Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 221 din 24.06.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul ROȘU BOGDAN, administrator a două societăți comerciale, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Condamnă pe inculpatul ROȘU ION, asociat și administrator a două societăți comerciale, la o pedeapsă de 5 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Condamnă pe inculpatul IVAN FLORIN – CĂTĂLIN, administrator al unor societăți comerciale la data faptelor, în prezent avocat în Baroul București, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Condamnă pe inculpatul PAGLIOTTO PAOLO, împuternicit a două societăți comerciale, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Condamnă pe inculpata S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 700.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea persoanei juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Condamnă pe inculpata S.C. DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 20.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea persoanei juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În cazul inculpatului Pagliotto Paolo, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Achită pe inculpatul ROȘU ANDREI pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.
Obligă pe inculpații Roșu Bogdan, Roșu Ion, Pagliotto Paolo și Ivan Florin Cătălin și inculpata persoană juridică S.C. Belgravo Trade International S.R.L., în solidar, la plata către partea civilă, Direcția Generală a Finanțelor Publice București, a sumei de 5.218.950 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii (majorări, dobânzi și penalități) calculate conform legislației fiscale, începând cu data scadenței obligației de plată și până la data executării integrale a plății (inculpatul Ivan Florin Cătălin doar până la limita sumei de 468.492,5 lei).
Obligă pe inculpații Roșu Bogdan, Roșu Ion și inculpata persoană juridică S.C. Double Image International S.R.L. ( în prezent SC Legal Gate Solutions SRL), în solidar, la plata către partea civilă, Direcția Generală a Finanțelor Publice București, a sumei de 56.314 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii (majorări, dobânzi și penalități) calculate conform legislației fiscale, începând cu data scadenței obligației de plată și până la data executării integrale a plății.
Dispune comunicarea prezentei hotărâri la data rămânerii definitive către Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Obligă pe fiecare dintre inculpații Roșu Bogdan, Roșu Ion, Pagliotto Paolo, Ivan Florin Cătălin, SC Belgravo Trade Internatinoal SRL și SC Double Image Internatoinal SRL( în prezent SC Legal Gate Solutions SRL) la plata sumei de câte 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Obligă apelanții intimați inculpați Roșu Bogdan, Pagliotto Paolo, Ivan Florin Cătălin, Roșu Ion și S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L., prin lichidator judiciar, la plata sumei de câte 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 05 martie 2014, vezi comunicatul nr. 267/VIII/3 din data de 10 martie 2014.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 10 martie 2014