increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 195 din 19.02.2020, Curtea de Apel Suceava a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpata ISOPESCUL CAMELIA – MARIANA, la data faptei administrator al SC Melifabi SRL la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea–credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Condamnă pe inculpatul ISOPESCUL ADRIAN – ȘTEFAN, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosire sau prezentare cu rea–credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Condamnă pe inculpatul HORĂNDĂU VASILE, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea–credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Condamnă pe inculpata S.C. MELIFABI S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 250.000 lei, echivalentul a 250 zile amendă și pedeapsa complementară constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea–credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Isopescul Camelia – Mariana și Isopescul Adrian – Ștefan vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei orașului Siret sau în cadrul Primăriei municipiului Rădăuți.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Horăndău Vasile va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul Primăriei orașului Siret sau în cadrul Primăriei municipiului Rădăuți.
Obligă, în solidar, inculpații Isopescul Adrian – Ștefan, Isopescul Camelia – Mariana, SC Melifabi SRL și Horăndău Vasile la plata către partea civilă, Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a sumei de 2.653.535,11 lei precum și accesoriile aferente calculate conform dispozițiilor procedural fiscale până la data plății efective.
Dispune desființarea totală a documentelor întocmite în fals.
Obligă inculpații Isopescul Adrian Ștefan, Isopescul Camelia Mariana, Horăndău Vasile și SC Melifabi SRL la plata sumei de 5.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava la data de 16 decembrie 2016, vezi comunicatul nr. 20/VIII/3 din data de 11 ianuarie 2017.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 11 ianuarie 2017