Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 6 ianuarie 2015
Nr. 8/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2014, având ca obiect fraude cu fonduri europene:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BĂRAN AURICĂ, primar al comunei Tormac, jud. Timiș, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale),
- înșelăciune, în forma continuată (2 acte materiale),
- tentativă la înșelăciune,
- fals intelectual,
- instigare la fals intelectual (4 infracțiuni),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 infracțiuni),
- fals material în înscrisuri oficiale (3 infracțiuni).

BĂRAN CARMINA-DIANA, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.

CRĂCIUNEL DOREL-RUSALIN, referent în cadrul Primăriei comunei Tormac, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale),
- fals intelectual (4 infracțiuni).

SIBINSZKI VASILE IOSIF, consilier superior în cadrul APIA – Centrul Local Deta, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată (3 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011 - 2013, inculpatul Băran Aurică a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta, jud. Timiș, pe numele fiicei lui, Băran Carmina-Diana, ca urmare a înțelegerii cu aceasta și fără a avea o împuternicire notarială, conform prevederilor legale, un număr de 3 (trei) cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață, pe anii 2011, 2012 și 2013.
În acest scop, pentru a crea reprezentarea dreptului de folosință și a folosinței efective a terenurilor declarate, inculpatul s-a folosit cu rea credință de documente false sau conținând date nereale, având ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor financiare cu titlu de plați pe suprafață – SAPS, în sumă totală de 180.691,70 lei, aferentă celor 3 campanii, alocată din bugetul general al Uniunii Europene.
Ca urmare a acestor cereri și a documentelor depuse (potrivit cărora, pe anumite suprafețe de teren dintre cele declarate eligibile, au fost înființate culturi agricole de către fermier, deși, în fapt, acestea au fost realizate de alte persoane fizice și/sau juridice, împrejurări cunoscute inculpatului Băran Aurică), a fost virată în contul inculpatei Băran Carmina-Diana, suma totală de 30.518,29 lei, alocată de la bugetul național, cu titlu de plăți naționale directe, complementare, în sectorul vegetal – PNDC 1(culturi în teren arabil), aferentă campaniilor din 2011 și 2012.
În ceea ce privește această ultimă categorie de plăți complementare naționale directe - PNDC 1, care s-ar fi cuvenit cererii din campania anului 2013, s-a constatat că suma aferentă, în cuantum de 6.170,28 lei, nu a mai fost achitată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca urmare a sesizării organelor de urmărire penală.

Pentru a face dovada dreptului de folosință, inculpatul Băran Aurică a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta, la cererile pe anii 2011 și 2012, în xerocopie, două înscrisuri sub semnătură privată, false în totalitatea lor, preconstituite în acest scop (un contract de arendare și un act adițional la acesta), ca fiind încheiate între o firmă și fiica lui, Băran Carmina-Diana, cu semnături indescifrabile la rubricile „arendator” și „arendaș”, documente potrivit cărora inculpata „utilizează” suprafața de 225,00 ha teren arabil.
În același scop, pentru campania 2013, inculpatul Băran Aurică a depus la cererea pe acel an, un alt înscris sub semnătură privată decât cel depus în campaniile anterioare, respectiv un contract de asociere din care rezultă, de asemenea în mod neadevărat, că acesta a pus la dispoziția fermierului Băran Carmina-Diana, spre folosință, suprafața de 55,65 ha.
Pentru a crea aparența de legalitate, în sensul dovedirii utilizării efective a terenurilor pentru care a solicitat plățile pe suprafață și culturi, inculpatul Băran Aurică a depus la cererile pe anii 2011, 2012 și 2013, patru înscrisuri oficiale, respectiv: 3 adeverințe și o listă cu nr. blocurilor fizice, (suprafețele parcelelor de teren și categoria de folosință a acestora), toate cu semnături indescifrabile și ștampila primăriei comunei Tormac, falsificate de el și/sau coinculpatul Crăciunel Dorel-Rusalin. Din aceste înscrisuri, rezulta în mod neadevărat că inculpata Băran Carmina-Diana este înscrisă în Registrul agricol al comunei Tormac, cu suprafețele de teren pentru care a solicitat plățile pe acești 3 ani.
Activitățile frauduloase desfășurate de inculpatul Băran Aurică s-au realizat cu complicitatea fiicei lui, inculpata Băran Carmina-Diana, care, în baza unor discuții prealabile și a acordului de a se depune cereri de plată pe numele ei, deși aceasta avea reprezentarea că nu deține și nu utilizează terenurile agricole și că nu este înscrisă în Registrul agricol a comunei Tormac cu aceste terenuri, a pus la dispoziția inculpatului, copia actului de identitate și dovada deschiderii contului bancar.
În final, sumele primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca plăți pe suprafață și plăți pentru culturi, încasate în contul deschis de inculpata Băran Carmina-Diana, pentru cererile depuse în acest mod în campaniile 2011, 2012 și 2013, au fost utilizate în interes personal de către aceasta.
De asemenea, dobândirea pe nedrept a sumelor alocate din bugetul general al Uniunii Europene și bugetul național, a fost posibilă și ca urmare a îndeplinirii cu știință, în mod defectuos a atribuțiunilor de serviciu de către inculpatul Sibinszki Vasile Iosif, consilier în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta.
În această calitate, inculpatul Sibinszki Vasile Iosif a acceptat depunerea cererilor și a celorlalte documente de către inculpatul Băran Aurică, pe numele fiicei lui, inculpata Băran Carmina-Diana, pentru toate cele 3 campanii – 2011, 2012 și 2013, fără a-i solicita acestuia o procură de reprezentare autentificată la notariat. De asemenea, a declarat eligibile cererile și fermierul fără existența unor documente obligatorii sau întocmite necorespunzător ori scrise și semnate chiar de către el contrar atribuțiunilor de serviciu.
Urmare a acestor activități, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a achitat suma totală 211.209,99 lei, din care: 180.691,70 lei, reprezintă plăți pentru schemele de sprijin pe suprafață – SAPS, și 30.518,29 lei, reprezentă plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal - PNDC 1(culturi în teren arabil).

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Băran Carmina-Diana, Crăciunel Dorel-Rusalin și Sibinszki Vasile Iosif.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului ICHIM ANDONE, primar al orașului Măcin, jud. Tulcea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2007, inculpatul Ichim Andone, în calitate de primar al orașului Măcin, jud. Tulcea, a formulat o cerere de acordare a sprijinului pe suprafață pentru anul respectiv, în numele Consiliului Local al orașului Măcin, jud. Tulcea, cerere înregistrată în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea la data de 08.05.2007.
În acest document, inculpatul, cu rea-credință, a făcut declarații necorespunzătoare adevărului privind suprafața totală de teren pretins deținută în domeniul privat al unității administrativ teritoriale cu destinație de pășune și a inserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planșe fotografice), puse la dispoziție de către reprezentanții agenției.
Concret, inculpatul Ichim Andone a solicitat acordarea sprijinului pentru o suprafață totală de 959,16 ha pășune, fiind acceptată la plată suprafața de 927,802 ha pășune, în condițiile în care, conform înscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate, unitatea administrativ teritorială era îndreptățită să primească sprijin doar pentru suprafața de 316,89 ha pășune.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 156.839,26 lei, reprezentând cuantumul sumelor constituind plăți efectuate către beneficiarul Consiliul Local Măcin Tulcea, aferente campaniei 2007.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Tulcea.

Inculpatul a mai fost cercetat și trimis în judecată de către procurorii anticorupție pentru fapte similare (comunicat nr. 1/VIII/3 din 07 ianuarie 2014).Actualizare (17.01.2018):

Prin decizia penală nr. 1367/2017 din 20.12.2017, Curtea de Apel Constanța a dispus achitarea inculpatului Ichim Andone, la data faptei, primar al orașului Măcin, jud. Tulcea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Decizia de achitare a fost luată deoarece s-a apreciat că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

DEFINITIVĂ3. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
POTCOVARU GABRIEL IOAN, la data faptelor director executiv la Direcția pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală Brașov , pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei și
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
ȘARAN TATIANA, administrator la SC WOOD GLASS SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

ȘARAN VITALIE, administrator în fapt la SC WOOD GLASS SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- fals în înscrisuri sub semnătură privată și,

SC WOOD GLASS SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie – august 2014, inculpații Șaran Tatiana, administrator al SC WOOD GLASS SRL, și Șaran Vitalie, administrator în fapt al aceleiași societăți, în realizarea obiectului de activitate și în interesul societății comerciale pe care o administrează, au falsificat și au folosit documente false în scopul obținerii, pe nedrept, de fonduri europene, de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, fonduri pe care inculpații nu le-au mai obținut ca urmare a cercetărilor efectuate în prezenta cauză.
La realizarea activității infracționale, cei doi inculpați au fost sprijiniți de inculpații Buta Sorin și Potcovaru Gabriel Ioan, director executiv la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov la data faptelor, cu inculpatul Buta Sorin, încheindu-se un acord de recunoaștere a vinovăției.

Dosarul penal împreună cu rechizitoriul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Brașov.

Procurorii militari au beneficiat de sprijinul de specialitate al structurii de protecție internă din cadrul Serviciului Român de Informații.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BUNDUC IOAN și BUNDUC MIHAI, administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

CĂRUNTU IOAN și URMĂ MIHAI, primar, respectiv viceprimar ai comunei Andrieșeni, județul Iași, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată.

TURCU MARICEL, referent în cadrul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași, la data faptelor, în prezent primar al aceleiași unități administrativ teritoriale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007 – 2009, inculpații Bunduc Ioan și Bunduc Mihai au folosit la Centrul Zonal Iași al A.P.I.A., la diferite intervale de timp, declarații și documente false, având ca rezultat obținerea ilegală a sumei de 151.557,06 lei, cu titlu de subvenții pe suprafață, acordate din fonduri FEGA pentru suprafețe de pășune aflate în domeniul public al comunei Andrieșeni (limitrofe satelor Spineni, Buhăieni, Iepureni, Drăgășeni și Fântânele).
O parte din documentele falsificate care au stat la baza obținerii finanțării din fonduri europene au fost emise de către ceilalți 3 inculpați.

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților COJOCARU LIVIU, DUMITRACHE FLORIN, IORDACHI RADU-CONSTANTIN, ROMAN DUMITRU, ȘERBAN CORNELIU și STOICA ROMEO, membri ai comisiei de recepție a lucrărilor, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 15 aprilie 2003, între Agenția SAPARD – România din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în calitate de autoritate contractantă, pe de o parte, și Consiliul Local al comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, a fost încheiat un contract privind acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în legătură cu cererea de finanțare a proiectului „Modernizare drumuri comunale, comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui”.
Valoarea totală eligibilă a proiectului care a făcut obiectul finanțării nerambursabile de către autoritatea contractantă a fost estimată la 3.617.004 lei, Agenția SAPARD angajându-se să acorde, ca finanțare nerambursabilă, întreaga valoare eligibilă a proiectului.
Durata de execuție a proiectului, așa cum s-a menționat în cererea de finanțare, a fost de 11 luni, iar termenul limită de execuție până la care proiectul trebuia finalizat a fost stabilit la 30.09.2004.
Contractul de finanțare a fost modificat prin 3 acte adiționale, stabilindu-se printre altele, noul termen de finalizare a lucrărilor respectiv data de 20.10.2004, iar data limită până la care beneficiarul putea depune ultima cerere de plată a fost stabilită la 31.10.2004.
La data de 30.10.2004, inculpații, în calitate de membri ai comisiei de recepție a lucrărilor, au atestat în mod nereal, în conținutul procesului-verbal, finalizarea lucrărilor de construcție, deși acestea nu erau executate integral, conform proiectului.
Ulterior, acest proces-verbal, împreună cu alte documente, a fost depus la autoritatea contractantă în vederea obținerii ultimei tranșe a finanțării, în cuantum de 1.090.853 lei (fără TVA).
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, cu suma de 3.373.656,59 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului Consiliul Local Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.
În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.Actualizare (25.04.2018):
Prin decizia penală nr. 127 din 06.03.2018, Curtea de Apel Iași a dispus achitarea inculpaților COJOCARU LIVIU, DUMITRACHE FLORIN, IORDACHE RADU CONSTANTIN, ROMAN DUMITRU, STOICA ROMEO și ȘERBAN CORNELIU, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.
Respinge ca nefondată acțiunea civilă formulată de partea civilă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în contradictoriu cu inculpații Cojocaru Liviu, Dumitrache Florin, Iordache Radu Constantin, Roman Dumitru, Stoica Romeo și Șerban Corneliu.

DEFINITIVĂ
6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

NĂFTĂNĂILĂ Ghe. ION, primarul comunei Lerești, județul Argeș, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene , în formă continuată (2 acte materiale),
- instigare la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale).

FIANU NICOLAE, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 acte materiale),
- înșelăciune, în formă continuată, (2 acte materiale).

STOICA NICOLETA-SARMIZA, agent agricol la Primăria Lerești, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 acte materiale),
- instigare la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, (2 acte materiale),
- instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

TONGHIOIU GHEORGHE și SOCEANU ILEANA, primar respectiv secretar al comunei Lerești, jud. Argeș, la data faptelor, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
- instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

POȘCHINĂ NECULAE, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cadrul campaniei din anul 2007, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion, în calitate de primar al comunei Lerești, jud. Argeș, împreună cu inculpata Stoica Nicoleta - Sarmiza, cu rea-credință, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș, pentru Consiliul Local Lerești, cerere de sprijin pe suprafață în vederea obținerii de fonduri europene.
Solicitarea a fost făcută de inculpat în condițiile, în care acesta cunoștea că nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv că nu a fost delegat de către consiliul local pentru a formula o astfel de cerere.
Mai mult, consiliul local nu avea calitatea de fermier, respectiv utilizator efectiv al pășunilor și golurilor alpine, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion omițând să declare că pentru aceste terenuri se încasează taxă de pășunat.
În cadrul campaniilor din anii 2007 și 2008, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion, beneficiind de ajutorul aceleiași inculpate, cu rea-credință, l-a determinat pe inculpatul Fianu Nicolae, să obțină, în mod fraudulos, în baza unor documente și declarații false, inexacte și incomplete, fonduri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș.
De această dată, inculpații au apelat la un artificiu ce a constat în concesionarea unei suprafețe de pășune naturală inculpatului Fianu Nicolae, pentru care, acesta din urmă a solicitat acordarea de subvenții A.P.I.A..
Ulterior, inculpatul Fianu Nicolae a transferat subvențiile încasate în conturile Primăriei Lerești, care a dobândit pe această cale, nelegal, fonduri în sumă totală de 137.015,19 lei, din care suma de 128.121,37 lei provine din fonduri europene (FEGA și FEADR), iar suma de 8.892,41 lei provine din fonduri de la bugetul de stat, în cadrul schemelor de plată pentru zonele montane defavorizate.

În cursul anului 2009, inculpatul Tonghioiu Gheorghe, în calitate de primar al comunei Lerești, împreună cu inculpatele Stoica Nicoleta Sarmiza și Soceanu Ileana, au determinat pe inculpatul Poșchină Neculae să folosească sau să prezinte, cu rea credință, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș, documente și declarații false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene, cât și de la bugetul național, în sumă totală de 71.230,48 lei.
Printre documentele folosite, inculpații au atașat la dosar și un contract de arendare a unor suprafețe de teren, cu destinația de pășune comunală, încheiat cu inculpatul Poșchină Neculae în condiții de nelegalitate.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Năftănăilă Ion, Fianu Nicolae și Stoica Nicoleta-Sarmiza, cât și asupra celor deținute de către partea responsabilă civilmente – Primăria Lerești, până la concurența sumei de 137.015,19 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

NEAȚĂ VICTORIA-ANCA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

NEAȚĂ GHEORGHE-DAN, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Întreprinderea Individuală “Neață Victoria-Anca”, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna iunie 2012, inculpata Neață Victoria-Anca, beneficiind de ajutorul inculpatului Neață Gheorghe-Dan, a atestat în fals în cuprinsul unei declarații faptul că este membră a unei „familii de fermieri” și că a lucrat în cadrul fermei respective, în perioada 10.01.2011 – 30.04.2012, un număr de 5 ore/zi.
Ulterior în data de 28.06.2012, inculpata a folosit la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman, respectiva declarație falsă împreună cu o alta falsificată de inculpatul Neață Gheorghe-Dan, în cadrul unei cereri de finanțare intitulată „Instalarea tânărului fermier Lungu Victoria-Anca ca șef al exploatației agricole din comuna Orbeasca, județul Teleorman”.
În luna iulie 2013, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman a virat în contul Întreprinderii Individuale “Neață Victoria-Anca”suma de 106.668 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Teleorman, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CHIRIAC LENUȚA NUȘA, administrator al SC Turoag SA, la data săvârșirii faptei, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

BĂLĂNESCU ADRIAN – DORIN, diriginte de șantier, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

SC TUROAG SA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

SC MARSAT SA Roman, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

BALCAN VASILE, administrator al SC Marsat SA Roman, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de participație improprie la complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 – 2011, inculpata Chiriac Lenuța Nușa, în calitate de administrator al SC Turoag SA, beneficiara proiectului finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala intitulat „Modernizare și extindere Hotel Roman”, cu ocazia implementării proiectului, a folosit cu rea credință documente false și inexacte ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 4.120.444 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala.
La data de 26 mai 2010, pentru dovedirea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de finanțare și pentru a obține finanțarea efectivă, inculpata a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est Piatra Neamț documente care atestau, în mod nereal, organizarea reală și efectivă a procedurilor de achiziție privind atribuirea contractelor de lucrări de construcție pentru acest proiect, în condițiile în care cunoștea că societățile declarate câștigătoare, ambele din Italia, nu vor efectua efectiv aceste lucrări.
În același context și la aceeași dată, inculpata a mai depus la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est Piatra Neamț documente care atestau în mod nereal organizarea reală și efectivă a procedurilor de achiziție privind atribuirea contractului de furnizare dotări de specialitate, mobilier hotel și restaurant către SC Marsat SA Roman, reprezentată de inculpatul Balcan Vasile, contractul încheiat cu această societate precum și documente care atestau livrarea produselor și plata acestora.
În fapt, aceste produse au fost achiziționate de la o altă firmă, administrată de o rudă a inculpatei.
De asemenea, pe parcursul executării lucrărilor, inculpata Chiriac Lenuța Nușa a mai depus la aceeași instituție o serie de documente (devize de lucrări, procese verbale de control în fază determinantă și procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse), o parte din ele semnate și de inculpatul Bălănescu Adrian – Dorin, care atestau în mod nereal faptul că cele două societăți au realizat lucrările efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Chiriac Lenuța Nușa, SC Turoag SA Roman și SC Marsat SA Roman.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

COJOCARU ELENA, reprezentant al SC Sergio Com SRL, la data săvârșirii faptei, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

COJOCARU CONSTANTIN și STOICA ADRIAN CĂTĂLIN, administrator al SC Bavasim Com SRL, la data săvârșirii faptei, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

SC SERGIO COM SRL, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

SC BAVASIM COM SRL, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 07 iunie 2010, inculpata Cojocaru Elena, în calitate de reprezentant al SC Sergio Com SRL, beneficiara proiectului finanțat din fonduri europene „Construire fabrică de lapte” în valoare de 15.692.430 lei, beneficiind de ajutorul inculpaților Cojocaru Constantin și Stoica Adrian Cătălin, a depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit un dosarul intitulat „Achiziții construcții/ Procedură selecție de oferte” cunoscând că acesta cuprinde atât documente false cât și documente inexacte (3 oferte ale unor firme, din care una aparținea SC Bavasim Com SRL și un raport de selecție, care atesta date nereale, respectiv analizarea obiectivă a ofertelor depuse).
Aceste documente atestau îndeplinirea cerințelor contractuale în ceea ce privește organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de construcție a fabricii de lapte. Astfel, contractul de lucrări a fost atribuit SC Bavasim Com SRL, reprezentată de inculpatul Stoica Adrian Cătălin, societate care a fost în fapt singura participantă la licitație și care era controlată în realitate de către inculpatul Cojocaru Constantin.

Prin folosirea acestor documente, inculpata a obținut pe nedrept suma de 3.923.107 lei cu titlu de avans și suma de 3.655.239,32 lei reprezentând suma decontată pentru plata SC Bavasim Com SRL, totalul fiind de 7.578.346,32 lei.
De asemenea, în scopul obținerii sumei de 3.655.239,32 lei, inculpata Cojocaru Elena a depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit documente fiscale, tehnice și financiare inexacte (facturi fiscale, devize de lucrări, liste de utilaje, ordine de plată) emise de SC Bavasim Com SRL sau către ea, deși cunoștea că, în fapt, lucrările nu au fost realizate efectiv nici de către aceasta și nici de către firma subcontractantă.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin Cojocaru Constantin, Cojocaru Elena și SC Sergio Com SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpaților:

CIORAN RADU-FLORIN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

NEAȚĂ GHEORGHE-DAN și Întreprinderea individuală CIORAN RADU FLORIN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna iunie 2012, inculpatul Cioran Radu-Florin, a atestat în fals în cuprinsul unei declarații faptul că este membru al unei familii de fermier și că a lucrat în cadrul fermei acestuia.
Ulterior, în data de 28.06.2012 a folosit la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman, respectiva declarație falsă, împreună o alta falsificată de inculpatul Neață Gheorghe-Dan, în cadrul unei cereri de finanțare intitulată „Instalarea tânărului fermier Cioran Radu-Florin ca șef al exploatației agricole din comuna Orbeasca, județul Teleorman”.
În luna iulie 2013, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman a virat în contul Întreprinderii Individuale “Cioran Radu-Florin”suma de 106.668 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Cioran Radu-Florin, Neață Gheorghe-Dan și Întreprinderea Individuală Cioran Radu-Florin până la concurența sumei de 106.668 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii luate în cauză.În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE