SC SA pentru perioada 2011-prezent, registrele și situațiile privind cantitățile de mixturi asfaltice furnizate, registrele privind evidența (inventarul) cantităților de cribluri de la stația de producere a mixturilor asfaltice pentru perioada 2011-prezent, orice document sau înscris cuprinzând date privind producția de mixturi asfaltice realizată și furnizată în perioada 2011-prezent împreună cu adresa de răspuns FN și documentele anexate – fila 88-213;
- adresa nr. 13/P/2012 din data de 08.05.2015 a DNA-ST Brașov către SC SA prin care se solicită rețeta pentru formula mixtură asfaltică tip AB2 împreună cu adresa de răspuns nr. 1211 din data de 11.05.2015 și documentele anexate – fila 214-220.
VOLUMUL VIII:
- procesele-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice(12.03.2012-09.04.2012) – fila 1-352.
VOLUMUL IX:
- procesele-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice(09.04.2012-24.05.2012) – fila 1-367.
VOLUMUL X:
- procesele-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice(24.05.2012-23.02.2015) – fila 1-305;
VOLUMUL XI:
- Contractul nr. 69/7289/20.09.2007 încheiat între Consiliul Județean Brașov și SC Gotic SA împreună cu actele adiționale aferente perioadei 2007-2012 – fila 1-42;
- Înscrisuri predate de către SC SRL– fila 43-275.
VOLUMUL XII:
- Înscrisuri predate de SC SA împreună cu adresa de răspuns nr. 329/17.02.2015 și documentele anexate – fila 1-268;
- adresa nr. 6/87/28.04.2015 a SC SA împreună cu documentele care atestă relația derulată de această societate cu SC SA – fila 269-435.
VOLUMUL XIII:
- Adresa nr. 1078/22.05.2015 emisă de SC SRL Oituz, județul Bacău și documentația atașată privind relațiile comerciale derulate cu SC SRL Malnaș, județul Covasna – fila 5-194;
- Adresa nr. 1025/20.05.2015 emisă de SRL Brașov și documentația atașată privind relațiile comerciale derulate cu SC SRL Malnaș, județul Covasna – fila199-299;
VOLUMUL XIV:
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4714 din 29.04.2015 și înscrisurile atașate privind estimarea de lucrări de reparații ce se impun a fi efectuate la DJ 112D P– Lunca Câlnicului – fila 1-3;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4713 din 24.04.2015 și înscrisurile atașate privind procesul verbal al ședinței Consiliului Județean Brașov din data de 09.11.2011 – fila 4-54;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 5332 din 08.05.2015 și înscrisurile atașate privind ordinea de zi a Ședinței Consiliului Județean Brașov din data de 09.11.2011 – fila 56-62;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 5331 din 08.05.2015 și înscrisurile atașate privind cuprinderea pe lista de investiții a CJ Brașov a lucrării ”Reparații la DJ 112 P– Lunca Câlnicului” – fila 64-75;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4316 din 16.04.2015 și înscrisurile atașate privind contractele încheiate de CJ Brașov cu SC SA Brașov - fila 78-91;
- Adresa Consiliului Județean Brașov nr. 4316 din 22.04.2015 și înscrisurile atașate privind contractele încheiate de unitățile administrativ teritoriale din județul Brașov cu SC SA Brașov - fila 92-94;
- Adresa Primăriei Râșnov nr. 7068 din 12.05.2015 și înscrisurile atașate privind lucrările la strada Glejărie Râul Mare - fila 96;
- Adresa Primăriei Comunei Pnr. 3252 din 17.04.2015 și înscrisurile atașate privind lucrările de apă și canal pe raza Comunei P– fila 100-206;
- Adresa Primăriei Comunei Pnr. 3473 din 28.04.2015 și înscrisurile atașate privind contractele încheiate de unitatea administrativ teritorială Pcu SC SA Brașov – fila 207-526;
VOLUMUL XV:
- Proces-verbal de efectuare a percheziției din data de 26.10.2012 și înscrisuri și documentele ridicate (situații, ordine de plată, stat de plată salariați, bonuri de consum, avize de însoțire a mărfii, etc) – fila 11 – 295;
- Proces verbal de studiere a actelor și documentelor contabile din data de 26.11.2012 și copii înscrisuri (bonuri de consum, fișa materialului, avize de însoțire a mărfii, facturi fiscale, situații de plată) – fila 312 – 358;
- Proces-verbal de predare primire documente și înscrisuri către SC SA din data de 21.01.2013 – fila 359 – 371;
- Proces-verbal de efectuare a percheziției informatice din data de 04.12.2012 – fila 387 – 388;
- Proces-verbal de examinare a datelor sistemului de operare din data de 06.12.2012 – fila 389;
VOLUMUL XVI:
- procesul-verbal încheiat la data de 28.01.2015 cu ocazia identificării unor posturi telefonice – fila 96-97;
- fișele ORC pentru SC SRL, SC SA, SC SRL, SC SA, SC SRL, SC SRL, SC SRL – fila 180-240;
În cursul cercetării judecătorești au fost ascultați inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D. – unii fiind și reascultați, în sensul art 378 al 6 C.pr.pen, aceștia manifestăndu-și voința în acest sens – precum și martorii U C M, G S , P M, C D, V N V, B G, M P , Ș I , D I , D D , C A A , C C E , G M, G R , N C , I E , P M L, C C C , M N , P E C , D T, P M , B G, L N , D I , V I , Ț V, I R P, D M, T G, A A D, C F L, E P, D R , M L, declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei.
Au fost administrate probe în apărare – la solicitarea inculpaților B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D. – respectiv proba cu înscrisuri, proba cu declarațiile martorilor D A , C T, S V, R M , R E , A Cși N M, și declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei.
În sensul art 100 al 4 lit a și b C.pr.pen au fost respinse cererile inculpaților O.I., N C și Ș.T.C. de efectuare a unor expertize – vizând evaluare bunuri, construcții, specialitatea drumuri sau instalații - apreciind că au fost administrate suficiente mijloace de probă pentru dovedirea elementului de fapt ce constituie obiectul probei, respectiv că proba nu apare ca relevantă în raport cu obiectul probațiunii.
Cu privire la Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale au fost depuse de către D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov – pentru termenul de judecată de la 19.06.2017 – anumite precizări relativ la atribuțiile de serviciu încălcate de către inculpații O.I., C.V., B.N., T.N.raportat la decizia indicată.
Analizând coroborat probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale, dar și al cercetării judecătorești, tribunalul a reținut următoarea situație de fapt :
În primul rând tribunalul a subliniat că acțiunile ce formează obiectul prezentei cauze penale, se circumscriu – începând cu finalul anului 2011 – situației politice în care, în anul 2012, au avut loc atât alegeri parlamentare ( în care inculpatul O.I. a fost ales ca deputat ) cât și locale, în care inculpatul Ș.T.C. a fost ales ca primar al com.Prejmer, jud Brașov.
Pe de altă parte aceste acțiuni au avut ca premisă și vechi relații de prietenie sau de afaceri dintre inculpații O.I., Ș.T.C. și N.C.D., așa cum se va detalia ulterior.
În acest context instanța a reținut că atât la nivelul C.J Brașov, cât și la nivelul organizațiilor județene ale partidelor politice, se purtau discuții privitoare la alocarea unor sume de bani primăriilor comunale din județ cu destinație lucrări de reparații/construire, în scopul câștigării de capital electoral, chiar dacă campania electorală pentru alegerile locale și parlamentare din 2012 nu începuse oficial.
În acest sens s-a observat, astfel fiind cvasitotalitatea probelor administrate în cauză, atât în cursul urmăririi penale dar și al cercetării judecătorești, inclusiv susținerile inculpatului O.I. – că inculpatul O.I., la acel moment vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a susținut reabilitarea D.J 112 D P- Lunca Câlnicului.
S-a constatat că elementele faptice expuse – respectiv apropierea campaniilor electorale pentru alegerile locale și parlamentare aferente anului 2012 precum și conflictul existent în cadrul P.S.D Brașov cu președintele organizației județene Niță Constantin, care se opunea reabilitării drumului județean indicat, dar și relația de prietenie existentă cu primarul com. Prejmer, Ș.T.C. - au „ precipitat” acțiunile inculpatului O.I., care a „hotărât” că este necesară asfaltarea D.J 112 D P- Lunca Câlnicului fără respectarea, cum se va detalia ulterior, legislației în materie de achiziții publice.
Astfel, s-a reținut că inculpatul O.I. – cu de la sine putere și cu încălcarea flagrantă a normelor incidente în materie – a „atribuit” lucrarea de reabilitare a D.J 112 D P- Lunca Câlnicului firmei SC SA, societate aparținând inculpatului N C, vechi prieten și partener de „ afaceri” atât cu inculpatul O.I. cât și cu inculpatul Ș.T.C., primarul com. Prejmer, jud Brașov.
( „ N s-a „instalat” – cu firma - pe raza comunei Punde primar e Ș.T.C., iar acesta e în relații cu O” – martor Ț V, fila129, vol V, dosar instanță, pentru ca martora U C M să arate, privitor la SC SA, că „ 90 % din contractele sunt în relația cu statul reprezentat de primării etc”, fila 2, vol V, D.U.P „ îl cunosc pe inculpatul O.I. din 1985, suntem amici dar am avut și relații de natură profesională”, declarații N C, fila 320, vol I, D.U.P ).
S-a observat că o multitudine de probe administrate în cauză relevă, fără echivoc, că inculpatul O.I., la acel moment vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a luat hotărârea – fără a respecta normele în materie de achiziții publice – „încredințării” lucrării de reabilitare a D.J 112 D Prejmer-Lunca Câlnicului, SC SA, societatea „ amicului” său, inculpatul N C .
Astfel inculpatul N C a arătat în cursul urmăririi penale – în mod repetat, în declarații distincte, la interval de câțiva ani, inclusiv asistat de apărător ales C M – „ legat de atribuirea directă a contractului…am vorbit exclusiv cu O.I.…care mi a spus că pot să demarez lucrările”( fila 321, vol I, D.U.P – declarație 5.11.2012 ) sau că „în toamna anului 2011 inculpatul O.I. mi-a cerut să efectuez lucrări de reparații pe drumul …nu am primit o solicitare oficială, dar știam că O.I. e vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov” ( fila 332, vol I, D.U.P – declarație 16.04.2015 ).
În mod similar inculpatul C.V. a arătat atât în cursul cercetării judecătorești „ inculpatul O mi-a spus că dorește ca lucrarea să fie atribuită prin negociere directă firmei C…O.I. a dispus începerea lucrării”( fila 15, vol II, dosar instanță ) dar și în cursul urmăririi penale învederează că „ în octombrie sau noiembrie 2011 O.I. a venit la mine și mi a spus să fac un referat …ulterior O.I. mi a spus că dorește ca lucrarea să fie atribuită prin negociere directă firmei C… i-am spus că atribuirea directă nu este posibilă pentru o astfel de lucrare, dar O mi-a zis că el ține neapărat să o facă.”( fila 46, vol II, D.U.P ).
Aceste susțineri se coroborează și cu cele ale martorului D I – asociat cu inculpatul O.I. la SC SRL Malnaș - care arată „Da (înainte de livrarea acestei cantități de piatră din decembrie 2011, O.I. n.n.) mi-a spus că se va face un drum la Pși SA va executa lucrarea și va lua piatra de la firma noastră”(vol. V, f. 65-67, D.U.P ).
În același sens martorul D I – director general la S.C G A S.A –a arătat că era de notorietate în lumea drumarilor că „ O.I. l-ar fi rugat pe N C să facă drumul” ( fila 168, vol. V, f. 65-67, D.U.P).
La aceeași concluzie neechivocă a condus și ansamblul interceptărilor telefonice existente la dosarul cauzei – realizate cu autorizarea judecătorilor de drepturi și libertăți – ce conturează preocuparea constantă și insistentă a inculpatului O.I. de a „ rezolva” scriptic situația faptică pe care el o crease la sfârșitul anului 2011.
( cu titlu exemplificativ inculpatul O.I. arată : „L-am pus pe ăla (n.n. N.C.D.) să muncească, pe urmă a plătit !” (discuție telefonică purtată la data de 05.07.2012, ora 09:50:43, redată integral în vol. X, f.149-153).
Toate cele expuse, în mod coroborat, au relevat fără dubiu că inculpatul O.I., la acel moment vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a luat hotărârea – fără a respecta normele în materie de achiziții publice – „încredințării” lucrării de reabilitare a D.J 112 D Prejmer-Lunca Câlnicului, SC SA, societatea administrată de inculpatul N C.
Tribunalul a reținut că inițial s-a urmărit – cum o arată chiar inculpatul C.V., în același sens fiind și înscrisurile întocmite la sfârșitul anului 2011 - a se atribui lucrarea urmându-se procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deși o astfel de procedură nu era posibilă, nefiind întrunite condițiile excepționale vizate de norma indicată .
În acest sens tribunalul a reținut că - pentru a justifica urgența în efectuarea lucrărilor și includerea investiției în programul de lucrări pe drumuri județene pentru anul 2011 – inculpații O.I. și C.V. au convenit să își întemeieze propunerea pe o cerere venită de la Primăria Prejmer, sens în care inculpatul Ș.T.C. a transmis C.J Brașov adresa nr. 8037/06.10.2011 prin care a solicitat repararea drumului „într-o perioadă cât mai scurtă”, justificat de faptul că nu s-ar fi executat lucrări în ultimii 40 de ani pe acest tronson, traficul este intens, iar imobilele din zonă ar fi afectate de vibrații.
Întemeindu-se pe această adresă, inculpatul C.V. a întocmit referatul nr. 9932/11.10.2011, având ca obiect aprobarea executări lucrărilor de reparații la DJ 112D.
La aceeași dată a întocmit și referatul nr. 590, prin care s-a solicitat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, justificat de aceleași considerente din adresa primăriei .
În baza acestor referate, în ședința Consiliului Județean din data de 09.11.2011, urmare a înțelegerii dintre C A A și O.I., s-a aprobat includerea în programul de lucrări pe drumuri județene a lucrării „Reparații DJ 112D km 7+218 – 11+330 P– Lunca Câlnicului”, fiind adoptată în acest sens HCJ 4.546/09.11.2011.
S-a reținut că ulterior acestui moment – respectiv includerea în programul de lucrări pe drumuri județene a lucrării „Reparații DJ 112D km 7+218 – 11+330 P– Lunca Câlnicului” – inculpatul O.I., la acel moment vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a „încredințat” cu de la sine putere lucrarea respectivă, SC SA, societatea administrată de inculpatul N C.
Astfel probele administrate în cauză au relevat, fără echivoc, că fără respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, la solicitarea inculpatului O.I., la acel moment vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, au fost efectuate lucrări de reparații la D.J 112 D P- Lunca Câlnicului, în proporție de aproximativ 60-80 % ( declarație inculpat N C, fila 321, vol I, D.U.P ) în perioada noiembrie-decembrie 2011, fără vreo cerere din partea CJ Brașov, fără a exista contract, specificații tehnice și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier .
Acest aspect a reieșit, în mod coroborat, din declarațiile inculpaților N C, C.V. sau cele ale martorilor G S , P M, C D, V N V, B G, M P , Ș I , D I ce conturează atât perioada cât și dimensiunea lucrărilor executate, la sfârșitul anului 2011 la DJ 112D, în lipsa unui contract sau a unei supravegheri din partea unui diriginte de șantier .
S-a reținut că lucrarea a fost încredințată persoanei agreate de inculpatul O.I., iar la simpla dispoziție verbală a acestuia au început lucrările de asfaltare fără o minimă preocupare față de respectarea normelor incidente în materie de achiziții publice.
Astfel tribunalul a observat că inculpatul O.I. a manifestat un profund dispreț pentru orice prevedere legală, din poziția ocupată considerând că poate dispune de fondurile CJ Brașov la bunul său plac, fără minimă preocupare pentru asigurarea liberei concurențe și a transparenței în utilizarea banului public și, mai mult, nefiind interesat pentru a urmări dacă se asigură eficiența în utilizarea acestor fonduri.
Această atitudine de dispreț și superioritate în raport de anumite norme legale sau de persoanele chemate să le aplice, transpare fără echivoc – cu titlu exemplificativ – din convorbirea telefonică interceptată cu autorizarea judecătorilor de drepturi și libertăți în care inculpatul O.I. arată „am aflat că-s dosare plângeri făcute la DNA din cauza asta …mă piș pe ele” (discuție telefonică purtată la data de 30.05.2012, ora 11:53:41, redată integral în vol. X, f. 43-44).
Nu s-au putut ignora nici condițiile concrete în care în perioada noiembrie-decembrie 2011, s-a realizat asfaltarea parțială, fără contract, a DJ 112D ce relevă și ele lipsa totală de preocupare față de respectarea unor standarde minime legate de calitatea acestor lucrări .
Astfel potrivit normativelor în vigoare, lucrările de asfaltare se pot efectua doar dacă temperatura este mai mare de 5 grade Celsius or din declarațiile date în cauză, precum și din corespondența purtată cu INMH, a rezultat că temperaturile în perioada noiembrie-decembrie 2011 s-au situat sub această limită, ceea ce dovedește încă o dată că lucrările au fost efectuate fără vreo preocupare pentru legalitate, pentru utilizarea optimă a banului public, scopul fiind doar unul pur personal, obținerea de câștig electoral și în mod necuvenit de bani, așa cum se va detalia ulterior. (vol.II, f. 203-206).
Probele anterior expuse conturează faptul că în niciuna dintre zilele în care SC SA a efectuat lucrări la drum în perioada noiembrie – decembrie 2011 nu au existat condițiile minime de temperatură a solului pentru a se putea efectua astfel de lucrări de asfaltare.
Din declarațiile date în cursul urmăririi penale de către martorii angajați ai SA, care au lucrat efectiv la acest drum, dar și din cele ale inculpaților C.V. și B.N., s-a reținut că lucrările au fost executate în noiembrie-decembrie 2011 și apoi reluate abia în toamna anului 2014, fără a se executa lucrări în anul 2012, an în care au fost decontate lucrările efectuate în anul 2011.
În acest sens sunt de observat susținerile inculpatului C.V. „ în 2012 nu s-a lucrat deloc la cel drum” ( fila 16, vol II, dosar instanță ) , ale inculpatului B.N. „ nu cred că s-au efectuat lucrări de către după încheierea contractului în aprilie 2012 si până în decembrie 2014 ( fila 130, vol II, dosar instanță ).
Aceste susțineri, pe de-o parte, aparțin unor persoane din cadrul Consiliului Județean Brașov direct responsabile de drumurile județene ( inculpații C.V. și B.N. ) și, pe de altă parte, se coroborează cu cele date în cursul urmăririi penale de către angajații din cadrul implicați efectiv în respectivele lucrări, precum martorii G S „ în anul 2012 nu s-au efectuat lucrări la acel drum…s-au reluat în 2014 ” ( fila 15, vol V, D.U.P ) sau P M„în martie –aprilie 2012 am executat lucrări pe străzile laterale…în parcările dintre blocuri” ( fila 31, vol V, D.U.P ).
În același sens au fost și susținerile martorilor M P„ la tronsonul de drum județean nu am mai executat lucrări din decembrie 2011 până în prezent” ( fila 57 sau 60, vol V, D.U.P ), C D, V N, S I etc ce fac referire exclusivă la lucrările efectuate în 2011 la acel drum.
Extrem de relevante în acest sens au fost și convorbirile telefonice interceptate cu autorizarea judecătorilor de drepturi și libertăți – ce au vizat mai multe persoane precum inculpații N C, O.I., Ș.T.C. și C.V. – care nu relevă, în nici un fel, în luna aprilie 2012, vreo discuție/intenție/preocupare de asfaltare în acea perioadă la DJ 112D sau de efectuare a unor lucrări de canalizare care să interfereze cu această asfaltare.
Ansamblul convorbirilor respective au conturat în schimb, fără dubiu, preocuparea persoanelor indicate pentru a „ rezolva” scriptic situația creată prin asfaltarea fără contract de la sfârșitul anului 2012. ( fila 305, vol VIII, file 143-144,vol IX, fila 210, vol VIII etc ).
Situația creată prin lucrările desfășurate fără contract și cu ignorarea normelor legale a fost plastic descrisă de inculpatul N C „ greșelile astea știi cum e, ca la femei, te…nu judeci, faci înainte treaba și după aia plângi o viață! Așa am făcut și eu aici !...sub impulsul, hai fă, fă, fă …”( fila 306, vol VIII, D.U.P)
Schimbările de declarații ale unor martori din cadrul cercetării judecătorești – relativ la anumite lucrări „ efectuate” în primăvara lui 2012 de către la DJ 112D – s-a reținut că nu sunt credibile și nu se coroborează cu alte probe administrate în cauză.
Cu titlu exemplificativ martorul P M a arătat că a lucrat 10 zile în 2012 deși, cum s-a detaliat ulterior, la data de 23.04.2012 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, iar la 27.04.2017 s-a solicitat sistarea acestora de către inculpatul Ș T, aspect „ aprobat” la aceeași dată de inculpatul O.I..
În mod similar ceilalți angajați ai au declarații ambigue în cursul cercetării judecătorești legate de faptul că ar fi lucrat în 2012 la asfaltarea DJ 112D.
Pe de altă parte tribunalul a reținut că, la sfârșitul anului 2011, lucrările au fost efectuate după bunul plac al executantului, fără să existe specificații tehnice și fără un diriginte de șantier care să verifice respectarea acestora .
Susținerile actuale ale inculpaților O.I. sau N C – în sensul că s-au executat lucrări „ de calitate” la DJ 112D – nu au nicio relevanță juridică în raport de condițiile în care s-a realizat respectiva asfaltare, adică în lipsa unui contract sau a unei supravegheri din partea unui diriginte de șantier, la temperaturi de sub 5 grade Celsius și fără o minimă preocupare față de respectarea normelor incidente în materie de achiziții publice.
S-a reținut că ulterior lucrărilor efectuate la sfârșitul anului 2011 – fără contract - la solicitarea inculpatului O.I., inculpatul C.V. a întreprins demersurile necesare pentru inițierea și aprobarea procedurii, sens în care a întocmit înscrisuri, a stabilit comisia - formată din subordonații săi direct - a stabilit necesarul de materiale, fără deplasare în teren pentru a cunoaște situația reală, iar ulterior a manevrat întreaga procedură pentru ca societatea câștigătoare să fie SA.
Așa cum s-a mai arătat inițial inculpatul C.V. - deși specialist în materia achizițiilor, participând în calitate de director DADP la o multitudine de proceduri derulate de C.J Brașov în materie de drumuri - a întocmit, la solicitarea coinculpatului O.I., două referate (referatul nr. 9932/11.10.2011 și referatul nr. 590 din aceeași dată ) prin care s-a solicitat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, referate care însă nu au fost avizate juridic.
Față de acest aspect inculpații indicați au fost nevoiți să recurgă la procedura cererii de oferte cu publicarea anunțului în SEAP.
În acest sens s-a observat – văzând susținerile martorelor R A și I E – că inculpatul C.V. a fost cel care s-a ocupat direct de întocmirea documentației pentru SEAP, care a fost încărcată online la data de 10.01.2012, însă a fost respinsă în primă fază de ANRMAP ca fiind neconformă, ulterior reușindu-se însă acest lucru la data de 07.02.2012.
S-a mai reținut că toate înscrisurile aferente procedurii - fișa de date achiziției, caietul de sarcini și listele de cantități – au fost întocmite fără o deplasare la fața locului, lucru esențial omis de către persoanele îndrituite în acest sens.
Astfel, cu titlu exemplificativ, chiar inculpatul C.V. a arătat că „după ce a început lucrările, eu nu am vorbit cu N C și nici nu am fost la fața locului. M-am ferit să o fac pentru că nu era legal ce se întâmpla. Din câte știu eu nimeni de la D.A.D.P nu a fost la Ppentru a vedea lucrarea efectuată de (vol.II, f. 147-153,D.U.P), în mod similar inculpatul B.N., arătând că „pentru a se întocmi un astfel de referat era obligatorie deplasarea în teren pentru a se stabili starea efectivă a drumului, lucrările și cantitățile de materiale necesare. Eu personal, deși sunt responsabilul de zonă, nu am fost la Pîn perioada august/septembrie 2011 – iunie 2012. C.V. trebuia în mod normal să se fi deplasat la fața locului, mai ales că el folosea mașina de serviciu pe care o avem la dispoziție, dar nu mi-a spus vreodată aceasta” (vol. II, f. 73-80,D.U.P ).
Instanța a mai observat că prin dispoziția nr.6 din data de 12.01.2012 a președintelui Consiliului Județean Brașov, C A A , a fost numită comisia de evaluare a ofertelor pentru această achiziție formată din C.V., președinte și membrii A C, B.N., S M și R A iar dintre aceștia doar R A nu făcea parte din direcția de administrare a drumurilor condusă de C.V. iar aceasta a îndeplinit în cadrul comisiei muncă de secretariat.
Instanța a reținut că această componență atipică a comisiei de licitație – formată din subordonați din direcția de administrare a drumurilor - s-a realizat tocmai pentru ca inculpatul C.V. să poată controla procedura de achiziție publică în beneficul inculpaților N C și O.I., deși în mod normal membrii comisiei de achiziții trebuiau să facă parte din compartimentul achiziții și eventual era cooptat un specialist din domeniu în care se desfășura procedura .
Probele administrate în cauză au conturat fără echivoc faptul că la momentul desfășurării procedurii de achiziție publică, atât la nivelul Consiliului Județean Brașov, cât și mediul „ drumarilor”, se știa faptul că procedura este pur formală, urmând ca lucrarea să fie atribuită firmei SA, care deja efectuase lucrarea în parte din dispoziția inculpatului O.I. (declarații inculpat B.N., declarații martori G M, D Iși Ț V).
În baza anunțului public, au achiziționat caietul de sarcini și au depus oferte de preț: S.C. G A S.R.L., S.C. E S.R.L., S.C. R S.R.L., S.C. S.A., S.C. C S.R.L., S.C. M I IMPEX S.R.L .
În ședința comisiei de evaluare din data de 21.02.2012 s-a procedat la deschiderea ofertelor depuse de cele 6 societăți ofertante, constatându-se că prețul cel mai mic, de 2.817.000 lei, a fost ofertat de SC G A SA.
S-a mai observat că ulterior comisia de evaluare s-a întâlnit în mai multe rânduri pentru a stabili câștigătorul, analizând din punct de vedere tehnic și economic soluțiile propuse de ofertanți, ocazie cu care inculpatul C.V., profitând de influența și autoritatea reală pe care o avea față de ceilalți membri, subordonații săi direct, a manipulat ședințele, amplificând neconcordanțele din ofertele celorlalte societăți și determinând astfel alegerea ofertei SA.
Cu titlu exemplificativ în procesul-verbal nr. 10 din data de 27.02.2012 se menționează neconcordanțele din ofertele depuse de celelalte cinci firme, fără ca oferta SC SA să fie analizată.
În același sens inculpatul B.N. a susținut „Pe parcursul lucrărilor comisiei ni s-a indus ideea că trebuie să câștige licitația SA de către C.V. ” (vol. II, f.73-80,D.U.P ) pentru ca martora R A să arate „C ne-a adunat la ședințe și prezenta celorlalți membri ai comisiei problemele pe care le au ceilalți ofertanți în documentație. Nu cred că s-a discutat despre oferta SC SA și nu s-au cerut clarificări de la această firmă.( vol.II, f. 10-13, D.U.P ).
Acestea se coroborează și cu susținerile martorei A Ccare a arătat în cursul urmăririi penale – declarație menținută în cursul cercetării judecătorești - „ cu ocazia ședințelor pentru această achiziție vizând drumul de la PC își argumenta depunctările firmelor participante pe chestiuni ” știute în calitate de director”, respectiv pe chestiuni nepublice, cunoscute din discuții. Acum îmi dau seama că acesta s-a implicat întrucât cred că știa situația din teren.”( vol.II, f. 91-93,D.U.P).
În consecință la data de 14.03.2012 a fost întocmit raportul final al procedurii, fiind declarată câștigătoare oferta SA, considerată cea mai bună din punct de vedere economic, cu punctajul maxim posibil, fără ca oferta să fie analizată nici măcar în raport.
Tribunalul a reținut că în acest context s-a desfășurat activitatea de natură penală a inculpatului B.N..
Astfel inculpatul B.N. a avut calitatea de membru al comisiei de evaluare a ofertelor și, cunoscând faptul că lucrarea a fost deja executată în parte de SA, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, procedura desfășurată fiind doar formală, astfel că fără o analiză reală a ofertelor a semnat raportul final al procedurii prin care SC SA a fost declarată câștigătoare, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți, cu consecința încheierii contractului nr. 25/2012, care a permis apoi decontarea nelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător de SC SA.
În acest sens chiar acest inculpat a recunoscut că practic avea cunoștință despre caracterul formal al procedurii desfășurate întrucât ” înainte de a începe procedura, în ianuarie sau februarie 2012, C.V. mi-a spus că lucrările le face firma SA pentru că are în zonă o stație de asfalt și lucrează astfel mai repede. Mi-a spus că au lucrat deja în 2011, în noiembrie sau decembrie și că acum trebuie făcută procedura ca să încheiem un contract cu această firmă ”. (vol.II, f. 73-80, D.U.P ).
Rolul său în comisie nu a fost unul echivalent cu al celorlalți membri ( martorele A C, S M și R A ) atât timp cât, exemplificativ, inculpatul C.V. îl descrie ca fiind „…băiatu’ ăla care-l am eu pe acolo, inginerașu’, care a fost și în comisie …” ( convorbire telefonică din data de 21.03.2012, redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 167-172, D.U.P ).
Pe de altă parte nu se poate ignora că inculpatul B.N. a fost la momentul faptelor, persoana din cadrul Direcției de Drumuri a Consiliului Județean responsabilă cu drumul județean în discuție, DJ 112 D.
Tribunalul a mai reținut că - urmare a presiunilor exercitate de inculpatul O.I. dar și pentru că știa că procedura e nelegală întrucât lucrarea fusese deja executată în parte înainte de inițierea acesteia - prin Dispoziția nr. 248 din data de 13.03.2012, președintele Consiliului Județean Brașov, martorul C A A l-a delegat pe inculpatul O.I. să finalizeze procedura de achiziții și să semneze în numele C.J Brașov contractul aferent.
( ” C A A : Și vreau să discutăm treaba asta...Eu am făcut hârtia aia să i-o dau lui, încă nu i-am dat-o, da’ hârtia am făcut-o să răspundă el că tot...(n.n. delegarea de atribuții dată lui O.I.)
C V : El a zis că...el a zis că nu e de acord, nici măcar așa...Adică, dacă tot o ia, s-o ia în freză pân’ la capăt......” - convorbire telefonică din data de 13.03.2012, redată în procesul-verbal din vol. VIII, f. 20-21,D.U.P
C A A : Eu vreau să îi fac lui împuternicire să semneze el, dacă vrea să semneze o ilegalitate s-o semneze ! - vol. VIII, f. 22 – 23,D.U.P )
Presiunile exercitate de către inculpatul O.I. legat de procedura ce viza D.J.112 D reies, fără dubiu, din convorbirea telefonică din data de 13.03.2012, (redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 15-16)
”O.I.: spuneți-mi dumneavoastră cine a făcut comunicările către firme (n.n. firmele participante la procedură)
C.V.: N-am înțeles! Păi se fac comunicările după ce semnează raportul de evaluare președintele.
O.I.: îhî da! Într-o oră avem raportul semnat sau dacă nu o să vă invit să mergeți la spital să-l vizitați pe omu (n.n. pe C).
C.V.: De ce?
O.I.: Păi ori semnează raportul, ori dacă nu trebuie să mergeți să-l vizitați.”
S-a observat că raportul procedurii a fost semnat de toți membrii comisiei și în aceeași zi a fost aprobat de inculpatul O.I. însă semnarea contractului nu a fost posibilă imediat întrucât două din firmele participante, SC M I SRL și SC E SA, au depus contestații care, potrivit legii, urmau să fie soluționate de C.N.S.C.
S-a reținut că aceste contestații au fost însă retrase înainte de soluționare, urmare a intervențiilor inculpatului O.I., care a făcut presiuni și a convins reprezentanții acestor societăți că este în interesul lor să-și retragă contestațiile.
În acest sens au fost susținerile martorului Ț V dar și convorbirile telefonice interceptate cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți.
Astfel martorul Ț V a arătat, neechivoc, „ O mi a spus că ar fi bine să ne retragem contestația…am tras concluzia că avea un interes…faza de depunere a contestațiilor face parte din procedura de licitație…O a intervenit în procedura de licitație pentru că mi-a cerut să-mi retrag contestația ”( fila 129, dosar instanță).
Aceeași intervenție în cadrul licitației a inculpatului O.I. transpare fără dubiu, exemplificativ, din convorbirea telefonică din data de 21.03.2012, redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 167-172: „O.I.: Da, chiar dacă ne-o aduce mă gândeam să vă propun ….. să chem firma aicea (n.n. M),… și să încerc să-și retragă contestația….”.
Extrem de relevante privitor la modalitatea în care au înțeles să acționeze inculpații O.I. și C.V. – și implicit relativ la profilul moral al acestora – sunt mai multe convorbiri telefonice ce relevă că acești inculpați intenționau să recurgă inclusiv la șantaj pentru „ eliminarea” concurenților C:
OI: Las’ că-l trimit eu la Vama Buzăului că i s-a fisurat tot asfaltu’ care l-a turnat din D10 până la Delchim... (convorbirea vizează o lucrare anterioară executată de M n.n.)
…. Va trebui să le fac o adresă prin care... Că ...
VC: N-ar strica! N-ar strica!
OI: Le fac o adresă prin care să meargă și să... Da... o să-l...
VC: Nu, nu, nu, haideți că ați aruncat un pont. Ca să zicem de calitate, să dea Vama Buzăului, Primăria, în sensul ăsta, să zicem...
OI: Îl sun pe Titi (n.n. primarul localității) să-mi trimită o... Da... o adresă prin care să reclame...” (convorbire telefonică din data de 21.03.2012, redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 167-172).
Astfel s-a observat că vorbind cu „ Titi”, prin diverse presiuni și prin formularea de reclamații la adresa unor concurenți ai firmei S.A au înțeles inculpații O.I. și C.V. să respecte – cu ocazia procedurii desfășurate - condițiile riguros avute în vedere de OG 34/2006 privind achizițiile publice.
Tribunalul a reținut că urmare a acțiunilor concertate descrise, la data de 02.04.2012 inculpatul O.I. a semnat în calitate de reprezentant al CJ Brașov, contractul de lucrări nr. 25 - înregistrat la C.J Brașov sub nr. 3656/2012 - pentru executarea lucrărilor de reparații la D.J 112D, P-Lunca Câlnicului, cu termen de execuție 10 zile calendaristice de la data predării amplasamentului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Pentru a se putea însă realiza decontarea lucrărilor efectuate de către SC SA, fără contract, în noiembrie - decembrie 2011 era însă necesară angajarea formală a unui diriginte de șantier, care să ateste prin semnătura sa realitatea și conformitatea unor situații de lucrări dar și – în mod nereal – că lucrările respective s-ar fi desfășurat ulterior contractului de lucrări nr. 25/2012 .
În acest sens s-a apelat – de către P M , angajat al S.A - la inculpatul T N , care a fost angajat formal ca diriginte de șantier de către C.J Brașov în urma contactului de servicii nr. 34/2012, acest inculpat acceptând această poziție deși i s-a dus la cunoștință că lucrările erau deja executate.
Din această calitate de diriginte de șantier inculpatul T N , la data de 23.04.2012, a semnat ordinul nr. 4088 de începere a lucrărilor, în care s-a menționat că ”amplasamentele sunt libere de orice sarcini” deși – cum o arată chiar acest inculpat – „după semnarea contractului de diriginte de șantier m-am dus la fața locului, la Prejmer, am constatat că lucrarea a fost începută, fiind turnat primul strat de asfalt (stratul de binder) pe aproximativ 90% din lungimea drumului”.
Tribunalul a mai reținut că, la doar 3 (trei) zile după ordinul de începere a lucrărilor, în data de 26.04.2012, SC SA - deși, așa cum s-a arătat, nu a efectuat în aceste zile nicio lucrare de asfaltare la D.J 112 D - a depus centralizator de lucrări pe luna aprilie 2012 și situație de șantier aferentă aceleași luni, prin care atestă și solicită decontarea unor lucrări în valoare de 2.507.444,30 lei .
Convorbirile telefonice interceptate în această perioadă cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți au relevat nu doar că nu s-a executat în aceste 3( trei) zile nicio lucrare de asfaltare la D.J 112 D dar și că singurele preocupări ale persoanelor implicate au fost legate de crearea unei „ aparențe de legalitate” lucrărilor executate în anul 2011 și decontarea acestora.
Cu titlu exemplificativ inculpatul N.C.D. a arătat încă din 2.04.2012 succesiunea și scopul acțiunilor inculpaților și a înscrisurilor pur formale ce trebuie întocmite: „ Da ! Eu, eu zic, zilele astea, azi ar trebui să dea ordinu de începere și noi facem, noi facem în 2 , 3 zile, facem recepție și trebuie să ne facă plata!” (convorbire din data de 02.04.2012, vol. VIII, f. 305-306).
Așa cum s-a mai arătat, instanța a reținut că ordinul de începere a lucrărilor a fost scriptic, formal, nefiind urmat și de o începere efectivă a lucrărilor, din probele administrate în cauză – și analizate anterior - rezultând neechivoc că în cele câteva zile din aprilie 2012, SA nu a efectuat lucrări în baza contractului de lucrări nr. 25/2012.
Preocupările din zilele respective – cum o relevă neechivoc ansamblul convorbirilor telefonice interceptate în această perioadă, cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți – nu au ținut de efectuarea vreunor lucrări ( de asfaltare sau canalizare la DJ 112D ) ci exclusiv de prelevarea unor carote din drumul respectiv ( file 102 ,109, 122, 125, 126 , 128, 139, 141 etc vol IX,D.U.P).
Toate aceste discuții telefonice purtate în acea perioadă de către inculpații O.I., N C, C.V. și Ș T Cau arătat fără dubiu că nu s-a lucrat deloc la D.J 112 D în aprilie 2012, ci eventual la „ rigole și podețe” ( fila 98, vol IX, D.U.P) .
Acest aspect transpare cu evidență, exemplificativ, din mai multe convorbiri telefonice interceptate în această perioadă cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți.
Astfel inculpatul N C a arătat, la 26.04.2012 în discuția cu primarul din Feldioara, T S : „ la Pe făcut de mult, băi…de anul trecut” ( fila 133, vol IX,D.U.P) .
Unicul scop al acestor zile a fost rezumat tot de inculpatul N C „ să semneze ( inculpatul T N )…factura și situația..să o semneze, să o semneze…”( file 135-136, vol IX,D.U.P) .
Actele ce trebuie semnate de către inculpatul T.N.sunt indicate de către inculpatul C.V., exemplificativ : „ ..vii și cu o dispoziție de șantier…etc” (fila 144, vol IX, D.U.P) .
În concret, tribunalul a reținut că inculpatul T.N.a semnat situația de plată la data de 26.04.2012, în care sunt specificate lucrările pretins executate, pe categorii și cantități, precum și prețul acestora, centralizatorul valoric aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov și centralizatorul producției realizate în luna aprilie 2012 , în care sunt indicate toate lucrările pretins a fi efectuate în cuprinsul perioadei respective .
S-a reținut că aceste înscrisuri au fost semnate de către inculpatul T.N.la cererea inculpaților C.V. și N C, și după consultări cu inculpatul O.I., primind asigurări de la aceștia că lucrările specificate în aceste documente au fost executate corespunzător.
Astfel toți acești inculpați s-au întâlnit, în acest scop, în biroul inculpatului O.I., în acest sens fiind susținerile inculpaților C.V. și T N . ( ” pentru că se efectuaseră deja lucrări la drum pentru care nu mai puteam să verific materialele folosite, l-am sunat pe Costea pentru lămuriri și acesta m-a chemat la el. A venit și domnul N și toți trei am mers apoi la O.I., cu care s-a discutat în biroul acestuia….” - declarație T.N.vol. II, f. 160-165, D.U.P ).
Tribunalul a mai reținut că urmare a întocmirii înscrisurilor arătate – situații de lucrări, centralizator - semnate atât de dirigintele de șantier, inculpatul T N , dar și de șeful D.A.D.P, inculpatul C.V., SC SA a putut întocmi factura fiscală nr. 20901/26.04.2012, pentru suma de 2.507.444, 30 lei, factură pe care prezentată apoi spre decontare și plată Consiliului Județean Brașov.
Instanța a reținut – dincolo de faptul că lucrările pretins executate în trei zile în aprilie 2012 au fost efectuate, cum s-a expus anterior, în perioada noiembrie-decembrie 2011, în condiții meteo nefavorabile - și că decontările s-au făcut conform devizului ofertă și nu situației lucrărilor efectiv realizate.
Cu titlu exemplificativ, deși în mod real prima operațiune - frezarea covorului asfaltic existent - s-a realizat pe o suprafață redusă de maxim 1000 m, doar în zonele unde drumul prezenta degradări, s-a solicitat decontarea potrivit devizului ofertă și cantităților menționate fișa tehnică a achiziției respectiv 6.246 mp, solicitându-se pentru această operațiune suma de 85.469,98 lei.
În acest sens este de observat procesul verbal întocmit de auditorii Curții de Conturi, care, în urma realizării unor carotări distructive, au stabilit că stratul suport (binder) a fost aplicat direct peste stratul vechi de asfalt, fără să se realizeze, așa cum s-a pretins, frezarea asfaltului aplicat anterior. (vol.IV, f. 21-24,D.U.P)
În mod similar în urma carotărilor efectuate din dispoziția auditorilor externi ai Curții de Conturi, nu s-au identificat straturile de piatră spartă și macadam în nicio zonă a covorului asfaltic aplicat pe sectorul Prejmer- Lunca Câlnicului, analiza probelor ridicate relevând că stratul de binder (BAD 25) s-a aplicat direct peste stratul vechi de asfalt.
S-a mai reținut că, deși factura fiscală nr. 20901/26.04.2012 s-a depus la Consiliul Județean Brașov martorul C A A a dat dispoziții – urmare a unei înțelegeri cu martorul N C, aceștia fiind aliați politic la acel moment - ca plata acesteia să nu se realizeze decât după alegerile locale, împrejurare care rezultă din convorbirile telefonice interceptate în cauză dar și din susținerile martorului I R P. Acest aspect a creat noi tensiuni pentru inculpații O.I. și N C, care s-au implicat - pe diverse căi – în a grăbi efectuarea plății către SC SA, societate ce efectuase lucrările, în noiembrie – decembrie 2011, cu materiale achiziționate de la S.C SA, societate deținută – în proporție de 50% - de către inculpatul O.I..
Astfel tribunalul a observat că interesul inculpatului O.I. era unul direct, plățile către societatea ce o deținea fiind condiționate de primirea banilor de la Consiliul Județean de către SC SA, în virtutea facturii fiscale nr. 20901/26.04.2012.
Tribunalul a reținut că, în acest context în care nu se efectuase plata, inculpatul O.I. – pentru faptul că durata contractului a fost stabilită la 10 zile calendaristice, iar potrivit legii plata poate fi făcută doar dacă există contract în derulare ori recepția finală a lucrărilor – a acționat pentru prelungirea nelegală a duratei contractului de lucrări 25/2012, fără ca pentru aceasta să existe o justificare obiectivă.
În acest sens inculpatul O.I. i-a solicitat inculpatului Ș.T.C. – prietenul său și primar al comunei Prejmer, jud. Brașov - să trimită Consiliului Județean Brașov o adresă prin care să solicite sistarea lucrărilor de reparații la DJ112 D P- Lunca Câlnicului, cu motivarea că s-ar efectua lucrări de canalizare care ar afecta lucrările la drum.
Tribunalul a reținut că inculpatul Ș.T.C. s-a conformat imediat, astfel că la data de 27.04.2012 a transmis adresa înregistrată la C.J sub nr. 4839 din 03.05.2012, prin care a solicitat sistarea lucrărilor de reparații la DJ 112 D pentru un termen de 30 zile.
Apare ca esențial în cauză – atât sub aspectul coeziunii subiective existente între inculpații O.I. și Ș.T.C. dar și al felului în care acești inculpați înțeleg buna administrare a patrimoniului public în raport cu interesele personale – că „sistarea lucrărilor” a fost „ aprobată” de către inculpatul O.I. chiar la data întocmirii adresei respective de către inculpatul Ș.T.C., 27.04.2012, anterior înregistrării „ oficiale” a adresei la Consiliul Județean Brașov, fapt realizat doar la 3.05.2012.( fila 20, vol VI, D.U.P).
„ Seriozitatea” adresei respective reiese – pe lângă cele expuse - și din faptul că aceasta nu era însoțită de nici un fel de documente justificative.
O multitudine de probe administrate în cauză – atât în cursul urmăririi penale cât și al cercetării judecătorești – au relevat, fără dubiu, că în cele câteva zile situate între ordinul de începere al lucrărilor (23.04.2012) și momentul emiterii adresei de către inculpatul Ș.T.C. (27.04.2017) nu doar, așa cum s-a arătat, că nu s-au efectuat lucrări de asfaltare la D.J 112D dar nu s-au executat nici lucrări de canalizare care să afecteze eventuala „ asfaltare” - din acele câteva zile – a drumului județean menționat.
Astfel ansamblul convorbirilor telefonice purtate în acele zile de către persoanele implicate – inculpații O.I., Ș.T.C., N C, C.V. – au relevat cu totul alte preocupări decât eventuala „ stopare” a unor lucrări de asfaltare - care, așa cum s-a arătat, nici nu s-au desfășurat în acele zile la D.J 112D – prin lucrări de canalizare ce s-ar efectua exact pe porțiunea unde au loc niște lucrări inexistente.
Faptul că s-au efectuat în decursul timpului – și în anul 2012 – anumite lucrări de canalizare în mai multe zone ale comunei P( inclusiv în zona D.J 112D sau în apropierea acestui drum județean) nu echivalează cu a se conferi veridicitate unei/unor adrese emise de către inculpatul Ș.T.C. exclusiv pentru a se realiza – la rugămintea prietenului său vechi, inculpatul O.I. – prelungirea contractului de lucrări nr. 25/2012 și, implicit, posibilitatea decontării unor lucrări efectuate nelegal în anul 2011.
Cu titlu exemplificativ, într-o convorbire telefonică din data de 26.04.2012 (vol. IX, f. 144-145, D.U.P) inculpatul C.V. îi indică concret inculpatului T.N.ce înscrisuri să întocmească având în vedere lucrări de canalizare ce deja erau executate în zona D.J 112 D ( „ îs patru subtraversări făcute !... Patru câte sunt, bine ? Cele patru traversări situate între kilometru' ... kilometru’ ultimu' știi cât e 14+ ... 330 și vii ... situate între kilometru’ 13 și 14 că acolo sunt pe ultimu' kilometru'…scrii…se va face turnarea ..” ).
Mai multe persoane implicate direct în diversele lucrări desfășurate pe raza comunei P– inclusiv, exemplificativ, martorul D R , nepotul inculpatului Ș.T.C. – au arătat că nu s-au desfășurat lucrări de canalizare de- a lungul DJ 112 D în luna aprilie 2012 cănd s-a emis prima adresă de către primăria Prejmer. ( „lucrările de canalizare de a lungul drumului județean s-au efectuat în vara anului 2012 ” – fila 213,vol V, D.U.P ).
Aceeași persoană D R – apropiată inculpatului Ș.T.C. – vorbește despre „ seriozitatea” lucrărilor efectuate de de-a lungul timpului în com P: „ am intrat în repetate rânduri în conflicte cu reprezentanții C…care efectuau lucrări necorespunzătoare…aveau întârzieri ”.
Or tocmai această firmă deținută de inculpatul N.C.D. s-a „ instalat” și a prosperat urmare a contractelor cu Primăria Prejmer, cum a arătat-o exemplificativ martorul Ț V.
Chiar inculpatul Ș.T.C. arată la 1.05.2012 – ulterior emiterii adresei din 27.04.2017 prin care solicită, iar inculpatul O.I. „ aprobă ” cu de la sine putere „ sistarea” unor lucrări ce nu se efectuaseră în acele zile – „ Da, da ! ... se mobilizează de ... zilele astea care urmează, după întâi mai... nu, el muncește, el muncește la ... la noi aicea ...(N.C.D. n.n.) … Exact! Da, da, da ! – lucrează la rigole…” .
Din această convorbire telefonică purtată la 1.05.2012 de către inculpații C.V. și Ș.T.C. – dar și din multe altele existente la dosarul cauzei – a reieșit cu evidență că inculpatul Ș.T.C. nu doar că avea la cunoștință de toate diligențele depuse de către prietenul său, inculpatul O.I., pentru „ rezolvarea” situației create prin asfaltarea, fără contract, a D.J 112D dar și că știa stadiul acestor „ eforturi” și că era dispus – cum a și făcut - să acorde sprijinul necesar. ( vol. IX, f.158-160, D.U.P)
„CV: Și zic băi să nu avem probleme ! Până acum totu-i de nota zece…
STC: îhî!
CV: Dar nu vreau să ... deci reține eu mâine vin dacă e pe după, la două sunt acolo, două jumătate ...
STC: Păi hai că ne vedem, suntem aicea !
CV: Nu ... știi cum vreau să iasă ? Lux !
STC: Așa trebuie să iasă ! Corect!
CV: Lux ! Noi am vorbit cu, cu, cu, executantu', a fost și dirigintele, am fost la vicepreședinte în birou, am discutat cu ei și individual, le-am spus nu vreau ... 'e doi ori zece tre' să iasă !
STC: Da, da, da ! Corect!
CV: O să facă comparație cu ... se face comparație cu cealaltă lucrare, dar aici ind în intravilan tre' să fie știi cum ... cum n-a mai fost vreo lucrare ... ”.
O altă convorbire telefonică – din 24.03.2013 , fila 209 și urm, vol VIII, D.U.P – a arătat modalitatea în care inculpatul O.I. îl ținea la curent pe prietenul său, inculpatul Ș.T.C., cu evoluția acțiunilor întreprinse legat de DJ 112D:
„m-a sunat Niță….m am enervat…iar drumul acesta…l-am finanțat jumătate eu, că trebuie să-mi plătească piatra…păi dacă nu se face drumul tu nu poți să-ți faci rigolele…și după faci acostamentu ?...
Ș T : da,da…ăsta e războiul dracului ”
Or apare ca evident că nu se ridica nici un moment la acea dată, între persoanele direct implicate, problema canalizării aferente DJ 112 D care a determinat sistarea lucrărilor.
Și ulterior inculpatul Ș.T.C. s-a interesat constant de evoluția acțiunilor întreprinse de prietenul său, O.I., legat de DJ 112D:
„ Ș: cu N, cu contractul cum e ?
Nica : Am semnat contractul…așteptăm decizia..să dea ordinul de începere” ( fila 308, vol VIII, D.U.P).
Or canalizarea aferentă DJ 112D – și eventuala influențare concretă a „lucrărilor” de asfaltare la acest drum județean – evident că nu apărea în sfera de interes a inculpatului Ș.T.C. la acel moment.
O altă convorbire telefonică indică neechivoc atât că inculpatul Ș.T.C. cunoștea toate demersurile ce vizau DJ 112D dar subliniază și atitudinea adoptată de acesta inclusiv în cursul prezentului proces penal, în raport de faptele ce i se impută lui sau prietenilor/partenerilor lui de afaceri , coinculpații O.I. și N.C.D. : „…nu știu nimica… fac pe prostu, că nu știu…”.– file 73, 74, vol IX, D.U.P .
În același sens al atitudinii subiective a inculpatului Ș.T.C. a fost și faptul că înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor dirigintele de șantier, inculpatul T N , și inculpatul C.V., s-au deplasat la Primăria Prejmer, astfel că, dacă ar fi existat orice impediment pentru executarea lucrărilor de reparare a drumului, cum ar fi canalizarea, „ bunul administrator al banilor publici” care este inculpatul Ș.T.C. – așa fiind descris constant pe parcursul cercetării judecătorești de către apărătorul său - ar fi avut obligația să i comunice coinculpatului T.N.să nu emită ordin de începere a lucrărilor.
Prima instanță a mai observat că în baza adresei emise la 27.04.2012 de către Primăria P– „ aprobată” la aceeași dată, în afara unui cadru legal, de către inculpatul O.I. - inculpatul C.V. a întocmit referatul nr. 4839 din data de 03.05.2012 prin care a propus sistarea lucrărilor la DJ 112D .
Ulterior, la data de 04.05.2012, s-a încheiat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări nr. 25/2012 prin care se sistează lucrările pentru o perioadă de 30 de zile,respectiv până data de 28.05.2012, semnat de inculpatul O.I. ca reprezentant al C.J. Brașov .
Se poate observa cu ușurință – dincolo de cele anterior expuse, relativ la neefectuarea lucrărilor la DJ 112 D, în aprilie 2012 – că la momentul încheierii actului adițional nr. 1 ( 4.05.2017 ) expiraseră – în raport de data ordinului de începere a lucrărilor, 23.04.2012 - cele 10 zile calendaristice menționate, ca termen imperativ de execuție, în contractul de lucrări nr. 25/2012 , la acel moment conform contractului indicat lucrarea trebuind a fi finalizată, și nu „ sistată”cum este și în prezent..
Tribunalul a mai observat că urmare a presiunilor exercitate de inculpatul O.I., în luna mai 2012, s-au efectuat de către Consiliul Județean Brașov către SC SA plați parțiale precum cele de la data de 08.05.2012 în sumă de 550.000 lei , pentru ca ulterior la data de 10.05.2012 să se efectueze o altă plată în sumă de 450.000 lei .
Tribunalul a reținut că - întrucât în cele 30 de zile pentru care a fost prelungit contractul nu s-a efectuat integral plata sumelor de bani către SA - a fost necesară o nouă prelungire, astfel că, acționând în aceeași modalitate și pentru atingerea aceluiași scop, din dispoziția inculpatului O.I. contractul a fost prelungit succesiv prin alte 3 acte adiționale, încheiate la datele de 29.05.2012, 27.07.2012 (ambele prelungiri cu câte 60 de zile) și 28.09.2012 (prelungire fără termen).
Așa cum s-a arătat anterior probele administrate în cauză relevă, fără echivoc, forma de vinovăție cu care a acționat inculpatul Ș.T.C. – primarul com P– care, în deplină cunoștință de cauză și la solicitarea expresă a coinculpatului O.I., a trimis aceeași adresă – fără nici un fel de acte justificative – care a condus finalmente la „ sistarea” pe termen nedeterminat a lucrării de asfaltare la D.J 112D.
În acest sens este, fără dubiu, convorbirea telefonică purtată de către inculpații Ș.T.C. și O.I., la 28.05.2012 ( vol. X, f. 22-23) :
”Ș T: Salut Nelu .
O.I. : Tudore, poți vorbi ?
ȘTC: Da, sigur că da .
OI: Auzi ce rugăminte, pentru drumul ăsta județean, mai fă-mi o cerere de prelungire a termenului de execuție, știi, exact identică cu cealaltă, motivând același lucru că lucrările de canalizare și aducțiune cu apăi și nu știu ce... da ?
ȘTC: Bine Nelu. Și cum ? Unde-o trimit ?
OI: Trimite-o pe faxul ăla la mine ca să prelungim că până astăzi a fost actul ăla adițional de prelungire, știi, și să prelungim ... cere șaizeci de zile acum, da ?
ȘTC: Bine Nelu în regulă .
OI: Că precis... da eu zic că e potrivit așa fiind că în mod garantat nu terminăm în două luni treaba aia și numai după aia se pune stratul doi, nu ?
ȘTC: Da, da, da corect .
OI: Atunci șaizeci de zile, da ? La, pe faxul ăla la mine la secretară, da ?
ȘTC: Bine Nelu, imediat ajunge.”
Apare ca evident, pe de-o parte, faptul că este vorba aceeași modalitate de lucru ca la prima adresă emisă de către inculpatul Ș.T.C. – trimitere pe faxul inculpatului O.I., persoană care a dispus „ sistarea lucrărilor” și a „ aprobat” la 27.04.2012 cu de la sine putere și precedenta adresă, anterior înregistrării oficiale la Consiliul Județean Brașov - dar și, pe de altă parte, că inculpatul Ș.T.C. cunoaște conținutul și rațiunea adresei anterioare, și că este perfect dispus să-l ajute pe „ Nelu” în demersul său.
Astfel tribunalul a reținut că deși inculpatul Ș.T.C. cunoștea situația de fapt reală, s-a conformat imediat și a emis, tot în data de 28.05.2012, adresa nr. 5908 în sensul celor care i-au fost solicitate, menționând o prelungire de 60 de zile, tot fără a indica și atașa documente justificative.
Urmare a acestei adrese, pe marginea căreia inculpatul C.V. a pus o rezoluție prin care a propus prelungirea contractului, la data de 29.05.2012 se încheie cel de-al doilea act adițional la contract, semnat de inculpatul O.I., prin care lucrările se sistează pentru 60 de zile .
Atitudinea subiectivă a inculpatului Ș.T.C. – de implicare în plățile care trebuiau efectuate către Conforest, și nu în respectarea unor termene sau norme legale – a reieșit cu evidență dintr-o serie de convorbiri telefonice precum cea din 28.05.2012 purtată cu inculpatul N C în care chiar îl sfătuiește pe acesta cum să acționeze: „Du-te până la el vezi dacă trebuie mers și la C, se pare că s-au dres lucrurile în sensul că acesta i-a amenințat că dacă nu plătește … îl bubuie în campania asta și acum, acum trebuie bătut fierul cât e cald” (vol. X, f. 26-27).
În același sens este și convorbirea telefonică din data de 30.05.2012, redată integral în vol. X, f.43-44, D.U.P.
Extrem de relevantă privitor la atitudinea iresponsabilă a inculpatului Ș.T.C. în raport de cheltuirea banului public apare convorbirea purtată la 4.05.2012 tot cu inculpatul N.C.D. ( fila 194, vol IX, D.U.P )…” Numai săptămâna viitoare…Cristi dragule…o să torni betoane, asfaltul ?...
Nica : Păi plouă, numai marți…
Ș T:…Și dacă plouă cu atât mai bine…lăsăm să plouă, tasăm frumos și după aceea îi mai facem o tasatură și gata” .
Or o multitudine de probe administrate în cauză arată că – pentru o lucrare de calitate și durabilă – nu se asfaltează la temperaturi mai mici de 5 grade Celsius sau când plouă .
Tribunalul a mai reținut că urmare a presiunilor constante exercitate de inculpatul O.I., după alegerile locale din 10 iunie 2012, din dispoziția lui C A A s-a făcut plata facturii emise de SA, în tranșe, după cum urmează:
- OP 2223 din 26.06.2012 - 500.000 lei.
- OP 2513 din 04.07.2012 – 500.000 lei.
- OP 2526 din 05.07.20912 - 456.890 lei.
- OP 2527 din 05.07.2012 - 50.553 lei .
Tribunalul va reține că toate plățile au fost efectuate nelegal cu încălcarea art. 51 și art. 54 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, plata putănd fi efectuată doar dacă se verifică documentele și realitatea serviciului efectuat și se efectuează recepția, aspect constatat și de Curtea de Conturi în procesul-verbal nr. 6344/28.05.2015(vol. IV, f. 24-25, D.U.P ).
Este extrem de relevant că după „ rezolvarea” situației - prin plata către N.C.D. a lucrărilor efectuate fără contract în anul 2011, respectiv prin alegerea inculpaților O.I. și Ș.T.C. în funcțiile dorite - interesul inculpaților indicați pentru DJ 112D a încetat, ceea ce dovedește o dată în plus că aceștia au urmărit doar obținerea unui folos propriu, fără o preocupare reală pentru realizarea unei investiții în folos public.
Altfel spus o lucrare care era de maximă urgență la sfârșitul anului 2011 - și a determinat inclusiv propunerea de „ atribuire directă” a lucrării, în condițiile excepționale vizate de art 122 lit c din OG 34/2006 – a devenit neinteresantă ulterior încasării banilor de către S.A, și ulterior de către S.R.L, respectiv după alegerea inculpaților O.I. și Ș.T.C. în funcțiile dorite.
Astfel s-a reținut că urmare a unei adrese emise de către inculpatul Ș.T.C. - nr. 6052/25.07.2012 - contractul a fost prelungit prin alt act adițional, încheiat la data de 27.07.2012 ( prelungire cu 60 de zile) iar ulterior la 28.09.2012, nimeni nemaifiind interesat de lucrare, s-a realizat o prelungire fără termen ( act adițional 4).
Tribunalul a reținut că ultimul act adițional a fost încheiat în urma unui referat întocmit la data de 24.09.2012 de către inculpatul B.N., justificarea fiind o adresă trimisă de inculpatul N.C.D., având aceeași dată de 24.09.2012, prin care solicită – fără vreun înscris doveditor - prelungirea contractului pe perioadă nedeterminată, cu motivarea că lucrările de canalizare nu au fost finalizate și nu s-a emis ordinul de reîncepere a lucrărilor la drum .
Este extrem de relevant, faptul că lucrările de reparații nu au fost finalizate nici până astăzi, nemaiexistând vreun interes imediat al decizionalilor politici, astfel că drumul nu a fost recepționat încă de beneficiarul CJ Brașov, dimpotrivă suferind deteriorări firești urmare a faptului că nu s-a turnat stratul de uzură.
În sfârșit tribunalul a observat că, dincolo de orice dubiu, inculpatul O.I. – pe lângă interesul ce rezidă din dobândirea de capital electoral în considerarea alegerilor locale și generale din anul 2012 - a urmărit și un folos material propriu, direct, în condițiile în care i-a pretins inculpatului N C ca societatea acestuia să efectueze lucrarea cu materiale ( agregate minerale/piatră, balast și nisip) de la cariera pe care o exploatează firma sa, SC SRL Covasna.
Altfel spus inculpatul N C a fost „ pus” de către inculpatul O.I. să asfalteze nelegal, fără contract, DJ 112D folosind materiale din societatea ce o deținea chiar acest din urmă inculpat.
Eventuala continuitate a relațiilor comerciale dintre și nu are nici o relevanță juridică în raport de situația concretă – descrisă pe larg anterior – în care inculpatul O.I. a fost direct interesat în a obține bani publici, urmare a efectuării unor lucrări – la indicația inculpatului O.I. - de către S.A .
Probele administrate în cauză conturează cu evidență atât faptul că toate materialele pentru executarea acestei lucrări fără contract au fost procurate, în noiembrie - decembrie 2011, de la cariera situată în Malnaș (Covasna) - exploatată de SC SRL - dar și că plățile au fost făcute în anul 2012 către societatea inculpatului O.I. doar după ce SC SA a primit banii de la C.J Brașov.
Astfel, s-a observat că din totalul sumelor încasate de SA de la C.J Brașov suma de 430.238,83 lei a fost virată firmei SRL, aparținând inculpatului O.I..
Astfel înscrisurile existente la dosarul cauzei dar și convorbirile telefonice interceptate sau susținerile unor persoane relevă interdependența evidentă dintre plățile efectuate de către Consiliul Județean Brașov și cele făcute, imediat, de către SA către SRL.
Cu titlu exemplificativ martorul D I , asociat și administrator al societății a confirmat faptul că au livrat materialele necesare pentru lucrările efectuate de SC SA la Pla sfârșitul anului 2011, precizând totodată că inculpatul O.I. i-a comunicat mai înainte că piatra necesară va fi achiziționată de la firma lor, ceea ce dovedește fără dubiu înțelegerea existentă între inculpații O.I. și N.C.D. cu privire la încredințarea lucrării și achiziția materialelor necesare execuției .
Așa cum s-a mai arătat martorul D I – asociat cu inculpatul O.I. la SC SRL Malnaș - arată „Da (înainte de livrarea acestei cantități de piatră din decembrie 2011, O.I. n.n.) mi-a spus că se va face un drum la Pși SA va executa lucrarea și va lua piatra de la firma noastră.”(vol. V, f. 65-67, D.U.P ).
În același sens s-a observat că după ce C.J Brașov a efectuat plăți către firma SA, de exemplu prin: OP 1597 din 08.05.2012 – 550.000 lei , OP 1643 din 10.05.2012 – 450.000 lei, OP 2223 din 26.06.2012 - 500.000 lei, o parte din bani sunt virați în contul SRL: 100.000 lei - OP 55 din data de 08.05.2012, 100.000 lei - OP 387 din data de 11.05.2012, 50.000 lei – OP 408 din data de 15.05.2012 , 50.000 lei – OP 564 din data de 27.06.2012.
Se mai poate observa că SC SRL emite mai întâi o factură fiscală în decembrie 2011, în valoare de 210.257,26 lei - vol. XV, f. 347 – pentru ca apoi, așa cum rezultă din fișa contului de la fila 29 din vol. XV, restul facturilor să fie emise în perioada aprilie – iunie 2012, deși așa cum s-a arătat în cursul anului 2012 SA nu a efectuat lucrări la drumul în cauză.
Evident că motivul întocmirii înscrisurilor în această modalitate a fost neplata banilor de către CJ Brașov, în condițiile în care emiterea în continuarea a facturilor fiscale de către SRL i-ar fi obligat la plata TVA, chiar fără a primi contravaloarea facturilor emise.
Aceeași concluzie neechivocă – a interdependenței dintre plățile arătate – a fost relevată și de o multitudine de convorbiri telefonice interceptate cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți ce arată atât interesul direct al inculpatului O.I. în plățile ce urmau a fi efectuate către dar și, în general, în bunul mers al acestei societăți.(vol. X, f.149-153) :
„O.I. : Dacă m-am apucat de drumul ăla de la Luncă la Prejmer, știi că l-a oprit de la finanțare, l-a scos de la finanțare, ca să fiu eu țeparul Brașov-ului, știi !
D I : Îhî !
OI: L-am pus pe ăla să muncească, pe urmă a plătit ! A plătit ceva !
DI: Da' ce făceai drum pentru tine așa cum face el (n.n. C A )?
OI: Eei pe … le făceam pentru mine, a plătit, a plătit ceva lu' ăsta lu' N ! El ne-a plătit nouă ?
DI: Da, ne-a plătit dar mai are”. .(vol. X, f.149-153).
Și o altă convorbire telefonică – din 24.03.2013 , fila 209 și urm, vol VIII, D.U.P – a arătat neechivoc interesul direct cu care a a acționat permanent inculpatul O.I.: „ m-a sunat N….m am enervat…iar drumul acesta…l-am finanțat jumătate eu, că trebuie să-mi plătească piatra…”.
Astfel s-a reținut că achiziția de piatră de către inculpatul N C de la firma inculpatului O.I. – în contextul pe larg expus anterior - reprezintă mita, cerută și primită de acest din urmă inculpat, pentru a efectua lucrările cu SC SA.
Deși inculpatul O.I. a susținut că nu avea nicio calitate – în anii 2011, 2012 – în cadrul SC SRL o serie de convorbiri telefonice interceptate cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți subliniază implicarea constantă a acestui în activitatea societății indicate.
Astfel se poate observa cu ușurință convorbirea telefonică din data de 17.04.2012 purtată de inculpatul O.I. cu martorul D I – asociatul său la SC SRL - căruia îi solicită o ofertă de preț pentru un agregat, afirmând că a vorbit cu o anumită persoană să îl achiziționeze de la firma S.C. S.A, dar și convorbirea telefonică din data de 17.05.2012, purtate între aceleași persoane, referitoare la livrări de materiale de la firma S.C. Explocontruct S.A.,toate conturând implicarea inculpatului O.I. de a găsi clienți cu care firma S.C. Explocontruct S.A. să încheie anumite contracte .
Așa cum s-a mai arătat situația de fapt pe larg expusă anterior a reieșit, fără dubiu, din coroborarea probelor administrate în cauză atât în cursul urmăririi penale cât și al cercetării judecătorești.
Privitor la diversele aspecte invocate în apărare de către inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D. tribunalul a reținut următoarele :
Relativ la „ inadmisibilitatea” precizărilor aduse de D.NA – Serviciul Teritorial Brașov privind atribuțiile de serviciu încălcate de către inculpați, raportat la Decizia nr.405/2016 a Curții Constituționale tribunalul a observat că „obiectul judecății”, în sensul art. 371 C.pr.pen, nu a suferit nicio modificare urmare acestor precizări.
Astfel, în continuare, acest obiect al judecății este vizat, limitat și raportat – din punct de vedere faptic – la „ faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare”, cum o impune textul indicat.
Așa cum există o posibilitate procesuală (conferită exemplificativ de art 386 C.pr.pen ) de schimbare a unei încadrări juridice dată unor anumite fapte penale, cu atât mai mult – cu respectarea bineînțeles a dreptului de apărare al inculpaților dar și a principiilor contradictorialității și egalității armelor - se pot discuta și apar ca perfect admisibile anumite „ precizări” ce nu afectează în nici un mod situația de fapt reținută în sarcina inculpaților Ș.T.C., C.V., O.I., T N , B.N. și N.C.D..
În același sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție prin mai multe Decizii pronunțate, tot exemplificativ, în dosarele nr. 2528/1/2015, 344/32/2014, 2738/1/2014 și 2820/1/2014, când în mod similar și în diferite faze procesuale, inclusiv în cursul cercetării judecătorești și în cursul dezbaterilor, au fost depuse de către DNA referate conținând precizări în raport de Decizia nr.405/2016 Curții Constituționale.
La aceeași concluzie conduce hotărârea „Adrian Constantin c. României”, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului arată că echitatea unei proceduri se apreciază luând în considerare ansamblul acesteia, respectiv că „ Dispozițiile art. 6 par. 3 lit. a din Convenție nu impun o formă particulară privind maniera în care acuzatul trebuie să fie notificat cu privire la natura și cauza acuzației ce-i este adusă” și, inclusiv dacă se realizează o schimbare de încadrare juridică – situație ce nu a fost incidentă în cauza de față – „instanța… trebuie să invite părțile din proces să-și prezinte observațiile cu privire la acest subiect”, ceea ce s-a întâmplat în prezentul dosar penal.
Esențială apare legat de aceste precizări ale Ministerului Public faptul că a fost respectat în cauză, pe lângă dreptul de apărare anterior menționat, și principiul „egalității armelor” - care consacră ideea potrivit căreia fiecare parte din proces trebuie să aibă șanse egale de a-și prezenta cauza și că nimeni nu trebuie să beneficieze de un avantaj substanțial asupra adversarului său – dar și principiul contradictorialității, și acesta legat de ideea de egalitate a armelor, ce impune judecătorului să vegheze ca orice element susceptibil să influențeze soluția privind litigiul să facă obiectul unei dezbateri contradictorii între părți.
Incidența Deciziei nr.405/2016 a Curții Constituționale raportat la atribuțiile de serviciu încălcate de către inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D..
S-a observat că prin Decizia Curții Constituționale nr. 405/15.06.2016, publicată în Monitorul oficial nr. 517/08.07.2016 s-a constatat că dispozițiile art. 246 Cod Penal din 1969 și ale art. 297 alin. 1 Cod Penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.
În conținutul aceleiași decizii, Curtea Constituțională a arătat că acest comportament interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege, înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin. 1 din Constituție, precum și ca act material cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzut de art. 115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului, neputând fi dedus, eventual din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice.
În continuare, tribunalul a reținut că prin Decizia nr. 146/25.03.2004, publicată în Monitorul oficial al României în data de 10.05.2004, Curtea Constituțională a definit conceptul de „lege”, rezultând cu claritate faptul că nu pot fi asimilate acestui concept actele jurisdicționale în categoria cărora intră și deciziile Curții Constituționale, în cazul de față Decizia nr. 405/15.06.2016, care așa cum prevede art. 147 alin. 4 din Constituție, are putere numai pentru viitor.
Instanța a mai observat că prin decizia nr. 405/15.06.2016, Curtea Constituțională nu a dezincriminat abuzul în serviciu ci a interpretat în concordanță cu dispozițiile Constituției sintagma „în mod defectuos”, sensul acesteia fiind „prin încălcarea legii”.
Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale este o decizie interpretativă, care nu afectează conținutul normativ al actului controlat – neconducând la o dezincriminare a „abuzului în serviciu”, cum apreciază unii inculpați - ci doar înțelesul său contrar Constituției, practic Curtea Constituțională reinterpretând norma incriminatoare și stabilind care este interpretarea compatibilă cu Constituția.
Instanța a apreciat în raport de argumentele anterior menționate că Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu are efectul unei legi modificatoare și nici a unei legi penale noi, întrucât prin această decizie se stabilește sensul constituțional al textului, fără a fi schimbat însăși conținutul normei. Astfel, instanța opinează în sensul că decizia Curții Constituționale nu modifică textul de lege, iar efectul ei nu poate fi catalogat ca fiind dezincriminator.
În acest sens apare ca evident că Decizia Curții Constituționale nu are efectul unei legi modificatoare, ci un efect de interpretare; aceasta stabilind sensul constituțional al textului, fără să îi schimbe esența și conținutul.
Astfel art. 297 Cod penal nu suferă, prin simpla existență a deciziei Curții Constituționale, vreo modificare de conținut, ci primește, în același conținut, o interpretare diferită decât cea operată anterior de practică și doctrină, ceea ce nu echivalează cu schimbarea conținutului legii.
În concluzie tribunalul a reținut că Decizia nr.405/2016 a Curții Constituționale - decizie de interpretare - nu modifică textul penal iar efectul ei nu poate fi catalogat ca fiind dezincriminator.
Atribuțiile de serviciu concrete încălcate de către inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I. și T.N.văzute și prin prisma Deciziei nr.405/2016 a Curții Constituționale.
A. Pentru inculpatul O.I..
În primul rând privitor la acest inculpat apare ca esențial că în sarcina sa – raportat la situația de fapt pe larg expusă anterior – tribunalul a reținut o infracțiune continuată de „ abuz în serviciu”, având ca și componente patru acte materiale săvârșite în baza unei singure rezoluții infracționale.
Astfel apărătorii acestui inculpat au susținut că nu se poate reține în sarcina sa infracțiunea de “ abuz în serviciu” - până la data de 13.03.2012, când a primit Dispoziția nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean - în lipsa unor atribuții de serviciu ale acestuia legate concret de asfaltarea DJ 112 D sau de calitatea de ordonator de credite.
Or tribunalul a observat pe de-o parte, că apare ca evident că și anterior datei indicate inculpatului O.I. – ca și vicepreședinte de Consiliu Județean – îi reveneau anumite obligații legate de respectarea legalității și buna administrare a banilor publici ( cum se va detalia mai jos) dar și că – prin prisma infracțiunii continuate reținute în sarcina sa încă din cursul urmăririi penale – acțiunile sale infracționale se circumscriu și celor ale “instigatorului” raportat la atribuțiile de serviciu ale, exemplificativ, inculpatului C.V..
Astfel având în vedere că rezoluția infracțională a inculpatului a fost una unică - și a vizat atribuirea contractului de lucrări pentru reabilitarea drumului DJ 112 D firmei condusă de inculpatul N.C.D. (indiferent de procedura de licitație aplicabilă) și plata acestuia - actele sau acțiunile efectuate în calitate de instigator sunt absorbite de actele sau acțiunile efectuate în calitate de autor.
În acest sens s-a observat - în ceea ce privește primul act material reținut în sarcina inculpatului O.I. - că acesta a vizat pe de o parte activitatea desfășurată de acesta în legătură cu atribuțiile pe care le avea în cadrul Consiliului Județean Brașov (cum se va arăta mai jos), dar și pe de altă parte de activitatea de determinare a funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Brașov de a întocmi actele necesare în vederea încredințării directe a lucrării ce viza reabilitarea drumului DJ 112 D firmei conduse de inculpatul N.C.D..
Cu privire la primul aspect expus tribunalul a observat mai multe dispoziții încălcate – prin raportare la propriile atribuții de serviciu ale inculpatului O.I., vicepreședinte la acel moment al Consiliului Județean Brașov care , exemplificativ avea în subordine Direcția Economică, compusă din serviciile Buget și Contabilitate și compartimentele Venituri, Decontări și Salarizare – de către acest inculpat, anterior momentului când a primit Dispoziția nr. 248/13.03.2012 a Președintelui Consiliului Județean.
Astfel art. 5 al 1 din O.G. nr. 119/1999 arată imperativ că “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.
În acest sens inculpatul O.I. – ca vicepreședinte de Consiliu Județean - trebuia să se asigure că eventualele lucrări de asfaltare la DJ 112 D se desfășoară legal, că se realizează ca urmare a parcurgerii procedurilor prealabile necesare, că actele care stau la baza încheierii contractului sunt cele corespunzătoare, astfel încât să se evite utilizarea incorectă, ineficientă, ineficace a fondurilor publice.
Pe de altă parte Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii – în vigoare la data faptelor – impune anumite principii esențiale precum „garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici” , „asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante ”, principii ce trebuie respectate de oricare persoane care, într-un fel sau altul, au tangență și putere de decizie legat de anumite contracte de achiziție publică.
Or apărătorii inculpatului O.I. au apreciat că acest inculpat nu avea nici un fel de atribuții sau obligații – atribuții pe care de altfel și le-a arogat evident cu de la sine putere, așa cum s-a descris pe larg anterior – legat de asigurarea legalității actelor instituției pe care o conducea sau de respectarea unor principii elementare în procedurile de achiziție publică.
Probele administrate în cauză au relevat că întreaga activitate ce formează obiectul cauzei de față a debutat și s-a fundamentat pe convingerea inculpatului N.C.D. că inculpatul O.I. este persoana care poate decide atât în legătură au atribuirea fondurilor necesare reabilitării drumului respectiv cât și cu privire la plata lucrărilor și a materialelor folosite.
Or actualmente inculpatul O.I. – care prin mai multe convorbiri telefonice arată că “ e o chestiune pe care mi-o asum eu” (convorbire telefonică din data de 13.03.2012, redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 28-33, D.U.P) - înțelege să și decline orice responsabilitate relativ la o situație pe care, cu evidență, a creat-o folosindu-se de funcția de vicepreședinte de Consiliu Județean.
Altfel spus tribunalul a observat că, în viziunea inculpatului O.I. și a apărătorilor acestuia, această funcție publică nu este de natură a conduce la anumite obligații – precum respectarea legalității, eficienței etc. în utilizarea fondurilor publice sau garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici – ci doar la anumite drepturi precum acela de a proceda, cum a și făcut-o legat de asfaltarea DJ 112 D, totalmente discreționar în realizarea sau decontarea unor lucrări publice.
Ori această „ asumare” a consecințelor propriilor fapte, pare a fi pur declarativă la inculpatul O.I..
Astfel s-a reținut – legat de activitatea infracțională a inculpatului O.I., anterioară Dispoziției nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean – că acesta avea și atribuții proprii concrete legate de modul de derulare a activității pe care o desfășura în cadrul Consiliului Județean Brașov, atribuții referitoare la exercitarea funcției în condiții de legalitate, imparțialitate și obiectivitate, de transparență, de eficiență și eficacitate, de responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale, de punere în executare a legilor și a celorlalte acte normative, de bună gestionare a fondurilor publice și a patrimoniului public al instituției în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
Pe de altă parte tribunalul a reținut – prin prisma elementelor materiale componente ale infracțiunii continuate de „ abuz în serviciu” – că acțiunile inculpatului O.I., anterioare Dispoziției nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean, constau și în determinarea inculpatului C.V. în a și încălca propriile atribuții de serviciu.
În acest sens – cum o relevă probele administrate în cauză, pe larg analizate anterior – inculpatul O.I. a încercat inițial “atribuirea directă” a lucrării către amicul și partenerul său de afaceri N C ( “ inculpatul O mi a spus că dorește ca lucrarea să fie atribuită prin negociere directă…și, probabil la insistențele lui O, C a acceptat negocierea directă “ – declarații inculpat C.V., fila 14 și următoarele, vol. II dosar instanță sau „ îl cunosc pe inculpatul O.I. din 1985, suntem amici dar am avut și relații de natură profesională”, declarații inculpat N C, fila 320, vol. I, D.U.P ).
Tot inculpatul C.V. a arătat neechivoc „ în octombrie sau noiembrie 2011 O.I. a venit la mine și mi a spus să fac un referat …ulterior O.I. mi a spus că dorește ca lucrarea să fie atribuită prin negociere directă firmei C… i-am spus că atribuirea directă nu este posibilă pentru o astfel de lucrare, dar O mi-a zis că el ține neapărat să o facă.”( fila 46, vol II, D.U.P ).
Astfel, anterior Dispoziției nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean, inculpatul O.I. l-a și determinat pe coinculpatul C.V. să întocmească referatul nr. 9932/11.10.2011 - având ca obiect aprobarea executări lucrărilor de reparații la DJ 112D – și, la aceeași dată, să întocmească și referatul nr. 590, prin care s-a solicitat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006.
Or cum o arată probele administrate în cauză – în acest sens fiind și avizul negativ ulterior al serviciului juridic – nu a fost nici un moment incidentă în cauză vreo situație de „ maximă urgență” sau de calamitate, cum o presupune textul legal abuziv folosit de inculpatul C.V., la sugestia inculpatului O.I..
Din contră OUG 34/2006 stipulează o serie de principii, obligații și proceduri încălcate de inculpatul C.V., la instigarea inculpatului O.I..
În acest sens tribunalul a reținut încălcarea evidentă a art. 2 al 1 din OUG 34/2006 care arată expres „Scopul prezentei ordonanțe de urgență” ce îl constituie: promovarea concurenței între operatorii economici; garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.
În mod similar au fost ignorate de către inculpații indicați dispozițiile al 2, art. 2 din aceeași ordonanță care indică principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică precum: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoașterea reciprocă; transparența; proporționalitatea sau eficiența utilizării fondurilor publice.
Concluzionând tribunalul a reținut, legat de activitatea infracțională a inculpatului O.I., anterioară Dispoziției nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean, că acesta avea și atribuții proprii concrete legate de modul de derulare a activității pe care o desfășura în cadrul Consiliului Județean Brașov - atribuții referitoare la exercitarea funcției în condiții de legalitate, imparțialitate și obiectivitate, de transparență, de eficiență și eficacitate, de responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale, de punere în executare a legilor și a celorlalte acte normative, de bună gestionare a fondurilor publice și a patrimoniului public al instituției în cadrul căreia își desfășoară activitatea – dar și că l-a determinat pe inculpatul C.V. să-și încalce atribuții proprii, reglementate de OUG 34/2006, ce țin de atribuirea unui contract de achiziție publică
În legătură cu cel de-a doilea act material reținut de instanță în sarcina inculpatului O.I. tribunalul a observat că acesta vizează inițierea și desfășurarea unei proceduri formale de achiziții publice, cu încălcarea dispozițiilor legale în materie, finalizată cu încheierea contractului nr. 25/2012.
În cadrul acestui act material se încadrează juridic activitatea inculpatului O.I. legată de efectuarea demersurilor necesare desfășurării formale a unei licitații publice, urmare a faptului că Serviciul Juridic avizase negativ referatul prin care se solicitase atribuirea directă a lucrării, considerând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 122 din OUG nr. 34/2006.
Astfel apare activitatea inculpatului O.I., tot de determinare a coinculpatului C.V. - care a arătat că inculpatul O.I. i-a cerut să întocmească un alt referat prin care să fie inițiată procedura pentru bugetarea respectivei lucrări în anul 2012 - pentru a se demara o procedură formală de licitație publică, bazată pe cerere de ofertă cu publicarea anunțului în SEAP, deși lucrările fuseseră deja efectuate.
Evident că aceste acțiuni se circumscriu tot încălcării, la instigarea inculpatului O.I., de către inculpatul C.V. - desemnat președinte al comisiei de licitație, persoană care a manipulat cum o arată neechivoc probele administrate în cauză, întreaga procedură formală de licitație publică – a unor prevederi expres prevăzute de OUG nr. 34/2006 (art. 2 alin. 1 lit. d și alin. 2 lit. a, b, d și f, art. 17 din OUG 34/2006 privind achizițiile publice, art. 72 alin. 2, lit. b, f, g și h, art. 81 și art. 82 din HG 925/2006 raportat la art. 36 din HG 925/2006 și art. 176 lit. a, b, d și e din OUG 34/2006 privind achizițiile publice)
Inculpatul O.I., așa cum s-a expus pe larg anterior, a urmărit modul de derulare a procedurii și a și intervenit în aceasta – cum o relevă expres martorul Ț V dar și o multitudine de convorbiri telefonice indicate, existente la dosarul cauzei - iar de la data de 13.03.2012, cum s-a mai arătat, i-au și fost delegate în mod expres atribuții legate de:
- inspecția sectorului de drum situat pe DJ 112 D.
- controlul documentației tehnico-economice a lucrărilor.
- urmărirea procedurii aplicabile conform OUG nr. 34/2006.
- semnarea contractului de lucrări care va fi atribuit.
În acest sens, începând cu data de 13.03.2012, tribunalul a reținut că la încălcările legilor sau ordonanțelor expuse la primul act material, se adaugă cele prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale în art. 10, art. 104 alin. 6, 7, referitoare la atribuțiile pe care le-a dobândit ca urmare a delegării primite din partea președintelui Consiliului Județean Brașov.
Probele administrate în cauză, analizate anterior, au conturat neechivoc modalitatea subiectivă, lipsită de imparțialitate în care – cu încălcarea evidentă a OUG nr. 34/2006 sau a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 – inculpatul O.I. și-a exercitat atribuțiile ce i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 a Președintelui Consiliului Județean.
În legătură cu cel de-a treilea act material reținut de instanță în sarcina inculpatului O.I. s-a observat că acesta vizează decontarea nelegală a lucrărilor de reparații la DJ 112 D - executate în noiembrie și decembrie 2011, anterior încheierii contractului nr. 25/2012 .
Astfel inculpatului O.I. prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 a Președintelui Consiliului Județean i-au delegate expres atribuții ce țin de “ controlul documentației tehnico-economice a lucrărilor”, ceea ce presupune verificarea realității lucrărilor efectuate și transpunerea acestora în documentațiile tehnice și contabile întocmite, evident în vederea decontărilor lor.
Or încălcarea acestei atribuții exprese reiese fără dubiu din modalitatea – expusă cu ocazia descrierii situației de fapt reținute de către instanță – în care a coordonat, personal dar și prin intermediul lui C.V., discuțiile avute cu inculpatul T.N.în legătură cu lucrările efectuate anterior numirii lui în calitate de diriginte de șantier.
Astfel în biroul său a avut loc întâlnirea cu inculpatul T.N.– desemnat formal diriginte de șantier, pentru o lucrare executată în noiembrie și decembrie 2011 – la care au participat și inculpații C.V. și N.C.D.( ” pentru că se efectuaseră deja lucrări la drum pentru care nu mai puteam să verific materialele folosite, l-am sunat pe C pentru lămuriri și acesta m-a chemat la el. A venit și domnul Nica și toți trei am mers apoi la O.I., cu care s-a discutat în biroul acestuia…..” (declarație inculpat T N , vol. II, f. 160-165, D.U.P ).
S-a observat că nici relativ la decontarea lucrărilor inculpatul O.I. nu înțelege să-și asume nicio responsabilitate - și arată că legat de plăți nu ar fi avut atribuții - deși o multitudine de probe relevă presiunile exercitate de acesta și implicarea sa activă și constantă în această activitate de decontare a lucrărilor executate în noiembrie și decembrie 2011 la D.J 112D, urmare a dispoziției sale .
Or așa cum s-a arătat probele administrate relevă că, acționând cu ajutorul inculpatului C.V., inculpatul O.I. l-a determinat indirect pe dirigintele de șantier, inculpatul T N , să semneze documentația întocmită de SC SA - situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012 - în care sunt specificate sumele decontate ulterior de C.J Brașov dar și că inculpatul indicat a făcut presiuni constante asupra conducerii Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea și efectuarea plăților.
În sfârșit în legătură cu cel de-al patrulea act material – component al infracțiunii continuate de „ abuz în serviciu” - reținut de instanță în sarcina inculpatului O.I. tribunalul va observa că acesta are în vedere prelungirea nelegală a contractului de lucrări nr. 25/2012 pentru a se putea achita sumele de bani solicitate de S.C. S.A.
ărilor” a fost „ aprobată ” de către inculpatul O.I. chiar la data întocmirii adresei respective de către inculpatul Ș.T.C., 27.04.2012, anterior înregistrării „ oficiale” a adresei la Consiliul Județean Brașov, fapt realizat doar la 3.05.2012.( fila 20, vol VI, D.U.P).
Astfel legat de acest al patrulea act material au fost încălcate atribuții proprii – delegate prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 – dar și prin raportare la atribuțiile de serviciu ale persoanelor determinate prin acțiunile inculpatului O.I. să prelungească prin acte adiționale contractul nr. 25/2012 .
B. Pentru inculpatul C.V..
Tribunalul a reținut și legat de acest inculpat – care a comis o infracțiune continuată de „ abuz în serviciu” – că a încălcat prevederile OUG 34/2006, indicate și la inculpatul O.I., cu privire la atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D .
În plus acest inculpat - în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru a se da aparență de legalitate și pentru a se putea justifica decontarea și plata lucrărilor executate în anul 2011 de SC SA fără contract - a acționat pentru declararea câștigătoare a ofertei acestei societăți în cadrul unei proceduri formale, pe care a coordonat-o, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți .
Au fost astfel încălcate – pe lângă principiile esențiale menționate și relativ la inculpatul O.I. – dispozițiile art. 17 din OUG 34/2006 privind achizițiile publice, art. 72 alin. 2, lit. b, f, g și h, art. 81 și art. 82 din HG 925/2006 raportat la art. 36 din HG 925/2006 și art. 176 lit. a, b, d și e din OUG 34/2006 privind achizițiile publice dispoziții ce vizează procedura aplicabilă, modul de evaluare a ofertelor, corectitudinea actelor prezentate, conformitatea acestora, respectarea criteriilor impuse de legislație, evaluarea corectă și desemnarea unui câștigător în condiții de legalitate.
O multitudine de probe, pe larg prezentate anterior, relevă modalitatea concretă în care inculpatul C.V. a încălcat – inițial prin formularea unui referat prin care propunea, la sfârșitul anului 2011, „ atribuirea directă” a lucrării de asfaltare a D.J 112 D, în condițiile excepțional vizate de art 122 din OUG 34/2006, iar ulterior prin manipularea procedurii de licitație ce a avut loc în anul 2012 – principii fundamentale prevăzute de OUG 34/2006 privind achizițiile publice (garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, promovarea concurenței între operatorii economici etc ).
În același sens s-a reținut de către instanță încălcarea flagrantă de către inculpatul C.V. – prin manipularea constantă, coordonată de coinculpatul O.I., a procedurii de licitație - a art. 72 alin. 2, lit. b, f, g și h, art. 81 și art. 82 din HG 925/2006.
Apare ca evident că toate aceste norme se raportează la scopurile și principiile vizate de art 2 al 1 și 2 din OUG 34/2006.
Inculpatul C.V. a încălcat – prin modalitatea concretă, anterior expusă, prin care și a exercitat funcția publică ce i a fost încredințată - și art. 1, art. 2 alin. 1, 2, 3 lit.e, art. 3, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
Cu titlu exemplificativ art. 43 al 1 din legea indicată arată imperativ că „ funcționarii publici au obligația să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici”, ori „imparțialitatea” – mergând până la posibila șantajare a ofertanților care nu și ar retrage anumite contestații - în care s-a desfășurat procedura de licitație pentru asfaltarea DJ 112D a fost pe larg descrisă anterior .
Și în sarcina acestui inculpat – ca și la coinculpatul O.I. – s-a observat încălcarea art. 5 al 1 din O.G. nr. 119/1999 care arată că “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public ”.
În concluziile scrise acest inculpat, pe de-o parte, a înțeles să enumere „ cronologic” diversele adrese/referate/hotărâri semnate de el sau care au avut tangență cu persoana sa, omițând a prezenta contextul faptic al acestor înscrisuri și propriile acțiuni ce se circumscriu – așa cum a fost expus – încălcării flagrante a propriilor atribuții de serviciu și a legislației incidente în materie de achiziții publice.
Astfel s-a observat că pentru inculpatul C.V. principii esențiale vizate de OUG 34/2006 privind achizițiile publice - precum garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, promovarea concurenței între operatorii economici etc – sunt mai puțin importante decât a arăta obediență față de superiori.
C. Pentru inculpatul B.N.
Tribunalul a reținut pentru inculpatul B.N. – care în calitate de membru al comisiei de licitație, pentru achiziția privind lucrările de reparații la DJ 112D, cunoscând faptul că lucrarea a fost deja executată în parte de SC SA, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, procedura desfășurată fiind doar formală, iar ulterior a semnat raportul final al procedurii prin care SC SA a fost declarată câștigătoare, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți, cu consecința încheierii contractului nr. 25/2012, care a permis apoi decontarea nelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător de SC SA, iar apoi, a acționat în același scop, cu încălcare atribuțiilor de serviciu pe care le-a avut în cadrul D.A.D.P, pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 sens în care a întocmit un referat prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referat în baza cărora a și fost încheiat actul adițional nr. 4 la contract, pe care l-a semnat acest inculpat - încălcarea acelorași norme legale indicate și în cazul coinculpatului C.V..
Raportat la situația de fapt reținută de către instanță apare ca evident că activitatea inculpatului B.N. – atât în comisia de licitație, cât și anterior sau ulterior activității aferente calității de membru în respectiva comisie – a fost una subsidiară și mai puțin importantă decât, exemplificativ, cea a fostului său șef inculpatul C.V. însă acest aspect nu echivalează cu exonerarea de răspundere a acestui inculpat.
Astfel și acest inculpat în activitatea desfășurată în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor – sub “coordonarea” coinculpatului C.V. - a încălcat scopul și principiile fundamentale prevăzute de OUG 34/2006 privind achizițiile publice (garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, promovarea concurenței între operatorii economici etc ).
Inculpatul B.N. a invocat constant că activitatea sa a fost echivalentă cu cea a celorlalți membri din comisia de licitație ( martorele A C, S M și R A ) or acest lucru nu este exact în raport de atribuțiile și activitatea concretă desfășurată - atât în cadrul comisiei, dar și anterior si ulterior – de către acest inculpat.
Astfel probele administrate în cauză au relevat, pe de-o parte, că inculpatul B.N. a fost persoana din cadrul Direcției de Drumuri care era responsabilă de DJ 112 D dar și că acesta a fost persoana cu care – exemplificativ – a ținut legătura din spital, în acea perioadă, coinculpatul C.V. pentru a realiza manipularea procedurii de licitație.
În sfârșit, ulterior activității în comisia indicată, inculpatul B.N. este cel care ( spre deosebire de colegele sale A C, S M și R A ) a acționat , cu încălcare atribuțiilor de serviciu pe care le-a avut în cadrul D.A.D.P, pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 sens în care a întocmit un referat prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referat în baza căruia a și fost încheiat actul adițional nr. 4 la contract, pe care l-a și semnat.
Or, analizată în ansamblul său, activitatea concretă a inculpatului B.N. este evident subsidiară celei a coinculpatului C.V. dar – în aceeași măsură – superioară, ca și consistență și ca durată, celei a martorilor CE, A C, S M și R A .
Instanța a mai precizat – față de susținerile apărătorului acestuia - că inculpatul B.N. a fost trimis în judecată pentru încălcarea propriilor atribuții de serviciu, fiind descrisă în concret activitatea pe care acesta a desfășurat-o în acest sens, independent de determinarea sa la comiterea acestor fapte de către alți coinculpați din cauza de față.
D.Pentru inculpatul T N .
Relativ la acest inculpat s-a reținut încălcarea art. 44 din Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 - pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – ordin emis având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
Astfel, privitor la aceste încălcări de atribuții de serviciu, instanța a observat următoarele:
Așa cum s-a arătat Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale apare ca o decizie interpretativă, care nu afectează conținutul normativ al actului controlat, ci doar înțelesul său contrar Constituției.
În acest sens s-a reținut – analizând considerentele acestei decizii interpretative - că și prevederile din legislația „ secundară ” care vin să detalieze legislația primară, în limitele și potrivit normelor care le ordonă, intră în sfera ilicitului penal vizat de art 297 C.penal.
În acest sens apare ca evident nu doar că Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 a fost emis în virtutea și executarea unei dispoziții din legislația primară ci și că acest ordin – incident în toată țara relativ la o activitate desfășurată în interes public, și nu unul privat – are un anume caracter de generalitate și previzibilitate în această materie .
A exclude din sfera ilicitului penal fapte cu consecințe deosebit de grave precum cele comise de către inculpatul T.N.– fără de care nu ar fi fost posibilă prejudicierea bugetului public, prin decontarea unor lucrări efectuate nelegal – echivalează atât cu a plasa în derizoriu aceste fapte cât și cu a încuraja încălcarea ulterioară de către persoane puse în situații similare ( diriginți de șantier) a unor atribuții de serviciu clar, distinct și general reglementate în România prin Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011.
În considerentele Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale s-a reținut că „ ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie”.
Or apare ca evidentă în sensul celor expuse „ claritatea și predictibilitatea ” atribuțiilor de serviciu ale diriginților de șantier, atribuții ce rezidă din Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – ordin emis în executarea art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
În același sens tribunalul a apreciat că referirea la noțiunea de „lege”, pe care a făcut-o Curtea Constituționala prin Decizia nr. 405/2016, trebuie înțeleasă în sens larg prin includerea oricărui act normativ, adică a oricărui act care conține reglementari/atribuții de serviciu cu caracter previzibil, general, impersonale si opozabile erga omnes.
Evident că pentru inculpații Ș.T.C. și N.C.D. – pentru care instanța a reținut, similar cu procurorii din cadrul D.N.A Serviciul Teritorial Brașov, comiterea infracțiunii de „ abuz în serviciu” în forma complicității vizate de art 48 C.penal – sunt valabile precizările făcute prin raportare la atribuțiile de serviciu ale autorului respectivei infracțiuni, inculpatul O.I.
4. Totuși, în raport de apărările invocate de către inculpatul N.C.D. – privitor la infracțiunea de „abuz în serviciu” ce a comis o, cum s-a arătat, prin raportare la atribuțiile de serviciu ale autorului, inculpatul O.I. – tribunalul a reținut următoarele :
În primul rând inculpatul N.C.D. arată că nu a existat nici o înțelegere între acesta și inculpatul O.I. pentru efectuarea de către S.A a lucrărilor de asfaltare la DJ 112D, or așa cum s-a arătat pe larg mai sus această înțelegere a rezultat dintr-o multitudine de probe, printre care susținerile inculpatului N.C.D..
Așa cum s-a expus chiar inculpatul N.C.D. arată în cursul urmăririi penale – în mod repetat, în declarații distincte, la interval de câțiva ani, inclusiv asistat de apărător ales C M – „ legat de atribuirea directă a contractului…am vorbit exclusiv cu O.I.…care mi a spus că pot să demarez lucrările”( fila 321, vol. I, D.U.P – declarație 5.11.2012 ) sau că „în toamna anului 2011 inculpatul O.I. mi-a cerut să efectuez lucrări de reparații pe drumul …nu am primit o solicitare oficială,dar știam că O.I. e vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov” ( fila 332, vol. I, D.U.P – declarație 16.04.2015).
Prin apărările sale inculpatul N.C.D. a mai arătat că a efectuat lucrarea legal, pe bază de „solicitare oficială” din partea C.J Brașov, respectiv în prezența actelor administrative precum cele prin care s-a aprobat investiția la DJ 112D și realizarea acesteia în condițiile art. 112 lit. c din OUG 34/2006.
Tribunalul a observat că aceste susțineri „ naive” ale acestui inculpat provin de la o persoană cu experiență în lucrări publice de acest gen, fiind vorba de o societate SC SA care – cum o arată martora U C M - „ a avut 90 % din contractele …în relația cu statul reprezentat de primării etc” .
Or în noiembrie – decembrie 2011 inculpatul N.C.D. a procedat la asfaltarea DJ 112 D în lipsă de orice contract.
A susține actualmente că a demarat lucrările în mod legal, având actele necesare, reprezintă în opinia instanței o atitudine sfidătoare a inculpatului N.C.D. în raport cu respectarea legii, atitudine de natură a arăta că acesta nici în prezent nu are reprezentarea consecințelor juridice ale faptelor sale.
Inculpat N.C.D. a arătat că era plecat din țară la momentul efectuării lucrărilor la DJ 112D sau că nu era persoana decidentă la Conforest, or o multitudine de probe expuse – declarații de martori angajați ai Conforest, interceptări telefonice, declarații de inculpați, înscrisuri etc. - relevă fără dubiu că acesta a fost permanent factorul de decizie din cadrul care a determinat atât implicarea acestei societăți în reabilitarea fără contract a respectivului drum județean cât și ulterior plata către a sumelor de bani din bugetul de stat.
Cu titlu exemplificativ, pe lângă multe altele, o convorbire telefonică existentă la filele 36 și urm, vol VIII, D.U.P relevă modalitatea în care, plecat fiind din țară, inculpatul N.C.D. se interesa constant de activitatea firmei sale…” acum intrăm în Elveția..altceva probleme ?...mă întorc spre acesta la Arabesc, că deja am ajuns la un miliard limită…nu ai plătit alea 250 ?...le am plătit…alea 5 miliarde?...lu Ciupacu… 5 miliarde etc…”.
O multitudine de înscrisuri existente la dosarul cauzei – împuterniciri, procese verbale etc. – au arătat, fără dubiu, rolul determinant deținut constant de inculpatul N.C.D. în societatea SC SA.
Or a susține actualmente că nu deținea puterea de decizie la SA, că nu a semnat contractul final sau că era plecat din țară și nu cunoștea activitatea concretă a acestei societăți, nu doar că excede probelor administrate în cauză dar și propriilor susțineri în sensul că a demarat lucrările la DJ 112 D urmare a discuției sale cu inculpatul O.I., amic și partener de afaceri.
Inculpatul N.C.D. a mai arătat că procedura desfășurată la Consiliul Județean – urmare căreia finalmente lucrarea a fost atribuită firmei sale – nu intra în atribuțiile sale, aspect real, însă așa cum s-a arătat în sarcina acestui inculpat s-a reținut forma complicității, prin raportare la atribuțiile concrete avute de coinculpatul O.I..
Tot inculpatul N.C.D.a a făcut referire la încălcarea principiului “ne bis in idem” - prin prisma faptului că după adoptarea unei soluții de netrimitere în judecată s-a dispus redeschiderea urmăririi penale – or instanța a observat că actul procurorului nu este echivalentul hotărârii judecătorești definitive, astfel că orice soluție dispusă de procuror poate fi infirmată în condițiile legii, respectiv art. 335 Cod procedură penală.
Prin această infirmare nu este afectat principiul consacrat de art. 6 din Codul de procedură penală, de altfel ulterior, în condițiile art. 335 alin. 4 Cod procedură penală, ordonanța de infirmare și redeschidere a urmăririi penale fiind supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.
Astfel prin Încheierea nr. 29 din data de 16.01.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a constatat legalitatea și temeinicia ordonanței din 14 ianuarie 2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Brașov emisă în dosarul nr.13/P/2012 și în temeiul art.335 alin. 4 Cod procedură penală a fost confirmată redeschiderea urmăririi penale în cauză.
Tribunalul a reținut că pentru a-și găsi aplicarea principiul non bis in idem, trebuie să existe o primă procedură penală care s-a finalizat printr-o hotărâre de condamnare sau de achitare definitivă a unei persoane împotriva căreia s-a formulat o acuzație în materie penală, iar autoritățile să demareze o a doua procedură penală (elementul bis), pentru aceeași faptă (elementul idem) cu privire la aceeași persoană, ceea ce nu este cazul în prezentul proces penal.
Astfel, C.E.D.O. a statuat că termenul „procedură penală” - folosit în cadrul art. 4 din Protocolul 7 - trebuie să fie interpretat în lumina principiilor generale aplicabile expresiilor „acuzație în materie penală” și „pedeapsă”, care sunt prevăzute de art. 6 și 7 din Convenție ori cu privire la prima procedură, este necesar ca aceasta să se fi încheiat cu o hotărâre definitivă prin care să se fi pronunțat achitarea sau condamnarea acuzatului.
În ceea ce privește rezoluțiile sau ordonanțele Ministerului Public de neurmărire sau netrimitere în judecată - care nu au fost verificate de către o instanță judecătorească - jurisprudența C.E.D.O a statuat că acestea nu duc la o închidere definitivă a anchetei.
Concluzionând tribunalul a reținut că principiul „Ne bis in idem” este aplicabil ori de câte ori autoritățile competente formulează din nou împotriva unei persoane o acuzație în materie penală, în sensul art. 6 parag. 1 CEDO, cu privire la fapta pentru care s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă care se bucură de autoritate de lucru judecat, ceea ce nu este cazul în prezentul proces penal.
5.S-au mai invocat în cauză de către inculpatul T.N.– prin apărător ales – Deciziile nr.51/2016 și 392/2017 ale Curții Constituționale ori tribunalul a observat că prima decizie invocată se referă la legalitatea unor probe administrate în cursul urmăririi penale .
Or prin Încheierea nr 215/6.10.2015 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Brașov – definitivă prin Încheierea nr.128/16.11.2015 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Brașov - în baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală și art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 13/P/2012 întocmit la data de 22.06.2015 de către D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov privind pe inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I., T.N.și N.C.D., a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.
Pentru cea de-a doua decizie invocată sunt valabile precizările expuse în analiza Deciziei nr.405/2016 a Curții Constituționale.
Inculpatul T.N.a arătat că nu ar fi răspunzător decât relativ la suma de 5.600 lei primită de la partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov urmare a exercitării atribuțiilor de diriginte de șantier, și implicit nu ar fi atins “ pragul valoric“ necesar pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de “ abuz în serviciu”.
Or acest inculpat a ignorat, pe de-o parte, că în prezent în legislația penală nu există reglementat un asemenea “ prag valoric “ iar, pe de altă parte, faptul că propria contribuție infracțională – respectiv întocmirea de situații de lucrări ce constatau o realitate faptică inexistentă, un ordin de începere a lucrărilor ce erau deja efectuate etc – a fost indispensabilă, din punct de vedere cauzal, în plățile făcute de către partea civilă către S.A.
Astfel, așa cum s-a detaliat ulterior, inculpatul T.N.este ținut a răspunde – în solidar cu ceilalți inculpați – pentru tot prejudiciul cauzat părții civile, și nu doar pentru suma încasată efectiv de la aceasta.
Același inculpat a arătat „că nu era cunoscut de coinculpați sau martori” până la momentul faptelor, ori acest aspect nu are nicio relevanță juridică în raport de încălcarea expusă a propriilor atribuții de serviciu și al întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii de “ abuz în serviciu”.
6. Apărările inculpatului Ș.T.C. sau O.I. se mai circumscriu, în esență, incidenței Deciziei nr.405/2016 a Curții Constituționale și negării situației de fapt reținute, ambele aspecte fiind analizate anterior de către instanță.
În esență, așa cum s-a arătat, în cursul prezentului proces penal inculpatul Ș.T.C. – care tot timpul, prin prisma relațiilor existente cu inculpații O.I. și N.C.D., a cunoscut evoluția „războiului dracului”, la care face referire în convorbirea telefonică din 24.03.2013 , fila 209 și urm, vol VIII, D.U.P - a înțeles să adopte atitudinea expusă în altă convorbire telefonică existentă la filele 73, 74, vol IX, D.U.P „…nu știu nimica… fac pe prostu, că nu știu…”.
7. S-a mai susținut de către inculpații O.I. și, corelativ, de către inculpatul N C că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de „ dare/luare de mită” în condițiile existenței unei relații contractuale de o anumită durată între S.A și SRL, or – așa cum s-a arătat – a existat o interdependență evidentă, relevată de o multitudine de probe analizate anterior, între plățile făcute din bugetul de stat către – urmare a încălcării expuse a atribuțiilor de serviciu de către inculpatul O.I. – și, imediat ulterior, plățile făcute de către această din urmă societate comercială către SRL, aparținând inculpatului O.I..
Existența anterioară a unor relații contractuale între cele două societăți nu echivalează cu o exonerare de răspundere penală a inculpatului O.I. care, în mod evident, și a folosit funcția publică în propriul său interes privat.
Probele administrate în cauză au relevat fără echivoc că – prin încălcarea expusă a atribuțiilor de serviciu – inculpatul O.I., prin societatea sa SRL, a obținut în mod concret și un folos material, obiect material al infracțiunii constând în suma de 430.238,83 lei virată în contul SRL, reprezentând contravaloarea materialelor necesare achiziționate în noiembrie - decembrie 2011 de S.A de la firma sa.
Corelativ s-a reținut a fi întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de „ dare de mită” comisă de către inculpatul N.C.D..
Susținerile inculpaților O.I. și N.C.D. – relativ la „ oportunitatea” achiziționării de piatră de la Exploconstruct, la calitatea acestor materiale, la distanța dintre cariera de la Malnaș și locul efectuării lucrărilor etc – ignoră o realitate faptică evidentă, că achiziția de materiale din lunile noiembrie, decembrie 2011 s-a făcut de la firma inculpatului O.I., de către S.A, în vederea efectuării fără contract a unor lucrări dispuse tot de către inculpatul O.I..
Dacă Descartes a arătat ( în „ Discurs asupra metodei”) că ” puterea de a judeca bine și de a distinge adevărul de fals, care este tocmai ceea ce se numește bunul-simț sau rațiunea, este în mod natural egală la toți oamenii ”, Cesare Beccaria în urmă cu mai mult de 200 de ani a enunțat „teoria bunului simț juridic" în sensul că „ dacă în căutarea probelor unei infracțiuni se cere abilitate si iscusință iar în prezentarea rezultatului cercetării este necesara claritate si precizie, pentru a judeca rezultatul însuși nu se cere decât un simplu si obișnuit bun simț".
Or apare ca și contrar „ bunului simț juridic ” a susține actualmente că nu a existat vreun interes sau vreun folos material – obiect material al infracțiunii de „ luare de mită” - obținut de către inculpatul O.I., urmare a încălcării expuse pe larg a atribuțiilor sale de serviciu ( exemplificativ prin încredințarea „verbală” a unor lucrări, lucrări efectuate cu materiale de la societatea sa E).
A mai făcut referire inculpatul O.I. la faptul că nu avea atribuții, în anii 2011-2012, în cadrul SRL or – așa cum a mai fost arătat – o multitudine de probe, convorbiri telefonice, declarații martori D I sau D A , indică implicarea sa constantă în a găsi parteneri de afaceri pentru societatea menționată.
Chiar inculpatul O.I. a arătat în cursul urmăririi penale – asistat fiind de apărător ales – „ când încheia contracte cu diverși clienți administratorul lua legătura cu mine și ne consultam …în fiecare dimineață luam legătura cu ingineri șefi de carieră , cu serviciul desfacere și cu maiștrii șefi de schimb ”( fila 156, vol I, D.U.P) .
Același inculpat a arătat că nu avea interes în reabilitarea DJ 112 D or, probele administrate în cauză – precum o multitudine de martori sau inculpați dar și o serie de convorbiri telefonice - au relevat cu evidență ideea contrară ( declarații C.V., B.N., I R P, PML, NC, G M, Ț V etc.).
Cu titlu exemplificativ convorbirea telefonică – din 24.03.2013 , fila 209 și urm, vol. VIII, D.U.P – arată nu doar modalitatea în care inculpatul O.I. îl ținea la curent pe prietenul său, inculpatul Ș.T.C., cu evoluția acțiunilor întreprinse ci și interesul material imediat și evident al inculpatului O.I. legat de decontarea lucrărilor respective: „m-a sunat Niță….m am enervat…iar drumul acesta…l-am finanțat jumătate eu, că trebuie să-mi plătească piatra…păi dacă nu se face drumul tu nu poți să-ți faci rigolele…și după faci acostamentu ?...”
Tot inculpatul O.I. a încercat să atribuie răspunderea pentru faptele expuse legate de reabilitarea, fără contract, a DJ 112 D în sarcina martorului C A A ori – dincolo de aspectele discutabile ale activității concrete a fostului președinte al Consiliului Județean Brașov – probele existente la dosarul cauzei arată, fără dubiu, că inculpatul O.I. a avut inițiativa acestor lucrări și a efectuat ulterior presiuni constante pentru a rezolva scriptic situația faptică pe care el o crease la sfârșitul anului 2011.
În acest sens, presiunile exercitate de către inculpatul O.I. inclusiv asupra martorului C A A legat de procedura ce viza D.J.112 D reies, fără dubiu, din convorbirea telefonică din data de 13.03.2012, (redată integral în procesul-verbal din vol. VIII, f. 15-16)
”O.I.: spuneți-mi dumneavoastră cine a făcut comunicările către firme (n.n. firmele participante la procedură)
C.V.: N-am înțeles! Păi se fac comunicările după ce semnează raportul de evaluare președintele.
O.I.: îhî da! Într-o oră avem raportul semnat sau dacă nu o să vă invit să mergeți la spital să-l vizitați pe omu (n.n. pe C).
C.V.: De ce?
O.I.: Păi ori semnează raportul, ori dacă nu trebuie să mergeți să-l vizitați.”
Iar actualmente inculpatul O.I. – care teoretic și declarativ în anul 2012„ își asuma” faptele și procedura aferentă – înțelege să atribuie martorului C A A răspunderea pentru respectivele acțiuni.
Față de toate cele expuse tribunalul instanța a reținut că faptele inculpatului O.I. – așa cum au fost descrise de către instanță – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de „ abuz în serviciu” în formă continuată și de „luare de mită”, sens în care se va dispune condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal a dispus condamnarea inculpatului O.I. la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 4 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal l-a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 4 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 38 al. 1 – 39 al.1 lit b C.pen si art 45 al 3 lit a C.pen a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare la care a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 1 an și 4 luni închisoare – inculpatul O.I. având de executat în final pedeapsa de 5 ani și 10 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o perioadă de 4 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i-a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit. a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului O.I., orientate spre minimul special prevăzut de norma de incriminare, au fost urmărite criteriile vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, acesta nepărând a înțelege nici în prezent consecințele faptelor sale .
Sub acest din urmă aspect apar ca relevante, în opinia tribunalului, mai multe elemente.
Astfel pe de-o parte instanța nu a putut ignora faptul că inculpatul O.I. nu doar că a negat constant comiterea faptelor – ce este finalmente dreptul său procesual deși, formal, în mai multe convorbiri telefonice arată cum își „ asumă” întreaga situație creată prin asfaltarea fără contract a DJ 112D – dar a insistat în minimalizarea propriilor acțiuni și a faptului evident că a declanșat toate acțiunile ce au condus finalmente la procesul penal de față.
În acest sens tocmai folosirea abuzivă de către inculpatul O.I. a funcției sale publice a fost cauza implicării ulterioare – în diverse modalități – a coinculpaților B.N., Ș.T.C., C.V., T.N.și N.C.D..
Nu se poate ignora că faptele inculpatului O.I. au adus atingere unor importante valori proteguite de legea penală, precum stabilitatea și credibilitatea instituțiilor și organismelor statului, serviciilor publice, precum și corectitudinea funcționarilor care-și desfășoară activitatea în cadrul acestora, îndeplinind funcțiile încredințate.
De asemenea, s-a reținut că faptele inculpatului C.V. – așa cum au fost descrise de către instanță – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de „ abuz în serviciu” în formă continuată , sens în care s-a dispus condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal a fost condamnat inculpatul C.V. la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului C.V., orientate spre minimul special prevăzut de norma de incriminare, au fost urmărite aceleași criterii vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba, așa cum s-a arătat, de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, și acest inculpat nepărând a înțelege nici în prezent consecințele faptelor sale .
Nu se poate ignora la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului C.V., dar și la stabilirea modalității de executare, contribuția concretă a acestui inculpat – ce a avut o consistență și durată deosebite – la comiterea faptelor penale reținute de către instanța de judecată.
Tribunalul a observat ca întreaga atitudine a inculpatului C.V. s-a caracterizat printr-o dubla măsură, respectiv un comportament autoritar, tendențios si " aspru” în relația cu subalternii - materializata exemplificativ prin convorbiri telefonice în care dictează “ inginerașului”, coinculpatul B.N., o linie de acțiune - si unul obedient în raport cu superiorii, în principal în executarea ordinelor trasate – în mod nelegal și abuziv - de către inculpatul O.I..
S-a observat – așa cum a fost expus cu ocazia prezentării situației de fapt - că în executarea acestor ordine inculpatul C.V. era capabil, ca și inculpatul O.I., să comită inclusiv anumite acțiuni specifice infracțiunii de “ șantaj”, pentru a obține “eliminarea” unor participanți la procedura de licitație.
Pe de altă parte instanța totuși a acordat prevalență – aplicând art. 91 C.penal - unor aspecte precum atitudinea relativ sinceră a inculpatului C.V. din cursul procesului penal, prin care a conturat inclusiv contribuția infracțională a coinculpatului O.I., vârstei, lipsei antecedentelor penale și stării de sănătate a acestui inculpat.
Toate cele expuse, în opinia tribunalului, au creat premisele incidenței art. 91 C.penal.
Astfel tribunalul a considerat că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul C.V. nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
În sensul celor expuse, în baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal, a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul C.V. să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. inculpatul C.V. a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria com. Bod, jud. Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului C.V. asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
S-a constatat că inculpatul C.V. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
S-a mai reținut că faptele inculpatului T.N.– așa cum au fost descrise de către instanță – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de „ abuz în serviciu”, sens în care s-a dispus condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului T.N.la o pedeapsă de 2 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit b C.pen.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului T.N.au fost urmărite aceleași criterii vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba, așa cum s-a arătat, de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, acest inculpat fiind singurul care pare a înțelege consecințele faptelor sale .
Tribunalul a observat că toată contribuția infracțională a inculpatului T.N.– pe lângă faptul că a fost „ indispensabilă” în a se obține decontarea lucrărilor nelegal executate – a fost una subsidiară, determinată de dispozițiile exprese ale coinculpaților C.V., O.I. sau N.C.D..
Astfel pe diferitele „ paliere” pe care a fost desfășurată activitatea pe larg expusă anterior, inculpatul T.N.a ocupat un rol secundar, practic acesta răspunzând deciziilor luate de alți coinculpați.
Aceste aspecte, coroborate cu atitudinea relativ sinceră a inculpatului T.N.din cursul prezentului proces penal, cu vârsta sau lipsa antecedentelor sale penale creează – în opinia tribunalului – și pentru acest inculpat premisele incidenței art. 91 C.penal.
Astfel s-a considerat că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul T.N.nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
În sensul celor expuse tribunalul, în baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal, a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. inculpatul T.N.a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul T.N.a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria mun. Predeal, jud Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului T.N.asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
S-a mai reținut că faptele inculpatului B.N. – așa cum au fost reținute de către instanță – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de „ abuz în serviciu” în formă continuată , sens în care s-a dispus condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal a fost condamnat inculpatul B.N. - la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit b C.pen.
Tot criteriile vizate de art. 74 Cod penal au fost urmărite la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului B.N., orientate tot spre minimul prevăzut de lege, prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba, așa cum s-a arătat, de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, acest inculpat nepărând a înțelege consecințele faptelor sale, problema sa ținând – în loc de propria răspundere în raport de încălcarea legii – de faptul că alte persoane, în opinia sa, au fost tratate diferit de către organele de urmărire penală ( martorii Cirică Emil, A C, S M și R A ).
Pe de altă parte instanța nu poate ignora că inculpatul B.N. a avut și el o contribuția infracțională subsidiară, determinată de dispozițiile exprese ale coinculpatului C.V..
Astfel – ca și inculpatul T.N.- inculpatul B.N. a ocupat un rol secundar, practic acesta răspunzând deciziilor luate de alți coinculpați.
Această participație penală concretă, coroborată cu atitudinea relativ sinceră a inculpatului B.N. din cursul prezentului proces penal, cu vârsta sau lipsa antecedentelor sale penale, se constituie în aspecte ce creează – în opinia tribunalului – și pentru acest inculpat premisele incidenței art. 91 C.penal.
Astfel s-a considerat că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul B.N. nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
În sensul celor expuse, în baza art. 91 al. 1 – 92 al. 1 Cod penal, a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 3 ani .
În baza art. 93 al. 1 lit. a-e, al. 2 lit. b, al. 3 Cod penal s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul B.N. să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune;
c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. inculpatul B.N. a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. inculpatul B.N. a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria mun. Brașov, jud Brașov sau la Fundația pentru promovarea sancțiunilor comunitare – Atelierul MFC Brașov.
I s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligațiilor impuse ori în cazul comiterii de noi infracțiuni.
S-a constatat că inculpatul B.N. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
De asemenea, s-a reținut că faptele inculpatului Ș.T.C. – așa cum au fost reținute de către instanță – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „ abuz în serviciu” în formă continuată, sens în care se va dispune condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului Ș.T.C. la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului Ș.T.C., orientate spre minimul prevăzut de lege, au fost urmărite aceleași criterii vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba, așa cum s-a arătat, de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, nici acest inculpat nepărând a înțelege până în prezent consecințele faptelor sale .
Relativ la pedeapsa, dar și la modalitatea de executare a acesteia, în ceea ce-l privește pe inculpatul Ș.T.C. – aspecte valabile însă la toți inculpații – tribunalul a ținut a face următoarele precizări :
Așa cum se arată constant în literatura și practica juridică penală, scopul pedepsei nu rezidă – esențialmente – doar din prevenția specială realizată, cât și din prevenția generală, pentru ceilalți membrii ai societății, care potențial aflați în situația condamnatului - cunoscând pedeapsa - își adaptează conduita unor necesități impuse de societate, prin organele sale judiciare.
În consecință prevenția specială și cea generală constituie scopul imediat al pedepsei, determinat de aplicarea concretă a ei pentru săvârșirea unei infracțiuni și care reiese din necesitatea apărării societății împotriva infracțiunilor.
În același sens s-a observat că, încă din Antichitate, se aprecia că „ pedeapsa este mai mult un mijloc de educare, un mijloc care duce prin puterea psihologică exercitată, la atitudinea corectă ” (Aristotel).
Or, revenind la cauza de față, tribunalul va observa nu doar contribuția inculpatului Ș.T.C. în activitatea infracțională anterior expusă ci și, raportarea sa la această activitate sau consecințele concrete ale faptelor sale, fiind vorba finalmente de „ sistarea” unor lucrări la un drum județean rămas, până în prezent, nefinalizat.
Nu se poate ignora – prin prisma celor expuse relativ la rolul preventiv al pedepsei -contextul actual economico social sau faptele concrete ce i se impută inculpatului Ș.T.C. – primar în funcție al comunei Prejmer, jud Brașov – ce se constituie în genul de fapte care, prin amploarea lor deosebită sau consecințele concrete, aduc atingere unor importante valori proteguite de legea penală, respectiv stabilitatea și credibilitatea instituțiilor și organismelor statului, serviciilor publice, precum și corectitudinea funcționarilor care-și desfășoară activitatea în cadrul acestora, îndeplinind funcțiile încredințate.
În acest context s-a considerat că doar o pedeapsă cu executarea efectivă a pedepsei poate contribui, în situația inculpatului Ș.T.C., la atingerea scopurilor prevenției speciale și generale urmărite de pedeapsă, respectiv și în raport de alți primari puși în situații similare, în care să acorde preponderență unor prietenii, în raport cu interesul comunitar .
S-a reținut că faptele inculpatului N.C.D., așa cum au fost reținute de către instanță, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „ abuz în serviciu” în formă continuată și de „ dare de mită” , sens în care s-a dispus condamnarea acestuia după cum urmează :
În baza art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal a fost condamnat inculpatul N.C.D. la o pedeapsă de 3 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare .
În baza art 38 al. 1 – 39 al.1 lit b C.pen si art 45 al 3 lit a C.pen i s-a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 1 an închisoare – inculpatul N.C.D. avănd de executat în final pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b și g C.pen pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.
În baza art 65 alin 1 CP i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a , b și g C.pen pe durata executării pedepsei.
S-a constatat că inculpatul N.C.D. a fost reținut o zi, la 16.04.2015.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului N.C.D., orientate spre minimul special prevăzut de norma de incriminare, au fost urmărite aceleași criterii vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii și gravității rezultatului produs – fiind vorba, așa cum s-a arătat, de o afectare deosebită a relațiilor de serviciu din cadrul Consiliului Județean Brașov - ori a altor consecințe ale infracțiunii, faptul că inculpatul indicat nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educație, vârsta, situația sa familială și socială, și acest inculpat nepărând a înțelege nici în prezent consecințele faptelor sale .
Nu se poate ignora la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului N.C.D., dar și la stabilirea modalității de executare, contribuția concretă a acestui inculpat – ce a avut o consistență și durată deosebite – la comiterea faptelor penale reținute de către instanța de judecată.
Și privitor la acest inculpat s-a urmărit atingerea scopurilor de prevenție generală și specială a pedepsei, prin raportare inclusiv la atitudinea procesuală a acestui inculpat.
Astfel dacă inițial inculpatul N.C.D. a adoptat o atitudine corespunzătoare – indicând exemplificativ contribuția esențială a coinculpatului O.I. în declanșarea dar și în evoluția situației expuse – ulterior a părut a nu își mai asuma nimic din consecințele faptelor sale ( inclusiv relativ la conducerea propriei firme, la deciziile luate în aceasta etc).
Așa cum s-a arătat scopul pedepsei nu rezidă doar din prevenția specială realizată, cât și din prevenția generală, pentru ceilalți membrii ai societății, care potențial aflați în situația condamnatului – precum beneficiarii, ca și inculpatul N.C.D., unor contracte consistente cu statul – să își adapteze conduita unor necesități de rigurozitate și legalitate impuse de societate, prin organele sale judiciare.
Relativ la latura civilă a cauzei s-au reținut următoarele:
În primul rând tribunalul a observat că probele administrate în cauză relevă, fără echivoc, faptul că lucrările la DJ 112 D nu s-au efectuat în baza contractul de lucrări nr. 25 /2012 ci anterior, în lunile noiembrie și decembrie 2011, urmare a dispoziției verbale a inculpatului O.I..
Pe cale de consecință tribunalul a reținut că toate plățile efectuate către SC SA, din bugetul de stat, nu au ca temei un contract legal - care să se fundamenteze pe înscrisuri ce ar reflecta o situație faptică reală, respectiv lucrări efectuate în aprilie 2012 – ci au o cauză esențialmente viciată și ilicită.
În acest sens art. 51 al (3) din Legea 273/2006 arată că „Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații ”.
Bineînțeles că textul expus nu se referă – ca în situația de față – la plăsmuirea ulterioară a unor asemenea înscrisuri justificative, care să creeze o aparență de legalitate unei situații de fapt ce atrage, ca în prezentul proces penal, răspunderea penală a persoanelor implicate.
Pe de altă parte art. 54 al (5) din Legea 273/2006 arată că „Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor, executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate.
În același sens aliniatul 6 indică faptul că „ Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate”.
Or apare ca evident că plățile efectuate în virtutea unor înscrisuri precum în cauza de față – situații de lucrări, centralizator etc. întocmite „ pro causa” - nu se pot constitui într-un fundament legal, în sensul textelor expuse.
O interpretare contrară ar presupune – pe de o parte - validarea retroactivă, de către organele judiciare, a unei situații nelegale și, pe de altă parte, echivalează cu a se conferi veridicitate unor înscrisuri care constată o realitate de fapt inexistentă.
La aceeași concluzie conduce și art. 1236 al 2 Cod Civil – ce se constituie în dreptul comun în materie – care arată, relativ la încheierea unui contract, că acesta are o cauză ilicită când „este contrară legii și ordinii publice” iar 1238 al 2 Cod Civil indică neechivoc „cauza ilicită …atrage nulitatea absolută a contractului dacă este comună …”.
Or în cauza de față apare ca evident – prin prisma situației de fapt reținute, urmare a coroborării probelor administrate în cauză - că la baza încheierii contractului de lucrări nr. 25/2012 a stat o cauză ilicită, cunoscută de ambii cocontractanți, pe de-o parte Consiliul Județean Brașov, reprezentat de inculpatul O.I., și pe de altă parte, SC SA, unde factorul constant de decizie a fost inculpatul N.C.D..
Si din această perspectivă contractul indicat este lovit de nulitate absolută și, implicit, toate plățile efectuate în baza acestuia apar ca fiind făcute în mod nelegal.
Mai este de observat că în materia contractelor de natură administrativă art. 8 al 3 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ consacră, cu caracter de principiu, faptul că la soluționarea unor litigii derivate din contracte de această natură, „se va avea în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public”.
Or evident în cauza de față „ interesul public” vizat de norma indicată ține inclusiv de restabilirea legalității, raportat la restituirea unor plăți efectuate nelegal din bugetul public.
Și sub aceste aspecte expuse expertizele – instalații, construcții etc. – solicitate de către unii inculpați au apărut ca încadrându-se în ipotezele vizate de art. 101 al 4 lit. a sau b C.pr.pen.
Concluzionând, prin prisma tuturor celor expuse, tribunalul a reținut, similar cu procurorii din cadrul D.N.A Serviciul Teritorial Brașov, că toate plățile efectuate din bugetul de stat, în virtutea unor înscrisuri nelegale în esența lor – contract, situații de lucrări, centralizator etc. – au la rândul lor un caracter nelegal, constituindu-se în prejudiciul suferit de partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov.
Tribunalul a reținut că de acest prejudiciu sunt responsabili – în solidar – toți inculpații din cauza de față, fiecare având rolul său – urmare situației de fapt expuse – în cauzarea acestuia.
Exemplificativ inculpatul T.N.a arătat că nu ar fi răspunzător decât relativ la suma de 5.600 lei primită de la partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov urmare a exercitării atribuțiilor de diriginte de șantier.
Or acest inculpat ignoră că propria contribuție infracțională – respectiv întocmirea de situații de lucrări ce constatau o realitate faptică inexistentă, un ordin de începere a lucrărilor ce erau deja efectuate etc. – a fost indispensabilă, din punct de vedere cauzal, în plățile făcute de către partea civilă către S.A.
În mod similar fiecare dintre faptele penale anterior expuse, comise de către inculpații B.N., Ș.T.C., C.V., O.I. și N.C.D. – au condus, în mod coroborat, la producerea prejudiciului expus cauzat părții civile Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov.
Pe de altă parte s-a observat că în ceea ce privește latura civilă apare incident principiul disponibilității, sens în care este ținut de pretențiile concrete ale părții civile care vor fi admise în integralitatea lor.
Prin prisma celor expuse tribunalul, în baza art. 397 al 1 C.pr.pen și art. 19 C.pr.pen, a admis acțiunea civilă exercitată de către partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și va obliga inculpații O.I., C.V., T N , B.N., Ș.T.C. și N.C.D., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 1.647.236 lei - la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere conform art. 174 și 176 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la plata integrală a debitului - această sumă cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale .
În baza art. 289 alin. 3 Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpatul O.I. a sumei de 430.238,83 lei, reprezentând contravaloarea mitei primite aferente infracțiunii prev.de art . 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.penal.
În baza art. 404 al 4 lit. c C.pr.pen au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale și anume :
1. prin ordonanța din data de 27.05.2015, asupra conturilor bancare, deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Raiffeisen Bank SA, Banca Transilvania SA, Banca Comercială Română SA și Banca Românească SA, aparținând inculpaților O.I. și N.C.D..
2. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015, asupra următoarelor:
10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 100 lei;
20010 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Malnaș, județul Covasna(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 20010 lei;
aparținând inculpatul O.I.(CNP ).
3. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015 asupra următoarelor:
538009 acțiuni reprezentând 76,238716169% din capitalul social al SC SA Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 941.551,75 lei;
6 părți sociale reprezentând 30% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 60 lei;
19 părți sociale reprezentând 95% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 190 lei;
250 părți sociale reprezentând 5% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 2500 lei,
aparținând inculpatului N.C.D.(CNP ) .
4. prin ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului N.C.D.:
- Imobil teren(neproductiv) situat în Teliu în suprafață de 42200 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară număr cadastral ;
- Imobil teren(fâneață) situat în Teliu în suprafață de 2900 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară număr cadastral ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 540 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară număr cadastral/top ;
- Imobil teren și construcție situate în Brașov – cota de 1/1 deținută din teren în suprafață de 900 mp și construcție clădire de birouri înscrise în Cartea Funciară număr cadastral/topografic și respectiv cad. C1 top. ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top ;
5. prin Ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului O.I.:
- Imobil apartament situat în Brașov, str. nr. , bl. , ap. – deținut ca bun comun împreună cu soția sa O. N.având trei camere și dependințe cu cota de 1,83% din părțile de uz comun înscris în Cartea Funciară număr topografic ;
- Imobil teren(extravilan fâneață) situat în Brașov în suprafață de 2497 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară număr cadastral , nr. top. ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 77000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 69870 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 22200 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară nr. cadastral/topografic (nr. tarla );
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 11500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară nr. cadastral/topografic (nr. tarla );
- Imobil teren(fâneață) situat în Brașov în suprafață de 40703 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 13800 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară (provenită din conversia CF ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în P în suprafață de 63500 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 9300 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia ) nr. cadastral/topografic ;
- Imobil teren(pășune) situat în P în suprafață de 81500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară nr. cadastral/topografic (tarla nr. );
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 41000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic .
Împotriva hotărârii pronunțate de prima instanță au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov și inculpații O.I., B.N., N.C.D., C.V., T N și Ș.T.C..
1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov a criticat sentința penală atacată, sub aspectul laturii penale, privind omisiunea aplicării pedepselor accesorii față de inculpații C.V., T.N.și B.N., deși acestora li s-au aplicat pedepse complementare , constând în interzicerea drepturilor prev.de art. 66 lit. a, b, g C. pen..
Parchetul a criticat sentința penală atacată, sub aspectul individualizării judiciare a pedepselor, solicitând majorarea acestora și schimbarea modalității de executare, ținând seama că infracțiunile au fost săvârșite în formă continuată, precum și de prejudiciul cauzat părții civile.
2. În motivarea apelului inculpatul O.I. a criticat sentința penală atacată, sub aspectul laturii penale și civile, solicitând achitarea în temeiul art. 16 alin. 1) lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată prev. de art. 13 /2 din legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1) Cod penal și, pe cale de consecință, să respingă acțiunea civilă exercitată de UAT Consiliul Județean Brașov și ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanța DNA St Brașov din 27.05.2015 și 22.06.2015.
În subsidiar, a solicitat achitarea în temeiul art. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, lăsând nesoluționată acțiunea civilă.
În temeiul art. 16 alin. 1) lit. a) Cod procedură penală a solicitat achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 Cod penal raportat la art. 6 și 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000.
În dezvoltarea motivelor de apel inculpatul a susținut că faptele reținute în sarcina sa nu întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu, deoarece în perioada octombrie 2011-martie 2012 nu a avut atribuții în legătură cu procedurile de achiziții publice și lucrări de drumuri, iar când i-au fost delegate atribuții punctuale în legătură cu procedura de atribuire a lucrării nu le-a încălcat și nu încălcat vreo altă obligație stabilită în sarcina sa prin lege.
În cauză nu există un prejudiciu, nu există o legătură de cauzalitate între presupusele fapte și prejudiciu și nu se pune problema folosului necuvenit în absența acestui prejudiciu.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a susținut că nu există o intenție directă calificată prin scop, respectiv aceea de a obține pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Anterior dispoziției nr. 248/13.03.2012 inculpatul nu a avut atribuții de serviciu în materia achizițiilor publice sau lucrărilor de drumuri și nu a îndeplinit vreun act în procesul de încuviințare a lucrării societății SA, neexistând o exercitare necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu și, pe cale de consecință, este exclusă orice formă de vinovăție.
Ulterior datei de 13.03.2012 și-a îndeplinit atribuțiile punctuale stabilite prin dispoziția nr. 248/13.03.2012 și nu a avut reprezentarea și nu a prevăzut și urmărit cauzarea unei pagube Consiliului Județean.
De asemenea, inculpatul a susținut că nu a urmărit obținerea unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, cu atât mai mult cu cât dispoziția nr. 248/13.03.2012 a fost ulterioară desemnării ofertei SA ca fiind câștigătoare de către Comisia de evaluare a ofertelor, potrivit procesului – verbal din data de 12.03.2012.
Ca efect al readministrării unor probe în apel, a efectuării unei expertize tehnico-judiciare și a excluderii unor mijloace de probă, inculpatul a susținut că starea de fapt este diferită față de cea reținută în hotărârea instanței de fond, deoarece nu există prejudiciu și nici infracțiunea de abuz în serviciu, care este o infracțiune de rezultat, iar din perspectiva Deciziei nr. 405/2016 a CCR nu s-au încălcat atribuții prevăzute în lege.
Referitor la infracțiunea de luare de mită, inculpatul a susținut că probatoriul administrat în cauză nu susține existența elementului material al infracțiunii (pretindere, primire), a scopului îndeplinirii ori neîndeplinirii unui act, a situației premise privind existența atribuțiilor referitoare la îndeplinire/neîndeplinirea respectivului act, nici existența sau primirea prin intermediul societății SRL a unei sume de bani ori a altor foloase care nu i se cuvin.
De asemenea s-a susținut că nu a urmărit obținerea unui folos material propriu, direct, necuvenit și nu a pretins inculpatului N C bani sau alte foloase în schimbul influențării lucrării ori să realizeze lucrarea cu materiale achiziționate de la SRL, existând împrejurări obiective care justifică achiziționarea materialelor pentru realizarea lucrărilor de la această societate.
3.Inculpatul N.C.D. a criticat sentința penală atacată solicitând încetarea procesului penal, deoarece nu s-a respectat principiul ne bis in idem, fiind incidentă cauza Mihalache contra României, în condițiile în care a existat o procedură de urmărire penală finalizată de procuror printr-o ordonanță de scoatere de sub urmărire penală, care după un an a fost infirmată, dispunându-se redeschiderea urmăririi penale, deși nu au existat elemente sau împrejurări noi. S-a apreciat că ordonanța sau un act emis de o autoritate publică învestită cu analiza unui proces penal, prin care se finalizează acesta, îndeplinește condițiile pentru a fi aplicat principiul ne bis in idem.
Inculpatul a solicitat achitarea în temeiul art. 16 alin. 1) lit. b Cod procedură penală, ținând seama de decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale, prin care a avut loc o dezincriminare parțială a acestei infracțiuni.
Referitor la infracțiunea de dare de mită inculpatul a solicitat încetarea procesului penal, constatând că a intervenit prescripția răspunderii penale, deoarece achiziția de piatră s-a efectuat în lunile noiembrie-decembrie 2011.
Sub aspectul laturii civile, a solicitat respingerea acțiunii civile, deoarece din raportul de expertiză nu rezultă existența unui prejudiciu.
Dintr-o altă perspectivă, s-a susținut că în mod nelegal, după finalizarea procedurii de cameră preliminară Ministerul Public a invocat în acuzație Legea nr. 251/2001 și O.U.G. nr. 34/2006 fără a indica un text expres, precum și O.G. nr. 119/1999.
De asemenea, s-a susținut că dispozițiile art. 28 din Legea nr. 215/2001, care au fost preluate în art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019, prevăd că aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, iar răspunderea civilă contravențională și penală aparține celor care au fundamentat din punct de vedere tehnic și juridic actul respectiv.
Referitor la infracțiunea de dare de mită, inculpatul a susținut că nu este îndeplinită nicio variantă normativă, deoarece promisiunea nu este explicată în actul de acuzare, nu a existat o oferire de bunuri sau sume de bani și acesta nu a dat niciun ban nimănui, cu atât mai mult cu cât profitul din activitățile comerciale, în sumă de 162,79 lei, este derizoriu. Actele de serviciu ale inculpatului O.I. în virtutea cărora s-ar fi dat mita au fost ulterioare perioadei infracționale, iar complicitatea la abuz în serviciu presupune existența unor acțiuni concrete anterioare sau concomitente comiterii faptei.
4.Inculpatul Ș.T.C., a criticat sentința penală atacată, solicitând achitarea, în condițiile în care nu subzistă infracțiunea de abuz în serviciu comisă de inculpatul O.I. și, pe cale de consecință, nu există nici infracțiunea de complicitate reținută în sarcina inculpatului.
S-a susținut că activitățile de investiții apă canal s-au executat în perioada aprilie-septembrie 2012, aspect confirmat de martora R M , diriginte de șantier, iar adresele înaintate de inculpat sunt reale.
În condițiile în care nu există un prejudiciu a solicitat respingerea acțiunii civile.
5. Inculpatul C.V. a criticat sentința penală atacată, solicitând achitarea în temeiul art. 16 alin. 1) lit. b) Cod procedură penală, în condițiile în care societatea a fost declarată câștigătoare cu respectarea dispozițiilor legale.
De asemenea s-a susținut că centralizatorul de lucrări nu are calitatea de document justificativ, în condițiile în care toate plățile se efectuează în temeiul situației de lucrări și a facturilor emise.
Referitor la prelungirea nelegală a contractului de lucrări prin emiterea a două referate, inculpatul a susținut că a emis un singur referat privind prelungirea prin actul adițional nr. 1, ca urmare a unei solicitări.
În condițiile în care în cauză nu există un prejudiciu a solicitat achitarea și respingerea acțiunii civile.
6. Inculpatul B.N. a criticat sentința penală atacată, solicitând achitarea în temeiul art. 16 alin. 1) lit. b) teza I Cod procedură penală, deoarece nu există un prejudiciu și nu au fost vătămate interesele participanților la licitație.
De asemenea, inculpatul a susținut că față de ceilalți membrii ai comisiei s-a dispus clasarea deși au desfășurat aceleași activități, pur tehnice.
În legătură cu referatul care a stat la baza celui de-al patrulea act adițional de prelungire a lucrărilor a susținut că a fost nevoit să facă acest demers în condițiile în care era necesară luarea unei decizii cu acest contract.
7. Inculpatul T.N.a criticat sentința penală atacată, solicitând achitarea în temeiul art. 16 alin. 1) lit. a) Cod procedură penală, deoarece, potrivit deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016, ordinul ministrului nu este lege și îndeplinirea defectuoasă a acestor atribuțiilor de serviciu nu poate atrage răspunderea penală.

*

În apel a fost efectuată o expertiză contabilă judiciară de către experții B M și C Florin V (f.183-232 dosar nr. 3768/62/2015 al Curții de Apel Alba Iulia).
În concluzii experții au stabilit că situația de lucrări din 26.04.2012 a fost corect decontată, cu rezerva că lucrările ascunse (plombările și casetările) nu au putut fi verificate din punct de vedere cantitativ (f. 197 dosar nr. 3768/62/2015 al Curții de Apel Alba Iulia), iar din măsurători directe cu metode nedistructive și din analizele de laborator efectuate pe cele 8 carote extrase de pe DJ 112 D s-au determinat procentele în care au fost folosite sorturile, filierul și bitumul la prepararea asfaltului, apreciindu-se că lucrările au fost corect decontate (f. 203 dosar apel).
Societatea SA a achiziționat de la SC SRL 11.293,89 tone de materiale în perioada 06.09.2011 – 27.04.2012 în valoare totală de 336.329 lei, iar profitul brut realizat de SRL la finalul exercițiului financiar pentru anul 2012 din operațiunea care se referă strict la vânzarea cumpărarea de agregate minerale folosite de SA la DJ 112 D până la data de 26.04.2012 este în sumă de 209,32 lei, respectiv societatea a realizat un profit net în valoare de 162,79 lei.
Materialele au fost plătite către SRL de societatea SRL în urma încasării facturii nr. 20901/26.04.2012 cu ordinele de plată din 08.05.2012, 10.05.2012, 26.06.2012, 04.04.2012 și 05.07.2012.
La solicitarea parchetului a fost audiat expertul Cuzenco Florin Virgil ( fila 500 – 502 dosar nr. 3768/62/2015 al Curții de Apel Alba Iulia), care a menționat că prelevarea carotelor și măsurătorile s-au făcut în prezența părților și a reprezentantului DNA, precizând că „nu există o metodă acreditată care să identifice lucrările ascunse ale unui drum, prin metode nedistructive.”DNA nu a solicitat efectuare unei contraexpertize
Prin încheierea din 03.06.2020 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 3768/62/2015 au fost admise excepțiile invocate de inculpații O.I. și N.C.D. și s-a constatat nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviințate, după caz, prelungite prin:
- încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 1168/305/2012;
- încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 1225/305/2012;
- încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 1563/305/2012;
- încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 2072/305/2012;
- încheierea nr. 23 din 30.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 2424/305/2012;
- încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 2581/305/2012;
- încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosar nr. 3264/305/2012
- încheierea nr. 38 din 29.01. 2015 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți în dosarul nr. 9/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție și efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015, nr. 178/UP/29.01.2015, nr. 186/UP/29.01.2015, nr. 188/UP/29.01.2015, nr. 192/UP/29.01.2015, nr. 193/UP/29.01.2015 emise de Înalta Curte de Casație și Justiție.
În temeiul art. 102 alin. 2 – 4 Cod procedură penală, au fost excluse din materialul probator toate procesele-verbale de consemnare a rezultatelor activităților de supraveghere tehnică sus menționate.
În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18.01.2018 a Curții Constituționale s-a dispus excluderea fizică de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă și a suporților care conțin rezultatul măsurilor de supraveghere menționate.
Prin procesul-verbal din 10.06.2020 au fost excluse din dosar următoarele mijloace de probă:
VOLUMUL VIII
- proces verbal din data de 15.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012 – fila 1
- proces verbal din data de 15.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr.12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012 fila 2
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 215/MS CD/2012 – filele 3-4
- proces verbal din data de 15.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012– filele 5-6;
- proces verbal din data de 15.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012– filele 7-8;
- proces verbal din data de 29.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 295/MS-CD/2012– filele 9-10;
- proces verbal din data de 15.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012– filele 11-12;
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 215/MS CD/2012 – filele 13-14;
- proces verbal din data de 27.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012– filele 15-16;
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 215/MS CD/2012 – filele 17-19;
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 215/MS CD/2012 – filele 20-21;
- proces verbal din data de 15.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/295/MS-CD/2012– filele 22-23;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 24-25;
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 215/MS CD/2012 – filele 26-27;
- proces verbal din data de 29.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 295/MS-CD/2012– filele 28-33;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 34-35;
- proces verbal din data de 20.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 36-39;
- proces verbal din data de 23.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 292/MS-CD/2012– filele 40-42;
- proces verbal din data de 20.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 43-44;
- proces verbal din data de 20.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 45-46;
- proces verbal din data de 22.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 47-49;
- proces verbal din data de 20.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 50-53;
- proces verbal din data de 22.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 54-56;
- proces verbal din data de 22.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 57-58;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 61-63;
- proces verbal din data de 22.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 64-65;
- proces verbal din data de 22.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 66-68;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 69-71;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 72-73;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 74-75;
- proces verbal din data de 27.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 76-77;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 78-79;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– fila 80;
- proces verbal din data de 27.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/294/MS-CD/2012– filele 81-83;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 84-96;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 97-98;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 99-100;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 101-103;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 104-105;
- proces verbal din data de 20.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 106-109;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 110-111;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/294/MS-CD/2012– filele 112-114;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 115-116;
- proces verbal din data de 27.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/294/MS-CD/2012– filele 117-118;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/293/MS-CD/2012– filele 119-120;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– fila 121;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 297/MS-CD/2012– filele 122-126;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 127-128;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 129-131;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 132-134;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 135-137;
- proces verbal din data de 29.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 138-139;
- proces verbal din data de 27.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 140-141;
- proces verbal din data de 23.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 142-143;
- proces verbal din data de 27.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 144-146;
- proces verbal din data de 27.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 147-148;
- proces verbal din data de 04.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 149-151;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 152-154;
- proces verbal din data de 04.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 155-158;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 159-160;
- proces verbal din data de 27.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 161-162;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 163-166;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 297/MS-CD/2012– filele 167-172;
- proces verbal din data de 28.03.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 173-176;
- proces verbal din data de 04.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/297/MS-CD/2012– filele 177-178;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– fila 174;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-CD/2012– filele 180-183;
- proces verbal din data de 05.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 184-185;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS- DVD /2012– filele 186-187;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-CD/2012– filele 188-189;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS- DVD/2012– filele 190-191;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS- DVD/2012– filele 192-195;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS- DVD/2012– filele 196-197;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS- DVD/2012– filele 198-199;
- proces verbal din data de 05.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 200-202;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 203-204;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 205-208;
- proces verbal din data de 03.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 304/MS-DVD/2012– filele 209-212;
- proces verbal din data de 20.03.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 213-214;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 215-216;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 217-218;
- proces verbal din data de 06.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 219-220;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 221-222;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 223-224;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 225-226;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 227-228;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 229-233;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/304/MS-DVD/2012– filele 234-235;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA 305/MS-DVD/2012– filele 236-237;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 238-239;
- proces verbal din data de 02.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 240-241;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 242-243;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 244-245;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 246-247;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 248-249;
- proces verbal din data de 05.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 250-253;
- proces verbal din data de 06.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 254-257;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 258-259;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 260-261;
- proces verbal din data de 09.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 262-263;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 264-268;
- proces verbal din data de 10.04.2012– efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 169-271;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 272-274;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 275-276;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 277-278;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 279-280;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 281-282;
- proces verbal din data de 05.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 283-284;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 285-286;
- proces verbal din data de 09.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 287-288;
- proces verbal din data de 05.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 289-290;
- proces verbal din data de 03.04.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 291-292;
- proces verbal din data de 21.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 293-294;
- proces verbal din data de 09.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/305/MS-DVD/2012– filele 295-298;
- proces verbal din data de 10.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 305/MS-DVD/2012– filele 299-300;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 301-304;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 305-306;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 307-308;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 309-310;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 311-313;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 314-315;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 316-318;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 319-320;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 321-322;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-CD/2012– filele 323-325;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 326-327;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-CD/2012– filele 328-329;
- proces verbal din data de 18.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 330-331;
- proces verbal din data de 18.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 332-335;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 336-337;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 338-339;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 340-341;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 342-343;
- proces verbal din data de 18.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 344-345;
- proces verbal din data de 18.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/306/MS-DVD/2012– filele 346-347;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 348-350;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 351-352.
VOLUMUL IX
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 1-2;
- proces verbal din data de 25.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 12/12.03.2012 dată prin încheierea nr. 10 din 12.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 3-4;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 5-6;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 7-8;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 14/15.03.2012 dată prin încheierea nr. 12 din 15.03.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 9-10;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/309/MS-DVD/2012– filele 11-14;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/309/MS-DVD/2012– filele 15-17;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 18-19;
- proces verbal din data de 22.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/309/MS-DVD/2012– filele 20-22;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 23-25;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 26-28;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 29-30;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/310/MS-DVD/2012– filele 31-32;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 33-37;
- proces verbal din data de 07.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 38-42;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 43-44;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 45-48;
- proces verbal din data de 07.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-DVD/2012– filele 49-50;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-DVD/2012– filele 51-52;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-DVD/2012– filele 53-54;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-DVD/2012– filele 55-56;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/312/MS-CD/2012– filele 57-58;
- proces verbal din data de 03.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 312/MS-DVD/2012– filele 59-60;
- proces verbal din data de 04.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 61-63;
- proces verbal din data de 04.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 64-65;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 307/MS-DVD/2012– filele 66-68;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 69-70;
- proces verbal din data de 07.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 71-72;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 73-74;
- proces verbal din data de 22.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 75-76;
- proces verbal din data de 22.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 77-79;
- proces verbal din data de 22.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 80-82;
- proces verbal din data de 19.05.2015 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 307/MS-DVD/2012– filele 83-84;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 307/MS-DVD/2012– filele 85-91;
- proces verbal din data de 07.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 92-93;
- proces verbal din data de 24.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 94-96;
- proces verbal din data de 12.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 97-98;
- proces verbal din data de 04.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 99-101;
- proces verbal din data de 19.05.2015 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 307/MS-DVD/2012– filele 102-103;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 104-105;
- proces verbal din data de 24.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 106-108;
- proces verbal din data de 24.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 109-110;
- proces verbal din data de 19.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 307/MS-DVD/2012– filele 111-112;
- proces verbal din data de 24.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/307/MS-DVD/2012– filele 113-114;
- proces verbal din data de 20.05.2015 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 342/MS-DVD/2012– filele 115-116;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 117-119;
- proces verbal din data de 17.04.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 120-121;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 122-123;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 124-125;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 126-127;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 128-130;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 131-132;
- proces verbal din data de 07.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 133-134;
- proces verbal din data de 21.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 135-136;
- proces verbal din data de 01.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 137-138;
- proces verbal din data de 01.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 139-140;
- proces verbal din data de 01.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 141-143;
- proces verbal din data de 07.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 144-145;
- proces verbal din data de 10.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 146-147;
- proces verbal din data de 07.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 148-149;
- proces verbal din data de 07.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 150-151;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 152-153;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 154-155;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 156-157;
- proces verbal din data de 24.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 158-160;
- proces verbal din data de 07.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 161-164;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 165-166;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 167-168;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 342/MS-DVD/2012– filele 169-170;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 171-172;
- proces verbal din data de 07.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 173-174;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 175-176;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 177-178;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 179-180;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 181-182;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 183-184;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 185-186;
- proces verbal din data de 10.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 187-188;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 189-190;
- proces verbal din data de 07.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/342/MS-DVD/2012– filele 191-192;
- proces verbal din data de 14.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 193-195;
- proces verbal din data de 21.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 196-197;
- proces verbal din data de 08.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 343/MS-DVD/2012– filele 198-199;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 200-202;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 203-204;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 205-206;
- proces verbal din data de 14.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 207-208;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 209-210;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 211-212;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/292/MS-CD/2012– filele 213-214;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 215-216;
- proces verbal din data de 14.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 217-220;
- proces verbal din data de 12.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 221-222;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 223-224;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 225-226;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– filele 227-228;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. 340/MS-DVD/2012– filele 229-235;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/343/MS-DVD/2012– fila 236;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 237-238;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 239-241;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 242-243;
- proces verbal din data de 29.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 20/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 244-248;
- proces verbal din data de 18.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 248-251;
- proces verbal din data de 17.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 19/10.04.2012 dată prin încheierea nr. 16 din 10.04.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/340/MS-DVD/2012– filele 252-254;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– fila 255;
- proces verbal din data de 30.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 256-260;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 261-262;
- proces verbal din data de 18.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 263-264;
- proces verbal din data de 21.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 265-266;
- proces verbal din data de 21.05.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 267-268;
- proces verbal din data de 21.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 269-271;
- proces verbal din data de 30.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 272-273;
- proces verbal din data de 30.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 274-276;
- proces verbal din data de 01.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/344/MS-DVD/2012– filele 277-279;
- proces verbal din data de 21.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 280-281;
- proces verbal din data de 21.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 282-283;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 284-289;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 290-293;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 294-295;
- proces verbal din data de 21.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 296-298;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 299-301;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 302-303;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 304-306;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 307-308;
- proces verbal din data de 21.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 309-310;
- proces verbal din data de 21.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 311-313;
- proces verbal din data de 19.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 314-319;
- proces verbal din data de 31.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 320-321;
- proces verbal din data de 31.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 322-323;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 324-325;
- proces verbal din data de 31.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 326-327;
- proces verbal din data de 25.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 328-329;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 330-331;
- proces verbal din data de 02.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 332-334;
- proces verbal din data de 02.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 335-336;
- proces verbal din data de 02.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 337-339;
- proces verbal din data de 02.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 340-341;
- proces verbal din data de 03.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 342-344;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 345-346;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 347-348;
- proces verbal din data de 06.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 349-350;
- proces verbal din data de 03.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip CD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 351-354;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/351/MS-DVD/2012– filele 355-356;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 335-336;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 361-367.
VOLUMUL X
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 1-7;
- proces verbal din data de 13.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 8-10;
- proces verbal din data de 13.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 8-10;
- proces verbal din data de 03.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 11-12;
- proces verbal din data de 03.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 13-15;
- proces verbal din data de 06.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 16-17;
- proces verbal din data de 01.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 18-19;
- proces verbal din data de 28.05.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/350/MS-DVD/2012– filele 20-21;
- proces verbal din data de 06.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/346/MS-DVD/2012– filele 22-23;
- proces verbal din data de 05.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/346/MS-DVD/2012– filele 24-25;
- proces verbal din data de 06.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/346/MS-DVD/2012– filele 26-27;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/346/MS-DVD/2012– filele 28-29;
- proces verbal din data de 05.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/346/MS-DVD/2012– filele 30-31;
- proces verbal din data de 05.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 32-33;
- proces verbal din data de 05.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 34-37;
- proces verbal din data de 28.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 38-40;
- proces verbal din data de 05.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 41-42;
- proces verbal din data de 05.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 43-44;
- proces verbal din data de 05.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 45-47;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 48-49;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 50-51;
- proces verbal din data de 05.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 52-53;
- proces verbal din data de 05.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 54-55;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 56-59;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 60-64;
- proces verbal din data de 08.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 65-66;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/345/MS-DVD/2012– filele 67-68;
- proces verbal din data de 11.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/349/MS-DVD/2012– filele 69-72;
- proces verbal din data de 08.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/349/MS-DVD/2012– filele 73-74;
- proces verbal din data de 08.06.2011 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/349/MS-DVD/2012– fila 75;
- proces verbal din data de 11.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 26/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/349/MS-DVD/2012– filele 76-77;
- proces verbal din data de 13.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 27/09.05.2012 dată prin încheierea nr. 21 din 09.05.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/349/MS-DVD/2012– filele 78-80;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 81-82;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 83-84;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 85-86;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– fila 87;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 88-91;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 92-93;
- proces verbal din data de 28.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 94-96;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/348/MS-DVD/2012– filele 97-98;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 99-100;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– fila 101;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 102-103;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 104-105;
- proces verbal din data de 29.06.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 106-107;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 108-109;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 110-111;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/391/MS-DVD/2012– filele 112-113;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 114-115;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 116-118;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– fila 119;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/393/MS-DVD/2012– filele 120-121;
- proces verbal din data de 09.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 122-123;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– fila 124;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 125-127;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 128-129;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 130-131;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 132-133;
- proces verbal din data de 27.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 134-135;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– fila 136;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 137-138;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 139-142;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 143-145;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 146-148;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 149-153;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 154-155;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 156-157;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 158-160;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 161-164;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 165-168;
- proces verbal din data de 12.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 169-170;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 171-172;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– fila 173;
- proces verbal din data de 10.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 174-176;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 177-179;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 180-182;
- proces verbal din data de 16.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 183-187;
- proces verbal din data de 23.07.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 33/08.06.2012 dată prin încheierea nr. 26 din 08.06.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/380/MS-DVD/2012– filele 188-189;
- proces verbal din data de 08.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/424/MS-DVD/2012– filele 207-208;
- proces verbal din data de 08.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/424/MS-DVD/2012– filele 209-211;
- proces verbal din data de 08.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/424/MS-DVD/2012– filele 212-213;
- proces verbal din data de 08.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/424/MS-DVD/2012– filele 214-215;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 216-217;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 218-219;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 220-221;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 222-223;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 224-226;
- proces verbal din data de 09.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/422/MS-DVD/2012– filele 227-228;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 229-230;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 231-232;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 233-234;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 235-236;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 237-238;
- proces verbal din data de 16.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 239-240;
- proces verbal din data de 20.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 241-242;
- proces verbal din data de 20.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 243-244;
- proces verbal din data de 20.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 245-246;
- proces verbal din data de 20.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/418/MS-DVD/2012– filele 247-248;
- proces verbal din data de 25.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/308/MS-DVD/2012– filele 249-250;
- proces verbal din data de 25.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/308/MS-DVD/2012– filele 251-253;
- proces verbal din data de 25.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/308/MS-DVD/2012– filele 254-255;
- proces verbal din data de 25.08.2012 – efectuat în baza autorizației nr. 40/24.07.2012 dată prin încheierea nr. 31 din 24.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sfântu Gheorghe – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/308/MS-DVD/2012– filele 256-257;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 258-259;
- proces verbal din data de 24.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 262-263;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 264-269;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 186/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 270-271;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 178/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 272-273;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 178/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– fila 274;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 178/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 275-276;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 178/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/76/MS-DVD/2015– filele 277-278;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 193/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/182/MS-DVD/2015– filele 279-280;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 192/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/182/MS-DVD/2015– filele 281-283;
- proces verbal din data de 23.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 193/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/182/MS-DVD/2015– filele 284-285;
- proces verbal din data de 24.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/182/MS-DVD/2015– filele 286-288;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/182/MS-DVD/2015– filele 289-290;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– fila 291;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– fila 292;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– fila 293;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– fila 294;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– filele 295-297;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 177/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– filele 298-299;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 188/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– filele 300-301;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 192/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/158/MS-DVD/2015– filele 302-303;
- proces verbal din data de 25.02.2015 – efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr. 192/UP/29.01.2015 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 9/2015 – înregistrare aflată pe suportul tip DVD marca Verbatim nr. DNA STBv/185/MS-DVD/2015– filele 304-305.
*

Apelurile inculpaților sunt fondate din următoarele considerente.
I. Starea de fapt reținută de prima instanță, în urma excluderii mijloacelor de probă declarate nule și a efectuării expertizei tehnico – judiciare, s-a modificat după cum urmează :
Inculpatul O.I., vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în 2011, a luat hotărârea ca executarea lucrării de reabilitare a D.J 112 D P- Lunca Câlnicului, să fie efectuată de SC SA, societatea administrată de inculpatul N C.
Inculpatul C.V. la sfârșitul anului 2011 a acționat pentru a atribui lucrarea potrivit procedurii prevăzute de art. 122 din OUG 34/2006, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deși nu erau întrunite condițiile excepționale vizate de norma indicată .
Pentru a justifica urgența în efectuarea lucrărilor și includerea investiției în programul de lucrări pe drumuri județene pentru anul 2011 – inculpații O.I. și C.V. au convenit să își întemeieze propunerea pe o cerere venită de la Primăria Prejmer, sens în care inculpatul Ș.T.C. a transmis C.J. Brașov adresa nr. 8037/06.10.2011 prin care a solicitat repararea drumului „într-o perioadă cât mai scurtă”, justificat de faptul că nu s-ar fi executat lucrări în ultimii 40 de ani pe acest tronson, traficul este intens, iar imobilele din zonă ar fi afectate de vibrații.
Întemeindu-se pe această adresă, inculpatul C.V. a întocmit referatul nr. 9932/11.10.2011, având ca obiect aprobarea executări lucrărilor de reparații la DJ 112D.
La aceeași dată a întocmit și referatul nr. 590, prin care s-a solicitat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, justificat de aceleași considerente din adresa primăriei.
În baza acestor referate, în ședința Consiliului Județean din data de 09.11.2011, s-a aprobat includerea în programul de lucrări pe drumuri județene a lucrării „Reparații DJ 112D km 7+218 – 11+330 P– Lunca Câlnicului”, fiind adoptată în acest sens HCJ 4.546/09.11.2011.
Ulterior acestui moment – respectiv includerea în programul de lucrări pe drumuri județene a lucrării „Reparații DJ 112D km 7+218 – 11+330 P– Lunca Câlnicului” – inculpatul O.I., verbal, a solicitat SC SA, societatea administrată de inculpatul N C, începerea lucrărilor.
Astfel, fără respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, au fost efectuate lucrări de reparații la D.J 112 D P- Lunca Câlnicului, în proporție de aproximativ 60-80 % ( declarație inculpat N C, fila 321, vol. I, D.U.P ) în perioada noiembrie-decembrie 2011, fără a exista contract, specificații tehnice și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier, împrejurări ce rezultă din declarațiile inculpaților N C, C.V. coroborate cu declarațiile martorilor G S , P M, C D, Valvară Nicolae-Valeriu, B G, M P , Ș I , D I ce conturează atât perioada cât și dimensiunea lucrărilor executate.
Referatul nr. 9932/11.10.2011 și referatul nr. 590/11.10.2011, prin care s-a solicitat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, nu au fost avizate juridic, fiind necesară derularea de oferte cu publicarea anunțului în SEAP.
Inculpatul C.V. a fost cel care s-a ocupat direct de întocmirea documentației pentru SEAP, care a fost încărcată online la data de 10.01.2012, însă a fost respinsă în primă fază de ANRMAP ca neconformă, iar ulterior a fost admisă la data de 07.02.2012.
Toate înscrisurile aferente procedurii, respectiv fișa de date, caietul de sarcini și listele de cantități au fost întocmite fără o deplasare la fața locului, aspecte confirmate și de inculpații C.V. și B.N. în declarațiile date în cursul urmăririi penale.
Prin dispoziția nr. 6 din data de 12.01.2012 a președintelui Consiliului Județean Brașov, C A A , a fost numită comisia de evaluare a ofertelor pentru această achiziție formată din C.V., președinte și membrii A C, B.N., S M și R A .
În baza anunțului public, au achiziționat caietul de sarcini și au depus oferte de preț S.C. G A S.R.L., S.C. E S.R.L., S.C. R S.R.L., S.C. S.A., S.C. C S.R.L., S.C. M I S.R.L.
În ședința comisiei de evaluare din data de 21.02.2012 s-a procedat la deschiderea ofertelor depuse de cele 6 societăți ofertante, constatându-se că prețul cel mai mic, de 2.817.000 lei, a fost ofertat de SC G A SA.
Comisia de evaluare s-a întâlnit în mai multe rânduri pentru a stabili câștigătorul, analizând din punct de vedere tehnic și economic soluțiile propuse de ofertanți, ocazie cu care inculpatul C.V., a prezentat neconcordanțele din ofertele celorlalte societăți și determinând astfel alegerea ofertei SA. Cu titlu exemplificativ în procesul-verbal nr. 10 din data de 27.02.2012 se menționează neconcordanțele din ofertele depuse de celelalte cinci firme, fără ca oferta SC SA să fie analizată. Relevantă este și declarația martorei A Cdată în cursul urmăririi penale și menținută în cursul judecății.
La 14.03.2012 a fost întocmit raportul final al procedurii, fiind declarată câștigătoare oferta SA, considerată cea mai bună din punct de vedere economic, cu punctajul maxim posibil, fără o analiză detaliată a ofertei.
Inculpatul B.N., persoana din cadrul Direcției de Drumuri a Consiliului Județean responsabilă cu drumul județean DJ 112 D a semnat raportul final al procedurii prin care SC SA a fost declarată câștigătoare.
Prin Dispoziția nr. 248 din data de 13.03.2012, președintele Consiliului Județean Brașov, martorul C A A l-a delegat pe inculpatul O.I. să finalizeze procedura de achiziții și să semneze în numele C.J Brașov contractul aferent.
Raportul procedurii a fost semnat de toți membrii comisiei și în aceeași zi a fost aprobat de inculpatul O.I., dar semnarea contractului nu a fost posibilă imediat întrucât două din firmele participante, SC M I SRL și SC E SA, au depus contestații care, potrivit legii, urmau să fie soluționate de C.N.S.C. Aceste contestații au fost retrase înainte de soluționare.
La data de 02.04.2012 inculpatul O.I. a semnat în calitate de reprezentant al CJ Brașov, contractul de lucrări nr. 25 - înregistrat la C.J Brașov sub nr. 3656/2012 - pentru executarea lucrărilor de reparații la D.J 112D, P- Lunca Câlnicului, cu termen de execuție 10 zile calendaristice de la data predării amplasamentului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Inculpatul T.N.a fost angajat diriginte de șantier de către C.J Brașov potrivit contactului de servicii nr. 34/2012, iar la data de 23.04.2012, a semnat ordinul nr. 4088 de începere a lucrărilor, în care s-a menționat că ”amplasamentele sunt libere de orice sarcini” deși – cum o arată chiar acest inculpat – „după semnarea contractului de diriginte de șantier m-am dus la fața locului, la Prejmer, am constatat că lucrarea a fost începută, fiind turnat primul strat de asfalt (stratul de binder) pe aproximativ 90% din lungimea drumului”.
La 3 (trei) zile după ordinul de începere a lucrărilor, în data de 26.04.2012, SC SA, deși nu a efectuat în această perioadă nicio lucrare de asfaltare la D.J 112 D, a depus centralizator de lucrări pe luna aprilie 2012 și situație de șantier aferentă aceleași luni, prin care atestă și se solicită decontarea unor lucrări în valoare de 2.507.444,30 lei .
Inculpatul T.N.a semnat situația de plată la data de 26.04.2012, în care sunt specificate lucrările executate, pe categorii și cantități, precum și prețul acestora, centralizatorul valoric aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov și centralizatorul producției realizate în luna aprilie 2012 , în care sunt indicate toate lucrările pretins a fi efectuate în cuprinsul perioadei respective .
Aceste înscrisuri au fost semnate de către inculpatul T.N.la cererea inculpaților C.V. și N C, și după consultări cu inculpatul O.I., primind asigurări de la aceștia că lucrările specificate în aceste documente au fost executate corespunzător, după ce s-au întâlnit în biroul inculpatului O.I., potrivit declarației inculpatului T N . (”pentru că se efectuaseră deja lucrări la drum pentru care nu mai puteam să verific materialele folosite, l-am sunat pe C pentru lămuriri și acesta m-a chemat la el. A venit și domnul N și toți trei am mers apoi la O.I., cu care s-a discutat în biroul acestuia….” vol. II, f. 160-165, D.U.P ).
Că urmare a întocmirii situațiilor de lucrări, centralizator, semnate atât de dirigintele de șantier, inculpatul T N , dar și de șeful D.A.D.P, inculpatul C.V., SC SA a întocmit factura fiscală nr. 20901/26.04.2012, pentru suma de 2.507.444, 30 lei, factură pe care prezentată apoi spre decontare și plată Consiliului Județean Brașov.
Deși factura fiscală nr. 20901/26.04.2012 s-a depus la Consiliul Județean Brașov martorul C A A a dat dispoziții ca plata acesteia să nu se realizeze decât după alegerile locale.
În acest context în care nu se efectuase plata, iar durata contractului a fost stabilită la 10 zile calendaristice și plata poate fi făcută doar dacă există contract în derulare ori recepția finală a lucrărilor, inculpatul O.I. a acționat pentru prelungirea duratei contractului de lucrări 25/2012.
Inculpatul Ș.T.C. la data de 27.04.2012 a transmis adresa înregistrată la C.J sub nr. 4839 din 03.05.2012, prin care a solicitat sistarea lucrărilor de reparații la DJ 112 D pentru un termen de 30 zile, sistarea fiind aprobată de O.I., deși aceasta nu era însoțită de documente justificative.
În baza adresei emise la 27.04.2012 de către Primăria P inculpatul C.V. a întocmit referatul nr. 4839 din data de 03.05.2012 prin care a propus sistarea lucrărilor la DJ 112 D .
Ulterior, la data de 04.05.2012, s-a încheiat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări nr. 25/2012 prin care se sistează lucrările pentru o perioadă de 30 de zile, respectiv până data de 28.05.2012, semnat de inculpatul O.I. ca reprezentant al C.J. Brașov .
S-au efectuat de către Consiliul Județean Brașov către SC SA plăți parțiale, precum cele de la data de 08.05.2012 în sumă de 550.000 lei , pentru ca ulterior la data de 10.05.2012 să se efectueze o altă plată în sumă de 450.000 lei .
Întrucât în cele 30 de zile pentru care a fost prelungit contractul nu s-a efectuat integral plata sumelor de bani către SA a fost necesară o nouă prelungire, contractul fiind prelungit succesiv prin alte 3 acte adiționale, încheiate la datele de 29.05.2012, 27.07.2012 (ambele prelungiri cu câte 60 de zile) și 28.09.2012 (prelungire fără termen).
Inculpatul Ș.T.C. a emis, la 28.05.2012, adresa nr. 5908 solicitând o prelungire de 60 de zile, fără a atașa documente justificative.
Inculpatul C.V. a pus o rezoluție pe adresă, a propus prelungirea contractului, iar la data de 29.05.2012 se încheie cel de-al doilea act adițional la contract, semnat de inculpatul O.I., prin care lucrările se sistează pentru 60 de zile .
Din dispoziția lui C A A s-a făcut plata facturii emise de SA, în tranșe, după cum urmează:
- OP 2223 din 26.06.2012 - 500.000 lei.
-OP 2513 din 04.07.2012 – 500.000 lei.
-OP 2526 din 05.07.20912 - 456.890 lei.
-OP 2527 din 05.07.2012 - 50.553 lei .
Că urmare a unei adrese emise de către inculpatul Ș.T.C. - nr. 6052/25.07.2012 - contractul a fost prelungit prin alt act adițional, încheiat la data de 27.07.2012 ( prelungire cu 60 de zile) iar ulterior la 28.09.2012, s-a realizat o prelungire fără termen ( act adițional 4). La această dată inculpatul O.I. nu era vicepreședinte al consiliului județean.
Ultimul act adițional a fost încheiat în urma unui referat întocmit la data de 24.09.2012 de către inculpatul B.N., justificarea fiind o adresă trimisă de inculpatul N.C.D., având aceeași dată de 24.09.2012, prin care solicită, fără vreun înscris doveditor, prelungirea contractului pe perioadă nedeterminată, cu motivarea că lucrările de canalizare nu au fost finalizate și nu s-a emis ordinul de reîncepere a lucrărilor la drum.
Materialele pentru executarea acestei lucrări au fost procurate, în noiembrie - decembrie 2011, de la cariera situată în Malnaș (Covasna) - exploatată de SC SRL , iar plățile au fost făcute în anul 2012 după ce SC SA a primit banii de la Consiliul Județean Brașov.
Din totalul sumelor încasate de SA de la Consiliul Județean Brașov suma de 430.238,83 lei a fost virată firmei SRL.
Prin excluderea convorbirilor telefonice nu se probează interdependența dintre plățile arătate și implicarea constantă a inculpatului O.I. în activitatea societății.
Rezumând, la solicitare inculpatului O.I., după 09.11.2011, când s-a aprobat includerea în programul de lucrări pe drumuri județene a lucrării „Reparații DJ 112D km 7+218 – 11+330 P– Lunca Câlnicului”, prin Hotărârea Consiliului Județean 4.546/09.11.2011, SC SA, au fost efectuate lucrări de reparații la D.J 112 D P- Lunca Câlnicului, în proporție de aproximativ 60-80 % în perioada noiembrie-decembrie 2011, fără a exista contract, specificații tehnice și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier. Pentru decontarea lucrărilor era necesar încheierea unui contract. Deoarece nu s-a acceptat aprobarea contractării lucrărilor de reabilitare în conformitate cu procedura prev. de art. 122 din OUG 34/2006, s-a desfășurat procedura de oferte cu publicarea anunțului în SEAP, iar la 14.03.2012 a fost întocmit raportul final al procedurii, fiind declarată câștigătoare oferta SA. și la 02.04.2012 inculpatul O.I. a semnat în calitate de reprezentant al CJ Brașov, contractul de lucrări nr. 25. T N , desemnat diriginte de șantier, a semnat situația de plată la data de 26.04.2012, în care sunt specificate lucrările executate, pe categorii și cantități, precum și prețul acestora, centralizatorul valoric aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov și centralizatorul producției realizate în luna aprilie 2012 , în care sunt indicate toate lucrările pretins a fi efectuate în cuprinsul perioadei respective. Deși a constatat, nemijlocit, că lucrările au fost executate anterior este evident că acestea nu puteau fi centralizate ca executate anterior încheierii contractului de lucrări. Schimbarea esențială a stării de fapt, cu influentă majoră asupra infracțiunii de abuz în serviciu, este expertiza tehnică care a stabilit că situația de lucrări din 26.04.2012 a fost corect decontată și , pe cale de consecință, nu s-a probat, mai presus de orice îndoială, că lucrările nu au fost executate în realitate și inculpații au cauzat un prejudiciu persoanei vătămate. Relevantă este și audierea expertului Cuzenco Florin, care a menționat că s-au efectuat lucrări ascunse, de plombare și egalizare, în condițiile în care, după 7 ani de la turnare, covorul arată foarte bine.( fila 501-502 dosar apel)

II. În continuare prezentăm coordonate și imperative constituționale, doctrinare și jurisprudențiale referitoare la abuzul în serviciu.
Raportat la dispozitivul și considerentele Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale apreciem că aceasta este o decizie interpretativă sau intermediară, deoarece admite excepția, arată înțelesul normei constituționale și dispune că numai acest înțeles poate fi aplicat de instanța judecătorească, orice altă interpretare a normei fiind eo ipso neconstituțională.
Cu privire la efectele acestei decizii, Curtea a reamintit că, pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința cauzelor definitiv soluționate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată. (A se vedea Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.84 din 04 februarie2016 paragraful 28.)
În acest mod, textul este „salvat”, în sensul că el va putea fi în continuare aplicat, însă în interpretarea obligatorie stabilită de Curtea Constituțională, respectiv cu eliminarea acelei interpretări constatate ca fiind neconstituțională. Asemenea decizii, care există de mult timp în practica instanțelor de jurisdicție constituțională din Germania, Italia, Franța, au fost determinate de dezideratul securității juridice în sens larg, acestea fiind de altfel caracterizate ca „mijloace privilegiate utilizate de Curțile Constituționale pentru a evita invalidarea unei norme legale”. Efectele negative ale unei astfel de invalidări pot fi surmontate prin realizarea unei interpretări a normei infraconstituționale în concordanță cu norma constituțională, pentru realizarea unei compatibilizări a acestora.
Raportat la cele de mai sus suntem în dezacord cu referirile primei instanțe la aceste aspecte.
Prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” se înțelege îndeplinirea făcută altfel decât se cuvenea să fie efectuată, defectuozitatea în îndeplinire putând privi conținutul, forma sau întinderea îndeplinirii, momentul efectuării, condițiile de efectuare etc. Totodată, Curtea observă că jurisprudența a receptat cele reliefate în doctrină, fără a stabili însă criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea defectuozității îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aceasta rezumându-se, în general, la a arăta că subiecții activi ai infracțiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuții de serviciu, fie prin raportare la dispozițiile legii, fie prin raportare la mențiuni regăsite în hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniștrilor, regulamente de organizare și funcționare, coduri deontologice sau fișe ale postului.
Termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal și nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, ceea ce determină lipsa de claritate și previzibilitate a acestuia. Această lipsă de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „îndeplinește în mod defectuos” din cadrul dispozițiilor criticate creează premisa aplicării acesteia ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.
Având în vedere aceste aspecte, precum și faptul că persoana care are calitatea de funcționar în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc, care este comportamentul ce poate avea semnificație penală, Curtea Constituțională a constatat că sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art.297 alin.(1) din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”. Aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate cu dispozițiile constituționale referitoare la claritatea și previzibilitatea legii (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr.336 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.342 din 19 mai 2015, paragraful 48). De altfel art.19 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York, menționează expres că, pentru a exista infracțiunea de „abuz de funcții”, agentul public trebuie să îndeplinească ori să se abțină să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii.
Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art.246 din Codul penal din 1969 și cele ale art.297 alin.(1) din Codul penal încalcă prevederile constituționale ale art.1 alin.(5), întrucât sintagma „îndeplinește în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, statuând că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară — legi și ordonanțe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislația primară se realizează doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă.
Ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie.
Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art.73 alin.(1) din Constituție, precum și ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. În acest sens, instanța de contencios constituțional a reținut că, în sistemul continental, jurisprudența nu constituie izvor de drept așa încât înțelesul unei norme să poată fi clarificat pe această cale, deoarece, într-un asemenea caz, judecătorul ar deveni legiuitor (Decizia nr.23 din 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 31 martie 2016, paragraful 16).
În materie penală, principiul legalității incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceștia supunându-se sancțiunii penale.
În exercitarea competenței de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să țină seama de principiul potrivit căruia incriminarea unei fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, ghidându-se după principiul „ultima ratio”.
Referitor la principiul ultima ratio în materie penală, Curtea Constituțională observă că acesta provine din limba latină, sintagma „ultima” provine din latinul „ultimus” însemnând „ultimul”, iar „ratio” în limba latină are semnificația de „procedeu”, „metodă”, „plan”. Astfel, ultima ratio are semnificația comună de procedeu sau metodă ultimă sau finală folosită pentru a atinge scopul urmărit. Curtea Constituțională apreciază că, în materie penală, acest principiu nu trebuie interpretat ca având semnificația că legea penală trebuie privită ca ultimă măsură aplicată din perspectivă cronologică, ci trebuie interpretat ca având semnificația că legea penală este singura în măsură să atingă scopul urmărit, alte măsuri de ordin civil, administrativ, etc. fiind improprii în realizarea acestui deziderat.
În sens larg, scopul urmărit de legiuitor prin legislația penală este acela de a apăra ordinea de drept, iar, în sens restrâns, este acela de a apăra valori sociale, identificate de legiuitor în partea specială a Codului penal, acest scop fiind, în principiu, legitim. Totodată, măsurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmărit trebuie să fie adecvate, necesare și să respecte un just echilibru între interesul public și cel individual.
Curtea Constituțională reține că din perspectiva principiului „ultima ratio” în materie penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancțiunea penală, iar acest principiu este receptat în jurisprudența curților constituționale, precum și în cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) sau ale altor entități.
Plecând de la cele expuse anterior, Curtea Constituțională constată că, înainte de publicarea Deciziei nr. 405/2016, orice acțiune sau inacțiune a persoanei care se circumscrie calităților cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voința legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea constată că legiuitorul a identificat și reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecințelor unor fapte care, deși, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.
Sarcina aplicării principiului „ultima ratio” revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Astfel, Curtea apreciază că responsabilitatea de a reglementa și aplica, în acord cu principiul anterior menționat, prevederile privind „abuzul în serviciu”, ține atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/ Guvern), cât și de organele judiciare — Ministerul public și instanțele judecătorești —, indiferent dacă subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare.
Infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, astfel încât consumarea ei este legată de producerea uneia dintre urmările prevăzute de dispozițiile art. 297 din Codul penal, și anume cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. În doctrină, s-a arătat că prin expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” se înțelege lezarea sau prejudicierea morală, fizică sau materială, adusă intereselor legale ale unor asemenea persoane. Vătămarea drepturilor ori a intereselor legale ale unei persoane presupune ca fapta să prezinte o anumită gravitate. În caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracțiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.
Curtea Constituțională apreciază că analiza existenței infracțiunii prevăzute de dispozițiile art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art.246 din Codul penal din 1969 și ale art.297 alin.(1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin Decizia 405/2016, dispoziția respectivă fiind o normă incompletă.
Curtea apreciază că, prin infracțiunea prevăzută de dispozițiile art.132 din Legea nr.78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu și atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispozițiile Codului penal, subiectul activ al infracțiunii obține pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Referitor la sintagma „a obținut”, Curtea observă că aceasta are, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, sensul de „a primit”, „a dobândit”, „a realizat”. În ceea ce privește folosul obținut din săvârșirea infracțiunii, Curtea apreciază că acesta presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestații de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar și avantaje nepatrimoniale, cu condiția ca acestea să fie legal nedatorate. Expresia „pentru sine ori pentru altul” se referă la destinația foloaselor, prin sintagma „pentru altul” legiuitorul înțelegând să incrimineze și o destinație colaterală, deviată a foloaselor obținute din săvârșirea acestei infracțiuni de către funcționarul public. Astfel, Curtea consideră că nu are relevanță existența unei relații de rudenie/prietenie între funcționarul public și persoana care a dobândit avantajul, esențială fiind dobândirea de către o persoană (funcționar public sau terț) a unui folos necuvenit.

III. Prima instanță a reținut că inculpații, din perspectiva Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale, au încălcat următoarele atribuții de serviciu.
A. Pentru inculpatul O.I..
Articolul 5 alin. 1 din O.G. nr. 119/1999 care arată imperativ că “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.
Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii – în vigoare la data faptelor – care impune anumite principii esențiale precum „garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici” , „asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante ”, principii ce trebuie respectate de oricare persoane care, într-un fel sau altul, au tangență și putere de decizie legat de anumite contracte de achiziție publică.
Inculpatul O.I., anterior Dispoziției nr. 248 a Președintelui Consiliului Județean, avea și atribuții proprii concrete legate de modul de derulare a activității pe care o desfășura în cadrul Consiliului Județean Brașov, atribuții referitoare la exercitarea funcției în condiții de legalitate, imparțialitate și obiectivitate, de transparență, de eficiență și eficacitate, de responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale, de punere în executare a legilor și a celorlalte acte normative, de bună gestionare a fondurilor publice și a patrimoniului public al instituției în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
În acest sens tribunalul a reținut încălcarea evidentă a art. 2 alin. 1 din OUG 34/2006 care arată expres „Scopul prezentei ordonanțe de urgență” ce îl constituie: promovarea concurenței între operatorii economici; garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.
În mod similar au fost ignorate de către inculpați dispozițiile alin. 2, art. 2 din aceeași ordonanță care indică principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică precum: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoașterea reciprocă; transparența; proporționalitatea sau eficiența utilizării fondurilor publice.
În cadrul acestui act material se încadrează juridic activitatea inculpatului O.I. legată de efectuarea demersurilor necesare desfășurării formale a unei licitații publice, urmare a faptului că Serviciul Juridic avizase negativ referatul prin care se solicitase atribuirea directă a lucrării, considerând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 122 din OUG nr. 34/2006.
Evident că aceste acțiuni se circumscriu tot încălcării, la instigarea inculpatului O.I., de către inculpatul C.V. a unor prevederi expres prevăzute de OUG nr. 34/2006 (art. 2 alin. 1 lit. d și alin. 2 lit. a, b, d și f, art. 17 din OUG 34/2006 privind achizițiile publice, art. 72 alin. 2, lit. b, f, g și h, art. 81 și art. 82 din HG 925/2006 raportat la art. 36 din HG 925/2006 și art. 176 lit. a, b, d și e din OUG 34/2006 privind achizițiile publice)
Inculpatul O.I., de la data de 13.03.2012, i-au și fost delegate în mod expres atribuții legate de:
- inspecția sectorului de drum situat pe DJ 112 D.
- controlul documentației tehnico-economice a lucrărilor.
- urmărirea procedurii aplicabile conform OUG nr. 34/2006.
- semnarea contractului de lucrări care va fi atribuit.
În acest sens, începând cu data de 13.03.2012, tribunalul a reținut că la încălcările legilor sau ordonanțelor expuse la primul act material, se adaugă cele prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale în art. 10, art. 104 alin. 6, 7, referitoare la atribuțiile pe care le-a dobândit ca urmare a delegării primite din partea președintelui Consiliului Județean Brașov.
Probele administrate în cauză, analizate anterior, au conturat neechivoc modalitatea subiectivă, lipsită de imparțialitate în care – cu încălcarea evidentă a OUG nr. 34/2006 sau a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 – inculpatul O.I. și-a exercitat atribuțiile ce i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 a Președintelui Consiliului Județean.
În legătură cu cel de-a treilea act material reținut de instanță în sarcina inculpatului O.I. tribunalul a reținut decontarea nelegală a lucrărilor de reparații la DJ 112 D - executate în noiembrie și decembrie 2011, anterior încheierii contractului nr. 25/2012 .
Astfel inculpatului O.I. prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 a Președintelui Consiliului Județean i-au delegate expres atribuții ce țin de “ controlul documentației tehnico-economice a lucrărilor”, ceea ce presupune verificarea realității lucrărilor efectuate și transpunerea acestora în documentațiile tehnice și contabile întocmite, evident în vederea decontărilor lor.
În sfârșit în legătură cu cel de-al patrulea act material – component al infracțiunii continuate de „ abuz în serviciu” - reținut de instanță în sarcina inculpatului O.I. tribunalul va observa că acesta are în vedere prelungirea nelegală a contractului de lucrări nr. 25/2012 pentru a se putea achita sumele de bani solicitate de S.C. S.A.
Astfel legat de acest al patrulea act material au fost încălcate atribuții proprii – delegate prin Dispoziția nr. 248/13.03.2012 – dar și prin raportare la atribuțiile de serviciu ale persoanelor determinate prin acțiunile inculpatului O.I. să prelungească prin acte adiționale contractul nr. 25/2012 .
B. Pentru inculpatul C.V..
Dispozițiile art. 17 din OUG 34/2006 privind achizițiile publice, art. 72 alin. 2, lit. b, f, g și h, art. 81 și art. 82 din HG 925/2006 raportat la art. 36 din HG 925/2006 și art. 176 lit. a, b, d și e din OUG 34/2006 privind achizițiile publice dispoziții ce vizează procedura aplicabilă, modul de evaluare a ofertelor, corectitudinea actelor prezentate, conformitatea acestora, respectarea criteriilor impuse de legislație, evaluarea corectă și desemnarea unui câștigător în condiții de legalitate.
Apare ca evident că toate aceste norme se raportează la scopurile se principiile vizate de art. 2 alin. 1 și 2 din OUG 34/2006.
Inculpatul C.V. a încălcat – prin modalitatea concretă, anterior expusă, prin care și-a exercitat funcția publică ce i a fost încredințată - și art. 1, art. 2 alin. 1, 2, 3 lit. e) art. 3, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
Cu titlu exemplificativ art. 43 al 1 din legea indicată arată imperativ că „ funcționarii publici au obligația să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.”
Încălcarea art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 119/1999 care arată că “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularități, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public ”.
C. Pentru inculpatul B.N..
Tribunalul a reținut că inculpatul în activitatea desfășurată în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor – sub “coordonarea” coinculpatului C.V. - a încălcat scopul și principiile fundamentale prevăzute de OUG 34/2006 privind achizițiile publice (garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, promovarea concurenței între operatorii economici etc.), iar ulterior a întocmit un referat prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referat în baza căruia a și fost încheiat actul adițional nr. 4 la contract.
D. Pentru inculpatul T N .
Tribunalul a reținut că inculpatul a încălcat art. 44 din Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 - pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – ordin emis având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
E. Pentru inculpații Ș.T.C. și N.C.D.
Tribunalul a menționat că sunt valabile precizările făcute prin raportare la atribuțiile de serviciu ale autorului infracțiuni, respectiv inculpatul O.I..

IV. Din compararea celor prezentate mai sus rezultă următoarele concluzii.
Infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, astfel încât consumarea ei este legată de producerea uneia dintre urmările prevăzute de dispozițiile art.297 din Codul penal, și anume cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
Paguba cauzată persoanei fizice sau juridice trebuie să fie certă, efectivă, bine determinată, întrucât și în raport cu acest criteriu se apreciază dacă fapta prezintă, sau nu, un anumit grad de pericol social.
În condițiile în care nu s-a probat, mai presus de orice îndoială, că inculpații au cauzat Consiliului județean o pagubă sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei unei persoane juridice, nu s-a consumat infracțiunea de abuz în serviciu.
Referitor la dispozitivul și considerentele Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale, instanța reține că trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art.73 alin.(1) din Constituție, precum și ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului) comportamentul interzis, acesta neputând fi dedus, eventual, din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice.
Neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară — legi și ordonanțe ale Guvernului.
În materie penală, principiul legalității incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceștia supunându-se sancțiunii penale, iar în exercitarea competenței de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să țină seama de principiul potrivit căruia incriminarea unei fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, ghidându-se după principiul „ultima ratio”.
Referitor la încălcarea prevederilor art. 5 alin. 1) din O.G. nr. 119/1991 și O.U.G. nr. 34/2006, dispozițiilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici este de observat că aceste dispoziții cu caracter declarativ și extrem de general, nu stabilesc conduite concrete și, în mod corelativ, nu sunt susceptibile, în sine, a fi încălcate. A deduce din dispoziții generale comportamente interzise, conduite pe care destinatarul legii trebuie să o respecte, echivalează cu o substituire a normelor juridice de către raționamentul judecătorului, încălcându-se, astfel, principiul legalității incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” și principiul separației puterilor în stat.
În conformitate cu prevederile art. 293 lit. j) și i) din O.U.G. nr. 34/2006 „schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire ”, precum și „aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite în documentația de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentația de atribuire” constituie contravenție. Potrivit prevederilor art. 293 lit. v) din O.U.G. nr. 34/2006 constituie contravenție „orice alte încălcări a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2, cu excepția alin. 2) lit. f), în condițiile în care art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 consacră tocmai scopul ordonanței și principiile de bază care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică.
În condițiile în care orice încălcare a prevederilor OUG 34/2006 era sancționată ca și contravenție( în prezent legea nr.98/2016), cele două tipuri de răspundere, contravențională și penală, nu pot coexista, fiind aplicabil și principiul specialia generalibus derogant.
Neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unor atribuții de serviciu reglementate prin hotărâri de guvern ( pentru inculpații C.V. și B.N.) , prin Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 - pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (pentru inculpatul T N ) sau a dispoziției președintelui consiliului județean ( pentru inculpatul O.I.), nu îndeplinesc condiția ca actul să fie analizat numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară — legi și ordonanțe ale Guvernului.
Raportat la cele de mai sus instanța apreciază că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, deși acestea există în materialitatea lor, dar lipsește trăsătura esențială a infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. După publicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale, raportarea la neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act se face la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară — legi și ordonanțe ale Guvernului, condiție care nu a fost îndeplinită conform paragrafelor anterioare.
Potrivit art.247 alin.(2) din Legea nr.53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, „abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici”.
În baza Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată”.
De asemenea, potrivit art.1349 alin.(1) și (2) din Codul civil, care reglementează răspunderea delictuală, „(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”.
Luând în considerare depozițiile de mai sus, instanța apreciază că legiuitorul a identificat și reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecințelor unor fapte care, deși, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.
Existenței infracțiunii prevăzute de dispozițiile art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art.297 alin.(1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin Decizia 405/2016, dispoziția respectivă fiind o normă incompletă.
Instanța va constata existența cazului care împiedică exercitarea acțiunii penale și va dispune achitarea în temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în calitate de autor sau complice.
Referitor la infracțiunile de dare și luare de mită.
Pentru a înțelege rațiunea și necesitatea aplicării în speță a principiului in dubio pro reo, prin raportare la modificările din Codul de procedură penală, vă prezentăm, succint, câteva referințe doctrinare care au impus, în materie penală, standardul probei dincolo de orice dubiu rezonabil.
Dintre consecințele prezumției de nevinovăție, Codul de procedură penală a înțeles să consacre în mod explicit în capitolul destinat principiilor fundamentale ale procesului penal obligația organelor judiciare de a interpreta orice situație îndoielnică în favoarea suspectului sau inculpatului, regulă cunoscută sub numele de in dubio pro reo art. 4 alin. (2).
Se constată în materia probațiunii, trecerea de la principiul liberei aprecieri a probelor și principiul liberei sau intimei convingerii a judecătorului la standardul probei dincolo de orice dubiu rezonabil, aspect confirmat de prevederea din art. 103 alin. 2 teza a-II-a Cod procedură penală, potrivit căruia „Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă".
Din dispozițiile de mai sus rezultă că aplicarea principiului in dubio pro reo este strâns legată de un astfel de standard de probațiune, iar dubiul la care face referire principiul este dubiul rezonabil din standardul de probațiune, care împiedica pronunțarea unei hotărâri de condamnare.
În practica judiciară s-a statuat că prezumția de nevinovăție nu este înfrântă atât timp cât în cauză nu există probe care să dovedească cu certitudine că inculpatul a comis faptele pentru care a fost trimis în judecată.
Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumției de nevinovăție, un principiu instituțional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului se regăsește în materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care dovezile administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat conțin o informație îndoielnică tocmai cu privire la vinovăția făptuitorului în legătură cu fapta imputată, autoritățile judecătorești penale nu își pot forma o convingere care să se constituie într-o certitudine și, de aceea, ele trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăției acuzatului și să îl achite.
Înainte de a fi o problemă de drept, regula in dubio pro reo este o problemă de fapt. Înfăptuirea justiției penale cere ca judecătorii să nu se întemeieze, în hotărârile pe care le pronunță, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecății). Numai așa se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în cauză, că realitatea obiectivă (fapta supusă judecății) este, fără echivoc, cea pe care o înfățișează realitatea reconstituită cu ajutorul probelor, în scopul cunoașterii.
O primă condiție atașată elementului material este ca fapta să se raporteze la bani sau alte foloase care nu i se cuvin funcționarului public. Caracterul necuvenit al banilor sau foloaselor este menționat de legiuitor pentru a exclude ipoteza unor plăți legal datorate.
În cauză presupusa mită este reprezentată de îndeplinirea unei obligații contractuale, respectiv plata prețului unei cantități de piatră, ce a fost livrată de vânzător cumpărătorului. Nu s-a stabilit că prețul plătit ar fi unul disproporționat, încât el să reprezinte, în realitate, o mită deghizată.
Esențial este ca foloasele remise să reprezinte o contraprestație pentru activitatea funcționarului pentru efectuarea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, împrejurare care nu a fost probată, mai presus de orice îndoială, după înlăturarea înregistrării convorbirilor telefonice. De asemenea nu există referiri la actul concret de pretindere (verbal, în scris, direct, indirect) și la momentul comiterii acestui element material, nefiind indicată expres modalitatea primirii.
În cauză nu se poate reține, mai presus de orice îndoială, că S.C. S. R. L. a dobândit un folos necuvenit sau nelegal, în condițiile în care produsele au fost livrate la prețul obișnuit, iar profitul a fost în limitele unor operațiuni comerciale normale.
Dintr-o altă perspectivă argumentele de natură economică, care au fundamentat decizia de a achiziționa piatra de la S.C. S. R. L., sunt pertinente și relevante.
Astfel, S. C. SA avea o relație de colaborare cu S.C. S. R. L. Covasna din 2007, rețeta asfaltului produs de S. C. SA a fost certificată de I SA București cu criblură de la cariera Malnaș deținută de S.C. S. R. L. cariera era apropiată de sectorul de drum, iar și ceilalți participanți la licitație se aprovizionau de la S.C. S. R. L.
Existența dubiului cu privire la pretinderea sau primirea de bani, respectiv la titlul ilicit cu care au fost primite aceste sume, impune adoptarea unei soluții de achitare a inculpatului O.I. în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) C. pr. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
Critica inculpatului N C prin care a susținut că nu este îndeplinită nicio variantă normativă, deoarece nu a existat o promisiune, o oferire, sau dare de bani sau alte foloase, este întemeiată, după înlăturarea mijloacelor de probă declarate nule, existând un dubiu serios că inculpatul a săvârșit această faptă.
În condițiile în care luarea de mită este în corelație cu darea de mită, existând un dubiu serios că au fost săvârșite aceste fapte, instanța va dispune achitarea inculpatului N.C.D. în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) C. pr. pen. săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
Deoarece instanța va dispune achitarea pentru faptele săvârșite de inculpatul N.C.D., devine inutilă examinarea cauzei de încetare a procesului penal pentru existența autorității de lucru judecat.
Critica inculpatului prin care a solicitat încetarea procesului penal pentru infracțiunea de dare de mită, constatând că a intervenit prescripția răspunderii penale, deoarece achiziția de piatră s-a efectuat în lunile noiembrie-decembrie 2011, rămâne fără obiect în condițiile în care instanța îl va achita pe inculpat pentru această infracțiune, iar acesta a solicitat continuarea procesului penal și achitarea.
Luând în considerare soluțiile de achitare a inculpaților, criticile Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov sunt neîntemeiate.
Având în vedere considerentele de mai sus , în temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C. pr. pen. instanța va admite apelurile declarate de inculpații O.I., N.C.D., C.V., B.N., Ș.T.C. și T.N.împotriva sentinței penale nr.189/S/2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 3768/62/2015.
Va desființa sentința penală atacată și procedând la o nouă judecată
1. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul O.I. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală va achita pe inculpatul O.I. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
2. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul N.C.D. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală va achita pe inculpatul N.C.D. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
3. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul C.V. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
4. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul B.N. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
5. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul Ș.T.C. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
6. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a Cod procedură penală va achita pe inculpatul T.N.pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 308 C. pen. și art. 5 C. pen.
În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen. instanța va respinge ca nefondat apelul declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov împotriva sentinței penale nr. 189/S/2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.3768/62/2015.
În temeiul art. 25 alin. 5 C. pr. pen. va lăsa nesoluționată acțiunea civilă.
În temeiul art. 397 alin. 5 C. pr. pen. vor fi menținute măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale, respectiv
1. prin ordonanța din data de 27.05.2015, asupra conturilor bancare, deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Raiffeisen Bank SA, Banca Transilvania SA, Banca Comercială Română SA și Banca Românească SA, aparținând inculpaților O.I. și N.C.D..
2. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015, asupra următoarelor:
10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 100 lei;
20010 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Malnaș, județul Covasna(/J , CUI RO ), cu o valoare totala de 20010 lei;
aparținând inculpatul O.I..
3. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015 asupra următoarelor:
538009 acțiuni reprezentând 76,238716169% din capitalul social al SC SA Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 941.551,75 lei;
6 parti sociale reprezentând 30% din capitalul social al SC SECURITY SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 60 lei;
19 parti sociale reprezentând 95% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 190 lei;
250 parti sociale reprezentând 5% din capitalul social al SC SRL Brașov(J / , CUI RO ), cu o valoare totala de 2500 lei,
aparținând inculpatului N.C.D.(CNP ) .
4. prin ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului N.C.D.:
- Imobil teren(neproductiv) situat în Teliu în suprafață de 42200 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară Teliu număr cadastral ;
- Imobil teren(fâneață) situat în t în suprafață de 2900 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară t număr cadastral ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 540 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / / ;
- Imobil teren și construcție situate în Brașov – cota de 1/1 deținută din teren în suprafață de 900 mp și construcție clădire de birouri înscrise în Cartea Funciară număr cadastral/topografic / / / și respectiv A1.1 cad. C1 top. / / / ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / / ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / / ;
5. prin Ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului O.I.:
- Imobil apartament situat în , str. nr. – deținut ca bun comun împreună cu soția sa O. N.având trei camere și dependințe cu cota de 1,83% din părțile de uz comun înscris în Cartea Funciară Brașov număr topografic /2/1/1/XII;
- Imobil teren(extravilan fâneață) situat în Brașov în suprafață de 2497 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral , nr. top. /1/1/1;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 77000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic /2;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 69870 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic /1/1;
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 22200 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic /2 (nr. tarla );
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 11500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic 7/2 (nr. tarla );
- Imobil teren(fâneață) situat în Brașov în suprafață de 40703 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic /1/2/1;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 13800 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF +73) nr. cadastral/topografic /10;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 63500 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF +75) nr. cadastral/topografic /12;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 9300 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF + ) nr. cadastral/topografic /13;
- Imobil teren(pășune) situat în Pîn suprafață de 81500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic /1(tarla nr. );
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 41000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic /6;
Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acțiunea în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și la judecata în prima instanță vor rămâne în sarcina acestuia.

În numele legii
DECIDE

Admite apelurile declarate de inculpații O.I., N.C.D., C.V., B.N., Ș.T.C. și T.N.împotriva sentinței penale nr.189/S/2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 3768/62/2015.
Desființează sentința penală atacată și procedând la o nouă judecată
1. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul O.I. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) achită pe inculpatul O.I. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
2. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul N.C.D. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) achită pe inculpatul N.C.D. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.
3. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul C.V. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
4. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul B.N. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
5. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul Ș.T.C. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 C. pen.
6. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a-I-a achită pe inculpatul T.N.pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 308 C. pen. și art. 5 C. pen.
Respinge ca nefondat apelul declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov împotriva sentinței penale nr. 189/S/2017 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.3768/62/2015.
În temeiul art. 25 alin. 5 C. pr. pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă.
În temeiul art. 397 alin. 5 C. pr. pen. menține măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale , respectiv
1. prin ordonanța din data de 27.05.2015, asupra conturilor bancare, deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Raiffeisen Bank SA, Banca Transilvania SA, Banca Comercială Română SA și Banca Românească SA, aparținând inculpaților O.I. și N.C.D..
2. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015, asupra următoarelor:
10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 100 lei;
20010 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC SRL Malnaș, județul Covasna(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 20010 lei;
aparținând inculpatul O.I..
3. prin ordonanța procurorului din data de 27.05.2015 asupra următoarelor:
538009 acțiuni reprezentând 76,238716169% din capitalul social al SC SA Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 941.551,75 lei;
6 parti sociale reprezentând 30% din capitalul social al SC SRL Brașov(J 08/701/2009, CUI RO 25496164), cu o valoare totala de 60 lei;
19 parti sociale reprezentând 95% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 190 lei;
250 parti sociale reprezentând 5% din capitalul social al SC SRL Brașov(J , CUI RO ), cu o valoare totala de 2500 lei,
aparținând inculpatului N.C.D.(CNP ) .
4. prin ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului N.C.D.:
- Imobil teren(neproductiv) situat în T în suprafață de 42200 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară T număr cadastral 100604;
- Imobil teren(fâneață) situat în Teliu în suprafață de 2900 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu N D înscris în Cartea Funciară T număr cadastral ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 540 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / ;
- Imobil teren și construcție situate în Brașov – cota de 1/1 deținută din teren în suprafață de 900 mp și construcție clădire de birouri înscrise în Cartea Funciară număr cadastral/topografic A1 / / și respectiv A1.1 cad. C1 top. / / / ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / / ;
- Imobil teren situat în Brașov în suprafață de 270 mp – cota de 1/1 deținută înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral/top / / ;
5. prin Ordonanța procurorului din data de 22.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarele bunuri imobile aparținând inculpatului O.I.:
- Imobil apartament situat în , str. nr. bl. , ap. – deținut ca bun comun împreună cu soția sa O. N.având trei camere și dependințe cu cota de 1,83% din părțile de uz comun înscris în Cartea Funciară Brașov număr topografic / / / / ;
- Imobil teren(extravilan fâneață) situat în Brașov în suprafață de 2497 mp – cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov număr cadastral , nr. top. / / / ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 77000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic / ;
- Imobil teren(arabil) situat în Brașov în suprafață de 69870 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară nr. cadastral/topografic / / ;
- Imobil teren(pășune) situat în Brașov în suprafață de 22200 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară nr. cadastral/topografic / (nr. tarla );
- Imobil teren(pășune) situat în în suprafață de 11500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic / (nr. tarla );
- Imobil teren(fâneață) situat în Brașov în suprafață de 40703 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Brașov nr. cadastral/topografic / /;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 13800 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară P(provenită din conversia CF + ) nr. cadastral/topografic / ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în P în suprafață de 63500 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Prejmer(provenită din conversia CF + ) nr. cadastral/topografic / ;
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 9300 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară P (provenită din conversia CF + ) nr. cadastral/topografic / ;
- Imobil teren(pășune) situat în P în suprafață de 81500 mp - cota de 1/2 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară P nr. cadastral/topografic /1(tarla nr. );
- Imobil teren(arabil) intravilan situat în Pîn suprafață de 41000 mp - cota de 1/1 deținută împreună cu soția sa O. N.înscris în Cartea Funciară Pnr. cadastral/topografic / ;
Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acțiunea în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și la judecata în prima instanță rămân în sarcina acestuia.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul C.V. la Curtea de Apel Brașov, în cotă procentuală, în sumă de 200, rămâne în sarcina statului și va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.
În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică din 16.07.2020.

Președinte, Judecător,
(…) (…)


Grefier,
(…)