Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 9 aprilie 2020
Nr. 222/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna martie 2020, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

POTROVIȚĂ STELIAN, la data faptei secretar al municipiului Zalău, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
ONACA DOREL CRINEL, la data faptei inspector în cadrul Serviciului Registru Agricol și Fond Funciar – Biroul Fond Funciar de la Primăria municipiului Zalău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Potroviță Stelian, în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu în contextul atribuirii către o persoană, reprezentată de inculpatul – persoană fizică, a unei suprafețe de teren intravilan de 6.100 mp ce aparținea Statului Român și care nu făcea parte din rezerva aflată la dispoziția Comisiei Locale.
La momentul respectiv, în localitatea Zalău, existau alte suprafețe de teren agricol pentru a satisface integral cererile proprietarului.
În demersul său, inculpatul Potroviță Stelian ar fi beneficiat și de ajutorul celorlalți doi inculpați care i-ar fi pus la dispoziție mai multe înscrisuri (documentația topografică) care au stat la baza semnării procesului verbal de punere în posesie.
Ministerul Finanțelor Publice a precizat că se constituie parte civilă în cauză și solicită:
- în principal restituirea bunului în natură și restabilirea situației anterioare, prin revenirea acestuia în proprietatea statului și prin anularea actelor juridice produs al infracțiunii;
- în subsidiar, dacă repararea pagubei în natură nu mai este posibilă, repararea pagubei prin obligarea persoanelor vinovate la plata sumei reprezentând contravaloarea bunului imobil, precum și acordarea despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă.
Prin infracțiunea săvârșită ar fi fost cauzat Statului Român un prejudiciu total de 1.754.820 lei (format din suma de 1.310.740 lei – valoarea terenului la nivelul lunii decembrie 2019, la care se adaugă lipsa de folosință a terenului în perioada aprilie 2011 - decembrie 2019, respectiv 444.080 lei).

În cauză, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sălaj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului
Persoană fizică, la data faptelor diriginte de șantier și membru al Comisiei pentru asigurarea managementului subprogramului „Extindere și Reamenajare Parc Zoologic și de Agrement Turda, județul Cluj”, pentru comiterea infracțiunilor de:
- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul,
- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată,
- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,
- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2012, în contextul asigurării managementului subprogramului ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda”, inculpatul, în calitățile menționate mai sus, ar fi procedat la certificarea executării unor lucrări care nu fuseseră în realitate executate, prin vizarea unor documente (situații de plăți, înscrisuri intitulate „Realizare lucrări contractate” etc.) emise de două societăți comerciale, în calitate de executant al lucrărilor.
Ulterior, în baza documentelor respective, persoane din cadrul primăriei municipiului Turda ar fi completat, fără vinovăție, la rândul lor alte înscrisuri care au permis decontarea cheltuielilor pretins executate.
Acționând în această manieră a fost produs patrimoniului primăriei municipiului Turda un prejudiciu în sumă de 1.711.236 lei concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firmele respective.
Primăria municipiului Turda a formulat pretenții civile în cuantum de 2.257.881 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- MARIAN ELENA, la data faptei primar al comunei Brateiu, județul Sibiu,
- CHIȘIU IONEL, la data faptei consilier principal în cadrul Primăriei Brateiu, județul Sibiu,
- ANDREI ANCA MARIA, la data faptei referent în cadrul Primăriei Brateiu, județul Sibiu,
- persoană fizică, fără vreo calitate specială,
în sarcina fiecăruia reținându-se comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2015, cei patru inculpați, în nume propriu și cu rea-credință, ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false (contracte de arendare, diferite adeverințe, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.
Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 154.277 lei.
În cauză, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma 166.790 lei, la care se adaugă plata dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute de legislația în vigoare.
În cauză s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei
Persoană fizică, la data faptei reprezentant legal al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de:
- participație improprie (în forma complicității) la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (3 fapte).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012 - 2013, în contextul implementării unui proiect finanțat din fonduri europene ce avea ca obiect realizarea unor stații „self service” de închiriere biciclete, inculpata, în calitatea menționată mai sus, ar fi înaintat managerului de proiect din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca mai multe documente false (situații de lucrări și procese verbale anexate acestora) în scopul obținerii pe nedrept a unor sume de bani din finanțarea nerambursabilă. În documentele respective, inculpata ar fi menționat cantități de materiale/lucrări care nu ar fi fost executate la momentul decontării.
În același context, inculpata ar fi falsificat și procesele verbale de atestare a calității lucrărilor, prin contrafacerea semnăturilor mai multor ingineri, cu atribuții în executarea și supravegherea lucrărilor.
Ulterior, managerul de proiect, fără a cunoaște caracterul lor fals, ar fi depus documentele respective la Autoritatea de Managerment, facilitând astfel obținerea pe nedrept de către inculpată a sumei totale de 44.649,28 lei, fără TVA.
În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă cu suma 59.072 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei persoane fizice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și
- uz de fals.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 27 iunie 2019 – 05 octombrie 2019, inculpata persoană fizică ar fi utilizat suma de 109.426 lei din cei 133.755 lei încasați ca primă tranșă în cadrul schemei de ajutorare „România Start-up”, conform contractului încheiat anterior cu Ministerul Fondurilor Europene, în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.
Contractul respectiv prevedea, potrivit planului de afaceri aprobat, deschiderea și funcționarea unei cafenele în orașul Măcin, județ Tulcea, iar în schimb banii încasați ar fi fost folosiți în scop personal.
Astfel, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unui autoturism iar restul ar fi fost scoși în numerar și cheltuiți pentru achiziția de îmbrăcăminte precum și pentru plata chiriei unei garsoniere situată în București.
Ulterior, inculpata ar fi depus la Ministerul Fondurilor Europene mai multe documente falsificate din care ar fi rezultat că sumele de bani ar fi fost cheltuite pentru funcționarea cafenelei.
În cauză, Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu sumele cu care a fost prejudiciat prin comiterea faptelor.
În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatei.
În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv un an și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, la instituții din cadrul Primăriei orașului Măcin sau din cadrul Consiliului județean Tulcea.

Dosarul de urmărire penală privindu-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul București cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.Cu referire la toate dosarele anterior menționate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 29 iulie 2020