Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL PITEȘTI
SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIEDOSAR NR. 2349/90/2018 Operator date 3918

DECIZIA PENALĂ NR. 39/A
Ședința publică din 20 ianuarie 2020
Completul compus din:
Președinte: Judecător (...)
Judecător: (...)
Judecător: (...)
Grefier: (...)Ministerul Public a fost reprezentat de procuror (...) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție -
STPPe rol fiind soluționarea apelului declarat de partea civilă MFE, împotriva sentinței penale nr. 172 din data de 09 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Vâlcea – secția penală, în dosarul nr. 2349/90/2018, privind pe inculpata SIG, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art.182 alin.1 din Legea nr.78/2000.
Dezbaterile asupra apelului au avut loc în ședința publică din 10 ianuarie 2020, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunțării de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie. Având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea, iar în urma deliberării a pronunțat următoarea soluție:

CURTEAAsupra apelului de față, constată următoarele:
Prin sentința penală nr. 172 din data de 09 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în baza 182 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnată inculpata SIG, fiica lui (...), născută la data de (...) în (...), cu domiciliul în (...), CNP (...), la 1 an și 6 luni închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 91 și art. 92 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 2 ani.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata a fost obligată să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
-să se prezinte la Serviciul de Probațiune (...), la datele fixate de acesta;
-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
-să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
-să comunice schimbarea locului de muncă;
-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, a fost obligată inculpata să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune (...).
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata a fost obligată să presteze 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei municipiului RV sau Liceului Tehnologic „ CNP” RV.
S-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 19 Cod procedură penală, art. 1349 și urm. Cod civil, a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Fundația „CADI E" și a fost obligată inculpata la plata sumei de 66.716,26 lei, la care se adaugă dobânda legală, de la data de 16.12.2015 până la achitarea efectivă a debitului, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflație la data plății efective, către aceasta.
A fost respinsă, ca inadmisibilă, acțiunea civilă formulată de partea civilă Fundația „CADI E" în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC SSLCM SRL, prin reprezentant RD.
S-a constatat recuperat prejudiciul cauzat părții civile MFE.
A fost respinsă, ca nefondată, acțiunea civilă formulată de partea civilă MFE.
În baza art.20 din Legea nr. 78/2000, art. 249 și urm. Cod procedură penală, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, în favoarea părții civile Fundația „CADI E", asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei până la concurența sumei de 66.716,26 lei, la care se adaugă dobânda legală, de la data de 16.12.2015 până la achitarea efectivă a debitului, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.
A fost respinsă, ca nefondată, în cazul părții responsabile civilmente SC SSLCM SRL, cererea de luare a măsurilor asigurătorii, formulată de partea civilă Fundația „CADI E".
A fost respinsă, ca nefondată, cererea de luare a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă MFE.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligată inculpata la 2300 lei, cheltuieli judiciare către stat.
În baza art. 276 alin.1 și 2 Cod procedură penală, a fost obligată inculpata la 6500 lei, cheltuieli judiciare către partea civilă Fundația „CADI E".
Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul nr. 14/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei SIG pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 182 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(14 acte materiale).
S-a reținut, în esență, că, în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016, în calitate de reprezentant legal al SC SSLCM SRL, în baza aceleiași rezoluții, inculpata a utilizat în alte scopuri suma totală de 66.716,26 lei, din ajutorul de minimis în sumă de 107.745 lei, transferat de Fundația CADI E conform acordului de finanțare nr. 2757/09.07.2015 încheiat cu SC SSLCM SRL, în urma selecției planului de afaceri propus spre finanțare din Fondul Social European, aferent proiectului Start-up Antreprenorial al Fundației CADI E, în cadrul contractului de finanțare POSDRU 176/3.1/S/150369 din data de 06.02.2015 încheiat de fundație cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea SVO, fără respectarea prevederilor legale cuprinse în contract, în instrucțiunile emise de AMPOSDRU și legislația comunitară/națională în vigoare, respectiv prevederile Regulamentului de finanțare în cadrul proiectului POSDRU 176/3.1/S/150369 – Anexa 1 la contract.
Inculpata a recunoscut săvârșirea faptei și a solicitat ca judecata să se desfășoare în condițiile art. 374 alin. 4 și art. 375 Cod procedură penală.
În raport de recunoașterea inculpatei și probele administrate în cursul urmăririi penale, instanța de fond a reținut, în fapt, următoarele:
În urma aprobării cererii de finanțare depusă în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up", finanțată din DMI 3.1 POSDRU, Fundația „CADI E" a încheiat, în calitate de beneficiar, contractul de finanțare 176/3. l/S/150 369 cu Autoritatea de Management POSDRU prin OIR POSDRU Regiunea SVO, în baza unui Acord de delegare de funcții.
Scopul proiectului „Start-up Antreprenorial" finanțat prin contractul de finanțare nr. 176/3.l/S/150 369 a fost „acordarea de ajutor de minimis pentru demararea a 40 de noi afaceri care vor angaja minim 80 de persoane".
Potrivit Instrucțiunii nr. 108/11.05.2015 emisă de MFE, cererile de propuneri de proiecte în cadrul DMI 3.1 au ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor care doresc să dezvolte o activitate independentă și care au vârsta peste 18 ani și subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora în vederea creșterii ratei de ocupare, în mod sustenabil, în acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive, proiectele finanțate în cadrul DMI 3.1 intrând sub incidența schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori".
În aceste condiții, la data de 09.07.2015, Fundația „CADI E", în calitate de finanțator, a încheiat cu SC SSLCM SRL RV, în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis, reprezentată de inculpata SIG, Acordul de Finanțare nr. 2757, având ca obiect „transferul sumelor aferente ajutorului de minimis de la Finanțator către Beneficiar în vederea dezvoltării și susținerii planului de faceri, cu respectarea prevederilor și condițiilor specifice din Regulamentul de finanțare în cadrul proiectului Start-up Antreprenorial al Fundației Cadi E, în cadrul contractului de finanțare POSDRU 176/3.1/S/l50369".
Inițial, respectiv la data de 17.06.2015, inculpata SIG a semnat o Declarație - Pre-acord de Finanțare, prin care se angaja să înființeze în maxim 30 de zile de la data anunțării rezultatului selecției, în calitate de asociat unic/administrator, firma ce urma să beneficieze de finanțare și se obliga să respecte prevederile Ordinului MMFPS și MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013.
Acordul de finanțare nr. 2757/09.07.2015, încheiat în urma selecției planului de afaceri propus spre finanțare din Fondul Social European, aferent proiectului Start-up Antreprenorial al Fundației Cadi E, a fost semnat de inculpata SIG, în calitate de administrator al SC SSLCM SRL RV, și a intrat în vigoare la data semnării lui de către părți, urmând să înceteze la data executării integrale a tuturor obligațiilor pe care beneficiarul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante.
Conform acordului de finanțare nr. 2757/09.07.2015 „beneficiarul acceptă ajutorul de minimis și se angajează să implementeze activitățile specifice asumate pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instrucțiunile emise de AMPOSDRU și cu legislația comunitară, națională în vigoare, respectiv prevederile Regulamentului de finanțare în cadrul proiectului POSDRU 176/3. l/S/150369 -Anexa 1 la prezentul contract".
Totodată, conform art. 5 din acordul de finanțare „beneficiarul, prin reprezentantul său legal, are obligația să asigure contribuția proprie pentru ajutorul de minimis primit, în procentul de cofinanțare asumat la nivelul proiectului, conform contractului de finanțare și bugetului proiectului".
De asemenea, beneficiarul își asumă prevederile contractului de finanțare nr. POSDRU 176/3. l/S/150369 semnat de finanțator și OIPOSDRU, obligându-se să respecte atât contractul de finanțare, cât și prevederile legale aplicabile schemei de ajutor de minimis și POSDRU (inclusiv instrucțiuni/decizii emise de AMPOSDRU).
Conform acordului de finanțare, beneficiarul este răspunzător, alături de reprezentantul său legal, pentru utilizarea în mod legal a sumelor de bani primite cu titlul de ajutor de minimis, fiind obligat să respecte prevederile cuprinse în Planul de afaceri și să asigure conformitatea cu legislația și politicile Uniunii Europene și naționale, respectiv să creeze și să mențină pe perioada de implementare a proiectului, la care s-a adăugat o perioadă de sustenabilitate de 6 luni de la încheierea proiectului, locurile de muncă în numărul și structura specificate în Planul de afaceri, fiind obligat să restituie către finanțator ajutorul de minimis utilizat necorespunzător.
Urmare cererii de finanțare nr. 1 din 24.07.2015, prin ordinul de plată nr. 381/25.09.2015, Fundația CADI E a virat către SC SSLCM SRL suma de 52.768,11 lei, iar ca urmare a cererii de finanțare nr. 2 din 25.09.2015, prin ordinul de plată nr. 539/25.11.2015, fundația a virat în contul aceleiași societăți suma de 54.976,89 lei.
Art. 1 alin. 3 din acordul de finanțare prevedea că „activitățile eligibile pentru care se acordă ajutorul financiar nerambursabil în termenii și condițiile stabilite prin respectivul acord sunt prevăzute în Planul de afaceri -Anexa 2 și Bugetul aferent Beneficiarului - Anexa 3".
Astfel, planul de afaceri depus de inculpata SIG, intitulat „Înființarea și dezvoltarea unui serviciu de îngrijire medicală la domiciliu prin modernizarea tehnicilor de acordare a serviciilor medicale", prevedea înființarea și dezvoltarea unui serviciu de îngrijire medicală la domiciliu prin modernizarea tehnicilor de acordare a serviciilor medicale, ceea ce presupunea înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, închirierea unei locații (aproximativ 20 mp) corespunzătoare pentru prestarea unei activități medicale, recrutarea și angajarea de personal calificat (3 asistenți medicali), achiziția de echipamente medicale și materiale medicale consumabile, mobilier, aparatură IT, site web, pagină de facebook, materiale și servicii de promovare etc.
Totodată, conform art. 4 din contract „cheltuielile angajate de Beneficiar pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de: Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul comun MMFPS și MFP nr. 1117/2170/2010 privind cheltuielile eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 989/2014, respectiv Ordinul 1120/2013 privind procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, de prezentul contract, de instrucțiunile AMPOSDRU, precum și prevederile ce rezultă din orice document național și/sau comunitar care reglementează aspecte privitoare schemei de ajutor de minimis."
În acordul de finanțare se prevedea, totodată, obligația SC SSLCM SRL de a pune la dispoziția Fundației CADI E, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
Această obligație nu a fost respectată, fapt constatat prin raportul de monitorizare întocmit cu ocazia vizitei de monitorizare din data de 20.11.2015, efectuată de reprezentanții finanțatorului Fundația Cadi E la SC SSLCM SRL.
Astfel, conform raportului de monitorizare, s-a stabilit că în luna 1 de implementare a fost înființată societatea cu răspundere limitată; în luna a 2-a de implementare a fost închiriată o locație, însă nu au fost prezentate documente aferente, a avut loc selectarea și angajarea personalului, activitate parțial realizată, întrucât a fost angajată o singură persoană din cele trei prevăzute în planul de afaceri, pe postul de asistent medical, fiind angajată totodată o persoană pe postul de secretară, post neprevăzut în planul de afaceri. De asemenea, pentru lunile 3-5 de implementare, când trebuiau derulate activități de achiziții, nu s-a putut stabili gradul de realizare al acestei activități, beneficiarul neprezentând documente în acest sens.
SC SSLCM SRL a depus raportări doar pentru lunile iulie, august și septembrie, iar începând cu luna octombrie societatea nu a mai transmis documente către finanțator, iar la data vizitei de monitorizare nu le-a putut prezenta.
Totodată, s-a mai stabilit că beneficiarul a respectat bugetul planului de afaceri până în luna septembrie 2015, inclusiv, pentru perioada următoare neprezentând niciun fel de documente din care să rezulte că ar fi respectat aceste obligații (evidența cheltuielilor, extrase de cont, facturi, proceduri de achiziție), neputându-se astfel stabili dacă beneficiarul a respectat eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziții de echipamente, pentru închirieri și leasing.
De asemenea, deși SC SSLCM SRL, prin reprezentantul legal, a declarat că a înregistrat progrese în realizarea planului de vânzări/produselor/serviciilor propuse inițial, inculpata SIG nu a prezentat documente care să certifice acest lucru, cu toate că fusese informată încă din data de 12.11.2015 cu privire la vizita de monitorizare.
În Regulamentul de finanțare din cadrul proiectului POSDRU/176/3.1/S/150369, care a constituit anexa nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2757/09.07.2015, încheiat de Fundația „CADI E", în calitate de finanțator, si SC SSLCM SRL, în calitate de beneficiar, au fost menționate următoarele condiții cu privire la modalitatea de derulare a finanțării nerambursabile:
- „după primirea ajutorului financiar nerambursabil, reprezentanții legali ai start-up-urilor au obligația să folosească sumele obținute în conformitate cu prevederile planurilor de afacere, calendarului și bugetului detaliat";
- în vederea justificării sumelor primite cu titlu de ajutor financiar nerambursabil, start-up-urile, prin reprezentanții legali, au obligația prezentării unor documente financiare si a unor documente tehnice;
- documentele justificative financiare sunt: documentele contabile până inclusiv balanțele analitice lunare de verificare și registrul jurnal lunar, documentele aferente procedurilor de achiziție derulate precum și orice alte documente justificative relevante pentru activitatea din cadrul proiectului derulată de respectivele start-up-uri.
În legătură cu înființarea și derularea activității de către SC SSLCM SRL, relevantă este declarația martorei PMA, care a relatat următoarele:
...Spre sfârșitul lunii mai 2015, am cunoscut-o pe SIG aflând de la aceasta că are o firmă care se ocupă cu acordarea de îngrijiri medicale la domiciliul pacienților și că are nevoie de asistenți medicali, specializare pe care eu o aveam în urma cursurilor efectuate.
Prin urmare, în perioada sfârșitul lunii mai până în luna august 2015 am efectuat o perioadă de probă, efectuând îngrijiri medicale în calitate de asistent medical la domiciliul unor pacienți din RV în fiecare zi.
Cunosc faptul că prin luna iulie 2015 SIG a înființat o societate comercială care avea ca obiect de activitate acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu în vederea accesării de fonduri europene. Această societate se numea SC SSLCM SRL având sediul în zona de nord a orașului RV la subsolul unei clădiri.
Din luna august 2015 eu am fost angajată în cadrul SC SSLCM SRL pe postul de secretară, întrucât îmi lipsea un aviz de liberă practică necesar pentru a putea fi angajată ca asistent medical.
Știu că am semnat un contract de muncă cu societatea reprezentată de SIG pentru postul de secretară pe perioadă nedeterminată.
In fapt eu nu am desfășurat activități de secretariat, ci de asistent medical.
La începutul lunii septembrie 2015 eu am renunțat la contractul de muncă pe care îl aveam cu societatea administrată de SIG deoarece nu-mi primisem salariul și am considerat că nu merită să mai rămân în continuare în acest post.
În perioada în care eram angajată în cadrul societății nu mai erau alte persoane angajate în afara numitei SIG.
De asemenea am cunoscut-o pe o doamnă contabilă care se ocupa de organizarea evidenței contabile a societății în acea perioadă, eu ducând o dată niște acte acesteia la rugămintea numitei SIG.
Nu cunosc dacă SIG a primit fonduri de la Uniunea Europeană pentru SSLCM sau suma de bani pe care a primit-o.
După încetarea activității în cadrul firmei administrate de numita SIG nu m-am mai întâlnit cu aceasta și nu cunosc dacă a mai derulat activități în cadrul societății ..."
Având în vedere că pe timpul vizitei de monitorizare finanțatorul a constatat neîndeplinirea de către beneficiar a mai multor obligații, la data de 04.12.2015, Fundația CADI E a înaintat o notificare către SC SSLCM SRL, prin care a solicitat ca până la data de 08.12.2015 să-i fie transmite documentele de raportare aferente cheltuielilor efectuate în lunile octombrie si noiembrie 2015.
Urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate prin acordul de finanțare nr. 2757/09.07.2015, de transmitere a documentelor de raportare aferente cheltuielilor efectuale, la data de 15.12.2015, printr-o somație de plată, Fundația CADI E a solicitat restituirea sumei de 107.745 lei, bani primiți cu titlu de ajutor financiar nerambursabil de minimis.
La solicitarea SC SSLCM SRL, prin administrator SIG, la data de 25.03.2016, a fost încheiat un angajament de plată prin care debitoarea se angaja să restituie ajutorul financiar nerambursabil în sumă de 107.745 lei, în 3 tranșe (tranșa 1 - 35.915 lei până la data de 29.04.2016, tranșa 2 - 35.915 lei până la data de 31.05.2016, tranșa 3 - 35.915 lei până la data de 30.06.2016), angajament ce nu a fost respectat de inculpata SIG.
Totodată, Fundația CADI E a demarat și procedura de punere în executare a Sentinței civile nr. 1945/08.04.2016, fiind format dosarul de executare nr. 2745/2016, ocazie cu care s-a constatat că societatea nu are bunuri înregistrate sau lichidități în conturi.
Prin plângerea formulată de Fundația CADI E se arată faptul că veniturile obținute cu titlu de ajutor financiar nerambursabil de către SC SSLCM SRL, în sumă totală de 107.745 lei, au fost folosite în scop personal, contrar celui pentru care au fost acordate, de către inculpata SIG, reprezentant legal al societății.
SC SSLCM SRL a utilizat în cadrul proiectului suma totală de 111.651 lei, din care 107.745 lei primită de la Fundația CADI E ca ajutor de minimis, suma de 2.755 lei încasată în data de 07.08.2015 de la inculpata SIG cu titlul de „contribuție proprie proiect POSDRU" și suma de 1.151 lei încasată în data de 29.09.2015 tot de la inculpata SIG.
De asemenea, a reieșit că, în anul 2015, SC SSLCM SRL nu a realizat venituri din activități economice.
Conform raportului de constatare întocmit în cauză, a rezultat că din suma totală de 111.651 lei, cheltuielile eligibile înscrise în bugetul planului de afaceri au fost în sumă de 21.712,54 lei, iar diferența în sumă de 89.937,96 lei a reprezentat cheltuieli neeligibile, ce nu făceau parte din bugetul planului de afaceri.
Astfel, potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din HG nr. 759/2007: „pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 și art. 5 alin. (2):
a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanțare/decizia/ordinul de finanțare;
b) să fie însoțită de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanțare sau ale contractului de finanțare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea operațiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) și art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare.
În cauză, a rezultat că, din suma totală de 107.745 lei, transferată de Fundația CADI E prin ordinele de plată nr. 381/25.09.2015 și nr. 539/25.11.2015, cu titlu de ajutor de minimis, inculpata SIG a utilizat în interes personal, contrar dispozițiilor legale și acordului de finanțare încheiat cu Fundația CADI E, suma de 66.716,26 lei, prin efectuarea unui număr de 14 operațiuni vizând următoarele sume de bani:
- 47.000 lei - transferată de inculpata SIG, din contul bancar al SC SSLCM SRL de la CEC Bank în contul său personal nr. RO71RNCB0505124947740001 deschis la BCR la data de 04.12.2015, de unde a retras mai multe sume de bani în numerar și a efectuat mai multe plăți către comercianți în interes personal;
-17.750 lei - retrasă în numerar de la CEC Bank, din care:
-14.300 lei retrasă în numerar de către inculpata SIG din contul nr. [...] deschis la CEC Bank, după cum urmează:
- 1.550 lei în data de 27.11.2015, cu titlul de „restituire împrumut conform contract de împrumut nr. 128";
- 4.500 lei în data de 02.12.2015, cu titlul de „restituire contract de împrumut nr. 208";
- 3.300 lei în data de 03.12.2015, cu titlu de „retragere diverse plăți";
- 4.950 lei în data de 04.12.2015, fără ca în extrasul de cont să se precizeze sub ce titlu a fost retrasă în numerar această sumă;
- 450 lei retrasă în numerar în data de 21.01.2016 din contul nr. [...] deschis de SC SSLCM SRL la CEC Bank;
- 3.000 lei retrasă în numerar de la ATM din contul de card al SC SSLCM SRL, în data de 04.12.2015;
-1.966,26 lei plătită cu cardul bancar al SC SSLCM SRL, din care:
-496,85 lei POS comerciant B&B C la data de 04.12.2015;
-277 lei POS comerciant B&B C la data de 04.12.2015;
-449 lei POS comerciant VBRPM la data de 04.12.2015;
-224,67 lei POS comerciant K la data de 04.12.2015;
-290,05 lei POS comerciant D RV la data de 04.12.2015;
-78,82 lei POS comerciant K la data de 15.12.2015;
-149,87 lei POS comerciant OMV P la data de 30.12.2015.
Pentru sumele anterior menționate nu au fost identificate documente justificative în evidența contabilă a SC SSLCM SRL, sumele respective fiind utilizate în scop personal de inculpata SIG, prin transfer în contul personal de unde a retras mai multe sume de bani în numerar și a efectuat mai multe plăți către comercianți, precum și prin efectuarea de plăți/retrageri numerar în interes personal direct din contul societății.
Totodată, la data de 04.12.2015, inculpata a achiziționat în nume personal un autoturism marca Volkswagen Golf IV cu prețul de 2.500 euro, sumă de bani care provine din fondurile europene transferate în contul bancar al societății administrate de aceasta, deși, în planul de afaceri, menționase că dorește achiziția, în numele societății, a unui autoturism în leasing.
Astfel, rezultă că, în perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2016, inculpata SIG, în calitate de reprezentant legal al SC SSLCM SRL, nu și-a respectat obligația asumată prin Acordul de finanțare nr. 2757/09.07.2015, încheiat în urma selecției planului de afaceri propus spre finanțare din Fondul Social European, aferent proiectului Start-up Antreprenorial al Fundației CADI E, și anume aceea de a folosi sumele de bani primite cu titlu de ajutor financiar nerambursabil conform prevederilor legale, planului de afacere și bugetului proiectului, schimbând destinația sumei de 66.716,26 lei, din totalul sumei de 107.745 lei, primită cu titlu de ajutor de minimis.
Relevantă în acest sens este declarația martorei PV, care a arătat următoarele:
„... O cunosc pe numita SIG din anul 2012, fiind prietene. De asemenea îl cunoșteam și pe fostul soț al acesteia, respectiv pe numitul SM.
Nu mai rețin exact, dar cred că în cursul anului 2015 încă locuiau împreună, dar știu că erau separați în fapt.
Din câte știu SIG avea o societate, respectiv SC SL SRL împreună cu soțul său SM, care avea ca obiect acordarea de îngrijiri medicale la domiciliul pacienților, societatea având sediul la policlinica din cartierul O.
În acea perioadă SIG m-a rugat să fiu angajată pe una din societățile de care se ocupa, cred că pe SC SL SRL ca secretară. Eu am acceptat întrucât nu aveam serviciu în perioada respectivă și nici nu prea am desfășurat activități, contractul de muncă fiind part time.
În cursul anului 2015 SIG mi-a povestit că intenționează să înființeze o nouă societatea medicală, fiind vorba de SC SSLCM SRL, întrucât depusese un proiect pe fonduri europene în acest sens. Din câte știu aceasta a înființat societatea care avea același obiect de activitate ca și societatea înființată anterior, respectiv acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu.
Nu cunosc dacă au fost desfășurate efectiv activități în cadrul noii societăți înființate de SIG.
Pentru noua firmă știu că a fost închiriat un spațiu situat în zona centrală a municipiului RV pe lângă depozitul D. Am fost acolo și știu că era un birou mobilat, o cameră cu materiale necesare acordării îngrijirilor medicale și spunea că urmează ca acel spațiu să fie funcțional în sensul de aș-i desfășura acolo activitatea.
Am cunoștință de faptul că în perioada anului 2015 SIG a cumpărat un autovehicul marca VW second hand cu prețul de 3.000-3.500 euro, însă nu cunosc proveniența sumei de bani cu care a achitat prețul. Știu din spusele ei că autoturismul a fost înmatriculat provizoriu la acel moment pe numele ei.
Ulterior, SIG a plecat în Anglia, să lucreze, și am cunoștință de faptul că și în prezent se află tot acolo venind periodic în țară pentru a-și vizita fiica rezultată din căsătoria cu numitul SM.
Din spusele numitei SIG am aflat că în perioada anului 2015 a încasat sume din fonduri europene prin intermediul societății pe care o administra respectiv SC SSLCM SRL, însă nu cunosc modul de cheltuire a sumelor încasate. Cert este că aceasta nu avea alte venituri în afară de salariul încasat de la firma pe care o administra.
Îmi aduc aminte că la un moment dat a organizat un eveniment de promovare a activității noi înființate și a chemat câteva persoane printre care m-am aflat și eu la un local, cu această ocazie informând despre activitatea pe care urma să o desfășoare în cadrul societății cu accesarea de fonduri europene.
Mai arăt că am cunoscut o persoană despre care știu că ar fi fost angajată la una din societățile de care se ocupa SIG, aceasta efectuând activități de îngrijire la domiciliu, însă nu cunosc în cadrul cărei firme.
De asemenea, SIG îmi spunea că vrea să mai deschidă un punct de lucru al societății în orașul Băbeni, dar nu cunosc dacă această intenție a fost materializată..."
Totodată, în legătură cu aceleași aspecte, în declarația dată în cauză, martora LOE a arătat următoarele:
... În cursul lunii octombrie 2015 am găsit un anunț pe internet de o societate care dorea să angajeze trei asistenți medicali.
Eu urmasem cursurile școlii postliceale de asistenți medicali și intenționam să-mi găsesc un loc de muncă în acest domeniu.
Am sunat la numărul de telefon din anunț și am discutat cu o persoană care s-a recomandat SIG, stabilind o întâlnire cu aceasta.
Cu ocazia întâlnirii SIG mi-a spus că administrează societatea SC SSLCM SRL care avea un spațiu în RV, în zona centrală, obiectul de activitatea al firmei fiind acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu.
Aceasta mi-a propus să mă angajeze ca și asistent medical la firmă cu un salariu de 800 lei pe lună.
În cadrul activităților pe care trebuia să le desfășor se afla atât acordarea de îngrijiri medicale a pacienților la domiciliul acestora, dar și alte activități care nu țineau de meseria de asistent medical, respectiv depunerea unor documente la firma de contabilitate a societății, precum și îngrijirea altor pacienți la spital. Practic aceasta îmi cerea să desfășor activități de asistent medical, secretară și infirmieră în același timp.
Întrucât îmi doream să mă angajez ca asistent medical am fost de acord cu propunerea sa și am semnat contractul de muncă cu SC SSLCM SRL.
Încă de la început de când am cunoscut-o pe SIG mi-am dat seama că aceasta nu este o persoană serioasă, întrucât în cele trei zile în care am fost la firma administrată de ea nu am efectuat activități propriu-zise de asistent medical, ci doar am însoțit-o în diverse spații din oraș, aceasta spunându-mi că intenționează să deschidă alte spații pentru societate.
SIG era îmbrăcată în haine de asistent medical în toate aceste zile, deși nu desfășura nici un fel de activități în acest sens, dar probabil încerca să pară că se ocupă cu astfel de activități.
În cele din urmă după cele trei zile în care m-am întâlnit cu SIG și am văzut că nu am lucrat nimic, iar aceasta mă chema în diferite locații și nu ajungea, am decis să renunț la contractul de muncă încheiat cu SC SSLCM SRL și i-am spus lui SIG acest lucru. Ea a insistat să rămân, însă eu am refuzat, convenind ca ulterior să-mi facă o decizie de încetare a contractului de muncă.
Cu toate acestea SIG nu a mai putut fi contactată de mine în perioada următoare și nici nu mi-a încetat contractul de muncă.
Eu am apelat-o telefonic de mai multe ori, însă nu a mai răspuns la telefon.
Am și mers la birourile unde știam că aceasta se ducea, însă de asemenea nu am găsit-o iar persoanele cu care am discutat mi-au spus că nu mai e de găsit.
Începând cu data de 03 decembrie 2015 eu m-am angajat la societatea unde lucrez și în prezent având încheiat un contract de muncă pentru perioada de opt ore.
Știu că SIG nu a încetat contractul de muncă pe care eu l-am avut cu firma administrată de ea deoarece am primit o înștiințare de la ANAF prin care mi se comunica că eu figurez cu două contracte de muncă pentru opt ore, ocazie cu care am explicat inspectorilor ANAF împrejurările care au condus la această situație.
În cele câteva zile în care am discutat cu SIG, aceasta mi-a spus ceva despre faptul că ar fi accesat fonduri europene în vederea desfășurării activității societății, însă nu cunosc detalii legate de acest aspect.
Nu am cunoștință despre sumele încasate de societate din fondurile europene și nici despre modul de cheltuire a acestor sume de bani.
Așa cum am arătat eu am avut câteva întâlniri cu SIG la momentul la care am semnat contractul de muncă, iar după aceea nu am mai văzut-o pe aceasta și nici nu am mai putut să iau legătura cu ea, astfel că nu am cunoștință de derularea activității în cadrul SC SSLCM SRL.
Din spusele numitei SIG am înțeles că ar mai fi avut și alți angajați în societate, dar eu nu i-am cunoscut și nici nu am văzut alte persoane în zilele în care mi-am desfășurat activitatea în cadrul societății..."
În planul de afaceri prezentat de inculpata SIG se prevedea, printre altele, achiziția de servicii de contabilitate, sens în care aceasta a încheiat la data de 30.06.2015 contractul de prestări servicii financiar-contabile cu SC VC SRL RV, reprezentată de BML și PI, având ca obiect consultanță fiscală, evidență contabilă primară, salarizare, întocmirea declarațiilor aferente activității desfășurate, întocmirea situațiilor semestriale si întocmirea Dl01.
Cu toate acestea, inculpata nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, în sensul că nu a pus la dispoziția reprezentanților SC VC SRL acordul de finanțare și celelalte acte contabile ale SC SSLCM SRL, deși i s-au solicitat expres aceste înscrisuri de către prestatorul de servicii, rezultând faptul că aceasta a încheiat contractul de prestări servicii strict în scopul îndeplinirii uneia dintre obligațiile asumate prin planul de afaceri pentru a beneficia de ajutorul de minimis.
Relevante în acest sens sunt declarațiile numitelor BML și PI date în calitate de martori în cursul urmăririi penale.
Astfel, martora BML a declarat următoarele:
... Prin luna iulie 2015 am cunoscut-o pe SIG care s-a prezentat la sediul SC VC SRL RV, societate la care eu sunt asociat împreună cu PI care are și funcția de administrator al societății. Societatea noastră are ca obiect de activitate prestarea de servicii contabile.
Cu acea ocazie SIG ne-a explicat că dorește să încheie un contract cu societatea noastră în numele SC SSLCM SRL RV unde aceasta era asociat și administrator unic, acesta fiindu-i necesar în vederea desfășurării activității și derulării unui proiect de finanțare cu fonduri europene.
Acesta ne-a spus că are un proiect aprobat pe fonduri europene, însă nu ni l-a arătat deși noi am solicitat acest lucru.
La acea dată am încheiat contractul de prestări servicii de contabilitate între SC VC SRL RV și SC SSLCM SRL RV reprezentată de SIG.
Atât eu cât și colega mea i-am solicitat de mai multe ori, în perioada următoare, să ne pună la dispoziție proiectul pentru care a obținut finanțare europeană, precum și bugetul acestuia, pentru a putea verifica lista cheltuielilor eligibile și pașii ce trebuiau îndepliniți în derularea acestuia.
SIG nu ne-a pus la dispoziție aceste documente, nici măcar nu ne-a spus valoarea proiectului, acest lucru aflându-l ulterior din extrasele de cont ale societății, la momentul la care aceasta ne-a solicitat să îi dăm anumite documente contabile care îi erau necesare pentru justificarea cheltuielilor din proiectul de finanțare.
De la începutul colaborării noastre SIG ne-a spus că trebuie să angajeze trei persoane pe firmă conform proiectului, una dintre angajate fiind chiar ea, iar cheltuielile cu personalul erau deductibile din fondurile pe care urma să le obțină. Din câte îmi aduc aminte au fost încheiate trei contracte de muncă, din care unul pentru SIG și alte două contracte pentru alte două persoane, unul din aceste contracte fiind încetat după aproximativ o lună la dorința angajatei respective.
Nu cunosc activitățile pe care acestea le-au realizat în cadrul SC SSLCM SRL RV, însă persoana care a încetat raporturile de muncă cu societatea mi-a povestit că nu putea să-și desfășoare activitatea în bune condiții astfel că a renunța la contract.
Nu am văzut vreo dată vreo listă de pacienți cuprinzând persoanele cărora societatea să lefi asigurat servicii medicale.
In perioada respectivă SC SSLCM ARL închiriase un spațiu în vederea desfășurării activității.
Așa cum arătam anterior încă de când am încheiat contractul de prestări servicii cu SIG i-am solicitat acesteia să ne pună la dispoziție o copie a proiectului de finanțare, cerându-i să ne aducă actele lunar pentru a fi prelucrate în contabilitate, însă aceasta nu a respectat cerințele și nu ne-a adus sporadic anumite acte doar când avea nevoie de anumite documente contabile din partea noastră.
În luna octombrie 2015 SIG ne-a transmis pe email copii de pe un extras de cont și niște ordine de plată referitoare la prima tranșă de bani pe care o primise, ocazie cu care am aflat că suma de bani era transferată de o fundație, lucru pe care nu l-am cunoscut până la acea dată. Atunci am verificat fundația respectivă, care nu mai îmi amintesc cum se numea, pe site-ul Ministerului Finanțelor și am constatat că este vorba de o fundație care avea o activitate însemnată cu o cifră de afaceri foarte mare.
SIG nu a vrut să ne pună în legătură cu nicio persoană din cadrul fundației respective, ir din luna octombrie 2015 nu am mai văzut-o pe aceasta și deși am apelat-o telefonic de mai multe ori nu ne-a răspuns la telefon.
Ulterior ne-a transmis că va veni să înceteze colaborarea cu noi, însă nu s-a mai prezentat.
La sediul societății noastre au rămas mai multe acte ale SC SSLCM SRL, unele în original, pe care aceasta nu a mai venit să le ridice și pe care l-am predat la dosar.
Nu cunosc modul în care au fost cheltuite sumele de bani primite din fonduri europene conform proiectului de finanțare, întrucât în evidența contabilă nu au fost evidențiate documente privind cheltuielile făcute de aceasta pentru derularea activității societății.
Probabil că SIG a avut documente justificative prin care să dovedească modul de cheltuire a sumelor de bani primite, însă, nouă nu ni le-a prezentat..."
De asemenea, martora PI a declarat următoarele:
... În perioada anului 2015 eram asociat la SC VC SRL împreună cu BML, eu fiind și administrator al societății.
În cursul lunii iulie 2015 s-a prezentat la sediul societății noastre numita SIG, care a solicitat să se încheie un contract prestări servicii de contabilitate. Aceasta ne-a relatat că urma să deruleze un proiect pe fonduri europene pentru societatea pe care o administra, respectiv SC SSLCM SRL, care avea ca obiect de activitate servicii medicale la domiciliu. Am încheiat contractul de prestări servicii, iar colega mea BML i-a solicitat documente privind proiectul de finanțare, bugetul pentru ca aceasta să se încadreze în limitele cheltuielilor prevăzute și în perioadele de timp în care trebuiau efectuate aceste cheltuieli.
Nu mai rețin dacă aceasta s-a conformat solicitării, dar cred că numai o parte din acte au fost aduse.
Din cate îmi aduc aminte au fost întocmite doar declarațiile 112 cu privire la salariați printre care se afla și SIG întocmite de asociata mea.
Documente privind cheltuielile efectuate de SIG nu ne-au fost prezentate. Singurele înscrisuri pe care aceasta ni le-a adus au fost cele referitoare la constituirea societății comerciale SC SSLCM SRL.
Prin luna octombrie 2015 SIG ne-a prezentat un extras de cont din care rezulta că primise suma de aproximativ 50 mii lei din fonduri europene de la o fundație din B care nu rețin cum se numește.
Din această sumă de bani am cunoștință de faptul că a achitat către societatea administrată de mine contravaloarea serviciilor de contabilitate, precum și contribuții la salariații societății. Nu cunosc cum a cheltuit aceasta restul sumei de bani primite, pentru că deși i-am solicitat în numeroase rânduri să ne prezinte documente justificative cu privire la modul de cheltuire a banilor primiți pentru a verifica conformitatea cu cheltuielile eligibile, aceasta nu ne-a prezentat astfel de acte.
Atât eu, cât și colega mea am încercat să luăm legătura cu SIG însă aceasta nu am mai răspuns la telefon și nu am putut să o contactăm nici în alt mod. Din acest motiv la sediul societății noastre au rămas mai multe documente contabile ale societății administrate de SIG pe care le-am predat la dosar.
Nu am cunoștință de primirea unei a doua tranșe de bani în cadrul proiectului de finanțare întrucât așa cum am arătat aceasta nu a mai putut fi contactată în nici un mod de către ni, motiv pentru care nu am avut cui să predăm documentele contabile rămase în posesia noastră ..."
Astfel, a rezultat că inculpata SIG a realizat o parte din activitățile cuprinse în planul de afaceri numai până la momentul în care i-au fost virate în contul societății sumele de bani reprezentând ajutorul de minimis primit în baza acordului de finanțare încheiat cu Fundația CADI E, iar după acel moment aceasta nu și-a mai îndeplinit obligațiile asumate prin contract, utilizând în scop personal suma de 66.716,26 lei aferentă proiectului.
Drept urmare, prima instanță a constatat că în drept, fapta inculpatei SIG, care, în perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2016, în calitate de reprezentant legal al SC SSLCM SRL, în baza aceleiași rezoluții, a utilizat în alte scopuri suma totală de 66.716,26 lei, din ajutorul de minimis în sumă de 107.745 lei, transferat de Fundația CADI E conform acordului de finanțare nr. 2757/09.07.2015 încheiat cu SC SSLCM SRL, în urma selecției planului de afaceri propus spre finanțare din Fondul Social European, aferent proiectului Start-up Antreprenorial al Fundației CADI E, în cadrul contractului de finanțare POSDRU 176/3.l/S/150369 din data de 06.02.2015 încheiat de fundație cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea SVO, fără respectarea prevederilor legale cuprinse în contract, în instrucțiunile emise de AMPOSDRU și legislația comunitară/națională în vigoare, respectiv prevederile Regulamentului de finanțare în cadrul proiectului POSDRU 176/3.l/S/150369 - Anexa 1 la contract, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunității Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 182 alin.l din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.
La individualizarea judiciară a pedepsei s-a ținut seama de gradul de pericol social al infracțiunii, așa cum rezultă din conținutul concret, împrejurările în care a fost comisă și urmările produse, precum și datele ce țin de persoana inculpatei, cu referire la vârsta acesteia, situația familială, conduita anterioară, aflându-se la primul conflict cu legea penală și atitudinea adoptată în cursul procesului penal, de recunoaștere a vinovăției, găsindu-și aplicabilitatea dispozițiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.
Raportat la toate aceste elemente de individualizare, reale și personale, instanța de fond, în baza 182 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a dispus condamnarea inculpatei SIG la 1 an și 6 luni închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
S-a apreciat, făcând trimitere la elementele care circumstanțiază favorabil persoana inculpatei, atitudinea avută după săvârșirea faptei și posibilitățile reale de îndreptare, că aplicarea pedepsei este suficientă, fără a fi necesară și executarea efectivă a acesteia, în condițiile unei supravegheri, pe viitor, a conduitei sale.
Prin urmare, fiind îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de lege, în baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatei.
Pe durata termenului de supraveghere, stabilit potrivit art. 92 Cod penal, inculpata a fost obligată să se supună măsurilor de supraveghere și obligațiilor prevăzute de art. 93 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 3 Cod penal.
S-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei, s-a constatat că MFE s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 66.716,26 lei, la care se adaugă accesoriile aferente acesteia, constând în dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, începând cu data plății ajutorului de stat și până la data recuperării sau a rambursării integrale.
De asemenea, Fundația „CADI E" s-a constituit parte civilă cu suma de 107.745 lei, la care se adaugă dobânda legală, de la data de 16.12.2015 până la achitarea efectivă a debitului, sume reactualizate cu indicele de inflație la data plății efective.
În cauză, s-a constatat că Fundația „CADI E" a achitat Ministerului Fondurilor Europene suma acordată cu titlu de ajutor financiar nerambursabil de minimis pentru SC SSLCM SRL(fila 30 dosar instanță).
În aceste condiții, constatând că prejudiciul a fost recuperat, s-a respins, ca nefondată, acțiunea civilă formulată de partea civilă MFE.
Cu privire la acțiunea civilă exercitată de partea civilă Fundația „CADI E", s-a reținut că infracțiunea reprezintă atât temeiul răspunderii penale, cât și cel al răspunderii civile.
Infracțiunea reținută în sarcina inculpatei este generatoare de prejudiciu, care, în cauză, se ridică la suma de 66.716,26 lei.
Cu privire la celelalte pretenții formulate de partea civilă, prima instanță a constatat, însă, că vizează un prejudiciu care nu a fost cauzat prin infracțiunea dedusă judecății.
În consecință, în baza art. 19 Cod procedură penală, art. 1349 și urm. Cod civil, a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Fundația „CADI E" și a fost obligată inculpata la plata către aceasta a sumei de 66.716,26 lei, la care se adaugă dobânda legală, de la data de 16.12.2015 până la achitarea efectivă a debitului, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.
Pe de altă parte, s-a reținut că persoana vătămată prin săvârșirea unei infracțiuni poate formula acțiune civilă pentru repararea prejudiciului, pe care o poate exercita, fie la instanța civilă, fie la instanța penală.
S-a constatat că împotriva părții responsabile civilmente SC SSLCM SRL, partea civilă Fundația „CADI E" a introdus acțiune la instanța civilă, soluționată prin sentința civilă nr.1945/08.04.2016 pronunțată de Judecătoria RV în dosarul nr. 1984/288/2016.
Opțiunea părții civile de a introduce acțiune la instanța civilă atrage, însă, inadmisibilitatea formulării, pentru aceleași pretenții, a unei acțiuni civile împotriva părții responsabile civilmente și
fața instanței penale.
Drept urmare, a fost respinsă, ca inadmisibilă, acțiunea civilă formulată de partea civilă Fundația „CADI E" în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC SSLCM SRL.
Dat fiind caracterul obligatoriu, prima instanță a instituit în favoarea părții civile Fundația „CADI E", măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei, până la concurența prejudiciului cauzat( art.20 din Legea nr. 78/2000).
Față de considerațiile ce preced, având în vedere modul de soluționare a acțiunii civile, au fost respinse, ca nefondate, cererile de luare a măsurilor asigurătorii formulate de partea civilă MFE și de partea civilă Fundația „CADI E", în cazul părții responsabile civilmente SC SSLCM SRL.
Împotriva sentinței a declarat apel partea civilă MFE, criticând-o pentru netemeinicie, considerând ca acțiunea civila trebuie admisă. A solicitat partea civilă obligarea inculpatei in solidar cu partile responsabile civilmente la suma reprezentând ajutor de minimis utilizat fraudulos in alte scopuri, actualizata cu indicele de inflatie, si dobanda aferentă.
Apelanta a arătat că inculpata SIG a săvârșit fapta ilicită în exercitarea atribuțiilor de muncă - in calitate de administrator al SC SM SRL, care la rândul său a utilizat sumele aferente ajutorului de minimis acordate prin Fundația CADI E în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile, dar și administrator al schemei de ajutor de minimis și titular al obligației față de MFE de supraveghere permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare.
A apreciat apelanta ca in cauza sunt intrunite conditiile pentru atragerea răspunderii civile delictuale reglementată de art. 1349 din Codul Civil în vederea recuperării prejudiciului suferit de către MFE.
In fata instantei de control judiciar a fost administrata proba cu inscrisuri solicitata de inculpata, atasate la filele 31-43 (fotocopii de pe inscrisurile depuse si in dosarul de fond, pentru dovedirea achitarii prejudiciului).
Examinând sentința supusă apelului, din punct de vedere al motivelor invocate, în conformitate cu dispozițiile art. 417 Cod de procedură penală, Curtea constată că apelul declarat în cauză este nefondat.
Curtea constată, pe baza probatoriului administrat în faza de urmărire penală (necontestat) și a declarațiilor constante, de recunoaștere, ale inculpatei intimate, că inculpata SIG, în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016, în calitate de reprezentant legal al SC SM SRL, a utilizat în alte scopuri suma de 66.716,26 lei din ajutorul de minimis acordat de Fundația CADI E, in cuantum de 107.745 lei, în calitate de administrator schema de ajutor de minimis.
Instanța de fond a apreciat că această faptă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 182 alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin. (1) din Codul penal.
Cu privire la situația de fapt, în esență, s-a retinut că în urma aprobării aprobării cererii de finanțare, depuse în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 176 "România Start-up", finanțată din DMI 3.1 POSDRU, Fundația CADI E a încheiat, în calitate de Beneficiar, contractul de finanțare 176/3.1/S/150 369 cu Autoritatea de Management POSDRU, prin OIR POSDRU Regiunea SVO, în calitate de Autoritate Contractantă, ce a avut ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Start-up Antreprenorial", având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru demararea a 40 de noi afaceri care vor angaja minim 80 de persoane.
Prin Acordul de finanțare nr.2757/09.07.2015, încheiat cu Fundația CADI E, beneficiarul de ajutor de minimis, SC SM SRL, reprezentată legal de inculpata SIG, și-a asumat utilizarea ajutorului de minimis în conformitate cu planul de afaceri si cu condițiile de acordare a ajutorului de minimis.
Curtea constată că apelul formulat de una dintre părțile civile nu priveste decât modalitatea în care prima instanță a înțeles să soluționeze latura civilă a cauzei față de aceasta, Curtea nefiind învestită cu o cale de atac privind modalitatea de soluționare a laturii penale dispusă de prima instanță.
În ceea ce privește criticile aduse sentinței penale apelate privind modalitatea de solutionare a actiunii civile formulată de MFE, Curtea reține următoarele:
Instanța de fond a analizat corect probele administrate și, în consecință, a stabilit în mod corespunzător sumele apreciate ca despăgubiri pentru prejudiciul cauzat părtii civile Fundația „CADI E", precum si faptul că a fost recuperat prejudiciul cauzat partii civile MFE.
Prin faptele pentru care a fost cercetată inculpata SIG s-a produs furnizorului schemei de ajutor de minimis un prejudiciu material în sumă de 66.716,26 lei reprezentând ajutor de minimis utilizat în alte scopuri, actualizată cu indicele de inflație și la care se adaugă dobânda aferentă. In cauză, s-au respectat regulile răspunderii civile delictuale, în sensul că a fost stabilit corect raportul de cauzalitate dintre faptele inculpatei și prejudiciul in cuantum de 66.716,26 lei, dar si faptul că prejudiciul a fost produs Fundatiei CADI E, intrucat această parte civilă a achitat Ministerului Fondurilor Europene suma acordată cu titlu de ajutor financiar nerambursabil de minimis pentru SC SM SRL. Prin urmare, în raport cu probele administrate în cauză, partea civilă MFE si-a recuperat prejudiciul, aspect constatat în mod judicios de instanta de fond.
Din aceste considerente, Curtea apreciază că nu se justifică reformarea hotararii in ceea ce privește despăgubirile civile pretinse de partea civilă MFE.
Având în vedere argumentele de mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 421 pct. 1 lit. b) Cod de procedură penală, se va respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă MFE, care va fi obligata la plata cheltuielilor judiciare, in baza. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală .

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDERespinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă MFE, cu sediul procesual ales în (...), împotriva sentinței penale nr.172 din 09 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.2349/90/2018, privind pe inculpata SIG, fiica lui (...), născută la data de (...) în (...), cu domiciliul în (...), CNP (...) cu domiciliul ales în (...).
În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă apelanta – parte civilă la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 20 ianuarie 2020, la Curtea de Apel Pitești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Președinte, Judecător, Judecător,
(...) (...) (...)
 
  Grefier,  
  (...)  

Red.: E.P
Tehnored.: I.T.
8 ex./23.01.2020
Jud.fond: (...)