Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:CABAC:2019:018.000550
Operator de date cu caracter personal nr. 3666.
Dosar nr. 1217/103/2017


R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU
SECȚIA PENALĂ SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR. 550/2019
Ședința publică de la 06 Mai 2019

Completul compus din:
PREȘEDINTE: (...)
JUDECĂTOR: (...)
*
GREFIER: (...)

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA – ST BACĂU reprezentat de PROCUROR: (...)


Pe rol fiind soluționarea apelurilor formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.CC.J. – D.N.A. – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU și inculpații P.P. și C.M., împotriva sentinței penale nr. 123/P din data de 05.02.2019, pronunțată de Judecătoria în dosarul nr. 1217/103/2017.
Dezbaterile asupra apelului au avut loc la termenul de judecată din data de 23.04.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință din aceeași dată, când, în temeiul art. 391 al. 1 Cod procedură penală, s-a amânat pronunțarea pentru motive temeinice, din lipsă de timp pentru deliberare la data de 03.05.2019, când, s-a amânat ulterior pronunțarea pentru motive temeinice, din lipsă de timp pentru deliberare la data de 06.05.2019, când, deliberând în secret în cameră de consiliu, Curtea a dispus:

CURTEA DE APEL,
-deliberând-

Asupra apelului penal de față, constată următoarele:
Prin sentința penală nr. 123/P din 05.12.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1217/103/2017 s-a dispus :
1.Condamnarea inculpatului P.P., (...) la pedepsele:
- 3 închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 alin. 1 Cod penal.
- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b și art. 45 alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului P.P., urmând ca acesta să execute pedeapsa mai grea de 3 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare.
Pedeapsă totală de executat 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal.
S-au interzis inculpatului drepturile civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, în condițiile și pe durata prevăzută de art. 65 alin. 3 Cod penal.
2. A fost condamnată inculpata C.M., (...), fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b – art. 76 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal.
S-au interzis inculpatei drepturile civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, în condițiile și pe durata prevăzută de art. 65 alin. 3 Cod penal.
În temeiul art. 91 alin. 1 și art. 92 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei C.M., de către Serviciul de Probațiune Neamț, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.
În temeiul art. 93 alin. 1, 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata C.M. va respecta următoarele măsuri de supraveghere și obligații:
- să se prezinte la Serviciul de Probațiune Neamț la datele fixate de acesta;
-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existență;
- să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.
În temeiul art. 93 alin. 3 și 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata C.M. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, conform protocolului încheiat de Serviciul de probațiune cu această instituție.
În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpatei asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 93 alin. 5 și art. 96 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
3. A fost condamnată inculpata persoană juridică SC E SRL, înmatriculată la (...), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 24.000 lei amendă penală.
În temeiul art. 138 alin. 2 Cod penal raportat la art. 136 alin. 3 lit. d și f Cod penal, s-a aplicat inculpatei persoană juridică SC E SRL pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achiziții publice o perioadă de 1 an, și pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare în extras, la sediul inculpatei, pentru o perioadă de două luni.
În temeiul art. 580 Cod procedură penală, s-a dispus anularea înscrisurilor emise în fals, respectiv notificările nr. 156/16.03.2009, nr. 948/29.10.2009, nr. 273/24.02.2010, nr. 302/15.03.2010, nr. 415/02.06.2010, nr. 486/19.07.2010, nr. 889/15.11.2010, și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 135/10.03.2009.
S-a constatat că în prezenta cauză, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, nu are calitatea de parte civilă.
În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală și art. 1381, 1382 Cod civil, s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă LPS.
Au fost obligați în solidar inculpații P.P. și C.M. în solidar și cu inculpata persoană juridică SC E SRL, să plătească părții civile LPS, suma de 1.272.282,72 lei despăgubiri civile.
A fost obligat inculpatul P.P. în solidar cu inculpata persoană juridică SC E SRL, să plătească părții civile LPS, suma de 1.067.728,50 lei despăgubiri civile.
S-a constatat că inculpații P.P. și C.M. au fost asistați de avocați aleși.
În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală onorariul pentru avocat oficiu în sumă de 360 lei privind pe inculpata persoană juridică SC E SRL, s-a avansat din fondul Ministerului Justiției.
În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul P.P. și inculpata persoană juridică SC E SRL, să plătească statului câte 7500 lei, iar inculpata C.M. suma de 5500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a dispune astfel, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA- Serviciul Teritorial Bacău, nr. 83/P/2013 din 21.03.2017, înregistrat la această instanță sub nr. 1217/103/2017 din 23.03.2017, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- P.P., (...), trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 309 Cod penal, uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal(8 acte materiale), art. 5 alin.1 Cod penal și art. 38 alin. 1 Cod penal.
- C.M., (...), trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 și art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
- SC E SRL, (...), trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
Prin încheierea nr. 79/CP din 24.05.2017 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 1217/103/2017/a1 și rămasă definitivă prin necontestare, s-a dispus în temeiul art. 346 alin. 1 Cod procedură penală începerea judecării cauzei. S-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 83/P/2013 din 21.03.2017 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA- Serviciul Teritorial Bacău.
Din analiza actelor dosarului, a probelor administrate în cursul urmăririi penale și în faza de cercetare judecătorească, tribunalul a reținut următoarele:
În fapt, prin actul de sesizare a instanței s-a reținut că, la data de 03.11.2008 între LPS reprezentat de director F.V., persoană în prezent decedată, și asocierea SC E SRL reprezentată de administrator P.P. și SC T.P. SRL, a fost încheiat contractul de execuție având ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea obiectivului „Sală de Sport și Anexe pentru (...)”. La data de 08.07.2010 între aceleiași părți a fost încheiat un contract având ca obiect executarea unor lucrări suplimentare. Fondurile au fost alocate eșalonat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – MECT - prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț către LPS.
În perioada decembrie 2008 - februarie 2011 LPS a achitat către SC E SRL - unic executant al lucrărilor - suma totală de 9.339.153,58 lei reprezentând executarea parțială a celor două contracte. În realitate, SC E SRL a efectuat lucrări de construcții și instalații în valoare de 6.842.000,33 lei. Rezultă așadar că directorul F.V., reprezentant al LPS, în calitate de ordonator terțiar de credite, a dispus plata sumei de 2.497.153,25 lei către SC E SRL, în condițiile în care atât el cât și executantul P.P. și dirigintele de șantier C.M. cunoșteau că lucrările aferente acestor plăți nu au fost executate.
Plata a fost făcută în baza unor situații de lucrări și înscrisurile aferente acestora: procesele-verbale de recepție parțială, centralizatoarele situațiilor de plată, borderourile-anexe pentru situații de lucrări, situațiile de lucrări, listele cuprinzând consumul de materiale/manoperă/costuri de transport, documente întocmite de constructor și asumate prin semnătură de F.V., în calitate de beneficiar și C.M., în calitate de diriginte de șantier - cu mențiunea că aceasta nu a semnat situația de lucrări din data de 06.05.2010 și înscrisurile aferente acesteia.
Prin procesul-verbal din data de 06.09.2013 procurorul din cadrul Serviciului Teritorial Bacău din DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că V.G.L., inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului (I.S.J.) Neamț, P.A., șeful Biroului Tehnico - Administrativ împreună cu F.V. au decontat în favoarea SC E SRL sume însemnate pentru lucrări neexecutate ori nerecepționate aferente obiectivului „Sală de Sport și Anexe pentru (...)”. Cu toate că lucrările care au fost decontate nu au fost executate, s-au făcut diligențe în anii 2012-2013 la MEC de către conducerea ISJ Neamț pentru continuarea lucrărilor. Totodată, administratorul P.P. a falsificat acte folosindu-le la BRD pentru a i se returna garanția de bună execuție. Sesizarea din oficiu a fost înregistrată sub nr. 83/P/2013.
La data de 19.09.2013, sub același număr, 83/P/2013 s-a înregistrat procesul-verbal de sesizare din oficiu din care rezultă că S..V., abuzând de prerogativele funcției de inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Neamț, a acționat pentru promovarea intereselor financiare ale SC E SRL Concret, S..V. a solicitat și primit sprijin financiar de la Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) pentru finanțarea obiectivului, după preluarea funcției, deși cunoștea că au fost decontate lucrări neexecutate. În sesizare se menționează că sala de sport este finalizată în proporție de 35-40% deși SC E SRL a încasat 90% din valoarea contractului, în baza înțelegerii dintre P.P., C.M. și F.V..
La data de 03.11.2008, în urma procedurii de achiziție publică - licitație deschisă - între LPS reprezentat de director F.V. și asocierea SC E SRL reprezentată de administrator P.P. și SC T.P. SRL a fost încheiat contractul de execuție înregistrat sub nr.4181 având ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea obiectivului „Sală de Sport și Anexe pentru (...)”. Prețul a fost convenit inițial la suma de 8.043.002,37 lei (inclusiv TVA), fondurile urmând a fi alocate eșalonat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – MECT - prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț către LPS. Prețul inițial a fost modificat ulterior printr-un act adițional din data de 02.07.2010 la suma de 8.104.555,52 lei (ca urmare a creșterii cotei TVA de la 19% la 24%).
Conform clauzelor contractuale plata urma a se face eșalonat, pe baza recepțiilor parțiale de lucrări, în funcție de sumele alocate de MECT. În executarea contractului SC E SRL a emis următoarele facturi fiscale:
-526/8.12.2008 în valoare de 247.412,23 lei, conform situației de plată nr.1/28.11.2008
-527/8.12.2008 în valoare de 33.794,13 lei- reprezentând garanția de bună execuție de 0,5% din valoarea situației de lucrări
-528/8.12.2008 în valoare de 12.333,61 lei- reprezentând garanția de bună execuție de 5% din valoarea situației de lucrări
-537/16.12.2008 în valoare de 1.411.533,91 lei, conform situației de plată nr.2/din luna noiembrie 2008
-B612/18.05.2009 în valoare de 990.574,24 lei, conform situației de plată nr.3/mai 2009
-B648/3.08.2009 în valoare de 2.300.219,30 lei, conform situației de plată nr.4/iulie2009
-B730/01.03.2010 în valoare de 791.682,77 lei, conform situației de plată nr.5/01.03.2010
-B740/24.03.2010 în valoare de 220.487,20 lei, conform situației de plată nr.6/01.03.2010
-B760/06.05.2010 în valoare de 570.000 lei, conform situației de plată nr.7.
Toate facturile fiscale menționate anterior sunt semnate din partea beneficiarului de directorul F.V..
Constructorul SC E SRL a emis, pentru fiecare din facturi: borderou-anexa pentru situația de lucrări, centralizatorul situațiilor de plată și situația de plată, situație de lucrări, lista cuprinzând consumul de materiale/manoperă, înscrisuri însușite de reprezentantul beneficiarului, F.V. și de dirigintele de șantier C.M., cu excepția înscrisurilor privitoare la situația de lucrări nr.7 din 06.05.2010, înscrisuri care nu au fost semnate de aceasta din urmă, ci au fost falsificate în modalitatea pe care o vom descrie ulterior în cuprinsul prezentului act de sesizare.
În vederea plății facturilor emise de SC E SRL, au fost întocmite procese-verbale de recepție parțială semnate de F.V., din partea beneficiarului, P.P., din partea constructorului și dirigintele de șantier C.M. - aceasta din urmă nu a semnat procesul-verbal de recepție parțială aferent situației de lucrări din 06.05.2010. Astfel, corespunzător facturilor emise de constructor au fost întocmite următoarele procese-verbale de recepție parțială:
-la data de 8.12.2008- privind lucrări în valoare de 246.672,24 lei (fără TVA) executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție
-la data de 18.05.2009- privind lucrări în valoare de 1.001.365,85 lei executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție
-la data de 10.08.2009- privind lucrări în valoare de 2.300.219,31 lei executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție
-la data de 3.03.2010- privind lucrări în valoare de 665.279,64 lei (fără TVA) executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție
-la data de 7.05.2010- privind lucrări în valoare de 570.000 lei executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție.
Ca urmare a dispoziției de șantier emisă de proiectantul SC PC SRL, luând în calcul necesitatea modificării cotei de fundare, LPS a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și, în consecință, a încheiat cu SC E SRL un contract de execuție de lucrări suplimentare la obiectivul „Sală de Sport și Anexe pentru (...)”. Astfel, la data de 08.07.2010 între LPS reprezentat de director F.V. și contabil șef R.V. și asocierea SC E SRL și SC T.P. SRL reprezentată de administrator P.P. a fost încheiat contractul înregistrat la beneficiar sub nr.2153 având ca obiect executarea unor lucrări în valoare de 3.078.564,38 lei.
În executarea contractului anterior menționat SC E SRL a emis următoarele facturi fiscale:
-B785 bis/19.07.2010 în valoare de 1.200.128,46 lei, conform situației de plată nr.1, contract 2153/08.07.2010
-B793 bis/02.08.2010 în valoare de 900.894,84 lei, conform situației de plată nr.2, contract 2153/08.07.2010
-B813/17.08.2010 în valoare de 977.541,08 lei, conform situației de plată nr.3, contract 2153/08.07.2010
Corespunzător facturilor emise de constructor au fost întocmite următoarele procese-verbale de recepție parțială:
-în iulie 2010- privind lucrări în valoare de 1.200.128,45 lei executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție (situația de lucrări nr.1)
-în iulie 2010- privind lucrări în valoare de 900.894,84 lei executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție (situația de lucrări nr.2)
-în august 2010- privind lucrări în valoare de 977.541,08 executate în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție (situația de lucrări nr.3).
Deși ambele contracte au fost încheiate cu asociația dintre SC E SRL SC T.P. SRL, lucrările aferente obiectivului au fost executate în mod exclusiv de SC E SRL.
În perioada decembrie 2008 - februarie 2011 LPS a achitat către SC E SRL suma totală de 9.339.153,58 lei. În luna februarie 2011 SC E SRL a sistat lucrările, deși obiectivul nu era finalizat iar facturile emise până la acea dată au fost plătite în totalitate.
La data de 05.11.2008, între LPS reprezentat de director F.V. și SC GAC SRL reprezentată de C.M. a fost încheiat contractul pentru servicii privind inspecția de șantier având ca obiect dirigenția de șantier pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Sală de Sport Omologată și Anexe pentru (...)”. Prețul a fost convenit inițial la suma de 36.400,80 lei (fără TVA). Prețul inițial a fost modificat prin acte adiționale la suma de 74.934,59 lei (fără TVA). Conform clauzelor contractuale, C.M. îl reprezenta pe investitor în șantier și avea ca principale atribuții: urmărirea realizării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, proiectului și reglementărilor tehnice în vigoare, certificarea cantităților de lucrări realizate de executant, verificarea exactității datelor cuprinse în situațiile de lucrări.
Din coroborarea probelor administrate rezultă că deși SC E SRL a încasat suma de 9.339.153,58 lei pentru executarea parțială a celor două contracte, în realitate SC E SRL a efectuat lucrări de construcții și instalații în valoare de 6.842.000,33 lei. Rezultă așadar că LPS a dispus plata sumei de 2.497.153,25 lei către SC E SRL, în condițiile în care atât directorul F.V., executantul P.P. cât și dirigintele de șantier C.M. (cu excepția situației de lucrări din data de 06.05.2010) cunoșteau că lucrările aferente acestor plăți nu au fost executate. Astfel, din raportul de expertiză tehnică întocmit de expert G.G. rezultă că aferent situațiilor de plată întocmite în perioada noiembrie 2008 - mai 2010 au fost menționate ca fiind executate (și ulterior plătite) mai multe categorii de lucrări de construcții și instalații decât cele identificate pe teren, după cum urmează:
-la situația de lucrări din data de 28.11.2008 în valoare de 293.539,95 lei, au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 5.663,87 lei:
-la situația de lucrări din data de 16.12.2008 în valoare de 1.411.533,92 lei, au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 148.320,75 lei
-la situația de lucrări din data de 15.05.2009 în valoare de 1.001.365,85 lei, au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 229.864,97 lei
-la situația de lucrări din data de 23.07.2009 în valoare de 2.300.219,30 lei, au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 1.218.347,64 lei
-la situația de lucrări din data de 25.02.2010 în valoare de 791.682,77 lei au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 700.192,73 lei
-la situația de lucrări din data de 02.03.2010 în valoare de 220.487,20 lei au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 161.343,82 lei
-la situația de lucrări din data de 06.05.2010 în valoare de 570.000 lei au fost trecute în plus față de lucrările de construcții/instalații executate, lucrări în valoare de 570.000 lei.
Principalele lucrări care au fost incluse în documentele justificative emise de constructor, însușite de dirigintele de șantier și reprezentantul autorității contractante, dar care în realitate nu au fost executate, nefiind identificate pe teren de către expert sunt: confecționare armături, turnare beton, transport beton, săpături manuale, stâlpi din profile u-i, grinzi din profile și oțel rotund, pardoseli din beton, cofraje din panouri refolosibile la construcții, protecția contra incendiilor cu asbestospraz, placă presiune azbociment, placa vata minerală izolata, panou din tablă profilată longitudinal tip lindab, membrană izolatoare, fereastră oscilo-batantă cu deschidere spre interior, uși din profile PVC, uși pliante din plastic, vitrină tip PVC, pereți din plăci plane de azbociment, grup compact de ridicare a presiunii anti incendiu, rezervor tip recipient de hidrofor, șanțuri manuale, montare țeavă pvc, cămin vizitare, montare armăturilor la construcții, trepte din beton, zidărie din cărămidă, placare perete cu plăci din ghips, tencuieli interioare/exterioare, plăci de gresie, faianță, strat termoizolant, șarpantă din lemn, luminator perete cu plăci presate din sticlă tip snevada, placare pereți cu plăci de ghips-carton, învelitori din tablă zincată, glet de ipsos cu aracet, pardoseli din panouri de parchet laminat, plafon fals rigips, rețea canalizare pluvială.
Deși, lucrările au fost executate doar parțial, C.M. a certificat realizarea unor lucrări de către SC E SRL în valoare de 8.769.153,58 lei. Astfel, susnumita a semnat procesele-verbale de recepție parțială, situațiile de plată, centralizatoarele situațiilor de plată, borderourile-anexe pentru situații de lucrări, situațiile de lucrări, listele cuprinzând consumul de materiale/manoperă întocmite de constructorul SC E SRL, atestând efectuarea unor lucrări și instalații în valoare de 1.927.153,25 lei care în realitate nu au fost realizate.
După numirea în funcția de director LPS Piatra Neamț a profesorului G.D. acesta a solicitat SC E SRL emiterea facturii storno pentru suma necuvenită de 570.000 lei reprezentând lucrări neefectuate și returnarea acestei sume în contul LPS (...). Suma menționată anterior a fost plătită de unitatea școlară ca urmare a emiterii de către SC E SRL a facturii fiscale nr. B760/06.05.2010 reprezentând contravaloarea următoarelor lucrări: anexă acces sportivi și intrare public, arhitectură centrală termică, arhitectură sală sport și anexe, rețea canalizare pluvială. Demersul noii conduceri a rămas fără rezultat. Pe de altă parte, conform contractului de achiziție publică, executantul se obliga să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor executate, prin rețineri succesive din valoarea facturilor emise. Prin urmare, LPS Piatra Neamț a virat în contul de garanții deschis la BRD GROUP SOCIETE GENERALE - Sucursala Neamț garanția de bună execuție în sumă totală de 497.728,11 lei.
Deși nu a finalizat lucrarea și nu s-a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, SC E SRL și-a însușit garanția de bună execuție, transferând sumele de bani din contul de garanții în contul curent prin întocmirea și utilizarea unor înscrisuri falsificate. Astfel, P.P. a folosit la unitatea bancară notificări falsificate, aparent emise de LPS (...), prin director F.V.:
-notificarea nr.156/16.03.2009 prin care se solicită deblocarea sumei de 81.676,30 lei
-notificarea nr.949/29.10.2009 prin care se solicită deblocarea sumei de 103.177,20 lei
-notificarea nr.273/24.02.2010 prin care se solicită deblocarea sumei de 57.992,46 lei
-notificarea nr.302/15.03.2010 prin care se solicită deblocarea sumei de 52.883,45 lei
-notificarea nr.415/02.06.2010 prin care se solicită deblocarea sumei de 43.522,29 lei
-notificarea nr.486/19.07.2010 prin care se solicită deblocarea sumei de 13.056,68 lei
-notificarea nr.889/15.11.2010 prin care se solicită deblocarea sumei de 28.485,80 lei.
Din raportul de constatare criminalistică grafică întocmit de Serviciul criminalistic din cadrul IPJ Neamț rezultă că semnăturile de la rubrica „DIRECTOR V.F.” de pe notificările 948/29.10.2009, 273/24.02.2010, 302/15.03.2010, 415/02.06.2010, 486/19.07.2010 și 889/15.11.2010 sunt imprimate pe aceste documente cu ajutorul unui copiator tip imprimantă cu jet de cerneală și reproduc semnăturile executate de F.V.. Notificările 948/29.10.2009, 273/24.02.2010 și 415/02.06.2010 au același ansamblu semnătură-impresiune de ștampila, prezentând aceeași sursă de origine. Semnătura de la rubrica „DIRECTOR V.F.” de pe notificarea 156/16.03.2009 este realizată cu un instrument scriptural cu bilă și pastă de culoare albastră, dar această semnătură nu a fost executată de F.V.. Impresiunile de ștampila de pe toate cele 7 notificări sunt imprimate cu ajutorul unui copiator tip imprimantă cu jet de cerneală. În plus, din datele comunicate de LPS Piatra Neamț rezultă că numere menționate pe cele 7 notificări sunt atribuite de instituția de învățământ altor documente – cerere de transfer, cerere decontare, adeverințe, ordine de deplasare - conform registrului de corespondență atașat în copie la dosar.
Pentru a obține în mod fraudulos garanția de bună execuție, P.P. a prezentat la BRD GROUP SOCIETE GENERALE - Sucursala Neamț pe lângă cele 7 notificări anterior menționate și înscrisul intitulat „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.135 din 10.03.2009”. Acest înscris conține mențiuni false întrucât lucrările nu erau finalizate la data menționată, 10.03.2009. În procesul-verbal se menționează că au fost executate lucrări în valoare de 2.333.600 RON, aspect nereal raportat la aceeași dată. În plus, persoanele care au constituit comisia de recepție: G.D., C.M. și P.A. au arătat că nu au semnat acest înscris. Martorul G.D. a arătat că semnătura aplicată pe înscrisul ce i-a fost prezentat în copie nu a fost executată de el, iar C.M. și P.A. au declarat că semnăturile sunt ale lor, dar nu au participat la nicio recepție, nu au semnat procesul-verbal și semnăturile par a fi scanate de pe alte documente. Pe parcursul urmăririi penale nu a fost însă identificat originalul acestui înscris. LPS a comunicat că nu deține și nu a înregistrat acest document, iar P.P. a arătat că nu știe dacă și unde există ”originalul”.
Situația de fapt reținută prin rechizitoriu a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă legal administrate la urmărirea penală: adresa LPS nr.78/20.01.2014 împreună cu documentele înaintate (vol.1 - f.88-105); adresa I.Ș.J. Neamț nr.11554/27.11.2014 (vol.1 - f.106); documente înaintate de LPS cu adresa nr.4239/17.12.2014 referitor la contractul nr.4181/11.03.2008 încheiat între LPS și SC E SRL-SC T. SRL (vol.1 - f.107-112); adresa LPS Piatra Neamț nr.390/07.10.2015 și documentele înaintate (situații de lucrări) – (vol.1 - f.113-139); adresa I.Ș.J. Neamț nr.9539/07.10.2015 și documentele înaintate (vol.1 - f.143-165); adresa BRD nr.1324/25.10.2013 împreună cu documentele privind SC E SRL (extrase de cont, adrese, ordine de plata, procese verbale de recepție, etc.) – (vol.1 - f.166-192); documente înaintate la data de 15.11.2013 de LPS privind obiectivul ”Sala de sport omologată și anexe la CSȘ (...)”- executant SC E SRL – Dosar 1, Dosar nr.2 – documente an 2008 (devize, autorizații, scrisori, clarificări, adrese, acte adiționale, etc.)- (vol.2 - f.1-340); documente înaintate la data de 15.11.2013 de LPS privind obiectivul ”Sala de sport omologată și anexe la CSȘ (...)”- executant SC E SRL – Dosar 3 (documente an 2009- note contabile, facturi, ordine de plată, extrase cont, adrese, etc.) – (vol.1 - f.3-186); documente înaintate la data de 15.11.2013 de LPS privind obiectivul ”Sala de sport omologată și anexe la CSȘ (...)”- executant SC E SRL – Dosar 4 (documente an 2010 – vol.1, vol.2, Dosar 5 - an 2011- procese verbale, borderouri, anexe, situații de lucrări, note contabile, facturi, ordine de plată, extrase cont, adrese, etc.) – (vol.4 - f.1-271); documente înaintate de LPS privind obiectivul ”Sala de sport omologată și anexe la CSȘ (...)”- executant SC E SRL(contract privind inspecția de șantier, situații lucrări, procese verbale recepție, lucrări suplimentare, adrese IȘJ Neamț, contract execuție nr.4181/03.11.2008, contract lucrări nr.2153/08.07.2010, diverse adrese, etc.) – (vol.5 - f.1-288); Raportul de expertiză tehnică înregistrat sub nr.52/29.07.2016 întocmit și depus la 13.02.2017 de Biroul expert tehnic și expert evaluator G.G. (vol.6 - f.31-154); obiecțiunile la raportul de expertiză tehnică formulate de expertul V.Ș. la data de 14.09.2016 împreună cu documentele atașate și planșe foto (vol.6 - f.155-174); adresa BRD –GSG nr.6856/10.10.2016 împreună cu notificările înaintate (vol.7 - f.4-12); adresa nr.83/P/2013 din 26.09.2016 către LPS și retransmisă DNA ST Bacău sub nr.323/27.06.2016 împreună cu documentele solicitate (vol.7 - f.13-20); adresa nr.101.615/14.02.2017 a IPJ Neamț- Serviciul criminalistic împreună cu raportul de constatare criminalistică nr.101.615/14.02.2017 (vol.7 - f.26-45); declarația de suspect din 20.05.2016 dată de P.P. (vol.7 - f.51-53); adresa din 28.03.2016 a Cab. av. P.M. împreună cu înscrisurile depuse (vol.7 - f.59-87); documente înaintate de LPS sub nr.693/22.02.2017 intitulate Tabel în original (vol.7 - f.93-133); declarația de inculpat din 07.03.2017 dată de C.M. (vol.7 - f.156-159); declarația de inculpat din 07.03.2017 dată de P.P. și înscrisurile anexate (vol.7 - fl.160-164); solicitare depusă de Cab. av. P.M. la data de 07.03.2017 și înscrisurile anexate (vol.7 - f.165-189); Precizări privind modul de calcul și ”Explicații” depuse de Cab. av. P.M. la 07.03.2017 și înscrisuri anexate - vol.7 - fl.190-211; ordonanța nr.83/P/2013 din 08.03.2017 privind respingerea respectiv admiterea unor precizări formulate d e Cab. av. P.M. și dovada trimiterii acesteia pe email (vol.7-f.212-217);declarație martor M.P.L., din 13.03.2017 (vol.7-f.221-224); declarație martor P.A. din 14.03.2017 - vol.7 - f.225-227); declarație martor G.D. din 14.03.2017 (vol.7 - f.228-230); adresă răspuns la solicitare emisă de I.Ș.J. Neamț nr.922 din 10.03.2017, comunică constituirea ca parte civilă a L.S.P. Piatra Neamț (vol.7 - f.231).
În cursul cercetării judecătorești, prin adresa nr. 3779/29.09.2017 LPS, s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.497.153,25 lei, reprezentând prejudiciul și penalitățile acumulate până în prezent, privind întârzierea lucrărilor și dobânda pentru suma încasată și neefectuată(filele 157-158 Vol. I dosar instanță). În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, care a fost efectuată de către expertul desemnat C.R., și prin care s-a constatat existența uni prejudiciu în sumă de 2.340.011,23 lei(filele 89-103, 164-169 Vol. II dosar instanță).
Din relațiile comunicate de ORC Neamț prin adresa nr. 45036/31.07.2017, rezultă că inculpata persoană juridică SC E SRL se află în procedura de insolvență prevăzută de Legea nr. 85/2006(filele 71-73 Vol. I dosar instanță).
În prezența avocatului ales, prin declarația dată în instanță la termenul din 20.09.2017, inculpatul P.P. a arătat că recunoaște săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, regretă săvârșirea acestora, și a solicitat să fie judecat în conformitate cu dispozițiile art. 374 - 375 Cod procedură penală, în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. În completarea declarației a arătat că a deținut firma SC E SRL din anul 1997, a deținut fonduri guvernamentale și europene și nu a avut probleme în administrarea acestora, însă în perioada 2009-2010 a apărut un impas în plățile efectuate din fonduri europene în sensul că acestea nu se efectuau la timp fiind întârziate și cu o jumătate de an, din acest motiv a folosit încasările de la alte lucrări pentru plata filelor CEC și a salariilor. Din anul 2011 societatea a intrat în insolvență, a pierdut multe lucrări ce au fost preluate de către alți agenți economici, și din acest motiv nu a avut posibilitatea de recuperare a sumelor pentru LPS. Cererea de judecată în procedură simplificată formulată de inculpatul P.P. a fost admisă de instanță prin încheierea din 20.09.2018. În apărare, s-au depus la dosar înscrisuri în circumstanțiere, și s-a solicitat efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii prejudiciului cauzat părții civile,
Prin declarația dată de inculpata C.M., s-a arătat că recunoaște săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, însă nu cere judecata în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, deoarece solicită administrarea de probe atât pe latura penală cât și latura civilă a cauzei. A arătat că, a avut discuții cu directorul F.V. și a ajuns al concluzia că lucrările de construcție a obiectivului nu se puteau efectua în perioada de valabilitate a autorizației de construcție. În același timp SC E SRL prin administratorul P.P. a solicitat sprijin în sensul că nu are resursele necesare continuării/finalizării proiectului, și din aceste considerente a acceptat în înțelegere cu directorul F.V., să semneze situații de lucrări anticipate pentru a obține fondurile necesare de la Ministerul Educației. Nu a urmărit însușirea de sume necuvenite pentru sine sau în scopul creării unui avantaj patrimonial către SC E, nu a avut nicio înțelegere de natură materială cu directorul liceului sau cu reprezentantul societății, unicul scop fiind acela de a se finaliza proiectul. În ce privește prejudiciul reținut prin actul de trimitere în judecată în sumă de 1.927.153,25 lei, arată că nu este de acord în cuantumul arătat, deoarece această sumă conține erori de calcul. Arată că, nefiind asigurată paza obiectivului, de pe șantier au fost sustrase/vandalizate materiale și lucrări estimate la peste 200.000 lei, aceste aspecte nefiind luate în calcul, ceea ce a determinat majorarea prejudiciului(declarații filele 86-89 Vol. I dosar instanță).
În apărare, ambii inculpați au depus la dosar înscrisuri în circumstanțiere, și în latura civilă a cauzei au solicitat efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii prejudiciului cauzat părții civile, întrucât a fost contestat cuantumul și întinderea prejudiciului estimat prin expertiza tehnică efectuată la urmărirea penală. În latura penală, inculpata C.M. a solicitat audierea martorilor din lucrări M.P.L., P.A., G.D., iar în circumstanțiere audierea martorului G.I.C..
Prin declarația dată de martora P.A. aceasta a susținut declarația dată în cursul urmăririi penale, prin care a arătat că în perioada 2008-2011 a lucrat ca inginer în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, iar finanțarea obiectivului,,Sala de sport și anexe” de la LPS, a fost asigurată din bugetul ministerului. În calitatea pe care o deținea, a monitorizat această investiție în sensul că a ținut evidența plăților, și a întocmit solicitări către minister pentru alocări de fonduri anuale. Nu a avut atribuții privind verificarea lucrărilor fizice și nu a făcut parte din nicio comisie de recepție la terminarea lucrărilor, și nu crede că a existat o astfel de comisie. Arată că inculpata C.M. a avut un contract de colaborare cu Ministerul Educației, a îndeplinit funcția de diriginte de șantier într-un proiect de reabilitare la 11 unități școlare, și nu au fost probleme în activitatea desfășurată de aceasta(declarații filele 225-229 Vol. VII dosar urmărire penală și filele 181-182 Vol. I dosar instanță).
Martorul G.D. a susținut în declarația dată în cursul urmăririi penale prin care a arătat că din anul 2013 și până în februarie 2017 a îndeplinit funcția de director al LPS, anterior acestei perioade a fost director adjunct din anul 2008. În perioada în care s-au executat lucrările la sala de sport a liceului, era director adjunct, dar nu avea drept de semnătură. Lucrările la sala de sport au început în noiembrie 2008, acestea s-au desfășurat normal vreo doi ani, după care au fost sistate. A aflat că P.P. avea deschise mai multe șantiere dar nu finalizase lucrările, iar după ce a fost numit în funcția de director, de la dirigintele de șantier C.M., a aflat că liceul a plătit o factură de 570.000 lei deși lucrările nu erau executate în realitate, a făcut adrese către SC E SRL pentru restituirea banilor dar nu i s-a răspuns. Arată că în momentul în care au fost demarate lucrările de construcții, la obiectiv existau persoane care asigurau paza materialelor de construcții, în perioada 2010/2011 era un paznic care venea seara și asigura paza obiectivului. Nu cunoaște dacă s-a încheiat vreun proces verbal de predare/primire a obiectivului la data rezilierii contractului cu SC E SRL(declarații filele 228-230 Vol. VII dosar urmărire penală și filele 183-184 Vol. I dosar instanță).
Prin declarația martorului M.P.L. se arată că a fost asociat în cadrul SC E SRL, dar activitatea de realizare a obiectivului de la LPS Piatra Neamț, a fost coordonată de către P.P. care era și administrator unic. Arată că, dificultățile în realizarea obiectivului au apărut datorită situației financiare în care a ajuns societatea SC E SRL, devizele de lucrări erau întocmite în compartimentul tehnic al firmei, iar de decontarea acestora se ocupa P.P.(declarații filele 221-224 Vol. VII dosar urmărire penală și filele 15-16 Vol. II dosar instanță).
Prin declarația dată de martorul G.I.C., acesta arată că o cunoaște pe C.M. de peste 30 ani fiind angajați la Inspectoratul de stat în construcții Neamț, și după ce s-a pensionat aceasta a îndeplinit funcția de diriginte de șantier la mai multe obiective. Arată că, aceasta este o persoană integră, și-a îndeplinit cu conștiinciozitate obligațiile profesionale, din punct de vedere tehnic, la lucrările la care a participat, nu au existat niciun fel de reclamații. A arătat că, o perioadă de peste cinci ani aceasta s-a confruntat cu probleme familiale deosebite, și în prezent are probleme grave de sănătate(declarație fila 185 Vol. I dosar instanță).
Tribunalul a reținut ca lege penală mai favorabilă inculpaților, dispozițiile penale ale legii noi, care a redus semnificativ limitele de pedeapsă pentru infracțiunea prevăzută de art. 297 Cod penal. respectiv art.13ind.2 din Legea nr. 78/2000 în prezent în vigoare, sunt legi penale mai favorabile pentru inculpați, urmând a se face aplicațiunea acestora.
Din coroborarea probatoriului administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale, precum și în cursul cercetării judecătorești și menționat în precedent, precum și declarația de recunoaștere dată în cauză conform art. 375 Cod procedură penală, Tribunalul a reținut că, în perioada decembrie 2008 – mai 2010, inculpatul P.P. în calitate de administrator al SC,,E” SRL (...) și executant al obiectivului „Sală de sport și anexe pentru (...)” a emis facturi fiscale și înscrisurile aferente acestora - situații de plată, centralizatorul situațiilor de plată, borderou-anexa pentru situații de lucrări, situații de lucrări, liste cuprinzând consumul de materiale/manoperă, precum și procese-verbale de recepție parțială, înscrisuri care atestau în mod nereal executarea unor lucrări de construcții și instalații în valoarea de 2.340.011,23 lei. Prin întocmirea, semnarea și prezentarea acestor înscrisuri l-a ajutat pe reprezentantul legal al autorității contractante LPS, directorul F.V., să dispună în perioada decembrie 2008 - februarie 2011 și să efectueze plăți prin încălcarea dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în condițiile în care documentele justificative nu au fost întocmite în conformitate cu dispozițiile legale și certificau recepția bunurilor și executarea serviciilor care în realitate nu erau realizate.
1.În drept, fapta inculpatului P.P., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 alin. 1 Cod penal.
Fapta aceluiași inculpat care în perioada martie 2009 - noiembrie 2010 a folosit la BRD Group Societe Generale - Sucursala Neamț, șapte notificări înregistrate sub numerele 156/16.03.2009, 948/29.10.2009, 273/24.02.2010, 302/15.03.2010, 415/02.06.2010, 486/19.07.2010 și 889/15.11.2010 - și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.135 din 10.03.2009, înscrisuri emise în fals în scopul de a solicita deblocarea sumelor reprezentând garanția de bună execuție, având drept consecință transferarea sumei de 497.728,11 lei din contul de garanții în contul curent al SC E SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 alin. 1 Cod penal. Infracțiunile reținute în sarcina inculpatului sunt în concurs real, urmând a fi reținute prevederile art. 38 și 39 Cod penal.
Constatând vinovăția inculpatului P.P., la individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul concret de pericol social al faptelor, persoana inculpatului, lipsa sau existența antecedentelor penale, conduita procesuală cu privire la faptele reținute în sarcina sa, cât și toate împrejurările care ar putea atenua sau agrava răspunderea penală. În privința inculpatului se reține că acesta are vârsta de 60 de ani, din fișa de cazier rezultând că are antecedente penale pentru fapte concurente cu cele judecate în prezenta cauză, din caracterizările și înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosar rezultă că în calitate de reprezentant al SC,,E” SRL s-a implicat în promovarea imaginii municipiului Piatra Neamț, în anul 2002 fiindu-i acordat și titlul de cetățean de onoare a orașului, a susținut echipa de handbal (...) Piatra Neamț care a obținut rezultate sportive de performanță. Pe parcursul derulării procedurii a avut o bună conduită prin prezentarea în fața instanței, a manifestat regret în legătură cu faptele în care a fost implicat, și are o conduita bună în familie și societate.
Având în vedere poziția procesuală de recunoaștere a faptelor, prin aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală s-au redus cu 1/3 limitele speciale ale pedepselor prevăzută de lege pentru infracțiunile săvârșite, tribunalul a apreciat că, sancțiunea aplicată inculpatului, trebuie să reflecte un echilibru atât sub aspectul naturii sale cât și al cuantumului și a modalității de executare și să nu arate un efect intimidant datorită severității excesive, așa încât pedeapsa rezultantă urma a fi stabilită într-un cuantum moderat de 3 ani și 4 luni închisoare, cu executare în regim de detenție, cuantumul pedepsei aplicate fiind de natură a-și atinge scopul preventiv sancționator. Urmează a se aplica inculpatului și pedeapsa complementară și accesorie a interzicerii drepturilor civile, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal.
2.În drept, fapta inculpatei C.M., care în perioada noiembrie 2008 - mai 2010, în calitate de diriginte de șantier reprezentant al SC,,GAC” SRL (...), în cadrul implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Sală de Sport și Anexe pentru (...)” a semnat situațiile de plată din datele de 28.11.2008, 16.12.2008, 15.05.2009, 23.07.2009, 25.02.2010 și 02.03.2010 și înscrisurile aferente acestora - procesele-verbale de recepție parțială, centralizatoarele situațiilor de plată, borderourile-anexe pentru situații de lucrări, situațiile de lucrări, listele cuprinzând consumul de materiale/manoperă/costuri de transport întocmite de constructorul SC E SRL, înscrisuri care atestau în mod fictiv executarea unor lucrări de construcție și instalații în valoare de 1.227.282,72 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Prin semnarea și însușirea acestor înscrisuri l-a ajutat pe reprezentantul legal al autorității contractante LPS, să dispună în perioada decembrie 2008 - februarie 2011 și să efectueze plăți, prin încălcarea dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în condițiile în care documentele justificative nu au fost întocmite în conformitate cu dispozițiile legale și certificau recepția bunurilor și executarea serviciilor care în realitate nu erau realizate.
Constatând vinovăția inculpatei C.M., la individualizarea pedepsei ce a fost aplicată, s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă stabilite de textul de lege incriminator, gradul concret de pericol social al faptei, persoana inculpată, lipsa sau existența antecedentelor penale, conduita procesuală cu privire la fapta reținute în sarcina sa, cât și toate împrejurările care ar putea atenua sau agrava răspunderea penală. În privința inculpatei C.M., s-a reținut că acesta are vârsta de 69 ani, este inginer constructor atestat, din fișa de cazier rezultând că nu are antecedente penale, anterior săvârșirii infracțiunii pentru care a fost trimisă în judecată precum și pe parcursul derulării procedurii a avut o bună conduită prin prezentarea în fața instanței, a manifestat regret în legătură cu fapta în care a fost implicată, a depus un efort susținut pentru ca obiectivul proiectului să poată fi finalizat. Înscrisurile depuse în circumstanțiere și depoziția martorului audiat în cauză, caracterizează favorabil persoana inculpatei, aceasta având o conduită ireproșabilă în activitatea profesională, și deopotrivă o conduita bună în familie și societate. Față de toate aceste elemente care se circumscriu activității de individualizare a pedepsei, tribunalul a apreciat că în favoarea inculpatei C.M. se justifică în mod obiectiv a fi reținute și circumstanțele atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, urmând ca pedeapsa aplicată să fie coborâtă sub minimul special prevăzut de lege. Aceste circumstanțe sunt de natură a diminua gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului, iar conform prevederilor art. 76 alin. 1 Cod penal, efectul reținerii circumstanțelor atenuante constă în reducerea cu 1/3 a limitelor speciale ale pedepsei prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită.
Tribunalul reținând că, sancțiunea ce urmează a fi aplicată inculpatei, trebuie să reflecte un echilibru atât sub aspectul naturii sale cât și al cuantumului și a modalității de executare și să nu arate un efect intimidant datorită severității excesive, urma să o stabilească sub minimul special ca efect al reținerii circumstanțelor atenuante, într-un cuantum moderat de 2 ani închisoare și de natură a-și atinge scopul preventiv sancționator. Urma a se aplica inculpatei și pedeapsa complementară și accesorie a interzicerii drepturilor civile, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal.
În ce privește modalitatea de executare a pedepsei, tribunalul a apreciat că scopul preventiv și sancționator al pedepsei poate fi realizat de către inculpata C.M. și fără executarea pedepsei închisorii. Pe cale de consecință, constatând întrunite toate condițiile prevăzute de art. 91 - 93 Cod penal, și că reeducarea inculpatei se poate realiza și fără executarea pedepsei închisorii urma a dispune suspendarea sub supraveghere de către Serviciul de Probațiune Neamț a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani, aceasta fiind o modalitate mai adaptată nevoilor de represiune și de apărare socială. De asemenea, s-a constatat că cea mai potrivită modalitate de supraveghere a comportamentului inculpatei și de a asigura o reintegrare socială corectă a acesteia, este aceea a suspendării pedepsei sub supraveghere, întrucât această modalitate de executare realizează dublul scop al sancțiunii, respectiv cel punitiv și cel educativ, iar pe de altă parte, conferă inculpatei posibilitatea achitării prejudiciului produs prin activitatea infracțională.
Potrivit dispozițiilor art. 93 alin. 3 și 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata C.M. urma a presta și muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, conform protocolului încheiat de Serviciul de Probațiune cu această instituție.
În baza art. 93 alin. 1, 2 Cod penal s-a impus în sarcina inculpatei C.M. respectarea obligațiilor pe durata termenului de supraveghere, și i se va atrage atenția asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 93 alin. 5 și art. 96 Cod penal.
3. Fapta inculpatei persoană juridică SC E SRL, înmatriculată la (...), care în calitate de executant al obiectivului „Sală de sport și anexe pentru (...)”, prin reprezentantul său legal P.P., în perioada decembrie 2008 – mai 2010, a emis facturi fiscale și înscrisurile aferente acestora - situații de plată, centralizatorul situațiilor de plată, borderou-anexa pentru situații de lucrări, situații de lucrări, liste cuprinzând consumul de materiale/manoperă – precum și procese-verbale de recepție parțială, înscrisuri care atestau în mod nereal executarea unor lucrări de construcții și instalații în valoarea de 2.340.011,23 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art.132 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin.1 Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Prin întocmirea, semnarea și prezentarea acestor înscrisuri l-a ajutat pe reprezentantul legal al autorității contractante LPS, directorul F.V., să dispună în perioada decembrie 2008 - februarie 2011 și să efectueze plăți prin încălcarea dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în condițiile în care documentele justificative nu au fost întocmite în conformitate cu dispozițiile legale și certificau recepția bunurilor și executarea serviciilor care în realitate nu erau realizate.
Reținând vinovăția inculpatei persoană juridică SC E SRL, tribunalul a dispus condamnarea la plata unei amenzi, calculată în funcție de dispozițiile art. 137 alin. 4 lit. d Cod penal, respectiv echivalentul la 240 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 100 lei/zi, rezultând pedeapsa de 24.000 lei amendă penală. În temeiul art. 138 alin. 2 Cod penal raportat la art. 136 alin. 3 lit. d, f Cod penal, s-a aplicat inculpatei persoană juridică SC E SRL pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedura de achiziții publice o perioadă de 1 an, și afișarea hotărârii de condamnare în extras la sediul inculpatei pentru o perioadă de două luni.
În temeiul art. 580 Cod procedură penală, urma a se dispune anularea înscrisurilor emise în fals, respectiv notificările nr. 156/16.03.2009, nr. 948/29.10.2009, nr. 273/24.02.2010, nr. 302/15.03.2010, nr. 415/02.06.2010, nr. 486/19.07.2010, nr. 889/15.11.2010, și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 135/10.03.2009.
În latura civilă a cauzei, prin adresa nr. 3779/29.09.2017 LPS, s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.497.153,25 lei, reprezentând prejudiciul și penalitățile acumulate până în prezent, privind întârzierea lucrărilor și dobânda pentru suma încasată și neefectuată(filele 157-158 Vol. I dosar instanță).
Prin adresa nr. 3439/14.09.2017 LPS a confirmat că această unitate de învățământ are personalitate juridică, iar finanțarea sălii de sport s-a făcut cu sume alocate de la bugetul de stat. Prin adresa nr. 8669/04.09.2017 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, fiind citat în cauză, a comunicat instanței că LPS are personalitate juridică, și a încheiat contractul cu firma SC E SRL. De asemenea, s-a arătat că ISJ Neamț nu are cu nicio legătură contractuală cu firma SC E SRL, nu a fost prejudiciată de această firmă și pe cale de consecință nu are pretenții civile în cauză(filele 76, 83 Vol. I dosar instanță). Având în vedere susținerile și argumentele invocate de către cele două instituții prin adresele menționate, tribunalul urma a constata că Inspectoratul Școlar Județean Neamț nu are calitatea de parte civilă în prezenta cauză.
În cursul cercetării judecătorești, având în vedere că s-a contestat cuantumul și întinderea prejudiciului reținut la urmărirea penală prin rechizitoriul de trimitere în judecată a inculpaților, instanța a dispus efectuarea în cauză a unei expertize tehnice, lucrare care a fost efectuată de expertul desemnat C.R.. Din concluziile raportului de expertiză rezultă că s-au efectuat plăți în sumă de 9.339.153,58 lei, au fost efectuate lucrări în sumă de 6.999.142,40 lei rezultând o diferență de 2.340.011,23 lei(filele 89-104 Vol. II dosar instanță). Prin concluziile la suplimentul de expertiză dispusă în cauză, expertul desemnat a calculat prejudiciul privind pe inculpata C.M. estimat la suma de 1.272.282,72 lei. S-a reținut că față de un prejudiciu estimat la urmărirea penală în sumă de 1.927.153,25 lei, au fost deduse garanția de bună execuție, lucrări executate, omisiuni/erori de calcul în sumă de 654.870,53 lei, rezultând astfel un cuantum diminuat în sumă de 1.272.282,72 lei(filele 164-169 Vol. II dosar instanță). Pentru argumentele exprimate prin concluziile expertizei efectuate de expertul C.R., tribunalul le-a reținut ca relevante în soluționarea laturii civile.
Constatând temeinicia acțiunii civile susținută în cauza de față de către partea civilă LPS, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală și art. 1381, 1382 Cod civil, urma a dispune obligarea în solidar a inculpaților P.P. și C.M., în solidar și cu inculpata persoană juridică SC E SRL, să plătească suma de 1.272.282,72 lei, iar inculpatul P.P. în solidar cu inculpata persoană juridică SC E SRL, să plătească suma de 1.067.728,50 lei, cu titlu de despăgubiri civile.
Împotriva acestei hotărâri în termen legal au formulat apel D.N.A. – S.T. Bacău și inculpații P.P. și C.M..
Procurorul a apreciat că hotărârea este nelegală întrucât instanța a omis să desemneze două instituții din comunitate pentru prestarea de muncă neremunerată de către inculpata C.M., a admis cererea de judecare în procedură simplificată întrucât inculpatul P.P. nu a recunoscut în totalitate comiterea faptei și nici prejudiciul reținut, iar în ceea ce privește latura civilă prejudiciul constă în diferența dintre sumele plătite de beneficiar și valoarea lucrărilor executate, iar contravaloarea materialelor de construcții nefolosite și a lucrărilor executate,dar vandalizate nu poate fi dedusă întrucât SC E SRL asigura paza șantierului. De asemenea prin semnarea procesului verbal de recepție de către inculpata Cârligeanu.
Inculpata C.M. a solicitat reducerea pedepsei până la nivelul minim de 1 an și 8 luni, având în vedere vârsta înaintată, situația familială, conduita procesuală și faptul că în prezent este diriginte de șantier la același obiectiv.
Inculpatul P.P., prin apărător, a solicitat, în principal schimbarea încadrării juridice și reținerea dispozițiilor din vechiul cod penal ce este lege penală mai favorabilă (nu prevedea un spor pentru concurs de infracțiuni, iar reținerea unei circumstanțe atenuante permitea reducerea pedepsei sub minim), achitarea sa întrucât în lipsa modificării art.297 din C.p. prin stabilirea unui prag valoric, urmare a deciziei CCR nr. 405/2016 ori ca urmare a aplicării greșite a dispozițiilor art.52 din legea 500/2002, în subsidiar contopirea tuturor pedepselor aplicate inculpatului, inclusiv prin alte sentințe penale definitive.
Curtea, analizând actele și lucrările dosarului din oficiu, constată că doar apelurile procurorului și inculpata C.M. sunt fondate, însă doar în ceea ce privește omisiunea stabilirii a două instituții din comunitate este fondat, pentru argumentele de mai jos:
Potrivit art.404 al.2 teza a II a din C.p.p. În cazul în care dispune suspendarea executării acesteia, în dispozitiv se menționează (...) se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația și tipul de activitate.
Instanța de fond nu a făcut aplicarea acestor dispoziții, stabilind doar o singură instituție din comunitate la care inc. C.M. să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, aspect care va fi corectat de către instanța de apel prin stabilirea a două astfel de entități - Primăria mun. Piatra Neamț și DGASPC Neamț
Celelalte motive invocate de procuror sunt nefondate.
Astfel, Curtea apreciază că inculpatul P.P. a recunoscut în totalitate comiterea infracțiunilor reținute în actul de sesizare și a precizat doar că scopul său final era asigurarea lichidităților pentru societatea pe care o administra și care avea în derulare mai multe astfel de contracte.
Aceste aspecte au fost reiterate și în declarația din apel. În același timp solicitarea unor lămuriri în ceea ce privește prejudiciul cauzat părții civile, nu reprezintă o negare a existenței acestuia, nu echivalează cu o contestație parțială a acuzației, de natură a împiedica aplicarea procedurii simplificate. Inculpatul P.P. a recunoscut că sumele încasate depășeau cu mult valoarea lucrărilor efectuate, dar și utilizarea de documente false pentru aceste decontări și ridicări de garanții, expertiza solicitată în latura civilă privind doar stabilirea cu exactitate a cuantumului pagubei produse.
În aceste condiții Curtea apreciază că instanța de fond a dispus în mod legal și temeinic aplicarea procedurii simplificate față de inculpatul P.P..
Criticile procurorului nu sunt fondate nici în ceea ce privește latura civilă. Expertul desemnat de către instanța de fond a stabilit că valoarea lucrărilor real executate este mai mare decât cea stabilită în expertiza efectuată în timpul urmăririi penale - 6.999.142 față de 6.842.000 lei existând lucrări executate, dar cuantificate din eroare ca prejudiciu, lucrări la structura de rezistență care nu au fost avute în vedere, lucrări executate și vandalizate ulterior, materiale achiziționate și existente în șantier, lucrări executate, dar calculate la alte prețuri decât cele convenite în oferta inițială ( filele 165,166 vol. II dosar fond). Curtea nu poate trece peste aceste susțineri ale unui specialist, apreciind deopotrivă că valoarea acestor lucrări trebuia calculată la data încetării activității pe șantier de către societatea administrată de inculpat, fără a lua în calcul actele de vandalism ulterioare, acte comise de terțe persoane.
În ceea ce privește retragerea garanției de bună execuție în valoare de 497.728 lei de către inculpatul P.P., Curtea constată că aceasta s-a făcut în baza a 7 notificări false, fără vreo contribuție a inc. C.M.. Este adevărat că la acestea s-a atașat și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.135 din 10.03.2009 în care apare și semnătura acesteia însă, pe de o parte nu acesta era documentul esențial, iar pe de altă parte în rechizitoriu se menționează că nu s-a stabilit modalitatea de falsificare, întrucât nu s-a identificat decât o fotocopie acestui document. În aceste condiții garanția de bună execuție nu poate fi imputată inculpatei Cîrligeanu, instanța de fond dispunând în mod întemeiat neincluderea acestei sume în valoarea prejudiciului la plata căreia a fost obligată aceasta.
Trecând la analiza temeiurile invocate de inc. C.M., Curtea apreciază apelul său este nefondat din perspectiva acestora.
Instanța de fond a fost mult prea blândă la individualizarea pedepsei, în condițiile în care prejudiciul cauzat este unul foarte mare - 1,2 milioane lei noi, impunându-se contrar susținerilor acesteia o pedeapsă mult mai mare. Nu ne aflăm nici în prezența vreunei alte cauze de reducere a pedepsei, instanța de fond reținând deja existența unei circumstanțe atenuante, iar inculpata nu a fost de acord cu aplicarea procedurii simplificate. În aceste condiții pedeapsa de 2 ani închisoare este deja mult prea blândă și nu se impune reducerea acesteia.
Apelul acesteia va fi admis însă, având în vedere că desemnarea a două instituții din comunitate pentru prestarea de muncă în folosul comunității este o chestiune favorabilă acesteia.
Nici criticile inculpatului P.P. nu sunt fondate.
Legea penală mai favorabilă este noul cod penal și Legea 78/2000 în forma în vigoare după data de 01.02.2014, așa cum a stabilit și instanța de fond, în condițiile în care limitele de pedeapsă sunt mult mai mici. Potrivit codului penal anterior, pentru infracțiunea de abuz în serviciu prin care s-au cauzat consecințe deosebit de grave ( art.248, 248 ind.1 ) pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, peste limitele prev. de art. 297 din NCP, majorate cu 1/3 potrivit art.309 și cu încă 1/3 potrivit art. 13 ind.2 din Legea 78/2000 ( 4 ani – 13 ani și 10 luni închisoare). În același timp nu ne aflam în prezența vreunei circumstanțe atenuante ce ar fi impus, într-adevăr un tratament mult mai blând potrivit vechiului cod penal.
În același timp pentru infracțiunile de uz de fals în formă continuată termenul de prescripție nu se calculează de la data primului act material ci de la ultimul, decizia ICCJ nr.5/2019 dată într-un recurs în interesul legii la care face trimitere apărătorul inculpatul P.P., privește doar infracțiunile de prejudiciu și se raportează la data apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit, nefiind aplicabilă în cazul de față unde nu avem o asemenea infracțiune, iar ultimul act material a fost comis în luna noiembrie 2010.
Inculpatul P.P., prin avocat a invocat și decizia nr.405/2016 a CCR, apreciind că în acest moment fapta de abuz în serviciu nu mai este incriminată, însă aceasta este o interpretare eronată a deciziei amintite și a normelor legale aplicabile. Această decizie a vizat doar sintagma în mod defectuos, condiție ce nu a mai fost avută în vedere de instanțele judecătorești după data publicării în monitorul oficial, dar care nu are aplicabilitate în speța de față. Efectuarea plăților s-a făcut în baza unor documente false ( existând deja o încălcare a dispozițiilor legale - codul penal ) – facturi, procese verbale de recepție, situații de lucrări, dar și prin încălcarea dispozițiilor art. 52 al.4,5 din Legea 500/2002 privind finanțele publice ce prevăd condițiile în care se pot face decontările.
În același timp, chiar dacă inculpatul P.P. a suferit și alte condamnări pentru infracțiuni aflate în concurs cu cele ce fac obiectul prezentei cauze, nu se poate dispune contopirea pedepselor direct în apel, pentru a nu-l priva pe acesta de o cale de atac, așa cum a statuat anterior ICCJ.
Ca urmare, în temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală Curtea va admite doar apelurile declarate de DNA- ST Bacău și inculpata C.M. și va desființa sentința apelată doar în ceea ce privește stabilirea unei singure entități pentru prestarea de muncă în folosul comunității de către inculpata C.M..
Reținând cauza spre rejudecare, pe fond, în temeiul art. 93 al.3 din C.p. va obliga pe inc. C.M. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă în folosul comunității pe o durată de 60 de zile lucrătoare la Primăria mun. Piatra Neamț sau DGASPC Neamț.
Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.
Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia.
Totodată, în temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul P.P. împotriva aceleiași sentințe și-l va obliga pe acesta la plata sumei de 500 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apelul său.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DNA – ST Bacău și inc. C.M. împotriva sentinței penale nr. 123/P din 05.12.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1217/103/2017.
Desființează sentința penală amintită doar în ceea ce privește stabilirea unei singure entități pentru prestarea de muncă în folosul comunității de către inc. C.M., reține cauza spre rejudecare și pe fond:
În temeiul art. 93 al.3 din C.p. obligă pe inc. C.M. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă în folosul comunității pe o durată de 60 de zile lucrătoare la Primăria mun. Piatra Neamț sau DGASPC Neamț.
Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.
Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.
II. În temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de inc. P.P. împotriva aceleiași sentințe.
În temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obligă apelantul P.P. la plata sumei de 500 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apelul său.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică azi, 06.05.2019.

Președinte, Judecător,
(...) (...)Grefier,
(...)

Tehnored. s.p. fond/Jud. (...)
Red./Jud. O.V.P./07.06.2019
Tehnored./V.B./07.06.2019
10 ex.
Com. 7 ex.