Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA I PENALĂ - FONDDosar nr. 38027/3/2019

SENTINTA PENALĂ NR. 101
Ședința publică de la 27 Ianuarie 2020
Completul compus din:
PREȘEDINTE -G T
GREFIER -M ZMINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror V G.

Pe rol pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpata P. P. M., având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP).
Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în ședința publică din data de 14.01.2020 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 391 alin 1 C.p.p. a stabilit termen pentru pronunțare la data de 24.01.2020 și apoi în baza art. 391 alin 2 C.p.p. a amânat pronunțarea în cauză pentru astăzi, 27.01.2020, când deliberând în secret a pronunțat următoarea soluție:

TRIBUNALUL


Deliberând în cauza de față, constată următoarele:
La data de 17.12.2019, a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția I Penală, sub număr de dosar 38027/3/2019, sesizarea privind acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și inculpata P. P. M., cercetată în dosarul penal nr. 653/P/2019, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, faptă prev. de art. 326 C.p. rap. la art. 28 din Legea nr. 176/2010, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale ).
În fapt, s-a reținut, în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției, că, inculpata P. P. M. în calitate de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, având obligația declarării averii și a intereselor, potrivit art. 1 pct. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, la diferite intervale de timp, în perioada 29.09.2017 (cu dată certă 29.09.2017) – 14.06.2019 (cu dată certă 18.06.2019), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a declarat în mod necorespunzător adevărului următoarele aspecte:
a) În declarația de avere datată 29.09.2017 (înregistrată sub nr. 3181/29.09.2017):
- a declarat cu titlu de venituri din salarii încasate în anul 2016 suma de 60.180 lei, deși aceasta a încasat de la SC Q-B I SRL, CUI, în contul personal deschis la FIRST BANK , cu același titlu, suma totală de 79.550 lei
- a declarat faptul că nu are datorii, deși în data de 15.02.2016 a împrumutat de la numitul P. C. suma de 161.151 lei (echivalentul sumei de 36.043,61 euro, 1 euro=4.471 lei la 15.02.2016) ce i-a fost virată în contul personal deschis la IDEA BANK S.A. (fostă ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A.), respectiv în data de 31.05.2017 a împrumutat de la numitul M. D. A. suma de 4200 lei ce i-a fost depusă în contul personal deschis la BANPOST S.A. (actual BANCA TRANSILVANIA)
b) În declarația de avere datată 14.06.2018 (înregistrată sub nr. 3614/15.06.2018):
- a declarat cu titlu de venituri salariale încasate în anul 2017 suma totală de 61.676 lei, provenită doar de la angajatorii SC Q-B I SRL și M.M.A.C.A. (Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat ), deși aceasta a încasat și venituri salariale de la angajatorul Camera Deputaților în sumă totală de 12.709 lei
- a declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra debite către creditorii: ING BANK în sumă de 97.992,51 lei, CREDIT EUROPE BANK în sumă de 6.921,88 lei, V. M. în sumă de 28.300 lei, ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT (creanță preluată de la ALPHA BANK) în sumă de 2.488,95 lei, R. I. în sumă de 1.000 de lei și Banca Transilvania în sumă de 12.523,46 lei, a căror valoare însumată depășește 5000 de euro, creditorii apelând pentru recuperarea acestora la executorii judecătorești BEJ BOCANCEA SILVIU SI ZASTAVNEȚCHI, BEJ ȘCHIOPU SI ȚEȚU, BEJ POPESCU FLORIN, BEJ MIHAI CRISTIAN, BEJ OAȘĂ GEORGE și BEJ AEQUITAS.
- nu a declarat veniturile din cedarea folosinței bunurilor, deși a obținut venituri în cuantum de 9900 lei brut (5940 lei net) din închirierea imobilului situat în (.......), ce face obiectul contractului de închiriere nr. 642375/27.01.2017.
c) În declarația de avere datată 14.06.2019 (înregistrată sub nr. 3994/18.06.2019):
- a declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra debite către creditorii CASA DE AJUTOR RECIPROC SENAT în cuantum de 39.812,50 lei și P. C. în cuantum de 700.000 lei, a căror valoare însumată depășește 5000 de euro, creditorii apelând pentru recuperarea acestora la executorii judecătorești BEJ RĂDULESCU MARIAN și BEJ MAXIMUM.
În cuprinsul acordului s-a menționat faptul că inculpata a recunoscut săvârșirea faptei, a fost de acord cu încadrarea juridică a acesteia și a consimțit la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, fiind de acord cu aplicarea unei pedepse principale cu amenda în cuantum de 14.000 lei, echivalentul a 100 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 140 lei/zi..
Analizând sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, instanța reține:
În data de 12.12.2019, între MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Direcția Națională Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, reprezentat de procuror D.M., și inculpata P. P. M. , asistată de avocat, a fost încheiat Acordul de recunoaștere a vinovăției, cu privire la fapta pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatei, în dosarul nr. 653/P/2019, respectiv fals în declarații.
În cuprinsul acordului s-a reținut că, , inculpata P. P. M. în calitate de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, având obligația declarării averii și a intereselor, potrivit art. 1 pct. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, la diferite intervale de timp, în perioada 29.09.2017 (cu dată certă 29.09.2017) – 14.06.2019 (cu dată certă 18.06.2019), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a declarat în mod necorespunzător adevărului următoarele aspecte:
a) În declarația de avere datată 29.09.2017 (înregistrată sub nr. 3181/29.09.2017):
- a declarat cu titlu de venituri din salarii încasate în anul 2016 suma de 60.180 lei, deși aceasta a încasat de la SC Q- B I SRL, CUI, în contul personal deschis la FIRST BANK , cu același titlu, suma totală de 79.550 lei
- a declarat faptul că nu are datorii, deși în data de 15.02.2016 a împrumutat de la numitul P. C. suma de 161.151 lei (echivalentul sumei de 36.043,61 euro, 1 euro=4.471 lei la 15.02.2016) ce i-a fost virată în contul personal deschis la IDEA BANK S.A. (fostă ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A.), respectiv în data de 31.05.2017 a împrumutat de la numitul M. D. A.suma de 4200 lei ce i-a fost depusă în contul personal deschis la BANPOST S.A. (actual BANCA TRANSILVANIA)
b) În declarația de avere datată 14.06.2018 (înregistrată sub nr. 3614/15.06.2018):
- a declarat cu titlu de venituri salariale încasate în anul 2017 suma totală de 61.676 lei, provenită doar de la angajatorii SC Q-B I SRL și M.M.A.C.A. (Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat ), deși aceasta a încasat și venituri salariale de la angajatorul Camera Deputaților în sumă totală de 12.709 lei
- a declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra debite către creditorii: ING BANK în sumă de 97.992,51 lei, CREDIT EUROPE BANK în sumă de 6.921,88 lei, V. M. în sumă de 28.300 lei, ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT (creanță preluată de la ALPHA BANK) în sumă de 2.488,95 lei, R. I. în sumă de 1.000 de lei și Banca Transilvania în sumă de 12.523,46 lei, a căror valoare însumată depășește 5000 de euro, creditorii apelând pentru recuperarea acestora la executorii judecătorești BEJ BOCANCEA SILVIU SI ZASTAVNEȚCHI, BEJ ȘCHIOPU SI ȚEȚU, BEJ POPESCU FLORIN, BEJ MIHAI CRISTIAN, BEJ OAȘĂ GEORGE și BEJ AEQUITAS.
- nu a declarat veniturile din cedarea folosinței bunurilor, deși a obținut venituri în cuantum de 9900 lei brut (5940 lei net) din închirierea imobilului situat în (......) ce face obiectul contractului de închiriere din 27.01.2017.
c) În declarația de avere datată 14.06.2019 (înregistrată sub nr. 3994/18.06.2019):
- a declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra debite către creditorii CASA DE AJUTOR RECIPROC SENAT în cuantum de 39.812,50 lei și P. C. în cuantum de 700.000 lei, a căror valoare însumată depășește 5000 de euro, creditorii apelând pentru recuperarea acestora la executorii judecătorești BEJ RĂDULESCU MARIAN și BEJ MAXIMUM.
Fiind asistat de apărător, inculpata a acceptat încadrarea juridică a faptei săvârșite, în dispozițiile art. 326 C.p. rap. la art. 28 din Legea nr. 176/2010, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale) , și a declarat că este de acord cu felul, cuantumul și forma de executare a pedepsei, astfel cum reiese din mențiunile cuprinse în Acordul de recunoaștere a vinovăției.
De asemenea, instanța constată că acordul de recunoaștere a vinovăției cuprinde mențiunile privitoare la data și locul încheierii, numele, prenumele și calitatea celor între care s-a încheiat, datele privitoare la persoana inculpatei, descrierea faptei, încadrarea juridică a acesteia, probele și mijloacele de probă, semnătura procurorului, a inculpatei și a avocatului acesteia.
Totodată, se constată că efectele acordului de recunoaștere a vinovăției au fost suspuse avizării procurorului șef serviciu, acesta dispunând avizarea favorabilă a limitelor acordului, astfel cum reiese din mențiunile efectuate pe prima pagină a acordului.
Instanța constată, de asemenea, că, la stabilirea pedepselor pentru fiecare dintre faptele săvârșite de inculpată au fost avute în vedere dispozițiile art. 480 alin. 4 C. proc. pen.
În consecință, apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 480 – 482 C. proc. pen., soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord fiind legală și temeinică, instanța va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în data de 11.04.2018, între MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – - Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpata P. P. M., în dosarul nr. 653/P/2019.
În consecință, în baza art. 326 C.p. rap. la art. 28 din Legea nr. 176/2010, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale) cu aplicarea art. 480 alin. 4 Cod procedură penală va condamna pe inculpata P. P. M. la o pedeapsă principală cu amenda în cuantum de 14.000 lei, echivalentul a 100 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 140 lei/zi, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.
Va atrage atenția inculpatei P. P. M. cu privire la dispozițiile art. 63 alin. 1-3 Cod penal.
În baza art. 485 alin. 4 rap. la art. 398 și la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpata P. P. M. la plata sumei de 500 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:


În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ- Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpata P. P. M. și în consecință:
În baza art. 326 C.p. rap. la art. 28 din Legea nr. 176/2010, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale) cu aplicarea art. 480 alin. 4 Cod procedură penală condamnă pe inculpata P. P. M., fiica lui -, născută la data de -în -, domiciliată în Mun -, CNP -, la o pedeapsă principală cu amenda în cuantum de 14.000 lei, echivalentul a 100 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 140 lei/zi, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.
Atrage atenția inculpatei P. P. M. cu privire la dispozițiile art. 63 alin. 1-3 Cod penal.
În baza art. 485 alin. 4 rap. la art. 398 și la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata P. P. M. la plata sumei de 500 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică azi, 27.01.2020.

Președinte, Grefier,
G.T. M.Z.

Red.jud.T.G./13.02.2020